2012. aasta fenomenist

- Riina Grethiel -
 

On lõppenud aasta 2012. Paljudel inimestel olid selle aastaga seoses suured ootused ja ka hirmud ning ikka ja jälle küsiti meilt, mis siis ikkagi toimub, mis on tulemas ja kuidas edasi liikuda.

Eelkõige on tähtis teadvustada, et kuigi üleminek järgmisele teadvustasandile toimub plaanikohaselt, on seda protsessi vaimse maailma poolt (ja Armuseaduse abil) oluliselt mahedamaks ja leebemaks muudetud. Selle tulemusel on veel mõned aastad tagasi väga kiirelt toimunud edasiminek aeglustunud ning ehkki kogu planeet tervikuna liigub endiselt üha suurema valguse ja armastuse poole, ei ole inimkond kollektiivsel tasandil veel valgustumiseni jõudmas. Kuid vaatamata sellele, et enamik inimesi ei võngu veel kuldajastu sageduses, tähistas aasta 2012 meie teadvuses ikkagi teatud kriitilise piiri ületamist, mille tulemuseks on valgusejõudude osakaalu plahvatuslik suurenemine meie planeedil. Kuldajastu kuvandi ankurdumine sellesse reaalsusesse on aga aeganõudev protsess ning sõltub eelkõige inimeste valikutest.
 

Järgneb väljavõte 26.11.12 tehtud kanaldusest
(kanaldatud Allika Mina ehk Mina Olen Kohalolekut)

K: Mis siis juhtub 21.12.2012?

V: Väliselt on see täiesti tavaline päev, kus midagi erilist toimu. Kõik on tegelikult toimunud, sest te juba olete sisenenud sellesse üleminekuaega – tühjusesse või vaikusesse, mida võib nimetada ka 0-ajaks, kus universum n-ö paigal seisab. Üksnes väga hapral illusoorsel tasandil näib, et kõik jätkub endistviisi.

Käes on aeg, mil Suur Keskpäike on liikumas n-ö seniiti ning varjud kaovad. Valguse hulk maailmas on oluliselt suurenenud ja suureneb veelgi, kuid Puhta Maa kogemusest lahutavad teid ebakõlalised ja puhastamata energiad, mis liiguvad teie energiakanalites ja varjutavad teie tajusid. Siiski kuuluvad need tumedad varjud minevikku ning nüüd on aeg neist täielikult vabaneda. Kui keskendute valgusele, siis kogete ka väljaspool meditatsiooni Allika Valguse puhastavat koske, mis Suurest Keskpäikesest lakkamatult teie reaalsusesse tulvab.

Tähtis on teadvustada, et kuna teie kalender pole täpne, siis on ka kuupäev 21.12.2012 tegelikult fiktsioon. Maiade poolt ennustatud maailmalõpp on sisuliselt juba möödas, kuid lineaaraja kuupäevadel polegi tähtsust; tähtis on see, mis toimub inimeste teadvuses. Ja 2012. aasta lõpp on ka lineaarajas märgistatud kui potentsiaalselt murranguline periood, mis kutsub teid oma tähelepanu teadvuses toimuvatele muutusele koondama ning avanema uutele võimalustele.

Just kollektiivne keskendumisjõud avab sel konkreetsel kuupäeval valgusportaali, tehes vaimse edasimineku ka laiemal tasandil võimalikuks. Siiski ei saa lootma jääda üksnes soodsate kuupäevade või kosmoses toimuvate protsesside peale, sest inimestest, kes elavad oma illusioonimullis, võivad soodsad ajad ka täielikult mööda minna. Antud reaalsuses loote te maailma oma uskumuste kohaselt. Välise reaalsuse kujundajaks on ka massiteadvus, mida vormivad sotsiaalsed struktuurid, eelkõige meedia. Telesaated, Internet ja suhtlusvõrgustikud – kõik need toetavad endiselt harjumuspärast ja piiratud nägemust reaalsusest, taandades selle kastiks, kus te ennast vangina kogete. Samas ei pruugiks see enam nii olla, kui te vaid natukenegi oma vaatenurka muudaksite. Vaatenurga muutmine ei sõltu aga ühestki konkreetsest kuupäevast ega välistest protsessidest, vaid eelkõige sisemisest otsusest. Välised olud võivad ju ärkamist soodustada, aga kui inimene ise ei vali illusioonist väljatulemist, siis elab ta oma mullis edasi ning võib nii toimida aegkondi, kehastudes üha uuesti ja uuesti sarnastesse tingimustesse. Seega, te ei saa jääda lootma, et mingi väline valguseplahvatus teie maailma muudaks. Sest isegi siis, kui midagi sellist juhtuks, leiduks alati küllaldaselt inimesi, kes välist muutust ei märkaks. Et valgusele ärgata, peab muutus tulema seestpoolt.

Toetus vaimsest maailmast on muidugi väga suur. Ka nimetatud kuupäeval rivistuvad inimeste, kogu planeedi ja kõigi sellel elavate olendite abistamiseks väga suured ja võimsad valgusjõud, kes keskendavad oma tähelepanu laserkiirte vihu Maale ning suunavad siia väga puhast ja kirgast tervendavat valgust ja armastust. Nii teevad nad muidugi pidevalt, kuid sellele vaatamata paljud inimesed kas ei taha ärgata või ei suuda ärgata, ning sellisel juhul see soodne aeg vaimseks edasiminekuks lihtsalt möödub. Aga tuleb uusi võimalusi, mil inimkonnale taas n-ö äratuskell helisema pannakse. Sisuliselt on üleminekuprotsess nagu digitaalse äratuskella helisemine: juhul kui te selle kinni vajutate, heliseb see teatud ajavahemiku pärast uuesti. Ka siis võite te kella uuesti vaikima sundida, ometi heliseb see üha uuesti ja uuesti, kuni te kas üles tõusete või kella lõplikult välja lülitate – mida aga kosmilise äratuskella puhul nii lihtne teha ei olegi. Nii et kui praeguse helina maha magate, siis järgmine tugevam helin on paika pandud aastaks 2032 – 20 aasta pärast, mil Suur Aeg ehk 0-aeg taas lineaarajaga kohakuti satub ning kollektiivse ärkamise võimalus on ülisuur.

K: Aga mis saab inimkonnast siis, kui osad valivad valgustumise ja osad ei vali? Kas siis on Maa peal kahte sorti inimesi? Kas nii on võimalik? 

V: See on tõesti kõige tõenäolisem evolutsiooni kulg ja tõtt-öelda osaliselt see nii juba ongi. Siinsamas Maa peal ja ka Maa sees eksisteerivad paralleelselt teie maailmaga puhtad maailmad, kus elavad valgustunud olendid. Kuid sageli nad lihtsalt ei suhestu ülejäänud populatsiooniga.

K: Aga mis ootab ees neid, kes ei vali valgustumist (ülestõusmist)?

V: Nemad loovad oma reaalsust vastavalt sellele, kuidas grupiteadvus või egregor, kuhu nad kuuluvad, neid dikteerib. Üks suund on panna järjest rohkem rõhku tehnoloogia arengule. Tulemuseks on aga see, et kõik muutub üha masinlikumaks. Teostuvad nägemused, mida on juba aastakümneid käsitletud teie ulmekirjanduses ja näidatud ulmefilmides: luuakse kõik need superarvutid ja robotid, kuni inimese enda roll oma saatuse määramisel viimaks peaaegu olematuks kahaneb. Nii võtab mittevalgustunud inimeste reaalsuses järk-järgult juhtimise üle tehniline mõistus, tehniline teadvus. Selles suunas liiguvad siis need, kes ei suuda avaneda vaimsetele tasanditele ja kõrgemale teadvusele. 

K: Miks on räägitud seoses 2012. aastaga maailmalõpust ja kas midagi sellist võib toimuda? 

Ei toimu. Kindlasti mitte. Aga väikesi lõppe, nagu mõne inimese senise maailmapildi täielik kokkuvarisemine isiklikul tasandil, võib aset leida küll. Maailm muutub üha rohkem mõttega vormitavaks: te tajute järjest selgemalt, kuidas te kõike oma sõna, mõtte ja energiaga mõjutate. Kui teie energia on madalseisus, siis tajute te maailma raske ja ebameeldivana. Kui aga teie sagedus tõuseb, avardub kõik ning te kogete piiramatul hulgal võimalusi, suurt rõõmu ja palju päikest.

Oluline on aru saada sellest, et te olete kaitstud. Ka siis, kui asjad siin planeedil väga keeruliseks läheksid, sekkuksid ülestõusnud meistrid ja planeedi kaitsjad ega laseks destruktiivsetel jõududel seda maailma hävitada. Suurem osa ajast nad muidugi ei sekku ning magavatel inimestel lastakse oma unenägusid edasi näha. Aga kui asi läheks globaalses mõttes kriitiliseks, siis valgusjõud sekkuksid kindlasti. Lokaalsetel konfliktidel ja katastroofidel lastakse siiski toimuda, sest neil on võime inimesi äratada. Teie reaalsust hoitakse koos, nii et teil kõigil oleks võimalik selle sees ärgata. Ja seda võimalust antakse teile nii kaua, kuni vähegi võimalik.

Paljud hinged on saabunud siia tehnokraatlikest maailmadest ning nende mõtlemisviisi mõju teie reaalsusele on üsna destruktiivne. Siiski teavad nemadki, et kui see maailm siin häviks, ei oleks neil kusagile paremasse kohta minna, ikka ainult hullemasse. Seega on elu Maa peal ka nende võimalus terveneda ja leida tee, kuidas teiste olendite ja kogu planeediga harmooniliselt koos eksisteerida. Ja iga inimest – sõltumata tema hinge päritolust või karmast –, kes pöördub abi saamiseks valgusjõudude poole, aidatakse. Kuid abi ei anta mitte egole, vaid ikkagi jumalikule osale, mis peitub igas elusolendis, ükskõik kui kaugele mõni hing oma kõrgemast rajast ka eksinud poleks.

Nende inimeste puhul, kes on avatud vaimsele maailmale, on väga oluline, et nad tõesti häälestaksid end selle abi vastuvõtmisele, mida neile lakkamatult pakutakse. See abi ei tulegi niivõrd füüsilisse plaani kehastunud ülestõusnud meistritelt, kelle missiooniks on olla ankruks kõrgemale valgusele, vaid vaimses maailmas viibivatelt jõududelt – inglitelt ja meistritelt –, kelle otseseks ülesandeks ongi just inimesi aidata. Nemad äratavad teis uinuvaid jõude ning aitavad omandada ka erinevaid tehnikaid, kuidas kehas ja energiaväljades leiduvaid ebakõlasid puhastada ning kuidas naasta puhtasse algolekusse. Nad õpetavad ka seda, kuidas teha enda sees n-ö restart: kustutada ära vana energiamuster, oma ego tühjusesse lahustades, ja luua end taas uuesti – jumalikuna olendina puhta valguskuvandi alusel. Siis kogetegi maailma Puhta Maana. Tegelikult nii lihtne see ongi. Loomulikult, kui ainult üksikinimene nii toimib, siis suudab ta üksnes väga piiratud maa-alal oma isiklikku paradiisi genereerida. Kui aga seda teeb suurem grupp, siis mõjutab see geomeetrilises projektsioonis laienedes üha rohkemaid inimesi ja järjest suuremat piirkonda. Ainsaks probleemiks on aga jõud, kes ei tahagi ärgata ning takistavad ka teiste ärkamist. Seepärast kogete te nn Armageddoni ehk valguse ja pimeduse vahelist võitlust. See toimub nii välises maailmas kui ka teie enda sees, sest teie sees on olemas jõud, kes ei taha ärgata ning soovivad kinni hoida sellest lõpututes hallides varjundites ilmuvast unenäost, kolmanda dimensiooni piiratud kastist. 

K: Aga kelle huvides on ikkagi maailmalõpujuttu levitada? 

V: Nagu juba öeldud, on osalt tegu äratuskella helisema panekuga. Maailmalõpust on räägitud kristlikus kultuuriruumis Kristuse surmast alates, sest Kristuse Maa peale tulekuga lõppes üks kõige pimedam maailmaajastu ja algas pikk ja segane ning paljudest etappidest koosnev üleminekuaeg, mis eelneb uue kuldajastu saabumisele. Seega sai tühjusesse sisenemine (ehk vanade mustrite Allika Valgusesse lahustamine) alguse juba I sajandil pKr ning sealt alates on olnud perioode või hetki, mil Suur Aeg on lõikunud lineaarse ajaga ning mida on potentsiaalselt käsitletud kui võimalust n-ö maailmalõpuks. Tegelikult on need olnud lihtsalt soodsad ajad laiemaks vaimseks ärkamiseks ja teadvuse arenguks, siiski on seda ärkamiseväge hirmu abil summutada püütud. Suur Aeg ehk 0-aeg on ajakogemus kõrgemates dimensioonides, mis toetab eelkõige otseühenduse saavutamist Algallikaga ja ka eneses peituva jumaliku potentsiaaliga – ilma väliste vahendajate abita. See aga ei teeni planeedi vanade jõudude huve.

Seega on aegu, mil lineaarne aeg ja Suur Aeg kohakuti on nihkunud, ka varem olnud. Vanade jõudude teenistuses toiminud prohvetid ja selgeltnägijad on käsitlenud neid aga kui võimalusi maailmalõpuks. Selline käsitlus on moonutav ja tõde varjutav nägemus neil erakordsetel aegadel avanevatest võimalusest, sest maailmalõpuootusega kaasnev surmaihalus või surmahirm ning teised segased energiad varjutavad kõrgemaid võimalusi – otsekui pilved, mis katavad taevast. Seega, kui Suur Keskpäike liigub seniiti ja maapealsed varjud kaovad, siis genereerivad madalamat sagedust säilitada soovivad jõud kunstlikult hirme ja vaimupimedust, et Allika Valgust ähmastada ja varjutada. Sageli on maailmalõpu ootusega kaasamineku taga eelkõige inimese surmahirm ja võimetus leppida oma isikliku maailmalõpuga, mida surm ego jaoks alati tähendab. Seepärast soovitaksegi, et kõik juba kiiremini läbi saaks ning et ka kõik teised koos surmapelgajaga oma otsa leiaksid. Vaimselt on see äärmiselt vastutustundetu, sest need inimesed, kes keskenduvad maailmalõpule, magavad üsna tõenäoliselt maha võimaluse puhtale Algallika valgusele avanemiseks, mis on neil hetkedel tõesti intensiivne ning mille võimuses on aidata inimestel ärgata oma tõelisele olemusele – jumalikule ja surematule osale iseenda sees.

Samas ei ole määratlus „maailmalõpp“ ka läbinisti vale, sest kui piisav arv inimesi ärkaks, siis lõppekski vana nägemus maailmast. Kuid see tähendaks lõppu ainult vanale paradigmale, mitte maailmale endale.

Sisuliselt on kõigil inimestel võimalik igal hetkel valida valgustumisele viiv tee – see on tee, mis juhatab iseenda tõelise olemuse avastamiseni. Kuid valgustunud maailm sünnib ikkagi vaid valgustunud inimeste koostööst, mitte nii, et väliselt maailm valgustub ning see tõstab ka täiesti ettevalmistamata inimesed kohe kõrgemale tasandile. Paraku see nii ei käi, sest vastasel juhul oleks teid kõiki juba ammu valgustatud. Vaba tahte seadus lihtsalt ei võimalda seda. Sisuliselt maailm ongi valgustunud, lihtsalt enamik inimesi veel ei ole.

K: Miks lõppeb maiade kalender 2012. aastaga ja mis tuleb pärast seda?

V: Maiad fikseerisid perioodi, mil lineaaraeg ja Suur Aeg väga võimsalt kohakuti nihkusid. Maiad olid vanade jõudude esindajad ning nende jaoks tähendaski vana paradigma lõppemine nende maailma lõppu. Paraku nad ei teadnud, et nende isiklik maailmalõpp saabub juba märksa varem. Samas ei ole teie kalender täpne ning maiade poolt oodatud hetk on juba möödas. Teisalt pole üleminekuaeg siiski kaugeltki lõppenud ning see võib kesta veel kaua aega. Kõik sõltub nüüd sellest, kui kiiresti suudab inimkond ärgata, kui kiiresti suudab ta oma sisemusest üles leida jumaliku valguse, mille järgi orienteeruda ning mõista, et vaid teadvusenihe toob kaasa kvalitatiivse muutuse ka välises maailmas. Selle taipamiseni jõudmise kiirusest sõltubki üleminekuaja pikkus, mis võib olla kuitahes pikk. 

K: Mida tähendab see teadvusenihe n-ö tavalise inimese jaoks? 

V: Tavalisel inimesel on vaja eelkõige aru saada sellest, et ta ei ole tavaline inimene. Mitte keegi ei ole tavaline. Kõik inimesed on oma sisemuselt jumalikud olendid, Allika enda manifestatsioonid, Allika lapsed. Ja kui inimesel puudubki esialgu vähimgi arusaam, kuidas eneses oleva valguseni jõuda, siis alguses on väga oluline teadvustada oma soov või taotlus valgustuda. Ja kui inimene soovib valgustuda selleks, et aidata kõiki olendeid, muutub tema taotlus väga eriliseks valgustumisele viivaks väeks, mida budistid virgumismeeleks nimetavad. See on jõud või vägi, mis käivitab inimese sees valgustumisprotsessi, nii et ta hakkab ligi tõmbama õigeid juhiseid ning samm-haaval edasi liikuma. Iga teekond on unikaalne, sest mitte kedagi ei saa täpselt ühtemoodi uuele teadvustasandile juhatada, aga kui soov on olemas ja taotlus püstitatud, siis aktiveerub inimese sisemine juhatus, sisemine õpetaja, ning välisest maailmast hakkab tulema tema ellu infot ja ilmuma teenäitajaid. Ka vaimsest maailmast saadetakse virgumissooviga inimestele palju abistajaid ja vaimseid teejuhte.

Mida rohkem ärganud ja vaimsel teel olevaid inimesi maailmas on, seda lihtsam on see teekond iga üksikisiku jaoks, kuid mida vähem neid teelolijaid on, seda keerulisem on see kõikidele, kes tõesti tahavad siiralt valgustuda ega teeskle vaimsust üksnes selleks, et ennast teiste arvelt upitada või et näida suurte juhtide ja õpetajatena. Siiras teelolija on see, kes suudab ja tahab näha ka kõikides teistes peituvat jumalikkust, ning tema päralt on kogu toetus – nii vaimsest kui füüsilisest maailmast.

Teie aja järgi võib valgustumine päris kaua aega võtta, kuid kosmilise aja järgi toimub see üsna kiiresti ning õigete vahendite korral on võimalik valgustuda ühe eluea jooksul. Ainus, mis on siin tõeliselt tähtis, on inimese sisemine veendumus, et nii nagu igal pool, elab ka tema enda sees Allika Valgus ning et ta ei ole sellest mitte kunagi eraldi. Alguses saab see olla vaid usk, kuid aja jooksul hakkab tulema usule ka kinnitust – abi kaudu, mis nii vaimsest kui füüsilisest maailmast inimese ellu tulvab.

Lisateguriks on muidugi karma. Seega on osade jaoks see tee kiirem ja sujuvam ning osade jaoks aeglasem ja vaevalisem. Kuid lõppkokkuvõttes on valgustumine kõigi jaoks võimalik – ükskõik kui kaugele keegi oma kõrgemast rajast on eksinud, ükskõik kui kaua või kui palju elusid ta sellest mööda on käinud. See on igaühe jaoks jõukohane, kes seda vaid soovib ja selle valib. Puhta taotluse puhul on õnnestumine garanteeritud. Ja õigel hetkel saabuvad teie ellu ka tõeliselt toimivad vahendid, mille mõjul hakkab edasiminek järjest kiiremini aset leidma. Aga need usaldatakse inimese käsutusse alles siis, kui ta on valmis neid nii enda kui teiste kõrgeimaks hüvanguks rakendama, mitte lihtsalt valuvaigistina või enda upitamiseks kasutama. Aga reaalselt toimivad vahendid siin ja praegu ühe eluea jooksul valgustumiseks on täiesti olemas.

K: Millised oleksid siis juhised 21.12.2012 ja üldse praeguseks ajaks?

V: Eelkõige on igal ühel vaja keskenduda iseenda arengule, iseenda valguse suurendamisele, oma karma lahendamisele, samuti iseendale ja teistele andestamisele. See on kõige olulisem. Vana tõde on ka see, et teil tuleb aru saada sellest, mida te muuta saate, mida te muuta ei saa ning nende kahe tingimuse vahel vahet teha. Teil tuleb mõista, mis on teie võimuses – millega te saate tööd teha ja millega mitte. Sest on olukordi, mida te muuta ei saa: näiteks ei saa te kellegi vaba tahet kangutada. Soov teisi muuta tuleb täielikult lahti lasta. Igaüks muutub ise – tema jaoks jumalikult õigel ajal. Teie saate ainult endapoolse otsa ära koristada ning hoida siis oma energiad puhtad. Ja loomulikult on väga hea, kui need inimesed, kes sarnaselt mõtlevad, kellel on sarnased väärtused ja uskumused, rohkem koos toimiksid, koos mediteeriksid ja koos kanaldaksid, sest teie valgusehulk suureneb märgatavalt, kui te üheskoos ja üksteist tõeliselt toetades tegutsete.
 

Järgneb väljavõte 9.12.12 toimunud seminaril tehtud kanaldusest
(kanaldatud kohalviibinud inimeste Allika Minade ühendatud teadvusvälja)

K: Milline on kõige tähtsam sõnum meile kõigile praegusel ajal? 

V: Kõigepealt me täname teid väga selle töö eest, mida te kõik teete. Hindame kõrgelt seda toetust, mida te oma olemasoluga maailmale pakute. Olete sillaks vaimse maailma ja n-ö tavareaalsuse vahel ning tänu teile kõigile saab see sild järjest tugevamaks muutuda. Kõik, mida te teete, on oluline ja väärtuslik: teie isiklik areng, enese tervendamine ja puhastamine; samuti töö, mida te teete, kusjuures pole üldse tähtis, kas tegutsete tervendamise ja õpetamise vallas või teete n-ö tavatööd. Tähtis on see valgus, mis teie kaudu maailma tulvab. Just tänu teile on Allika Valgusel võimalik sellesse tihedasse maailma siseneda. Väga suur tänu teile ka Maa tervendamise eest, seda on hädasti vaja!

Järgnevatel päevadel ja nädalatel olekski teil vaja keskenduda Allika Valgusele, kogeda seda nii enese sees kui ka kõikjal enda ümber. Laske sel lõõmata kustumatu leegina oma südames ning kiirguda ka välja – maailma. Usaldage, et olete täielikult kaitstud. Kui soovite, võite Maad tervendades taotleda ka nähtamatuks tegevat kaitset ning selle varjust niisama intensiivselt või isegi veelgi intensiivsemalt oma valgust maailma kiirata, jagades tervendust ja toetust, mida ainuüksi teie olemasolu füüsilises plaanis sellele reaalsusele pakkuda saab.

Olukord Maa peal on väga mitmetasandiline. Siia on kehastunud niivõrd palju erinevaid hingi väga paljudest erinevatest kohtadest ning nad kõik asuvad üsna erinevatel tasanditel oma arengus. Seega on võimalus kõigil ühekorraga valgustuda väga väike ning selleks, et see protsess võiks toimuda leebemal ja harmoonilisel kujul, kulub märksa rohkem aega.

Aga mingit hirmu maailmalõpu ees ei ole küll vaja tunda! Teie kõik, samuti teie pered, teie lähedased ja sõbrad – on täielikult kaitstud.

Mis puutub 21. detsembrisse 2012, siis see on näiliselt üsna tavaline päev. Välises maailmas ei toimu suurt midagi. Tähtis on aga see, et te ise teaksite, et see on päev, mil teie kõigi jaoks avaneb väga suur võimalus teha oma arengus suur hüpe edasi, kuid seda võimalust tuleb kasutada.

Oluline tingimus teie maailmas on vaba tahe. Kui seda ei oleks, siis oleksid kõik inimesed juba valgustunud. Teid oleks juba valgustatud. Aga maise kogemuse võlu seisnebki selles, et igaüks peab ise selle tee valima, ise otsustama vaimselt edasi liikuda ning saama piisavalt tugevaks, et õppida vahet tegema, mis on tõde ja mis on illusioon. Siis saate te end Tõele häälestada ning selles püsida ja kasvada. Siis on valgustumine väga lihtne – see on teie loomupärane olek, mis ennast avaldab.

Ka selleks, et vastu võtta kuupäevaga 21.12.12 ja kogu praeguse ajaga, selle suure kosmilise värava avanemisega kaasnevad kingitused, tuleb teil samuti kasutada oma vaba tahet ning taotleda, et Allika Valgus võiks nüüd ja praegu teie ellu tulvata. Ärge magage seda päeva maha, sest vastasel juhul ei koge te midagi erilist, vaid kasutage seda erakordset võimalust, mil nii paljud inimesed üle kogu maailma ärkamisele keskenduvad, ning lihtsalt istuge sel päeval kasvõi kümneks minutiks maha ning avage end neile imelistele kingitustele, mis sel kosmilisel ärkamisehetkel teie ellu võivad tulvata. Usaldage, et siseplaanides on tõepoolest tegu erilise päevaga, kuna paljud inimesed usuvad sellesse, ning teil kõigil on võimalus just sel päeval luua vahetu ühendus oma tõelise olemusega, oma puhta jumaliku loomusega ning sellesse ühendusse jäädagi, ilma et te seda enam kunagi täielikult unustaksite. See kogemus jääb teiega alatiseks ning ka siis, kui te tavamaailmas toimite, on valgustunud teadvuseseisund teist vaid põgusa tähelepanunihke kaugusel.

Põhiline juhis on järgmine: avage ennast Tõele, avage ennast Allikale – sellele puhtale, kirkale, selgele, kõikevõitvale, kõiketervendavale ja kõikeülendavale lahjendamata Allika Valgusele kõiges olemasolevas. See Valgus võib võtta kõige erinevamaid kujusid. Te võite tajuda Teda ilmumas Jumal-Isana, te võite tajuda Teda ilmumas Suure Jumalannana, te võite tajuda Teda ilmumas Kristusena, Buddhana, Kosmilise Ema Isisena – kellena iganes. See on puhas algolek, kust pärinevad kõik jumalikud kohalolekud, kaasaarvatud teie enda Mina Olen Kohalolek ehk Allika Mina, teie olemuse puhas jumalik valguskuvand, kes on samuti puhtast algolekust spontaanselt sündiv ja sinna ka lahustuv.

Mitte kunagi ei ole algoleku kirgas tühjus hall eimiski, ehkki vahel võib Ta end ilmutada ka purustava Ööna, n-ö Tumeda Jumalannana – eelkõige egode ja kõikvõimalike tumedate struktuuride ning negatiivsete egregoride purustamiseks. Aga see, mis ka Tumedat Jumalannat tegutsema ajendab, on puhas armastus – millel ei ole küll mitte midagi pistmist illusoorse armastusega, ehkki on siis, kui te hirmu ei tunne, veelgi suuremat õndsustunnet tekitav. Kuid selle õndsustundega kaasneb alati ka rahu ja keskmesolek.

Kõige tähtsam juhis üldse on rõõmus ja õnnes püsimine. Mida rõõmsamad ja õnnelikumad te olete, mida rohkem suudate te oma ellu rõõmu tuua ja rõõmuteed mööda käia – tehes valikuid, mis teile rõõmu valmistavad –, seda kiiremini te valgustute. Valgustumise aluspõhjaks on õnneenergia, mis voolab teie energiakanalites. See on õnn, mis ei teki niivõrd välistest oludest, vaid sisemisest ühendusesolekust, samas saate te seda puhast õnnetunnet ka väljapoole kiirata. Ja õnn on äärmiselt nakkav. Kui keegi on armastuse, õndsuse ja õnne seisundis, siis lähtub temast hästi tugev ja väga nakkav vibratsioon, mis levib, kuni ka kõik tema ümber saavad sellest puudutatud.

Ja kui te ei suuda olla koguaeg õnnelik ja elada õndsuses, siis on väga oluline viibida rahuseisundis. Sest teie maailmas pidevalt õndsust genereerida ei ole alati nii lihtne, aga rahuseisund tõesti igaühe jaoks saavutatav. Keskenduge oma keskmises kanalis peituvale purunematule südamekristallile. Sealt leiate te kestva rahuseisundi ning ukse, mis viib teid alati tagasi Koju –  puhtasse Algallikasse.
 

Vt ka:
Puhastav meditatsioon Allika Minaga ühinemiseks

Ülendav ja Maad tervendav meditatsioon
Audiovisuaalne meditatsioon: Tervenduse saatmine maailmale

Tekst pärineb VALGUSESAARE ARHIIVIST
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt