Püha Geomeetria ja Loomise Kooli seminar

EESTLASTE RAHVAVAIMU OLEMUS JA IIDNE JUMALUSEJOOGA

Riina Grethiel

Igal rahval oma olemasolu kõrgeimat ideed kandev rahvavaim – seda rahvast kaitsev ja edendav jumalik olend, keda ingelliku hierarhia kontekstis võiks lugeda inglivürstide ehk algjõudude hulka kuuluvaks. Nimelt on algjõud suured ja võimsad valgusolendid, kes hoiavad kõrgeimat pilti väga suurtest inimkooslustest.  

Eestlastel ja soomlastel, kes olid veel tuhatkond aastat tagasi üks rahvas, oli palju sajandeid ühine rahvavaim, keda tunti Uku (või Ukko) nime all. See võimas ingellik olend, keda on nii siin- kui sealpool Soome lahte ka jumalana austatud, on hoidnud alal algideed – kaitsta rahu ja ankurdada Taevas Maa peale ehk teiste sõnadega, elada rahus, vabaduses, külluses ja võrdsuses. See ingellik olend äratas kaitseeesmärkidel meie rahva väeka eneseteadvuse juba kaugetel jumalannakultuuri aegadel – tõenäoliselt siis, kui agressiivsemad naaberrahvad algideega seotud väärtusi ohustama hakkasid – ning mõjutas eriti tugevasti 19. sajandil aset leidnud rahvuslikku ärkamisaega.  Kuid oluline on aru saada, et kuna inglid on androgüünsed olevused, siis on ka meie rahvavaimul olemas nii mees- kui naisaspekt. Ja kui viimastel sajanditel on domineerinud pigem meesaspekt, siis varasematel aegadel olid eestlased (aestid) valdavalt jumalannarahvas.  

Meie rahvavaimu kaudu ilmutas ennast Suur Jumalanna ise – küllust, rahu ja õitsengut loova Kuldse Emandana, keda on ka Viru Akaks, Lindaks ja Kuldnaiseks nimetatud. Jäljed Temast on säilinud meie loomislaulus, kus Ta laskub alla kõiksuse kosmilistest avarustest Sinisirje linnuna ning loob Maa peale oma kuldse pesa – tasakaalustatud ning kosmilist korda peegeldava mandalaruumi.  

Ristirüütlite saabumise eelsel rahutul perioodil tunti Suurt Jumalannat ka Taara ja Taarapita nime all ning selleks ajaks oli Ta omandanud mõnevõrra karmima avaldumiskuju. Kuid praegusel ajal ilmutab eestlaste rahvavaim end taas Kuldse Emandana, meenutades meile naiseliku väe tähtsust rahu ja kõrgsagedusliku heaoluühiskonna loomisel ning võimaldades kogu maailma rikastava kõrgkultuuri taastekkimist meie aladel.  

Rahvavaimude uurimine on väga huvitav valdkond, sest kuna kõiki rahvaid juhivad (lisaks egregoridele) ka kõrgemad inglid ning kui võtta mõne rahva olemusega ühendust teda juhtiva inglivürsti või rahvavaimu tasandil, siis näeme selle rahva tegelikku kingitust maailmale, samuti vaatluse all oleva rahva hinges säravat valgust ja tema tulevikupotentsiaali. Nii on võimalik näha, millised rahvad hääbuvad ja millised on tõusuteel. Mõned rahvad on väga vanad, aga nende vägi ja valgus pole veel kaugeltki hääbunud. Osa vanadest rahvastest on vahepeal otsekui talveunes viibinud ning nüüd, sünkroonselt planeedi sageduse tõusuga, ärkavad nad üles, sest maailm vajab nende vaimusuurust ning neis uinunud potentsiaali. Eestlased on üks selline vana rahvas, kelle aeg oma valgust väljendada ja jagada alles tuleb. Takistavaks jõuks on meil aga mälukaotus ja sellest tulenev enesevähendamine. Meil tuleks teadvustada, et see jõuetuks tegev mõttemuster on sisestatud meisse väljastpoolt, sest eestlaste kaugema mineviku imeline pärand on vallutajate poolt tahtlikult hävitatud. Alaväärsustunde kultiveerimine on olnud osa selle maa ja rahva alistamise ja mahasurumise protsessist, mis kestis palju sajandeid.  

Siiski on meie muistsest pärandist on säilinud üksikuid fragmente ja ehkki neid võib leida vaid väga suurt hulka materjali läbi töötades, on võimalik üht-teist taastada. Rahvaluules esineb müstilise sisuga laule või õigemini laulukatkeid ning ka arheoloogiliste leidude seas võib avastada väga kummalisi esemeid, mis viitavad millelegi muule, kui üksnes igapäevaeluga seostatud tööd ja tegemised. Kõige olulisem on aga see, et kuigi mälukaotus pärsib meil oma tõelise potentsiaaliga kontakti saamist, ei ole mitte miski suutnud kustutada valgust selle rahva hingest. Ka on läbitud katsumused millekski vajalikud olnud. Võib-olla on see kõik orkestreeritud selleks, et taasmeenutamine toimuks õigel ajal, kui planeedi sagedus on juba piisavalt kõrgele tõusnud. Meie rahva sisemine potentsiaal on väga suur, seega võib Eestimaa tulevik ületada meie kõige pöörasemadki ootused. Sellel rahval on suurt õnne ja hüvangut toovaid kingitusi kogu inimkonnale, kogu maailmale. Energeetiliselt on selline potentsiaal siin igatahes olemas ning rahvavaimu sooviks on aidata meil need kingitused esile tuua.   

Olles uurinud aastaid erinevate maade ja religioossete traditsioonide esoteerilisi õpetusi ning valgustumisele viivaid meetodeid, olen avastanud, et mitmed meie rahvalaulud on katked väga mitmetasandilistest ja komplitseeritud meditatsiooniprotsessidest ning sarnanevad paljuski iidse jumalusejooga praktikatele, mis võimaldavad esile kutsuda väga kõrgeid ja puhtaid teadvuseseisundeid. Ka meie rahvuslikud mustrid ja mõned arheoloogilised leiud kinnitavad seda teooriat. Sel seminaril jagan teiega neid äratundmisi ja tutvustan ka viise, kuidas saaksime iidseid meditatsioonitehnikaid tänapäeva kontekstis taaselustada, nii et võiksime vastu võtta meie kaugete esivanemate õnnistuse, tugevdada oma juuri ning taastada endas meie rahvale omase rahu ja õitsengu loomise väe.  

Vt ka:

SUURE JUMALANNA MÜSTEERIUMID
Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast
 


 

TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt