Meditatsioon Eesti rahva karma vabastamiseks

Leia endale mugav asend. Jälgi, et su selg oleks sirge, jalatallad toetuksid vastu maad. Vii tähelepanu hingamisele. Hinga sisse valgust, hinga välja armastust. Lase lahti väline maailma ning otsi vaikust enese sees.

Meenuta oma ühendust Maaga, kujustades kuldseid juuri, mis ühendavad sind Maa südamega. Meenuta ka oma ühendust Taevaga ning kõige Allika ja Loojaga. Vii tähelepanu oma südamele ning jälgi, et su hingesüda ja südamekeskus oleksid kohakuti. Lase sisemisel valgusallikal, mis asub sinu hingesüdame keskmes, nähtavaks saada. Ning luba sel sisemisel valgusel, sinu sees elava vaimu valgusel, voolata kõikjale sinu kehas, täites su füüsilise keha ning kõik keharakud, kõik organid kehas, täites su eeterkeha, su tundekeha ja mõttekeha, ning avades sind valguskeha kogemusele.

Sa oled iseenda Kõrgem Mina, sa oled üks oma hingega ning avatud ka oma Kõrgema Mina Olen Kohaloleku, oma Jumaliku Ise ehk vaimu kohalolekule. Sedamööda, kuidas tunned laskumas oma Jumaliku Ise, võid ka näha, kuidas su valguskeha järjest säravamaks ja kiirgavamaks muutub.

Su teadvus avardub, justnagu avaneksid su peas paljud seni suletud väiksemad tšakrad. Sa avaned valguskeha teadvusele, oma Kõrgema Mina teadvusele. Ning sa võid kogeda seda avanemist justnagu valguse leeki või kiirgust ehk halo oma pea ümber. Samasugune kiirgus on ka sinu südame ümber, kogu su keha ümber.

Su teadvus on avardunud kosmiliste mõõtmeni. Ning jäta nüüd oma füüsiline keha ümbritsetuna sellest imelisest valgusest turvaliselt toolile istuma ja suuna oma tähelepanu ülespoole. Sind saadavad inglid – peaingel Miikael, samuti sinu kaitseingel. Sedamööda, kuidas oma teadvuskiirt üles suunad, astud sa justkui mööda taevasse tõusvat treppi 33 astet ülespoole – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ja 33.

Sa leiad end keset imelist valgusmaailma, tasandilt, kus asub Karmavalitsejate tempel. Sind juhatatakse templi eesõue. Sulle antakse selga vikerkaarevärvides valgust kiirgav rüü.

Sa astud sisse ning sind võtab vastu üks imeline valgusolend või ingel, kes võib olla ka sinu vaimse tasandi teejuht. Sa märkad, et eesõues on purskkaev ning vesi purskkaevus peegeldab samuti vikerkaarevärve. Võid peatuda purskkaevu juures ning kustutada janu. See vesi tasakaalustab ja puhastab kõik sinu tšakrad.

Seejärel lähed sa edasi. Sind juhatatakse avarasse templiruumi, kus ümber ovaalse laua istuvad või seisavad Karmavalitsejad. Sa tervitad neid. Seal on Suur Jumalik Juhataja, Vabaduse jumalanna, Leedi Nada, Pallas Athena – Tarkuse jumalanna, Elohim Vista, Quan Yin, seal on ka Leedi Portia – Õigluse jumalanna.

Esindatud on Vägi, Vabadus, Armastus, Tarkus, Valgus, Halastus ja Õiglus.

Sa seisad Karmavalitsejate ees ning võid nüüd küsida neilt näha Eesti rahva eluraamatut ja paluda leevendust hetkesituatsioonile Eestis, taotledes sellele kõrgeimat lahendust kõikidel tasanditel.

Üks Karmavalitsejate seast, kes otseselt Eestiga tegeleb, vastab sulle. Sa võid tema käest küsida kõike, mis sind antud olukorra puhul huvitab. Ja sa võid tema käest paluda näha ka Eesti ja Vene rahva suheteraamatut, mis kajastab teatud energeetilisi jälgi, haavu ja hirme, mis on meie rahva eeter-, astraal- ja mentaalkehas seoses minevikusündmustega. Ning kui sulle seda „raamatut” näidatakse, võid paluda selle täielikku puhastamist, transformeerimist ja uuendamist.

Kui tunned, et see on tehtud, võid esitada Karmavalitsejatele taotluse või palve kogu meie rahva karmavõla kustutamiseks, et me ei peaks enam ligi tõmbama ahistamist ja survet väljastpoolt. See karma võib pärineda nii kaugest minevikust, et selle kohta puudub meil vähimgi teadmine. Siiski on see rahva rakumälus olemas ja kutsub esile keerulisi olukordi.

Kui oled selle taotluse esitanud, juhatab üks Karmavalitsejatest sind ühe hiiglasliku akna juurde, kust välja vaadates näed ühel pool kõiki mineviku põlvkondi ning teisel pool kõiki tulevasi põlvkondi. Vaata, kas midagi selles pildis muutub, kui sinu taotlus täidetakse.

Nüüd aga hajub see pilt esivanematest ja tulevastest põlvkondadest, ning aknast välja vaadates näed sa enda ees maailmakaarti ning Eestit selle kaardi peal. Sa võid esitada taotluse Eesti kui riigi karma vabastamiseks. Ka võib sind tõmmata mõne teise riigi poole ja sa võid paluda ka mõne teise riigi karma vabastamist. Vaata, millised on sinu taotluse tulemused… Sa võid näha tumedamaid energiakogumeid teatud piirkondade kohalt üles kerkimas, eemaldumas ja lahustumas.

Ja korraga leiad end keset kosmoseavarust ning oled planeedi kohal. Sinuga koos on palju valgusolendeid. Sa võid taotleda kogu planeedi karma kergendamist, kogu inimkonna karma vabastamist – selles ulatuses nagu see on kooskõlas Kõrgema Tahtega antud hetkel. Ning seda tehes võid sa märgata, et su seljas olev vikerkaarevärvi valguserüü on asendunud säravpuhta valgest valgusest rüüga. Säravvalge valgus on see, mis nüüd kõikidest värvidest kokku on moodustunud.

Vaata nüüd, mis toimub maakeraga sinu taotluse tulemusel.

Sa leiad end taas Karmavalitsejate templist. Karmavalitsejad on rõõmsad. Nad on sulle tänulikud, et sa seda tööd teed ning nii iseenda teadvuses kui ühisteadvuseväljas olevaid mustreid muudad. Ja sa tunned korraga, et oled valmis vastu võtma ka oma isikliku karma täieliku vabastamist, tunnistades, et kõik see, mille oled loonud ego teadvusest lähtuvalt, on üksnes illusioon, nii nagu kõik see, mida lood oma Kõrgemast Minast, oma tõelisest jumalikust olemusest lähtuvalt, on alati hea, puhas ja õige.

Ja nüüd võid sa täiesti füüsiliselt tunda, kuidas teatud katted või tõkked, mida on loonud sinu ego-personaalsus, maha võetakse, et võiksid selgemalt näha tõde ning olla ühenduses oma tõelise olemusega, olla see, kes sa tegelikult oled.

Täna nüüd Karmavalitsejaid ja hakka tasapisi tagasi pöörduma. Möödudes purskkaevust, võid juua seda imelist vikerkaarevärvides vett, eluvett, igavese elu vett.

Sind juhatatakse allapoole. Peaingel Miikael ja su kaitseingel saadavad sind. Ning võib-olla ei vajagi sa enam treppi allatulekuks, vaid laskud spiraalselt keereldes allapoole, kuni oled taas siin ruumis oma füüsilises kehas, praeguses hetkes.

Kui tunned, et oled valmis meditatsioonist välja tulema, võid tänada peaingel Miikaeli ja oma kaitseinglit ning paluda, et peaingel Miikael jääks sind ümbritsema oma sinise kaitsva valgusega, nii et kõik need protsessid sinu energiaväljades võiksid täiesti segamatult ning kaitstult edasi toimida. Ümbritse end peaingel Miikaeli kaitsva valgusega.

Ning kui oled valmis, pöördu tagasi käesolevasse hetke, ankurdades ka kogu meditatsiooni ajal kogetud valguse füüsilisse reaalsusesse, oma kehasse ja vahetusse ümbrusesse.
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt