Kokkuvõte Maa tulevikust
ajavahemikus 2012 – 2032

 Ennustusi ja ettekuulutusi kogu maailma majandust, poliitikat, kliimat
ning vaimset maastikku hõlmavate muutuste kohta

 Diana Cooper

Katkend raamatust
Üleminek kuldajastusse aastaks 2032
 

Ennustus on vaid tõenäoline tulem, mis põhineb inimeste teadvuseseisundil ja suhtumistel ennustuse tegemise hetkel. Seega pole ennustus kivisse raiutud. Inimeste arusaamad ja teadvus muutuvad ja arenevad suure kiirusega ning see kõik mõjutab tegelikku tulemust.

Valgustöölised on suunanud tervendust, valgust, armastust ja rõõmu paljudesse tumedatesse paikadesse ning seda tehes on nad lahustanud karmat ning transformeerinud suure hulga negatiivseid energiaid. See tähendab, et need paigad ei vaja enam puhastamist ning võimalikuks on saanud palju positiivsem tulevik ...

Maailmas on palju mõjufaktoreid, millest me teadlikud pole. Miljonite inglite sissevoolul, paljude arenenud hingede taaskehastumisel ning iidsete portaalide ja tarkusega täidetud pühapaikade avanemisel on selle planeedile tohutult suur mõju. Lisaks sellele ankurdati iidsetel aegadel Maasse mitmeid võimsaid energiaid, mis nüüd nende suurte muutuste käigus ärkavad ning inimkonnal vajalikku teadvusenihet sooritada aitavad.

Maailma majandus

Maailm pole kunagi varem kogenud sellist drastilist teadvusnihet, mis just praegu aset leiab. Maailma majandus muutub sellel ülemineku ajal dramaatiliselt, kuni raha tähtsus otsustavalt väheneb. Suured dinosauruslikud ärid, mis ei suuda end uuele paradigmale häälestada, kukuvad kokku ning need asendatakse väiksemate ettevõtetega, mis tegutsevad inimeste, loomade ja kogu planeedi heaolu silmas pidades. Aastaks 2020 piiravad maailma riikide valitsused pankade võimu ning paljud suured korporatsioonid peavad ellujäämise nimel võitlema. Nad võitlevad vargsi ja salaja, üritades luua globaalseid varivalitsusi, kuid lõpuks uhub tõusev sagedus nad kõik ajaloo prügikasti.

Inimesed saavad hakata üha rohkem mõjutama otsuseid, mis varem üksnes pankade, suurfirmade ja valitsuste mõjusfääri kuulusid.

Kõrgemalt teadvusetasandilt vaadates olid majanduslangus ja maailma finantsprobleemid mittevajalikud ning valed, sest need olid loodud maailma valitsuste otsuste tagajärjel. Riikide võlg pole tegelikult mitte võlg, vaid defitsiit, sest võlguolev raha on illusoorne. Me üritame lahendada midagi, mida polegi võimalik lahendada, ja seetõttu peaksime olema valmis ülemaailmseteks, praeguse süsteemi alustalusid kõigutavateks muutusteks. Hiina käsutuses on „vale rikkus“, mis põhineb illusoorsel rahal. Nagu pangadki, ei mängi nad reaalse raha vaid lubadustega. Nad hävitavad keskkonda, et luua illusiooni, millest inimestel reaalset kasu pole. Kuid maailma võlaprobleemi oleks väga lihtne lahendada, kui kõik osapooled otsustaksid üksmeelselt tagasimaksmisest loobuda. See ei meeldiks korporatsioonidele, sest nad ei taha kaotada oma mõjuvõimu. Üldise majandusliku olukorra lahendamine nõuab aga globaalset kokkulepet ning selleks peavad maailma riigid üksteist usaldama hakkama.

Kuna raha vägi kahaneb, siis hakatakse taas austama loovust, kunsti, muusikat  ja sporti. Inimesed võtavad vastutuse oma tervise eest enda kanda ning hakkavad tervendamiseks üha rohkem looduslikke meetodeid kasutama. Tulevikus ei aktsepteerita inimühiskonnas enam pähepatsutava suure venna rolli. Viiendasse dimensiooni viivad meid jagamine, hoolimine, koostöö ja ühtsus.

Töötus ja mida sellega ette võtta 

Juba sajandeid on inimesed teinud vastumeelseid töid üksnes sellepärast, et raha teenida ning endal katust peakohal hoida. Kuna selline suhtumine töösse pole enam kooskõlas uute planeedile laskuvate energiatega, kutsuvad nüüd paljude inimeste kõrgemad minad neid üles leidma tööd, mis tekitaksid neis rõõmu ja elusoleku tunnet, mis rakendaksid nende loovust ja võimaldaksid neil elada viiendas dimensioonis. Selle tagajärjel kogevad sellised hinged sageli, et nende töökohad kas koondatakse või kaotavad nad töö mõnel muul põhjusel. Paljud inimesed kulutavad tohutult aega nö ringiratast joostes – kandideerides samasugustele töökohtadele, millest nad ilma jäid –, kuid see kõik on vaid energia raiskamine. Neid inimesi kutsutakse üles vaimsele arenguteele asuma ning oma sagedust tõstma. Kui inimese sagedus jõuab vastavusse tema jaoks täiusliku hingetöö sagedusega, leiab ta vaevata õige töökoha.

Peaingel Gabriel, kes vastutab Shasta mäel asuva kosmilise portaali eest, lisab meie eludesse selgust. Kui teie peamiseks probleemiks on selguse puudumine ning kui otsite vastust küsimusele, mida te üldse teha sooviksite, siis võite paluda iga õhtul enne magama jäämist, et teid viidaks une ajal peaingel Gabrieli templisse. Seal puhastatakse teid ning aidatakse kontakti saada oma kõrgeima eluülesandega. Lisaks õpetatakse teile, kuidas sellele füüsilisel tasandil sobiv väljund leida. Lisaks võite te paluda peaingel Gabrieli abi ka oma igapäevastes meditatsioonides.

Teine tee, kuidas avastada enda jaoks õige töö, on meenutada neid tegevusi, mis teile lapsena suurt rõõmu valmistasid. Milline oli teie unistus ja südameigatsus enne, kui teid täiskasvanute maailma tõugati? Mida te tegelikult teha tahtsite? Isegi kui te ei suuda hetkel näha, kuidas te selle tegevuse abil elatist teenida suudaksite, hakake siiski sellele tegevusele üha enam aega pühendama. Ja kui olete oma hinge eesmärgile juba peaaegu häälestunud, siis võivad sellisel tegevusel väga kiired tagajärjed olla. Kui te aga pole veel oma hinge eesmärki mõistnud, siis olge kannatlik. Universum juhatab teid vältimatult õiges suunas. 

Tervis 

Valedel alustel toimiva majanduse tõttu, mis põhjustab inimestele üle kogu maailma üha rohkem stressi, tõmbab paljusid alkoholi, narkootikumide ning teiste meelemürkide poole. Kuid on ka neid, kes loovad isemajandavaid kogukondi, kus sõprus ja õnn stressist võitu saada aitavad.

Inimeste tervislik seisund saab olema eri piirkondades erinev. Mõningates paikades, nagu näiteks Aafrikas ja Indias, võib elanikke tabada suur näljahäda – juhul kui me ei tõsta oma sagedust ega ava oma südameid.

Kui me kõik üheskoos lõpetaksime keskendumise sellele, mis on maailmas valesti, vaid pühenduksime alternatiivsete lahenduste otsimisele, hariduse parendamisele ning ühtsusteadvuse saavutamisele, suudaksime transformeerida nii inimkonna kui kogu planeedi tuleviku väljavaated. Selleks aga peame me arendama usaldust riikide ja rahvaste vahel ning saavutama kooskõla ka kõikide rahvaste sees olevate eri huvigruppide vahel. Olukord võib minna hullemaks, enne kui see paremuse poole pöördub, kuid aastaks 2020 on pandud alus globaalsele koostööle kõikjal kogu maailmas. 

Abivahendid 

1.   Õpi olema isemajandav. Kasvata aedvilju ja istuta puid.

2.   Kõnni rohkem ja kasuta jalgratast.

3.  Asuta oma kogukonnas headuse pank, mis märkab ning tunnustab häid tegusid – siis tekib inimestes soov teha head ning üksteist aidata.

4.   Õnnista kõikjal vett.

5.   Õpi oma naabreid tundma.

6.   Söö kohalikke toiduaineid.

7.   Loo ühendus elementaalide ja inglitega.

8.   Vaata tähti ning loo nendega ühendus.

9.   Ole iga päev tänulik.

10.  Mediteeri.

11.  Armasta inimesi ja kõike elavat.

12.  Armasta iseennast.  

Vaimsed mõjud aastal 2012 

Ülemineku all mõeldakse kahekümneaastast perioodi 2012. aastal lõppenud kolmanda ja neljanda dimensiooni ajastu ja 2032. aastal algava uue viienda dimensiooni ajastu vahel.

2012. aasta tähistas 260 000–aastase kosmilise ajastu lõppu Maa peal. See oli ülimalt tähtis aeg, sest sellel aastal laskusid planeedile uued energiad ning leidsid aset tohutult võimsad vibratsioonilised nihked. Peaaegu seitsmel miljardil inimesel on lubatud praegusel ajal kehastuda, sest nad kõik tahtsid võimalust kogeda selle ülemineku väljakutseid ning kiirendada oma vaimset kasvu. Paljud neist naasevad vaimsetesse maailmadesse enne aastat 2032, et jagada saadud kogemusi oma koduplaneetidega.

Järgneb loetelu vaimsetest mõjudest, mis on hakanud mõjutama maailma 2012. aastast alates. 

1. Kaheteistkümne viienda dimensiooni planetaarse tšakra avanemine, mis hakkasid läbi tooma ka nendega seotud tähtede tarkust.

Need planetaarsed tšakrad mõjutavad kõige tugevamalt neid piirkondi, kus need tšakrad asuvad, aga ka kogu maailma tervikuna. Mida rohkem inimesi ärkab ning oma isiklike viienda dimensiooni tšakratega tööle hakkab, seda kergem saab olema kogu planeedi üleminek. Planetaarsed tšakrad asuvad järgmistes kohtades. 

1.  Maatähe tšakra asub Londonis (Suurbritannias).
2.  Juurtšakra asub Gobi kõrbes (Hiinas).
3.  Sakraaltšakra asub Honolulus (Hawaiil).
4.  Nabatšakra asub Fijil.
5.  Päikesepõimiku tšakra hõlmab kogu Lõuna-Aafrikat.
6.  Südametšakra asub Glastonburys (Suurbritannias).
7.  Kurgutšakra asub Luxoris (Egiptuses).
8.  Kolmanda silma tšakra asub Afganistanis.
9.  Kroontšakra asub Machu Picchus (Peruus).
10. Kausaaltšakra asub Tiibetis.
11. Hingetähe tšakra asub Agras (Indias).
12. Tähevärava tšakra asub Arktikas.

2. Kolmekümne kolme kosmilise portaali avanemine, mille tulemusel ujutakse ümberkaudsed piirkonnad üle Kristuse valgusega. 

Kristuse valgus on kuldne energia, mis sisaldab tarkust, tervendust, kaitset ja tingimusteta armastust, mis ankurdub nii maasse kui inimestesse. See valgus lahustab kõik vanad energiad ning aitab inimestel oma sagedust tõsta. 

3. Paljude teiste pühapaikade ja portaalid avanemine. 

Paljud maailma pühapaigad ja portaalid on olnud suletud või üksnes osaliselt avatud. Nende paikade ja portaalide ärkamine kiireneb 2012. aastal ning see mõjutab inimesi. Näiteks võime tuua Laudmäe Lõuna-Aafrikas või Uluru Austraalias. Isegi suur, kahesuunaline dimensioonidevaheline Stonehenge’i portaal Suurbritannias on üksnes osaliselt avatud. Paljud Hiinas asuvad pühapaigad, püramiidid ja portaalid olid aga kuni viimase ajani täielikult suletud ning nende avanemisel saab olema väga tugev mõju, ehkki see võib tekitada ka mõningat segadust. 

4. Meile saab taas kättesaadavaks seitsmenda dimensiooni Sise-Maa tšakra tarkus, milles sisalduvad kogu maailma teadmised. 

Maa sisemuses asub seitsmenda dimensiooni vaimne paradiis, mida tuntakse ka Sise-Maana. Lisaks on Sise-Maa üks kosmilistest kuldvõtmetest (vt ka: Diana Cooperi ja Kathy Crosswelli „Universumi võtmed“, Valgusesaar 2013), kuhu on talletatud kogu informatsioon kõigi Maa tsivilisatsioonide, kuldajastute, portaalide ja olenditevaldade kohta. Kui inimesed nende teadmistega kontakti saavad, hakkab kogu universum kooskõla ja harmoonia seisundisse liikuma. 

5. Saab võimalikuks ühenduse loomine Thothi kristallkolba tarkusega. 

Atlantise kuldajastul sisestas ülempreester Thoth ühte kristallkolpa kõik oma hõimu tarkused ja teadmised. Neile teadmistele on võimalik alates 2012. aastast taas ligi pääseda ning see muudab suuresti olemasolevaid tervendusmeetodeid ning selle tulemusel kogu planeeti tervikuna. 

6. 2012. aasta 21. detsembril kell 11:11 oli aeg, mil puhas Allika energia sai kättesaadavaks kõigile, kes end sellele häälestasid. 

Sarnane ettevalmistav kosmiline hetk leidis aset ka 2011. aasta 11. novembril (11.11.11), mil oli võimalik mõneks hetkeks puhta Allika energiaga ühendust saada. 2012. aasta kosmilist hetke aga ennustasid ette kõik iidsed tsivilisatsioonid, kaasa arvatud maiad. Ning 21.12.2012 kell 11.11 avanesidki taevased portaalid ning Maale laskus väga võimas valgus.
 

Vaimsed mõjud aastatel 2012–2032 

1. Sise-Maa keskmes paiknev Suur Püramiid hakkab joonduma kõikide tähtede sisemuses asuvate Suurte Püramiididega, et taastada aastaks 2032 tasakaal kogu universumis. 

Kui planeedi vaimne südamekeskus Glastonbury’s (Suurbritannias) 2012. aastal ärkama hakkas, loodi ühendus kosmilise südamega ning kõikjal universumis paiknevad Atlantise kristallpüramiidid hakkasid aktiveeruma. Sel viisil saab võimalikuks kõigi selle universumi planeetide, tähtede ja galaktikate südamekeskuste ühinemine. Sellega kaasnev massiline ärkamine aitab kõigil selle universumi tähtedel, planeetidel ja galaktikatel aastaks 2032 omavahel joonduda. Siis liigub kogu universum viiendasse dimensiooni. 

 2. Need, kes on varem kehastunud Lemuurias, ärkavad ning hakkavad aktiveerima Lemuuria kristalle, et tervendada seda planeeti. 

Iidsetel aegadel lõid lemuurlased erakordselt võimsaid tervendavaid kristalle. Need kristallid programmeeriti spetsiaalselt selleks, et aidata meil käesolevat kahekümneaastast perioodi läbida. (Vt ka: Lemuuria täheseemnekristallid)

3. Aasta 2012 tähistas kõigi universumite ülestõusmise algust.

Kahekümneaastase üleminekuperioodi jooksul liiguvad kõik kaksteist universumit kiiresti kõrgemasse sagedusse. Kaheteistkümnenda dimensiooni universum sulab ühte Allikaga. Esimese dimensiooni universum sulab nihkub teise dimensiooni ja nii edasi. Luuakse ka uus esimese dimensiooni universum.

Meie planeet asub hetkel neljanda dimensiooni universumis ning liigub aastaks 2032 edasi viiendasse dimensiooni. Maa on hoidnud meie universumit tagasi, sest alles hiljuti vibreeris ta veel kolmanda dimensiooni sageduses. Kuid aastal 2010 liikusime meiegi neljandasse dimensiooni, kuna piisav hulk inimesi olid avanud oma südamed. Üleminekuperioodi jooksul peame me kiiresti kogu planeediga viiendasse dimensiooni suunduma. Seega tuleb meil väga kiiresti oma sagedust tõsta.

Ajajoon 

2012              Universumi 260 000–aastase väljahingamise lõpp. 

2012–2023  Üheteistaastane sissehingamine. See periood sarnaneb kolimiseks ettevalmistumisele – kõik sorteeritakse ära, enne kui see uude faasi kaasavõtmiseks kokku pakitakse või ära visatakse. Kõik, mis on peidetud või kaotatud, tuuakse pinnale ning seda uuritakse hoolikalt. Tehakse tühjaks pööningud ja keldrid, samuti kapid ja eluruumid. Me näeme selle protsessi mõju oma planeedile, sest suurpuhastus on juba alanud ning meie võimuses kasutada oma energiat maailma puhastumise toetamiseks, selle asemel et olla need, kes ise puhastamist vajavad. 

2017–2022     Sel perioodil leiab aset planeedi puhastusprotsessi intensiivistumine. Loodus kasutab ära kõiki vahendeid, et puhastada neid piirkondi, kus leidub veel madalamaid energiaid. 

2023–2032     Üheksa–aastane paus, et valmistuda ette aastaks 2032. 

Mis juhtub aastal 2032? 

2032. aastaks asetub paika meie planeedi ja kogu universumi uus, viienda dimensiooni muster. Kõigi olendite – puude, lillede, loomade, kalade, inimeste – sagedus tõuseb. 

Minu vaimne teejuht Kumeka soovitas mul külastada une ajal Algallikat. Nii taotlesingi enne uinumist Allika külastamist ning kui ma järgmisel hommikul üles ärkasin, olin ma ümbritsetud heledast pärlroosast valgusest, mis püsis minuga kogu päeva. Kui tegin oma hommikust jalutuskäiku metsas, hingasin seda heleroosat pärlvalgust puudele ja lilledele. Minu rõõmuks lendles mu juurde üks mu väike haldjast sõber, kes palus mul oma tegevust jätkata, sest see aitavat lilledel kõrgemasse sagedusse tõusta. 

Sel üleminekuperioodil valivad planeedilt lahkumise paljud hinged, kes ei suuda püsida vähemalt neljanda dimensiooni sageduses, olla avatud südamega ega omandada elementaarseid vaimseid arusaamu. Kui nad pärinevad sellest universumist, siis naasevad nad oma õppetundide jätkamiseks sisemistele tasanditele. Kui nad pärinevad teistest universumitest, naasevad nad oma sealsetele koduplaneetidele.

Lisaks valivad ka paljud neljanda ja viienda dimensiooni hinged „kojumineku“ – juhul kui saavad nii üleminekule rohkem kaasa aidata.

Leiab aset märkimisväärne hingede väljaränne, kuna paljud hinged on Maa pealt kõik vajalikud õppetunnid kätte saanud.
 

Katkend pärineb Diana Cooperi raamatust
"Üleminek kuldajastusse aastaks 2032"
.
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt