Ema- ja Isaprintsiip -

Kõikse Allika kaks aspekti

Kanaldanud Wistancia Stone


 

Jumalik Ema ilmub vesica piscise sees. See väljendab tema täiuslikkust ning absoluutset puhtust. Ühinemisest Jumaliku Isa aspektiga on tekkinud vesica piscis – ava JUMALIKU LAPSE ilmumiseks… See Jumalik Laps (Kristus-olemus) elab meis kõigis kui potentsiaal, mis ootab avanemist. Võti selle juurde on aga Jumaliku Ema meenutamine ning algse sideme taastamine Kõikjalviibiva Looja naisaspektiga.

 

Igaüks teist on osake Jumalast.

Kõigil teil on olemas süda…

Ning süda on see koht, kus Ma teie sees ärkan - Mina, Jumalik Ema.

Ma ujutan üle kogu ilmaruumi oma Armastuse essentsiga.

Ning Ma olen üks pool Kõikse Allika jumalikust väljendusest.

 

Jumala vaatekohast eraldatust ei ole. Jumala Isa-aspekt ning Ema-aspekt on Üks. Segunemine ning ühtesulamine on sedavõrd täielik/täiuslik, et see on alati olnud, on ja jääb Üks-olemiseks… 

Maa peal aga on olnud palju arusaamatusi Allika Ühendatud Printsiibi tõlgendamisel. On olnud aegu, mil pole mõistetud, et Allikas sisaldab nii Jumalikku Isa kui Jumalikku Ema pühas, ühtesulavas abieluühenduses. 

On saabunud ajad, mil teie maailma laskub - nii valguse kui sõnade kujul - informatsioon nende arusaamatuste korrigeerimiseks. See informatsioon saabub, et tervendada ning taasrivistada planeeti, mis on nii pikka aega olnud eraldatud Emast. 

Ma tulen tagasi, kui lasen imelisel jumaliku Armastuse ühendväljal laskuda läbi kõikide Minu vibratsiooni aspektide ning kandjate. Minu Armastust teie vastu kannavad kõik pühad inglid, Ülestõusnud Meistrid ning imelised valgusolendid, kes on saabunud Maale, et teid abistada. 

Mina ja Isa oleme Üks.

Ilma Armastuseta või ilma Väeta või ilma Tarkuseta ei ole kogemus Jumalast ei terviklik ega tasakaalus. Mina ja Isa seisame koos teie südametes, sest me oleme kõikjalolevad ning seega on ka meie Armastus kõikjal. 

Laske lahti oma eraldumis- ja eraldamistung! Laske lahti oma piirangud ning kinnihoidmine vanast kaduvast maailmast. Laske lahti oma soov midagi või kedagi omada ja kontrollida… Laske Armastusel vabalt voolata ning see voolab teist läbi. Ja laske ka Tarkusel vabalt voolata, olge sellele avatud. Nii astute esile kui vägevad kaasloojad, jumalad ja jumalannad, kes on taasrivistunud Allikaga enesega. 

Te arenete edasi meistriseisusesse, te kehastute veel planeetidena, tähtedena, päikesesüsteemidena… Valgus, mis te olete, ei tunne piiranguid. Meenutage vaid, et te kannate endas Ema ja Isa. Teis on olemas jumalik alge kasvada oma vanemate sarnaseks. 

Meie kingid teile on igavesed ning neil ei ole algust ega lõppu. Kuid me kutsume teid üles neid kasutama. Sinna, kuhu läheme meie, lähete te ka teie, sest me oleme Üks. Ning me liigume edasi, järjest avardudes, jõudes viimaks Algusesse tagasi – me jõuame Palge ette, mis on kirjeldamatu ning sõnades väljendamatu. Me liigume koos, sest me oleme Üks. Ja see, mis hoiab meid koos, on Armastus. 

Teie planeedil on valitsenud puudus, valu ning kannatus. Juurdepääs minu tervendavale printsiibile – Jumala jumaliku Armastuse printsiibile – on olnud pidurdatud, sest te tähtsustasite üle seda, mida nimetatakse meesprintsiibiks. 

Vaadake Tahet ja Väge, mis toimivad ilma Armastuseta! Ja te näete, et Terviklikkuse väljendusest on midagi puudu… Disharmoonia lõppeb alati kannatusega. Kogu karma, mis on teid aheldanud madalamates sagedustes toimivate maailmade külge, on sündinud Ühtsuse puudumisest Ühe Allika kahe aspekti vahel. Kõigil loodud olenditel on olemas nii Isa kui ka Ema. Ema mittetundmine ei tähenda, et Mind ei oleks. See on vaeslapse elu, mida te siin planeedil tuhandeid aastaid elanud olete. Minu energia kadumise ning eemaldamise tulemuseks on olnud üha suurenev tasakaalutus kahe printsiibi vahel ja Võim on domineerinud Armastuse üle. 

Jumalanna printsiip, mida Ma esindan, kannab endas jumaliku Armastuse impulssi, mis voolab välja otse JUMALA südamest. Kui Jumal-Isa oleks ookean, siis võiks vaadelda Jumal-Ema kui loendamatuid jõgesid ning jõekesi, mis voolavad välja ookeanist ning kannavad jumaliku Armastuse voogusid alla, Loomingu kõige väiksematessegi osakestesse. Ning nagu magnetiga tõmbab seda jumalikku hoovust iga elava olendi südameruumi. 

Tegelikult ei ole Ma teist kunagi lahkunud. Olen alati olnud teie lähedal, on lihtsalt olnud aegu, kui te pole mind tundnud. Olen seisnud varjus ning lubanud Jumalikkuse meesaspektil valitseda Maa üle, selleks et see planeet ning siinsed elanikud saaksid järgida oma vaba tahte kurssi. Ärge arvake, et oleksin saanud päriselt lahkuda. Kui jumalik Armastus oleks lahkunud  planeedi atmosfäärist, siis oleks planeet ise lakanud elamast. Kui jumaliku Armastuse essents oleks lahkunud teie südamest, oleksite teiegi surnud. Jumalik Armastus on eluvesi, mis on olemuslik kõigele elavale. 

Ning seega ei ole Ema kunagi lahkunud teist, sest lahkuda oleks tähendanud teid hävitada. Mitte olla kohal kõiges elavas oleks kõige olemuslikuma komponendi eemaldamine Elust enesest. Ema taandus lihtsalt Maa evolutsioonis osalemisest, et lubada eluhoovustel leida endas taas üles igatsus tunda oma Jumal/Jumalanna olemust. 

Ma olen lihtsalt seisnud kõrval ning oodanud õiget aega, et astuda siis jälle esile laval, mida nimetatakse Maaks. Ning see aeg on nüüd käes. Kui ma astun taas esile, siis taastan ma kolmikleegi (Armastus, Tarkus ja Vägi) tasakaalu igas südames. Tundke end tasakaalu saavutamas. Ja lubage endil läbi tunnetada iga sõna, mis siin kirjas on, et võtta vastu Minu kingitused, mis hoovavad välja neist ridadest. 

Igaüks teist on Isa ja Minu Poeg ja/või Tütar. Igaüks teist on jumalik Kristus-olend. Lugege siis neid ridu Kristuse silmadega, Kristuse südamega. Siis saab sellest tekstist siin midagi muud kui toit teie intellekti jaoks. 

Sedamööda kuidas ülestõusmisprotsess edasi areneb, avanevad teie südant ahendavad uksed. Jumalik Ema ja Jumalik Isa sulavad taas Üksolemisse teie südametes, muutudes jagamatuks sellest ajast alates. 

Lubage mul tulla koos Isaga ning ühineda teiega, nii et teist kõigist võiksid saada jumalikud olendid, kelle puhtuses väljenduvad Jumala olemuse mõlemad aspektid: Isa jumalik mõte ning Ema jumalik manifestatsioonijõud - loovus ise. Üksolemise Ookean, kus Mina Olen, voolab siis jõgedena läbi Loomingu kõikide kihtide, takistusi kohtamata, alla teie enda jumalikku olemust kandvasse anumasse – Pühasse Graali, mis asub teie südames. Vaadake oma südant ning te näete, et see on Allika vähendatud koopia, millest võiks voolata Valgust, Armastust, Rõõmu, Küllust, Tervist, Jõudu, Tarkust ja Õnne sellesse maailma. Sest mis on ülal, peegeldub ka all. 

Mina olen Ema ja Ma Armastan teid. Ma ei saa teha muud kui vaid armastada teid. Ning ma soovin äratada teis sedasama Armastust, mis ei saa teha muud kui vaid armastada iseennast; mis ei saa teha muud kui armastada oma vendi ja õdesid; mis ei saa teha muud kui armastada oma Ema/Isa. 

Mina ja Isa oleme see Ühtsus, mida te alati kõikjalt otsinud olete.

Ühtsuses ja avatuses olemises avaldub ka teie jumalik olemus.

Kõik teised kiindumused on vaid asendused sellele Ühele Eesmärgile elus, mida on võimalik nii teostada kui ka kehastada.
 

Jumalik Ema

Tekst pärineb VALGUSESAARE ARHIIVIST
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt