Olles avanud selle lehekülje, olete loonud ühenduse või tugevdanud kontakti oma hinge energiaga...
 

Hingega ühinemine

Hingetasand asub kõrgemas dimensioonis kui seda on elu Maa peal. Aega seal ei eksisteeri ning ka valgusel on teistsugused omadused, sest vibratsioon on palju kõrgem. Ainet sellisel kujul, nagu meie seda tunneme, ei ole. Teekond hingetasandile ei ole mitte liikumine, vaid laienemine. See on teadvuse avardumise protsess.

Leidke endale mugav asend. Lõdvestuge. Vaadake oma sisemiste silmadega ülespoole ning suunake oma tähelepanu Valguse ning Armastuse Allikale pea kohal. Lõdvestage näolihased, kõik need kohad oma kehas, kus tunnete jäikust või pinget. Laske lahti väline maailm, saage teadlikuks oma sisemaailmast, keskenduge sellele. Hingake sügavalt, kuid pingutamata sisse. Kujustage, et saadate väljahingamisel Valgust maailma laiali. Korrake seda mõned korrad, laadides end Valgusega. Lõdvestuge iga hingetõmbega.

Kujustage nüüd, et teie selgroog on seest õõnes toru, mille sees voolab Valgus. Kutsuge Allika Valgust endasse ning laske sel torul täituda. Teid läbistavast valgusesambast hakkab nüüd levima Valgust väljapoole, moodustades valguskookoni teie ümber. Laske Valgusel levida veelgi ning tunnetage Valgust kõikides asjades, olendites ning esemetes enda ümber, kuni kõik on muutunud säravaks, vibreerivaks valguseks.

Tõmmake Allika valgust endasse, viies selle rakutasandile. Saatke valgust igale oma DNA molekulile. Kujustage, et see valgus toetab teie DNA koodi avanemist ning arengut. Teadke, et ajal, mil olete keskendunud Allika energiale, sünnivad teie kehas rakud, mis sisaldavad rohkem valgust ning võnguvad kõrgemal sagedusel.

Et kogeda hingetasandit, tuleb vaigistada oma mõtted ning tunded. Teie tunded on nagu väikesed vibreerivad valguseosakesed, mis ümbritsevad ning läbistavad teie füüsilist keha. Te võite näha oma emotsioone kiirelt vibreerimas, kui olete tavalises teadvuseseisundis. Nad reageerivad ka kõikidele emotsionaalsetele energiatele, millega kokku puutuvad. Ning tugevad emotsioonid või hirmud võivad põhjustada teie emotsionaalkehas eriti intensiivset vibreerimist. Et rahustada oma emotsioone, hingake rahulikult ning suunake Allika valgust oma emotsionaalkehasse. Kujustage, et valgusekiired puudutavad teie emotsionaalkehas vibreerivaid osakesi, kuni need rahunevad ning muutvad vaikseteks ja voolavateks.

Kui tugevad emotsioonid vajavad tahet ning jõudu, et rahuneda, siis mõtete muutmine vajab püsivust. Hingake endasse Allika Valgust. Vaadake, kuidas teie mõtted voolavad läbi teie teadvuse. Kui on mõtteid, mida soovite vabastada, kujustage, et nad lahkuvad teist väljahingamisel. Kui mõni eriti visa mõte jätkab peas ringlemist, suunake sellesse Allika valgust, nii et ka see mõte võiks muutuda Valguseks, mis ta algselt on. Saatke need mõtted, mis on muutunud Valguseks, välja maailma, kasutades oma väljahingamist. Te võite jääda rahulikuks sõltumata mõtetest, mis teil on. Te võite lasta mõtetel tulla ning muuta nad Valguseks. Teie meel muutub selgeks nagu mägijärv ning saab võimeliseks peegeldama kõrgemaid reaalsuse tasandeid.

Keskenduge nüüd Allika Valgusele enese kohal ning laske end sellel ülespoole tõmmata. Te leiate end maailmast, mida täidab uskumatult kaunis Valgus – see on hingetasandi Valgus. Tundub, nagu oleksite valgusemeres. Teie teadvus on avardunud – see on vedel Valgus. Te võite liikuda kuhu iganes, liikudes ühest valguspunktist teise. Te võite keerelda, tantsida, hüpata. Te võite silmapilgu jooksul laieneda lõpmatusse ning siis jälle kokku tõmbuda väikeseks valguspunktiks. See on hingetasand, mida iseloomustab lõpmatus, valgus, piirideta ruum, aja puudumine. See on viies dimensioon, vaimne paradiis, kus ei tunta enam ei kurbust ega valu. See on armastuse, rõõmu ning piiritu õndsuse maailm. Jumalik Valgus voolab sellest läbi, läbides hingetasandi, et liikuda sealt edasi – alla, Maa peale. Aga kui energia liigub allapoole, siis liigub ta ka üles, juhtides kõike elavat tagasi koju.

On üks koht hingetasandil, kuhu te nüüd suundute – see on Valgustunute Tempel. See on koht, kust ülestõusnud meistrid, inglid ning teised valgusolendid töötavad inimkonnaga. Nad abistavad inimkonda mitmel viisil, edastades armastust, rõõmu, harmooniat, rahu ning lootust. Seal kohtutegi oma hingega ning saate ka selleks vajaminevat abi.

Kuigi võite kujutleda, et sel templil on seinad ning et ta koosneb ruumidest, siis tegelikkuses on ta loodud Valgusest ning tal puudub kuju. Valgusolendid teevad teie jaoks võimalikuks selle, et kogete templit ühel või teisel kujul. Ta võib olla iga kord erinev, kui seda külastate. Samas ei pruugi te seda kogeda templina, vaid lihtsalt Valgusena ning tunda ta ära armastuse ning rahu tundest, mis teid täidab, kui selle peale mõtlete. Te olete sellesse templisse oodatud. Mõelge, et tahate sinna minna ning te oletegi seal. Te võite kogeda paljude valgusolendite kohalolekut. Nende südamed on täidetud puhtast armastusest teie vastu ning nad toetavad teid igati.

Teile tuleb vastu üks valgusolend, kes tervitab teid ning juhatab edasi. Kui ringi vaatate, märkate paljusid hingi, kes samuti on kogunenud sinna, et luua ühendust oma isiksusega Maa peal. Te tunnete ära oma sõpru ja lähedasi, aga seal on ka neid, keda alles tulevikus kohtate. On ka neid, keda te maisel tasandil kunagi ei kohta, kuid keda tunnete hästi hingetasandil.

Hingega ühinemise tseremoonia algab. Kuna see leiab aset hingetasandil, kus aega ei ole, võite te ühineda igal ajal ning alati satute te just õigeks ajaks. Teiega liituvad valgusolendid, inglid, kes aitavad teil kutsuda oma hinge. Nad töötavad koos teiega vabatahtlikult ning on alati teid abistamas, kui te seda palute. Te tunnete nende armastust. Paluge nende abi ka nüüd.

Käes on aeg kutsuda oma hinge. See on tähtis hetk teie hinge jaoks. Ta on oodanud seda, et looksite temaga teadliku ühenduse. Kui te ühinete oma hingega, annate te talle väe ning energia, mida ta vajab, et jõuda järgmisele arenguastmele. Ta on olnud sügavas meditatsioonis, keskendudes kõrgematele vaimsetele maailmadele, oodates aega, mil te saate temast rohkem teadlikumaks. Kui olete loonud ühenduse oma hingega, fokuseerib ta oma energiat rohkem teie peale.

Te võite kutsuda oma hinge sisemise heli abil. Teis on olemas teadmine, kuidas seda teha. Teie taotlus on see, et teie hingest saaks teie teadvuse lahutamatu osa ning et tema kohalolek võiks kinnituda igapäevaellu. Leidke üles see toon, heli või tunne, mis on peidus sügaval teie sees ning kutsuge oma hinge. See toon, heli või tunne kannab teie taotluse vibratsiooni ning ütleb teie hingele: “Ma olen valmis!”. Te võite lasta sel helil vibreerida oma siseilmas, aga te võite selle ka kuuldavaks teha. Toonida võite OM-i või aa-d või mida iganes õigeks peate. Ei ole õiget ega valet moodust, kuidas seda teha. Valgusolendid ning inglid aitavad teil seda võimendada ning ennast kuuldavaks teha.

Teie hing teab teie taotlusest temaga ühineda. Ta kuuleb teie kutset ning tuleb. Ta läheneb teile. Vaadake teda! Kui ta on teieni jõudnud, siis tunnetage selle hetke tähendust. Kui võimas, suursugune ning kaunis on teie hing. Tunnetage tema suurust ning armastust. Ta on osa teist! Teie hing on jumalik olend. Ta on teie ingellik olemus. Ta armastab teid nii väga. Saatke talle oma armastust ning võtke vastu tema oma.

Nüüd kujustage oma hinge kui tohutult suurt valgusekera. Tema keskmes on imeline valguseallikas, mida varjavad 12 kroonlehte. Tegelikult ei ole need kroonlehed, vaid energiapöörised, mis varjavad seda suursugust valgust. Keskne valgus hinge südames on nagu kiirgav juveel. See on teie hinge elu allikas – teie vaim. Sedamööda, kuidas teie hing areneb, hakkavad need kroonlehed kõiki vikerkaarevärve välja kiirgama. Kui aga jõuate vaimse arengu teatud tasemele, avanevad need kroonlehed ning teie vaimu võimas valgus saab täielikult nähtavaks.

Nüüd viige oma tähelepanu hinge juveelile. Teie hing muudab seda varjavad kroonlehed läbipaistvaks, paljastades seda võimast, ilusat ning kiirgavat valgust, mis sätendab üleni. Vaadake seda juveeli oma hinge keskmes sisemiste silmadega. Te võite tunda end väga väikesena, vaadates seda tohutu suurt valgust. Te võite suunata oma teadvuse järjest sügavamale ning sügavamale hingejuveeli sisse. See valgus seal on lõputu, te tunnete end lendamas lõpmatusse. See on Kõige Elava Allikas, see on Vaim. Kui sisenete oma hinge südamesse, võite leida, et teie teadvus avardub veelgi ning te liigute üha kõrgematele teadvusetasanditele. Hingesüdames kogete te väga sügavat vaikust. See on igaviku vaikus. Kümmelge selle kiirgava valguse vaikuses. Laske sel endast läbi voolata. Vaimu valgusel on vägi muuta teid igal tasandil. Teie meel selgineb. Te ühinete oma sisima jumaliku olemusega. (Tehke seda harjutust, kus suunate oma teadvust hingejuveeli sisse, nii tihti, kui soovite. Iga kord, kui kümblete oma vaimu valguses, transformeerite te oma teadvust ning ka selle kõige sügavamaid kihte.)

Nüüd olete valmis oma hingega täielikult ühte sulama. Teie hing küsib teie käest: “Kas sa oled valmis?” (Kui selles punktis tunnete mingit vastuseisu, tuleks töötada veel subpersonaalsustega, kuni vastuseis on täielikult ületatud.) Kui olete valmis, siis liigub hing teie pea kohale ning laskub aeglaselt ning õrnalt, teie vastu sügavat austust tundes, allapoole, ümbritsedes ning läbistades teid täielikult. Tundke, et olete valgusesfääri sees ning teie hingejuveel on täpselt kohakuti teie südamega. Tundke, et olete täidetud valgusest ning armastusest. Tundke, kuidas muutute üleni oma hinge valguseks.

Nüüd olete te seda teinud! Te olete ühinenud oma hingega. Tänage ka kõiki valgusolendeid nende abi eest.

 

HINGE OMADUSED:

Kohalolek. Kui tunnete end üksikuna, väsinuna, stressis või energiast tühjana, ühinege oma hingega, et tunda tema tervendavat ning armastavat kohalolekut.

Armastus. Kui kritiseerite ennast või teisi või kui soovite tunda rohkem armastust, paluge oma hingel end armastusega täita.

Valgus. Kui te soovite, et teie kõrgem tee või kõrgemad valikud saaksid nähtavamaks või kui soovite heita valgust mõnele situatsioonile oma elus, kutsuge oma hingevalgust ning paluge tal valgustada teed teie ees.

Puhtus. Kui soovite lasta lahti vanad mõttevormid, vabastada madalamad energiad või tõsta oma vibratsiooni, avage ning võtke vastu oma hinge puhastavat ning korrastavat energiat.

Avardumine. Kui soovite avardada oma meelt, tõsta oma emotsioone või avada end uutele ideedele, laske oma hinge avarusel voolata endast läbi.

Tahe. Enne kui teete tähtsa otsuse, juhite või nõustate teisi, laske oma hinge tahtel enesest läbi voolata, et rivistuda Kõrgema Tahtega.

Rõõm. Iga kord, kui tunnete end koormatuna, väsinuna, depressioonis või endast väljas, peatuge ning ühinege oma hingega. Laske selle rõõmul endast läbi voolata. Toonige oma hinge rõõmuheli.

 

ET MUUTA OMA KOGEMUST “OLLA HING” SÜGAVAMAKS:  

Praktiseerige hingega ühinemist mitu korda päevas, pöörates tähelepanu igale tundevarjundile, mis aitavad teil tunnetada, et ta on kohal.

Sulage kokku oma hingega, kui olete rahulikus emotsionaalses seisundis ning siis, kui te seda ei ole. Vaadelge, kuidas teie emotsionaalne seisund muutub, kui kogete hinge juuresolekut.

Valige uus olukord hingega ühinemiseks. Avastage, mis muutub, kui kogete hinge erinevates situatsioonides ning keskkondades.

Vähemalt kord päevas peatuge enne tegutsema hakkamist, ühinege mõttes oma hingega ning küsige: “Mida oleks õige teha selles situatsioonis?”

Avage end, et vastu võtta oma hinge armastust. „Ma luban nüüd piiritul armastusel siseneda oma ellu.”

Suurendage oma võimet vastu võtta, väljendades tänulikkust kõikide kingituste eest, mida olete oma hingelt ning universumilt juba saanud.

Kui mingil põhjusel tekib teil vastuseis hingega ühinemise vastu, identifitseerige vastutöötav subpersonaalsus ning töötage temaga. Lisaks paluge inglite ning valgusolendite abi hingega ühinemise juures.

 

Hingega ühinemine on ühine ettevõtmine kõikide subpersonaalsuste jaoks, kellest koosneb teie isiksus. Sedamööda, kuidas nad ühinevad ühise eesmärgi nimel, saab teist teie kõrgem mina. Hingega ühinemine laseb kõikidel energiatel transformeeruda iseenda kõrgemaks väljenduseks. Ning kui see on toimunud, hakkate kogema rohkem ühtsust ning koostööd ka välismaailmas. See on kahesuunaline protsess, milles teie isiksus avaneb kõrgematele maailmadele ning liigub ülespoole, samal ajal kui teie hing liigub allapoole, tuues kõrgemate dimensioonide valgust ja armastust ning teadmisi sellesse maailma siin.

 

Lühendatult Sanaya Romani raamatu põhjal „Hingearmastus“ (Soul Love)


Isiksuse ettevalmistamine hingega ühinemiseks

Kõrgem mina ja hing – on nad erinevad?

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt