Elulille iidse saladuse II osa

 

Drunvalo Melchizedek

 PK, 270 lk, 220x 260, läbinisti fotode ja joonistega illustreeritud

 
Drunvalo Melchizedek

Raamatu teises köites, mis hõlmab rahvusvaheliselt tuntud Elulille seminari teist osa, keskendutakse Elulilleks nimetatud mustri – mis on kogu vormi omava reaalsuse geomeetriline generaator – veelgi sügavamate kihistuste lahtimõtestamisele. Teile demonstreeritakse, kuidas inimkeha proportsioonid, inimteadvuse tasandid, tähtede, planeetide ning kuude mõõtmed ja nendevahelised vahemaad, ka inimkonna poolt loodu, peegeldub vastu selles imeilusas pühas kujundis. Mitmetasandiliste ja detailirohkete geomeetriliste jooniste abil näitab Drunvalo Melchizedek, kuidas üks näiliselt lihtne kujund – Elulill – sisaldab endas kogu meie kolmanda-dimensioonilise eksistentsi loomislugu.

Alates püramiidide ja teiste Egiptusega seotud müsteeriumide esitamisest kuni uue, indigolasteks nimetatud rassi tutvustamiseni, demonstreerib Drunvalo meile kogu Reaalsuse aluspõhjaks olevat püha geomeetriat, millel põhinevad ka meid ümbritsevat maailma kujundavad peenenergiad. Meid juhitakse läbi jumalikust inspiratsioonist sündinud, loogikat ja imesid kokkupõimiva labürindi, mis hõlmab nii avastusi teaduse vallas kui ka autori isiklikul kogemusel põhinevaid lugusid, eesmärgiga aidata meil meenutada meie päritolu ning avastada inimese tõelises olemuses peituvat jumalikku potentsiaali.

Ja lõpuks jagab Drunvalo meiega (esimest korda trükitud kujul) Mer-Ka-Ba meditatsiooni täielikke juhiseid, aitamaks meil samm-sammult taasluua vaimselt arenenud inimese energiavälja, mis on võti ülestõusmise ning järgmise dimensioonilise maailma kogemise juurde. Kuid üksnes siis, kui avame end tingimusteta armastusele, juhatab see iidne praanahingamise tehnika meid juba siin maailmas avalduvate imepäraste võimete juurde, mis hõlmab väge – alates kaitse loomisest kuni enese, teiste, koguni terve planeedi tervendamiseni välja. Teis võib esile kerkida ka mälestusi või ilmneda ootamatuid äratundmiskogemisi seoses järgnevate teemadega:

 KOLMANDA INFORMATSIOONILISE SÜSTEEMI LAHTIRULLUMINE

Ringid ja ruudud inimteadvuses; Leonardo da Vinci teadmised Elulillest; Suure Püramiidi ruumide tegelik tähendus

 

MEENUTUSI MEIE ESIVANEMATE IIDSEST PÄRANDIST

Initsiatsioonid Egiptuses; ülestõusmisega seotud müsteeriumid; interdimensionaalne viljastamine; vana-aja müstilised koolid; egiptuse tantra; seksuaalenergia ja orgasm

 

MER-KA-BA MEDITATSIOONI TUTVUSTAMINE

Tšakrad ja inimese energiasüsteem; keha ümbritsevad energiaväljad; seitsmeteistkümnest hingamisest koosnev Mer-Ka-Ba meditatsioon; inimese valguskeha ja püha geomeetria

 

MER-KA-BA KASUTAMINE

Siddhid ehk ülemeelelised võimed; Mer-Ka-Ba programmeerimine; tervendava väe ammutamine praanasfäärist; kokkulangevuste ilmnemine; mõttejõud ja manifesteerimine; surrogaat-Mer-Ka-Ba loomine

 

ÜHENDUSE LOOMINE ERI TASANDITEGA ISEENDAS

Maa-Ema ja sisemine laps; elu koos kõrgema minaga; kuidas suhelda kõiksusega; seitsme ingli õppetunnid.

 

KAKS KOSMILIST EKSPERIMENTI

Luciferi eksperiment ja duaalsuse loomine; 1972. aastal toimunud siiriuslaste eksperiment ning kristusteadvuse võrgustiku taastamine

 

MILLISEKS VÕIB OSUTUDA DIMENSIOONILINE NIHE

Kuidas selleks valmistuda; ellujäämine neljandas dimensioonis; uued lapsed

 

Nautige neid avardunud arusaamu ning uut perspektiivi, mida Drunvalo maailmale pakub. Üha sügavamale Elulille iidsesse saladusse süüvides jutustab autor teile hämmastavaid ja saladustelt loore kergitavaid lugusid, lisaks loete te ka uskumatult paljudest kokkusattumustest ja tõestisündinud imedest.

 

 

Katkendeid raamatust "Elulille iidne saladus" II osa

 Mer-Ka-Ba kasutusvõimalusi  

Armastus ja tervendamine
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt