Püha Geomeetria ja Loomise Kooli seminar

KANALDAMISSEMINAR:

AVASTA OMA EELMISED ELUD!

Riina Grethiel

 

Paljud meie probleemid pärinevad eelmistest eludest ning just seetõttu näibki nende lahendamine niivõrd keeruline. Et selliseid sügavale juurdunud probleemipuntraid tervendada ja nendega kaasnevaid ebakõlasid lahustada, on sageli abiks, kui suudame vaadata oma eelmisi elusid ning mõista algse situatsiooni olemust. Nii saab võimalikuks tervendada just seda hetke, mil meie energiamustrisse häire või ebakõla tekkis. Kui teadvustame mõnes eelmises elus aset leidnud sündmuse, mis meie praegust elu tugevalt mõjutab, suudame ka probleeme tekitanud energiad neutraliseerida või vajadusel puhtaks algoleku valguseks transformeerida. Sellel on väga tuntav ja tervendav mõju meie praegusele situatsioonile – olgu siis tegu tervisehäda või suhteprobleemiga, takistusega eluülesande teostamise ees, loomingulise blokiga või raskustega manifesteerida oma ellu piisavalt küllust.

Eelmiste elude mõistmise ja tervendamise abil on võimalik leida leevendust väga keerulistele probleemidele ning avastada toimivaid lahendusi äärmiselt mitmekihilistele väljakutsetele. Kuid lisaks eelmistest eludest pärineva negatiivse mõju neutraliseerimisele on võimalik eelmistesse eludesse kiigates kontakti saada eneses uinuva potentsiaaliga – oma tugevate külgedega ning mitmesuguste võimete ja oskustega, mida me eelmistes eludes valdasime. Ka seda positiivset ja toetavat mõju saab eneses äratada ning oma käesolevasse ellu ankurdada. Seega, kui taasavastate oma eelmiste elude tugevad küljed ja ununenud oskused, võite neist ammutada palju väge, tarkust ja eneseusaldust. Oma eelmisi elusid meenutades on võimalik saada palju infot nii oma praeguse elu väljakutsete kui missiooni kohta, sest igakord, kui näete pilte või välgatusi oma eelmistest eludest, võite märgata neis kokkulangevusi oma praeguse eluga. 

Meie kaasasündinud kanaldamisvõime on peaaegu iga inimese puhul aktiveeritav ning õigesti teostatud regressioon ehk eelmiste elude vaatamine on ühtlasi ka kanaldamisprotsess, mis avab ukse väga sügaval tasandil asetleidva tervenemise juurde. Kui suudate saada kontakti tervendavate energiatega – näiteks Reiki või ingelliku tervendusega, Kõrgema Tahte kiirte või Allikast tulvava valguse ja armastuse vooluga –, siis pole teil raske õppida selles valguses sisalduvat harmoniseerivat ning tervendavat informatsiooni ka lahti mõtestama ning sõnalise juhendamisena tõlgendama. Kui selle oskuse omandate, siis on teil võimalik saada vastuseid kõikidele oma küsimustele.  

Et kanaldamine õnnestuks, ongi kõige tähtsam see, et teil oleks oma kõrgemale olemusele küsimusi. Kui küsimusi ei ole, siis pole ka kanaldamine muud kui lihtsalt tervendusprotsess. Te võite end alati Allika tervendavale valgusele avada, aga ainult siis, kui teil on konkreetne küsimus, millele te tõesti soovite vastust saada, on võimalik neid kõrgematest dimensioonidest tulvavaid energiaid, mis sisaldavad nii tervendust kui informatsiooni, sõnadeks „ümber tõlkida“.  

Kuidas siis mõjutab minevik teie vaimseid sihte antud kehastuses? Milliseid väljakutseid olete oma eelmistest eludest kaasa toonud praegusesse ellu ning kuidas neid lahendada, tervendada või ületada? Milles seisnevad teie tugevad küljed, erakordsed võimed ja oskused, mida olete paljude ajastute jooksul arendanud ja lihvinud? Neile küsimustele võite leida vastuseid 7. juunil 2015 toimuval seminaril, kus saate võimaluse avada või arendada oma kanaldamisoskust, et uurida ja tervendada oma eelmisi elusid.  

See seminar võib aidata teil haarata laiemat pilti oma hinge arenguteekonnast ning mõista korduma kippuvaid õppetunde ja raskesti lahendatavaid väljakutseid. Kuid lisaks sellele annab eelmiste elude meenutamine teile võimaluse kontakti saada ka ammumöödunud kuldajastutega, mis avab värava kõrgsageduslike tulevikuelude juurde, võimaldades teil kogeda harmoonilist ning õnnelikku reaalsust siin ja praegu, sest energiatasandil on nii minevik, olevik kui tulevik on üksteisest lahutamatud.  

Kui tunnete, et see seminar toimub Teie jaoks õigeaegselt ning on kooskõlas Teie kõrgeima teega, olete oodatud!

Seminari viib läbi Riina Grethiel.


Lähem info ja registreerimine e-maili teel:
valgusesaar@valgusesaar.ee
 

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt