EELMISED ELUD JA ESIVANEMATE PÄRAND
ehk tarkuse ja loomisväe äratamine nii meie hingemälus kui ka rakumälus

Riina Grethieli seminar

Selle seminari eesmärgiks on luua parimad võimalikud tingimused meie kõrgeima olemuse avaldumiseks kehatasandil ning võtmeks on siin nii hingemälu kui rakumälu aktiveerimine, et minevikus omandatud tarkus võiks meile selgemalt meenuda ja näidata teed kõrgema tuleviku loomisel.

Ühelt poolt pakub seminar võimalust taaselustada eelmiste elude mälestusi, et haarata laiemat pilti oma hinge arenguteekonnast ning mõista korduma kippuvaid õppetunde ja väljakutseid. Oma eelmiste elude teadasaamine võib olla äärmiselt valgustav kogemus, sest meenutades varasemates eludes asetleidnut, suudame paremini mõista oma käesolevat elu. Taaskehastumine on kompleksne protsess, mida teostab hing vaimu suunamisel ja juhtimisel. Igas elus tasub hing eelmistes kehastustes kogunenud karma võlgu, lõikab positiivse karma vilju ning satub eelnevalt kokkulepitud olukordadesse, mis seavad ta ette väljakutseid läbistada oma arengu jaoks olulisi õppetunde, et oma teekonnal üha edasi vaimse eneseteostumise poole liikuda.

17. juuni seminaril vaatleme eelkõige seda, kuidas taasaktiveerida eelmistes eludes omandatud tarkust ja teadmisi. Uurime, milles seisnevad meie hinge erakordsed võimed ja oskused, mida oleme paljude elude jooksul arendanud ja lihvinud. Lisaks eelmiste elude meenutamisele tervendame ka sellesse ellu edasi kandunud mustreid, mis võivad takistada meie tõelise potentsiaali avanemist ning harmoonilise ning õnneliku elu kogemist siin ja praegu.
 
Lisaks eelmistele eludele vaatleme ka meie muistset vaimupärandit, mis on ankurdatud meie rakkudesse ning mille aktiveerimine õpetab meile, kuidas kogeda õnneaega siin ja praegu. Meie valgustunud esivanemad elasid harmoonias looduskeskkonnaga, samuti kõikide haldjate ja vaimudega – jõgede, järvede, metsade ja mere vaimudega –, kes neid ümbritsesid. Lisaks sellele olid nad ühenduses Sise-Maa energiaga ning siinjuures on väga tähtis mõista, et Maa sisemus ei olnud nende jaoks paik, kust oleks saanud nende ellu tulla negatiivseid energiaid. Maapinna all ei asunud põrgu nagu kristlikus maailmapildis, vaid hiilgav valgus ja valguseriigid. Meie esivanemad tajusid Sise-Maa suuri valguselinnu, mis on alati toetanud Maa peal elavaid inimesi ja nende arengut – kasvamist neis peituva sisemise valguse avaldumise poole. Ka taevas ei olnud esivanemate silmis Maast eraldatud, vaid moodustas koos Maaga tervikliku ilmaruumi, mida ilmestasid tähed, päike ja kuu, mis samuti toetasid inimest, edastades võimsaid vaimse energia laineid kosmilistelt tasanditelt. Meie esivanemate nägemus maailmatervikust sarnanes põlisameeriklaste ja teiste loodusrahvaste omaga ning ühiskonna tasandil on nende tähtsaim kingitus oskus luua rahu, küllust, turvalisust, õitsengut, kaitset ja täiuslikku tasakaalu koostöös looduskeskkonnaga. Nende sõnum on, et ainult Maale toetudes ning loodust ja Maad ennast austades ja väärtustades saavad inimesed elada vabade ja õnnelikena ning jõuda vaimse eneseteostuseni.
 
Tunti ka praktikaid (ning vihjeid sellele leiame nii meie regilauludest kui ka geomeetrilisest kirjast), mille abil osati ühineda oma kõrgeima olemusega ning kehastada oma tõelist mina. See oskus on vajalik ka tänapäeval, et saaksime toetust nii omaenda tõeliselt olemuselt kui ka meie kõrgeimalt rahvavaimult. Kui jõuaksime ideaalini, kus toimime oma kõrgemate minadena ning suudame näha kõrgeimat plaani igas olukorras, tehes vastavalt sellele parimaid võimalikke otsuseid, siis muutuks maailm meie ümber üsna kiiresti. Võiksime täielikult välja kasvada egodevahelisest võistlemisest ja võitlemist, mis üksnes raiskab aega ja meie sisemisi energiavarusid.  

17. juuni seminaril vaatleme ka esivanematega seotud erilisi lindjumalusi ja uurime, kuidas nendega ühendust luua saaks, nii et esivanemate tõeline vägi meis kõigis taas ärgata võiks. Lind sümboliseerib meie südames peituvat puhast ja lõputut Algallika valgust, mis energiamaailmas ka personifitseeritud kujul ilmuda võib. Meie igavikuline olemus ning valgus, mida võtame vastu kosmilisest teadvusest ja valgustunud esivanematelt, loovad üheskoos meie taevase vikerkaarekeha, mis aktiveerub siis, kui äratame nii oma rakumälu kui ka hingemälu – meenutame oma rahva muistset pärandit ning ühendame selle oma eelmistes eludes omandatud tarkusega.

NB! Selle seminari juurde kuulub ka juhitud meditatsioon mp3 failina, mille abil on võimalik jätkata alustatud tööd oma eelmiste elude tervendamise ning rakumälu aktiveerimisega. Juhitud meditatsioon saadetakse osalejatele pärast seminari lõppemist.
 

OLETE OODATUD! 

Seminari viib läbi Riina Grethiel.

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: valgusesaar@valgusesaar.ee
 


TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt