Kõrgema Tahte kiired
ja kosmilised kiired
 

1)  I kiir (Tahe/Vägi), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Pühitseb (loob ruumi);

2)  II kiir (Armastus/Tarkus), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Ühendab (Loojaga, Kõiksusega, Kõige Elavaga);

3)  III kiir (Loov Südametarkus), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Avardab (südamega mõtlemise ja ka südamega loomise algus);

4)  IV kiir (Harmoonia läbi konflikti), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Harmoniseerib (negatiivsuse neutraliseerimine, tasakaalu taastamine);

5)  V kiir (Vaimsed teadmised, vaimuteadus), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Valgustab (teadvuse valgustumine, tervendamisel kasutades toob kohale suure valguse, nii et kõik lööb särama ja hiilgama);

6)  VI kiir (Vaimsed ideed ja väärtused, neile pühendumine), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Põhjustab (ideede tasandilt hakkavad laskuma jumalikud ideed ehk inspiratsiooniseemnekesed);

7)  VII kiir (Rituaal/valge maagia/violetne leek), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Väljendab (transformeerib kõik negatiivse ja loob uut mateeriat);

8)  VIII kiir (Puhastumine), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Puhastab (sügav puhastus, transformatsioon suundub rakutasandile, põhjusteni tungimine, tervendus);

9)  IX kiir (Rõõm/Kõrgem Tarkus), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Õpetab (ühenduse loomine kosmilise teadvusvõrgustikuga);

10) X kiir (Rahu), selle Kõrgema Tahte aspekt – Tahe, Mis Keskendab (laskub Mina Olen Kohalolek ja ankurdub valguskeha);

11) XI kiir (Selgus, Ülemeelelisus, Tervendamine) – Tahe, Mis Tervendab (ulatuslikud tervendava energia mõjuringid, mis lähtuvad Mina Olen Kohalolekust);

12) XII kiir (Tingimusteta Armastus) – Tahe, Mis Ülendab (seeravite laskumine, võimsad armastuseinglite ringid Mina Olen Kohaloleku ümber, mis ülendavad kõike ja kõiki).


Kosmilised kiired on seotud päikestega, mis on otsekui astmeliselt paiknevad väravad teekonnal Keskpäikese juurde:

1)  Planetaarne päike (Maa südames), selle kiire värvus on säravvalge ning seda vahendavad meie planetaarne logos Sanat Kumara ja/või Buddha, samuti Maa-Ema;

2)  Solaarne Päike (meie päikesesüsteemi südames), selle kiire värvus on tumekuldne ning seda vahendavad meie solaarlogos ja Kuujumalanna;

3)  Galaktika Keskpäike (Linnutee südames), selle kiire värvus on hõbekuldne ning seda vahendab galaktiline logos Melchior;

4)  Universaalne Keskpäike (Universumi südames), selle kiire värvus puhas kuld ning seda vahendavad meie universaalne logos Melkisedek ja tema naisaspekt Miriam;

5)  Multiuniversaalne Keskpäike (Multiuniversumi südames, selle kiire värvus on plaatina ning seda vahendab multiuniversaalne logos, kelle nimi kõlab kõikides universumites erinevalt ning üks võimalik nimekuju on Al El Yod;

6) 10 „kadunud“ kiirt yod-spektrist – plaatina eri varjundid; need kiired ühendavad eri universumeid ning on vaadeldavad ka kui keskpäikeste võrgustik või universumitevahelised uksed. Yod-spekter esindab väga kõrget energiat, mis hoiab koos kogu multiuniversumit.

7)  Mahatma (Kõiksuse hinge ehk Taevase Neitsi ja kogu ingelliku hierarhia) kiir ühendab kogu olemasolu kõiki tasandeid üheks tervikuks; selle värvus on hiilgav kuldvalge, millelt peegelduvad kõik olemasolevad (nii nähtavad kui nähtamatud) värvid;

8)  Jumaliku Ema kiir – kristallselge, roosakaskuldse varjundiga;

9)  Jumaliku Isa kiir – kristallselge, plaatinakuldse varjundiga;

10)Loomise Troon/Jumal/Allikas ja selle ümber olevad 12 kõrgeimat kosmilist kiirt (12 planetaarse kiire kosmilised ekvivalendid) sulavad üheks kristallselgeks Kõikse Allika energia vooks, mida vaimne hierarhia pidevalt allpool asuvatesse tihedamatesse maailmadesse vahendab. Allikas on kogu Omniversumi Keskpäike, Kõiksuse süda, kõikjalolev ja kõikjalviibiv, iga elusolendi südamest vastu peegelduv. Tema on meie kõigi tõeline vaimne KODU, kust pärinevad ka meie võimsad Mina Olen Kohalolekud. 


Kui oleme ühenduses on võimsa Mina Olen Kohalolekuga, oleme ka ühenduses Jumalaga, Keskpäikesega, oleme Allikaga Üks. Jumal ärkab meie sees (ehk saab enesest teadlikuks) ning ütleb: Mina Olen See, Kes Ma Olen. Mina Olen on Jumal tegutsemises. Et vaigistada oma ego, võib öelda (end samal ajal seeselava Jumalaga samastades) oma piiratud egole: Vaiki ja tea, Mina Olen… Jumal.
 

Tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega:

Valgusesaare audiokursus "Kõrgema tuleviku loomine"

"Kõrgema Tuleviku loomine aastaks ..." - meditatsioonitekst

Valgusesaare audiokursus "Labürindi pühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi
ja valguskeha aktiveerimine"


Kõrgema Tahte kiirte ja kosmiliste kiirte
tervendav ja valgustav mõju:

Valgusesaare audiokursus "Reiki meditatsioonid"

Valgusesaare audiokursus "2012 aktivatsioonid ja
valguskeha kosmiliste tasandite äratamine"