Antakarana - vikerkaaresilla ehitamine  

Joshua David Stone’i raamatust

“The Complete Ascension Manual. How to Achieve Ascension in this Lifetime”
 

Antakarana ehk vikerkaaresilla ehitamine on täiesti vapustav teema. See on teadus teadvuse arendamiseks, mida ühel päeval veel hakatakse õpetama koolides. See on meetod, mille puhul kasutatakse teadvuses peituvat potentsiaali, et luua sild isiksuse ja hinge vahele ning inimese arenedes ka tema hinge ning vaimu (ehk monaadi) vahele.

Hing on vahendaja, mille läbi vaim toimib, nii nagu isiksus on vahendajaks hingele, et hing võiks teostada oma missiooni Maa peal.  

Antakarana on see side kõrgemate maailmadega, mida luuakse meditatsiooni, vaimsete praktikate ning enesepuhastamise abil. Selles protsessis aitab inimest tema hing ning hiljem ka monaad, kuid pool tööst tuleb tal siiski endal ära teha.  

Monaadil (vaimul) on otseside inimesega läbi südamekeskuse juba olemas. Seda sidet nimetatakse sutramaks, eluniidiks ehk hõbedaseks nööriks. Hingeühendus, mida nimetatakse ka teadvusesidemeks, kinnitub aga inimese käbinäärmesse. Seda sidet tugevdavad tarkus ning teadmised. Ning tarkust on vaja selleks, et ehitada antakaranat – vikerkaaresilda kõrgematesse dimensioonidesse.  

Lemuurias oli tähtsam hõbedane nöör - sutrama ehk südameside vaimuga. Atlantise ajal aktiveerititi rohkem käbinääret ning seega teadvuse- ehk tarkusesidet.  

Antakaranat ehitatakse paljude elude jooksul ning selle protsessi käigus ühinevad nii hinge tarkus kui ka jumalik armastus.  

Nii südame- kui ka teadvuseside kõrgemate tasanditega toimivad suunaga ülemistest dimensioonidest allapoole. Antakaranat ehk vikerkaaresilda ehitatakse aga altpoolt üles. Ülestõusmise käigus need kolm sidet (antakarana, sutrama ning teadvuseside) ühinevad, nii nagu isiksus ja hing ning hiljem ka monaad ühtesulavad. Kuid see protsess saab toimuda ainult siis, kui inimene kas teadlikult või alateadlikult hakkab ise ehitama vikerkaaresilda altpoolt ülespoole.  

Antakarana loomine on nagu kaabli paigutamine või silla ehitamine läbi kolme suure maa-ala, milleks on isiksus, hing ja monaad (vaim). See sillaehitamine toimub aste-astmelt. Esimene aste on isiksuse ning nelja madalama keha integreerimine tervikuks (valguskeha aktiveerimine ning enese teadvustamine kõrgema minana). Teine aste on integreeritud isiksuse ning hinge ühinemine. Kolmas aste on silla ehitamine hinge ning vaimu vahele ning nende ühtesulamine (vaimne abielu hinge ja vaimu vahel).  

Antakarana ehitamine teeb inimese aju vastuvõtlikuks intuitiivse (sisemise) juhtimise kuulamisele ning sõnumite vastuvõtmisele kõrgematest vaimsetest maailmadest ning Jumalalt. See võimaldab hingel ning hiljem ka monaadil kasutada isiksust, et teostada oma missiooni ning teenistust Maa peal.  
 

 Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt