Jõud olla vaba

M. Brofman, Ph.D 


Tõeliselt vabad oleme vaid siis, kui tunneme oma jõudu ning julgeme olla need, kes me tõeliselt oleme. Meis kõigis on jõud olla vaba, kuid sageli anname oma jõu ja vabaduse ära, tegutsedes alateadlikult iseenda vastu.

Näiteks, kui me mõtleme, et teatud inimene vihastas meid välja, siis oleme juba ära andnud vabaduse otsustada, kas olla selle inimese peale pahane või mitte. Me nagu kinnitaksime selle väitega, et oleme võimetud ise otsustama, millal me vihastume ja millal mitte. Aga me võime endale selle käitumismustri teadvustada, sellest vabaneda ning mõista, et antud olukorras oleks õigem hoopis tunnistada, meid tegelikult vihastas. Kui endale otsa vaatame, saame aru, et see inimene lihtsalt tegi midagi, mis meiega ei resoneerunud. Me ootasime temalt midagi muud, mida ta kas siis ei teinud või tegi "valesti".

Kas märkasite, et tegelikult tekkis ebakõla, mis meid välja vihastas, meis endas? Seega on meil täielik vabadus valida, kas tunda end vihasena või mitte. Mitte keegi teine peale meie enda ei saa meid panna tundma viha, kurbust, depressiooni, õnne, erutatust, igavust jne. Neid tundeid ja olekuid põhjustame me endale ikkagi ise, kuigi me seda tihtipeale ei teadvusta.

Me peaksite olema tähelepanelikumad ning valima hoolikalt sõnu enese väljendamiseks, sest sõnade taga peituvad alati mõttevormid. Mõtted, sõnad ja tunded, eriti kooskõlastatult, moodustavad liikumapaneva jõu universumis. Kuulake seega oma sõnu ja pange tähele, kas nad ikka peegeldavad vabadust otsustada oma tunnete ja tegevuste üle? Kuidas te näiteks avaldate soovi millegi tegemiseks? Kas ütlete: "Lubage mul seda teha", otsekui alandlikult luba küsides, või siis: "Ma teeksin seda hea meelega", või ütlete konkreetselt: "Ma teen seda"? Kas ütlete: "See inimene manipuleeris minuga", või: "Ma lubasin tal endaga manipuleerida"? Jälgige sõnu, oma mõtete ja alateadvuse peegeldusi.

Kas olete keeldunud millestki, mida kogu südamest soovisite, kuna kartsite, et mida teised küll mõtlevad? Kas olete jätnud midagi tegemata, mõne huvitava inimesega tutvumata, mõeldes teiste arvamuse peale? Nii tegutsedes anname ära oma jõu olla vaba. Me loobume oma tegutsemisvabadusest, surume alla oma tõelise tahte, moonutame oma sõnu ja tegusid, salgame maha oma südameigatsusi.

On aeg saada vabaks ja hakata ise oma elu üle otsustama.

Kui me tahame saada vabaks, peame kindlasti arvestama ka teiste inimeste sooviga olla vabad. Mitte keegi ei saa meile vabadust anda, seda saame endale anda üksnes meie ise. Vabadus on alati olnud meie käeulatuses. Tunnistagem seda ja võtkem see avasüli vastu.

Kui te midagi teete, on teistel inimestel vabadus tunda või mõelda sellest, mida nad iganes soovivad. Te ei saa otsustada, mida nad mõtlema või tundma peaksid. Ja kui te midagi teete, siis päris kindlasti leidub kusagil ka mõni niisugune inimene, kellele teie tegevus ei meeldi. Siiski ei peaks te muutma oma tegevust või olemisviisi üksnes sellepärast, et see kellelegi ei meeldi. Kui te aga ise soovite muutuda, näiteks pärast konstruktiivset kriitikat, siis vaid seepärast, et muutumine tundub ka teile endale vajalik ja mõttekas. Te otsustate ise, mitte ei lase end teiste tahtest mõjutada. Ka teistel inimestel on samasugune vabadus tunda, mõelda ja teha seda, mida nad iganes soovivad.

Kuna nii hea kui halb enesetunne on sageli seotud inimestega, kellega te suhtlete, siis peaksite te oma lähedastele ja sõpradele vabaduse andma. Lähenege situatsioonile, mis tekitab ebameeldivustteisest vaatepunktist. Te ei saa otsustada, mida teine inimene endas muutma peaks, kuidas ta mõtlema või käituma peaks, te saate vaid mõelda, miks selline situatsioon on tekkinud, ja kuidas saaksite oma suhtumisi korrigeerida. Kui te aga ootate, et teine inimene peaks muutma oma olemust, järgides teie tahet, siis tahate te vaid seda inimest kontrollida, tema üle võimutseda.

Minevikus olete ilmselt kõik ebameeldivates situatsioonides mõelnud, mida oleksid teised teisiti pidanud tegema või mida nad endas muutma peaksid. Kui te aga tõeliselt oma jõu ja vabaduse üle valitsema hakkate, ei toimi te enam nii, vaid mõtlete selle asemel, mida te ise tegema peaksite. Niikaua, kui te veel otsustate selle üle, mida üks või teine inimene tegema, mõtlema või tundma peaks, ei ole te vabad.

Saage aru, et mitte teie ei tee teisi kurvaks ega rõõmsaks, vaid nemad on otsustanud end niiviisi tunda. Ükspuha, mida te ka ei ütleks või ei teeks, ikka leidub inimesi, kes teie üle kohut mõistavad. Te võite selliste inimeste vastu võidelda ja elada alalises kaitseseisundis, kuid võideldes millegi "negatiivse" vastu, me vaid suurendame selle jõudu ning lõikame end ära vabadusest. Õigem oleks selle kohtumõistmisega lihtsalt leppida ja elada teadmises, et see, mida te teete, on teie seisukohast ainuõige ja hea. Las teised arvavad, mida nad iganes soovivad, see on nende vabadus, aga teil omakorda on vabadus nende hinnangutele ja negatiivsusele mitte jõudu anda. See on teiste probleem, et nad teid arvustavad. Kuulates oma südame häält ja seda järgides ei saa teiste hinnangud teid riivata. Kuid püüdke olla rohkem nende inimeste seas, kes teid ei arvusta, vaid võtavad teid just sellistena, nagu te tõeliselt olete.

Sageli muudavad inimesed end teiste armastuse ärateenimise nimel. Kuid selleks, et olla tõeliselt armastatud, peate olema just need, kes te tõeliselt olete. Ei saa armastada välist imidžit, sest see ei ole armastus. Armastus peab voolama vabalt ja olema tingimusteta, vaid sel juhul on armastus tõeline. Kui te aga loote mingi välise imidži, et olla armastatud, siis ei tunne te end ikkagi armastatuna, sest ei armastata mitte teid, vaid seda, keda te etendate.

Teis on jõud ja vabadus olla need, kes te tõeliselt olete, ja teha seda, mida te tõeliselt teha tahate. Ka kõigis teistes on see jõud olemas. Ja kui te ei suuda veel öelda: "Ma armastan ennast ja ma armastan seda, mida ma teen ja kus ma praegu viibin", siis peab midagi teie elus muutuma. Teis kõigis on jõud muutusi läbi viia. Tehke seda.

Kui olete situatsioonis, kus te end ebamugavalt tunnete, on teil kolm võimalust.

* Muuta situatsiooni.

* Muuta oma nägemust situatsioonist.

* Lahkuda situatsioonist ja minna mujale.

Kui peate tegema töö juures midagi ebameeldivat, siis on üks võimalus see tegevus kõrvale panna ja teha midagi muud, mis teid rohkem huvitab. Kui see ei ole võimalik, siis võite teha sisemise ümberlülituse ja hakata märkama selle ebameeldiva tööülesande häid külgi, näiteks seda, mida see kõik teile õpetab. Ja kui eelnevad variandid ei toimi, on teil alati võimalus töölt lahkuda ning otsida endale mõni huvitavam ja rahuldustpakkuvam töö, millele te oma aega ja energiat parema meelega kulutate. Kui teie elukoht ei tundu teile tõelise koduna, siis tehke vajalikke ümberkorraldusi või hakake nägema selle paiga häid omadusi või kolige hoopis mujale. Kui te nüüd tunnete, et selliste muudatuste tegemine on liialt keerukas, siis olete oma jõu ja vabaduse ära andnud. Asi pole selles, et te neid muudatusi teha ei suudaks, vaid pigem selles, et te olete teinud valiku neid mitte teha.

Teis kõigis on jõud muuta oma elu just selliseks, nagu te tõeliselt soovite. Muutke oma elu neid valdkondi, millega te täiesti rahul pole. Teie elu on teie enda kätes ning te kõik võiksite olla oma eluga täiesti rahul. Tehke vaid valik muutuda ja astuge vajalikud sammud.

Kui olete koos inimestega, kellega koosolemist te ei naudi, siis olete te taas ära andnud oma vabaduse olla õnnelik. Te ei pea seda tegema. Võtke tagasi oma jõud olla vaba. Teis on vägi muuta ennast ja kui te seda teete, siis muutuvad ka kõik välised olukorrad, milles te hetkel ennast ebamugavalt tunnete.

Teie vanad programmeeringud, hinnangud ja sõltuvused seisavad teie ja vabaduse vahel. Kui olete vabad, olete te võimelised igal hetkel otsustama, mida te teha tahaksite ja mis on teie jaoks oluline, te järgite oma südame igatsusi ja toimite neile vastavalt.

Kui te kellestki sõltute, aga seda endale veel ei teadvusta, siis on sellest võimalik aru saada oma tunnete põhjal. Sõltuvus põhjustab negatiivseid tundeid. Negatiivsete tunnete hulk ja sõltuvus on võrdelised. Vabastage oma sõltuvused ja saage sõltumatuks. Sõltumatus tekitab  üksnes positiivseid emotsioone. Olles sõltumatu ja vaba klammerdumisest, suudate te nautida elu pisiasju ja näha kõiges midagi head. Näiteks, kui te soovite lõunaks kangekaelselt austreid ja lähete endast välja, kui te neid ei saa, ei suuda te nautida seda head, mis te võiksite sellegipoolest saada – salatit, krevette vms. Te klammerdute mõttetult sellesse, mida te ei saa, ja olete õnnetu. Teie mõtted tegelevad üksnes kättesaamatuga ning te ei suudagi midagi nautida. Keskendudes negatiivsele, me vaid suurendame seda, kuid keskendudes igal hetkel millelegi heale, suurendame headuse hulka siin maailmas ja iseendas.

Olles sõltuvuses mõnest inimesest, ei suuda te temaga koosolemist tõeliselt nautida, kuna mõtlete pidevalt ajale, mil te koos olla ei saa. Te langete oma hirmude kütkesse ka siis, kui teie lähedane on reaalselt teie kõrval ja kui te temaga koosolemisest rõõmu tundma peaksite. Vabastage oma hirmud ning te suudate taas hetke nautida. Te ei pea end enam kohandama teise inimese soovide ja tahtmiste järgi ega ennast teiste pärast muutma. Võtke vastutus oma tegude, mõtete ja sõnade eest enda kätte ja te mõistate, et ka teised määravad ise oma mõtteid, sõnu ja tegusid.

Ärge üritage otsustada, mida teine inimene mingis olukorras tegema või mõtlema peaks, sest te ei tea seda tegelikult – see on tema valik. Jälgige vaid iseenda teadvust ja seda, mis toimub teis. Teistel on õigus teha seda, mida nad tahavad, ja teil on õigus sellega nõustuda või mitte. Teistel on õigus teilt midagi tahta ja teil on õigus seda mitte anda. Samamoodi on ka teil õigus midagi tahta ja teistel õigus teile "ei" öelda. Seega võite te nõustuda või mitte nõustuda ja teil on oma vaatepunktist vaadates täielik õigus seda teha. Igaüks vastutab oma arvamuste, mõtete ja soovide eest ise. Te olete täiesti vabad.

Vaadelge oma elufilmi ning olge seal mitte ainult staari, vaid ka režissööri ning pealtvaataja rollis. Vaadelge, millised on teie sõnade ja tegude tagajärjed? Kas oleksite kirjutanud parema stsenaariumi? Kui jah, siis mida oleksite teinud teisiti? Kas teie mängus oleks võinud olla rohkem armastust ja mõistmist? Muutke siis seda situatsiooni oma mõtetes ja nähke teisiti tegutsemise tagajärgi. Tunnetage neid. Otsustage, et kui sarnane olukord kordub, toimite teisiti. Nii õpite mineviku vigadest midagi uut ja positiivset looma. Rakendage seda.

Mõistke, et asjad, mis teie elus juhtuvad, juhtuvad just nii ja just siis, kui nad juhtuma peavadki. Igal sündmusel on kindel põhjus ja ka mõju ümbrusele. Kui te olete teinud minevikus midagi "valesti", siis teadke, et see on olnud kellegi ja millegi pärast vajalik, aga te võite valida seda viga mitte enam korrata. Mõistes oma vigu, võite sama tulemuse saavutada palju harmoonilisemalt ja armastavamalt. Muutke oma elufilm suurepäraseks vaatemänguks, mille vaatamist te igati naudite.

Märgake, mis teie tegusid juhib. Kas lasete end juhtida hirmul või vabadusetundel? Kas teete midagi, kuna see on teie südameigatsus või juhindute hirmust või süütunnetest kellegi või millegi ees? Kas teie tegusid motiveerib armastus või süütunne? Usaldage oma südame häält ja tehke vaid seda, mis on teie jaoks tõeliselt õige ning vajalik. Lahustage hirm ja süütunded armastuse tulega. Te ei pea enam kannatama. Tehke teadlik otsus, et ei lase enam hirmul, vihal ega süütunnetel oma elu kontrollida ning toimige nagu vabad ja enesest teadlikud valgusolendid. Seega, mil iganes te märkate, et teie otsus põhines hirmul, süütundel või raevul, siis valige teistsugune toimimisviis. Laske armastusel ja valgusel puhastada teist välja kõik vana ja "negatiivne". Te olete tõepoolest vabad. Teil tuleb vaid oma vabaduse üle otsustamine enda kätte võtta ning lihtsalt olla vabad. Nii vabastate oma vanad programmeeringud, mõttevormid ja suhtumised ning naudite elu igal sammul.

Te olete vabad mõtlema, armastama, valima ja tegutsema just sel moel, nagu te seda ise tahate, järgides oma südant. Inimesed, kes teid armastavad, rõõmustavad, nähes teid õnnelikuna, just sellistena, nagu te olla soovite. Te olete truu iseendale ja oma eluga rahul. Vaid oma eluga rahul olles ning seda rahulolu ja armastust endast välja kiirates, saame me tuua rohkem valgust ning armastust ka siia maailma. Olles õnnetud, teistest sõltuvad ning oma eluga rahulolematud, me vaid suurendame pimedust siin ilmas. Alustage enese muutmisest ja kogu maailm teie ümber muutub. Kõik on teie enda kätes. Teis on jõud ja vabadus olla tõeliselt õnnelikud, edukad, armastavad ja kaastundlikud. Tunnetage, mis on teie jaoks vajalik, millised on teie südamesoovid ja missioon siin ilmas, ning toimige sellele vastavalt.

Tekst pärineb VALGUSESAARE ARHIIVIST

   Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt