Puhastav meditatsioon
Allika Minaga ühinemiseks


- Riina Grethiel -

II meditatsioon audiokursusest
KULDAJASTU AKTIVATSIOONID

Allika Mina laskumine ja sügavpuhastus keha, kõne ning teadvuse tasandil. Ühinemine Allika Minaga ja kogu inimkonna mõttekeha puhastamine. Rännak tuleviku kuldaega.

NB! Ülevaate 12-tšakrasüsteemist leiate vajadusel siit:
www.tervendustempel.valgusesaar.ee/6__tervenduskamber.htm

Leia endale mugav asend. Vii tähelepanu hingamisele. Hinga rahulikult, sujuvalt, endale sobivas rütmis. Taotle, et iga su hingetõmme rahustaks ja lõdvestaks sind, täidaks su särava valguse ja hiilgusega. Välja hingates võid näha, et kõik su kahtlused, hirmud, eelarvamused, piirangud ja takistused lahustuvad valguses ning lahkuvad sinust.

Meenuta ka ühendust Maaga, selle planeediga, ja tunne armastust ja soojust, ühendusesolekut Maa-Emaga. Võid tunda ka, kuidas hiilgavast Keskpäikese kristallist Maa-Ema südames tõuseb üles võimas ülestõusmise valgus – puhas, kirgas valge valgus – ning siseneb sinusse Maatähe tšakra kaudu. Vii tähelepanu Maatähele, mis asub su energiakehas jalataldadest allpool ja tunne, kuidas Maa-Ema võimas ülestõusmise energia, kirgas virgumisevalgus kerkib mööda su keskmist kanalit ülespoole, avades tee peal kõik sinu tšakrad: juurtšakra, sakraaltšakra, nabatšakra, päikesepõimikutšakra, südametšakra, kurgutšakra, kolmanda silma ning, jõudes viimaks krooni, avab see valgus ka sinu kroonkeskuse – tuhandeõielehelise lootose või kuidas iganes sa seda tšakrat ka ei kujustaks, ent üks mõjusamaid viise on näha seda paljude kroonlehtedega küllusliku lilleõiena. Ja iga õielehe avanemisega kaasneb mõne väiksema ajus oleva keskuse avanemine. Sest ajus on tillukesi tšakraid hästi palju. Nii et kui taotled tuhandekroonlehelise lootoseõie avanemist, siis avanevad ka kõik need väiksemad tšakrad sinu peas. Ja kõik see toimub hästi sujuvalt, pehmelt, harmooniliselt.

Saa teadlikuks ka oma Hingetähe tšakrast, mis asub su pea kohal. Seda keskust võid näha sädeleva juveelina või lihvitud teemandina säramas oma kroontšakra lootosõie kohal. Avaneb ka kausaaltšakra ehk kõrgem mõttekeskus, mis on seotud teadliku unenägemise ja ülestõusmisprotsessiga ning mis jääb keskmisest kanalist eemale, kehast väljapoole, kukla taha.

Ja vii nüüd tähelepanu Tähevärava tšakrale ning näe Täheväravat väga kiirgava ja sädeleva, otsekui sädemeid pilduva valguseallika või tähena umbes 30 cm oma pealaest kõrgemal, Hingetähe kohal. Seejärel vaata, kuidas see täht avaneb, muutudes väravaks valgusmaailmadesse ja avades otsetee, otsekanali Jumalani, Allikani, Loojani.

Ning võid taas näha, et kõikide mis tahes ajahetkel seda meditatsiooni kaasategevate inimeste Täheväravad koos loovad Suure Tähevärava kogu inimkonna ja teiste elavate olendite jaoks sellel planeedil. Tegelikult on see kollektiivne Tähevärav juba olemas, kuid kui pöörad sellele tähelepanu, hakkab see veelgi tugevamalt toimima ning vahendama Maale Algallika energiat ja kõiki Kõrgema Tahte kiiri ning ka kosmilisi kiiri.

Nüüd võid kohe keskenduda Algallika enda selgele, kirkale, hiilgavale, kõikevõitvale, kõiketervendavale, kõikeülendavale valgusele. See sisaldab endas kõiki kosmilisi kiiri, kõiki Kõrgema Tahte aspekte ning kõikvõimalikke muid jumalikke omadusi, mida me pole veel endale teadvustanud või avastanud, sest Allika valguses on esindatud kõik jumalikud omadused ja väärtused, kogu see puhtus ja täius, armastus, tarkus ja vägi, mis omane ka sulle, mis on sinu tõeline olemus.

Sa näed nüüd, et see valgus voolab sinusse ja samal ajal ka Maasse. Ja kuigi Allika valgus voolab kõikidesse sinu kehadesse, ka füüsilisse kehasse, võid hetkel keskenduda sellele, et praegu kontsentreerub see valgus eelkõige sinu Hingetähe tšakrasse.

Hingetäht väljendab sinu individuaalset hinge, milles väljendub sinu kordumatu jumalik isikupära, millel pole midagi pistmist sinu piiratud egoga. Su hing on väärtuslik ja sa ei kaota oma puhastunud isikupära Allikaga üheks saades ja üksolemist kogedes, vastupidi, sinu jumalik isikupära on see, mis rikastab Suurt Tervikut ning teeb sinust ainulaadse ja kordumatu valgusolendi.

Näe nüüd, kuidas Allikast laskuv valgus su Hingetähe teemandi järjest säravamaks ja hiilgavamaks muudab. Su Hingetäht lööb eredalt kiirgama ning sellest hakkavad lähtuma võimsad valgusevood, mis jagavad Allika valgust kõikidele teistele hingedele, aitavad kõikidel hingedel ärgata ja ühineda vaimuga. See, mis toimub praegu sinu Hingetähe tšakras, on su hinge ja vaimu valguse ühinemine. Ning sa võid nüüd näha, kuidas sellest juveelist otsekui kasvab või tekib kõige sädelevam või hiilgavam valgusolend, sinu moodi, aga täiesti puhas. See on sinu puhas, purunematu, hävimatu olemus. Sinu jumalik olemus, Algallika osa, jumalik säde, mis on ometi võtnud sinu puhastunud isiku poolt loodud väljenduse või vormi; siiski on see kuju oma olemuselt tühjus, Allika valguse peegeldus, nii nagu kuu peegeldab päikesevalgust või selge mägijärve pind taevast. See on sinu Allika Mina, sinus peituva absoluutse puhtuse jumaliku kehastus, Algallika valgus lahjendamata kujul.

See juveel, sinu Hingetähe tšakra, kiirgab nüüd tema südames ning sealt hakkab voolama valgust allapoole. See on otsekui nektar, milles sinu hinge omadused on ühinenud Allika valgusega; see on hinge ja vaimu ühinemisest tekkinud nektar, mis voolab nüüd läbi su kroontšakra sinu kehasse, otsekui vedel valgus – hästi puhas ja kiirgav, veest veidi paksem, siirupitaoline, ent mitte kleepuv, elav, sädelev, erakordselt puhastavate omadustega valgus. See valgus voolab sinusse ning lahustab ja puhastab välja kõik selle, mis võib veel olla sinus ebakõlalist – kõik karmajäljed, eelmistes eludes tehtud vigade jäljed. Sest isegi kui oled oma karma vabastanud, siis karma jäljed võivad ikka sinu kehas alles olla.

Ja sa võid näha, kuidas see elav valgus otsekui lükkab musta ebakõlaliste energiate massi sinust välja. Selles mustas massis sisalduvad ka kõik sellised soovid, mis ei ole kooskõlas sinu kõrgeima olemusega ja Kõrgema Tahtega, suurema plaaniga, kõik ebavajalikud ihad, mis pole hingeigatsused, samuti halvad harjumused, käitumismustrid, millest soovid vabaneda – kogu selle taaga lükkab Allika lahjendamata valguse ja sinu hinge ühinemisel loodud puhastav nektar sinu kehast ja energiakanalitest välja.

Ja su keha saab täiesti puhtaks.

Võta endale aega, et näha, kuidas kogu see sodi su kehast väljub ja valgusesse lahustub. Su keha saab täiesti puhtaks, teemantselgeks, nagu klaas või kristallanum, mis on tühi ja laitmatult puhtaks pestud – nii seest kui väljast. Ja kogu mustus lihtsalt lahustatakse.

Jälgi, et saad kogu mustuse täielikult oma süsteemist välja.

Tunneta nüüd, mis tunne on olla niivõrd puhas ja täidetud nektarist, sinu hinge ja vaimu ühinemise energiast. See on hiilgav ja särav ning sa oled üleni sellest täidetud, üleni seda tulvil.

Ja samal ajal puhastab ülevalt alla voolav lahjendamata Allika valgus ka sinu aurakeha – kõiki keha ümber paiknevaid energiavälju.

Ja nüüd voolab sinu enese valgusolemusest, sinu Allika-Minast, keda kujustad istumas oma pea kohal asuval lootoseõiel, sinusse veel valgusenektarit. Kehatasandil oled nüüd täiesti puhas anum, otsekui kristallist või klaasist nõu, mis on selle sees olnud mustast ollusest vabastatud, kuid puhastada tuleb ka see tasand sinust, mis on seotud hääle, heli ja kõnega.

Sinusse voolab taas valgusenektarit, mille konsistents on nüüd veidi vedelam ja seda voolab küllalt tugeva survega, et eemaldada kristallanuma seintele ja põhja kleepunud prahti ja sodi – ebakõlalisi energiaid, mis on seotud hääle, kõne ja heliga. Eesmärgiks on puhastada ära kõik energeetilised jäänused tühja jutu rääkimisest – kas selles või mõnes varasemas elus –, tagarääkimine, laimamine, valetamine – kõik see, mis on häälega tehtud ükskõik millises elus, ükskõik millisel ajal ja mis kahjustab sinu puhast olemust ning määrib seda. Kõik see mustus kerkib nüüd üles – otsekui klaasi valatud vee pinnale kerkivad põhjas lebanud korgitükid või prügi.

Need üleskerkinud puhastamist vajavad energiad eemaldatakse nüüd sinust ülemiste keskuste kaudu ja lahustatakse täielikult valgusesse. See on otsekui pinnale tõusnud prahi riisumine. Ja sa näed, et oled nüüd ka kõne ja heli ja hääle tasandil täiesti puhas, särav ja kiirgav. Ning olles tänulik asetleidnud puhastusele, anna enda sees kindel lubaduse mitte enam korrata ei hääle ega kehaga tehtavaid negatiivseid tegusid.

Kõige lõpuks tuleb sul puhastada ka oma mõttetasand – nii mõtted kui tunded, ka kõige varjatumad. Taotle, et su purunematu valgusolemuse, su Allika-Mina, südamest väljavoolav valgus võiks puhastada ka mõtetega tehtud kurja – olgu see asetleidnud ükskõik millises elus, ükskõik millisel ajal. Sest mustade mõtete mõtlemine, ka masendus ja lootusetus ning hirmumõtted moonutavad sinu algselt puhast energiat.

Ja sellesse puhastamisse võid kaasata ka taotluse puhastada kogu inimkonna mõttekeha. Sa võid nüüd näha seda mustade mõtete massi, mida inimkond oma kannatustes üha juurde loob. Esmalt saad puhastada neid mõtteid ja tundeid, mis on seotud sinu endaga, mis on sinu enda looming – osad neist võivad pärineda ka su varasematest eludest. Sa näed neid otsekui oma südame või pea ümber olevaid tumedaid pilvi, mis sinu valgust varjutavad.

Kuid kui see hiilgav valgusenektar nüüd taas laskuma hakkab, siis näib, nagu oleks süüdatud sinu südames silmipimestavalt kirgas valgus, ning kõik see tume energia lihtsalt hajub – sarnaselt sellele, mis juhtub siis, kui pimedas toas ere lamp põlema pannakse. Pimedus mitte ei lähe ära, vaid lihtsalt kaob üheainsa silmapilguga – niipea, kui sinu südamevalgus süttib. See ere, kirgas valgus lihtsalt lahustab selle. Ning seda valgust kiirgub nüüd välja ka sinu südamest – suurte valgusevoogudena, mis lahustavad ka kogu inimkonna negatiivseid mõtteid. Ja sa võid paluda appi valgustunud meistreid, ingleid ja teisi abistavaid valgusolendeid, et lahustada inimkonna negatiivsete mõtete musta pilvemassi.

Ja sa võid nüüd saata oma südamest tohutuid valguselaineid selle pilvemassi poole ning et see veelgi paremini õnnestuks, võid tunda, et sinu valgustunud mina või Allika-Mina, see minaülene mina, osake Allikast, kes on ühtlasi Allikas ise ja samas ka sina ning kogu elu kõikjal, laskub nüüd sinu kroontšakra kaudu sinu kehasse, sinu südamesse ja saab sinuga üheks. Võid näha, kuidas su süda ja tema kiirgav teemantsüda ühtesulavad. Sa pole mitte enam anum või kanal Tema energiale, vaid sa oledki Tema ise. Sa oled üks oma jumaliku olemusega väga konkreetsel ja füüsiliselt tuntaval viisil. Ja sa võid tunda, kuidas su süda lausa paiskub valla ning need valgusevood, mis nüüd sinu südamest välja tulevad, on niivõrd võimsad, et kõik see tumedate pilvede mass lahustatakse. Ja sa võid näha seismas end koos kõikide teistega, kes mis tahes ajahetkel seda meditatsiooni kuulavad, ringis ümber meie armastatud planeedi ja saatmas oma südamest, oma valgustunud südamest, Allika kirgast, selget, kõikevõitvat, kõiketervendavat valgust maailma. Sa oled üks Jumalaga, sa oled üks Kõiksusega. Samas on säilinud sinu individuaalsus, isikupära, ainulaadsus. Just see eriline jumalike omaduste kombinatsioon, mis teeb sinust sinu – kordumatu jumaliku olendi. Sa oled nagu hiilgav kalliskivi väga erilises kalliskividest laotud mustris. See muster on tervikuna väga kaunis, aga ka sina ise oled väga kaunis ja ka iseenesest omaette terviklik. Ei ole midagi, mis oleks sinu jaoks võimatu, kuid selles seisundis soovidki sa luua ainult seda, mis on kooskõlas selle suurema mustriga ning rikastab ja toetab kõike elavat.

Jälgi, et oleksid täiesti kohakuti oma valgustunud Allika-Minaga, et ta oleks täielikult sinu kehas. Su keha on otsekui täielikult puhastunud, seest tühi kristallanum, mida täidab üksnes su vaimu ja hinge valguse ühinemisest sündinud kiirgus. Su maine ego ja piiratud minateadvus on täielikult lahustunud Allika kõikevõitvas valguses ning sinu sisemuses on avanenud uks su igavikulise ja piiritu Mina kogemiseks ja sellega üksolemiseks.

Võid näha, et valgusest kiirgus ei ümbritse mitte ainult su südant, vaid ka sinu pead. Kui oma südame valgusega lahustad negatiivseid mõtte- ja tundemustreid, siis oma peast võid kiirata välja Allika mõtteid, uusi ideid, ning need mõtted on täiuslikus kooskõlas südametarkusega ning näitavad, kuidas seda maailma siin edasi valgusesse aidata, nii et kõik olendid võiksid kogeda õnne, vabadust, armastust, rahu ja rõõmu, küllust, tervist, valgustumist, et kõikide individuaalsete vaimude ainulaadsus võiks saada toetatud ning et kõikide ainulaadsus võiks saada nähtavaks ja rikastada seda maailma siin.

Sest kui sina lööd särama selles valguses, mis sina oled, siis väljuvad sinust ulatuslikud mõjuringid, mis puudutavad kõiki neid, kellega kokku puutud, kellega oled kunagi kokku puutunud või puutud tulevikus, ning kõik need inimesed saavad sinu kaudu abi. Sest sinu võnge aitab ka neil häälestuda oma kõrgeimale jumalikule olemusele ja saada vabaks kannatusest ja illusioonist. Need inimesed saavad võimaluse kokku puutuda õige võnkega, mida nad vajavad selleks, et häälestuda oma hingele ja vaimule ning leida taas üles omaenda kõrgeim tee.

Ja võta endale nüüd lihtsalt aega, et olla selles piirideta olekus ja kiirata maailma jumalikke omadusi, valgust ja armastust.

***

Võid visualiseerida ka kõrgeimat võimalikku tulevikku, mis on kooskõlas kõrgema jumaliku plaaniga, kus kõik elavad rõõmus, rahus, külluses ja õnnes, vabaduses ning harmoonias, kus Maa peale tekivad valgustunud kogukonnad, mis ei ole juhitud mitte mingi egregori poolt, vaid kus kõik on tõesti võrdsed ja vabad, kehastavad oma jumalikku olemust ja teevad omavahel koostööd kõrgema plaani teostamiseks, kõrgemate vormide loomiseks, kuni siis Maa peale kerkivad ka kuldsed linnad, valgustunud linnad. Kuigi see võib võtta palju aega, muutub see planeet kõikide jaoks valgustunud maailmaks, puhtaks valgusmaailmaks – ning me taotleme, et see kõik võiks toimuda harmooniliselt ja sujuvalt, iga üksikut hinge arvestades, kõikidele kõige kõrgemat hüvangut luues.

Ja hakka tasapisi tagasi pöörduma. Saa teadlikuks ruumist, kus parasjagu viibid. Jäädes ühendusse oma purunematu kehaga, Allika-Mina teemantkehaga, too taas oma tähelepanu sellele reaalsusele siin, praegusele hetkele. Võid ka kätega maad puudutada, et end paremini maandada. 
 

Veel häälestavaid meditatsioone:
Ülendav ja Maad tervendav meditatsioon

Audiovisuaalne meditatsioon: Tervenduse saatmine maailmale
 

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt