Füüsilise keha vaimsustamine

Asthar

  Katkend Eric Kleini raamatust "Püha teekond"
 

Tere päevast! Mina olen Ashtar. On tõeline rõõm viibida taas teie seas, mu armsad valgustöölised, kes te – nii nagu meiegi omal tasandil – nii täiuslikult selles jumalikus mängus oma osa täidate. Teadke, et meie roll selle planeedi tervendamisel pole suurem ega tähtsam kui teie oma.

Lõdvestuge ja tundke end mugavalt. Ma räägin teiega lühidalt ning tutvustan seejärel järgmist auväärset külalist. Palun avage end ja lõdvestuge. Lubage vaimu jumalikul energial, võimsa Mina Olen Kohaloleku valgusel endasse voolata, teid täielikult täita ja hellalt ümbritseda. Lubage neil energiatel endasse tulvata ja täita teid kuni jalataldadeni välja; seejärel lihtsalt tunnetage neid energiaid ja kogege ühendusesolekut meiega. Viibige oma kõrgema mina ja meie seltsis ning me anname endast parima, et teid käesolevas transformatsiooniprotsessis aidata ja juhendada.

Mina õpetan teile selle hoolikalt kavandatud ja jumalikult korraldatud kursuse raames seda, kuidas tuua ja kinnistada vaim tugevamalt ja täielikumalt sellesse füüsilisse vormi, mida te Maa peal elades kasutate – füüsilisse kehasse. Ma õpetan teile keha vaimsustamist. Tegemist on vajaliku ja ülitähtsa ettevalmistusega kõikide nende jaoks, kes soovivad veel selles elus ülestõusmist sooritada. Võib öelda, et ülestõusmine ongi füüsilise keha ja vaimu (Allika Mina) kokkusulamine. Selle teostamiseks tuleb võimaldada oma võimsal Mina Olen Kohalolekul ja füüsilisel kehal täielikult üheks saada. Ülestõusmist pole vaja vaadelda kui põgenemist füüsilisest eksistentsist, pigem on tegu protsessiga, mille käigus vaim täielikult kehasse tuuakse, vaimsustades ja transformeerides maise osa teie olemusest. Just sellest tahamegi teil aidata täna aru saada.

Mu kallid kaastöölised, on väga tähtis, et oleksite kindlalt kahe jalaga maa peal – selleks et täita oma osa selles jumalikus transformatsiooniprotsessis, mis praegusel ajal aset leiab. Paljud teist on saanud infot meie (ülestõusnud meistrite) kohta ning kuulnud võimalusest, et inimesed evakueeritakse Maa pealt. Palju on räägitud ka ülestõusmisest ning oodates selle imelise kogemuse kättejõudmist, on vähemalt mõned teie seast tundnud lausa kärsitust. Te teate ju, kes te tegelikult olete! Siiski on see kärsitu ootusärevus täiesti inimlik reaktsioon. Võib-olla te tõepoolest imestate, miks te pole seni ülestõusmist kogenud. Täna teen teile teatavaks mõningad põhjused. Selgitan seda kõike kohe lähemalt, töötades teiega samal ajal ka energiatasandil.

Et ravida ja transformeerida füüsilist Maad, on ülitähtis ja vajalik, et füüsilisse plaani kehastunud olendid toimiksid ühenduslülidena eri dimensioonide, vaimu ja mateeria vahel. Teie oletegi need ühenduslülid. Kui toote vaimu täielikult oma kehasse, tervendate te seda tehes kogu planeeti. Te toote alla energiat, mis on vajalik ja ülioluline neile, kellele on määratud ülestõusmist kogeda. Mõned teie seast on küsinud: „Miks ei võiks ma kohe üles tõusta ja seejärel naasta, et siis oma tööd jätkata?“ Ma püüan teile seda selgitada. Pärast ülestõusmist pole te enam füüsilised olendid. Ühenduslüli vaimu ja mateeria vahel oleks katkenud. Te saaksite uue kuju, mis vastab juba kõrgema dimensiooni tingimustele. Isegi ülestõusnud meister, kes naaseb teatud ülesandega Maa peale ning loob selleks endale „maise“ keha, pole sellele vaatamata enam füüsiline olend. Ta on kõrgema dimensiooni olend, kes loob nüüd endast kolmandasse dimensiooni holograafilise kujutise. See pole sama mis vaimu ankurdamine füüsilisse mateeriasse. Seega olete just teie need hindamatud ühenduslülid vaimu ja mateeria vahel. Nagu ma juba ütlesin, pole roll, mida mängin mina ja mida mängivad teised ülestõusnud meistrid, tähtsam kui teie oma. Meie täidame oma ülesannet ning teie, elades ja toimides nüüd ja praegu Maa peal, täidate enda oma. Selleks ühenduslüliks saamine on ülioluline ja teenib kõikide kõige kõrgemat hüvangut: te loote ühenduse oma kõrgema mina, oma võimsa Mina Olen Kohaloleku, meistrite ja teiste jumalike olenditega ning toote need energiad, mida teile vahendatakse, oma füüsilisse kehasse ning ankurdate need Maasse. Nii toimides aktiveerite te ka teisi füüsilisi olendeid ja Maad ennast. Kui te aga ei too oma vaimu (Allika Mina) füüsilisse kehasse, jääb teie maine missioon poolikuks. Et lõpetada oma töö Maa peal ning sooritada ülestõusmine, tuleb kogeda vaimu ja füüsilise keha täielikku ühtesulamist ning jõuda üksolemise seisundisse, et seda siis kogu inimkonnale vahendada ja välja kiirata.

Seega võib öelda, et teatud mõttes täidate te väga olulist rolli, mida ükski teine olend teie eest ära teha ei saa. Üheks käesoleva kursuse eesmärgiks ongi aidata teil astuda see ülioluline samm – ühendada vaim ja mateeria. Võib öelda, et kõige otsem tee ülestõusmiseni on emmata füüsilist kogemust ning tuua oma vaim täielikult kehasse. See ei ole põgenemine, vaid oskus viibida hetkes, olla kohal. Teie vaim ankurdub füüsilisse maailma ning lubab Allika valgusel enesest läbi voolata. See omakorda võimaldab jumalikul valgusel Maa peal kaunilt väljenduda ning levida sinna, kus seda kõige enam vajatakse. Aja möödudes mõistate te selle mängu täiuslikkust ja Jumala võrratut plaani, mis pole loodud ei teie ega meie poolt. Me saame seda plaani vaid aktsepteerida ning selle teostumise toetuseks oma teenistust pakkuda. Nii toimides viibime me rõõmu, õndsuse ja armastuse seisundis.

Kui vabanete oma piirangutest ja rasketest energiatest, siis tunnete, kuidas vaim üha jõulisemalt, kergemalt ja kontsentreeritumalt teie kehasse ja teadvusse voolab. Te mõistate oma tõelist olemust ning taipate, milles seisneb teie maapealne ülesanne. Nii õpite te täitma oma rolli igal hetkel rõõmu ja spontaansusega.

Lõpetuseks tahan ma veel öelda, et olen väga tänulik võimaluse eest teiega selle püha missiooni raames koostööd teha. Transformeerida on veel palju, kuid ma näen juba ette edu ja lõppeesmärgi saavutamist. Ärge kahelge selles, kes te tõeliselt olete, ärge kahelge ülestõusnud meistrite ja ülestõusmise reaalsuses. Usaldage, et saate igal hetkel kõik, mida te oma eluülesande teostamiseks vajate.

Ma usun, et olete nüüd valmis järgmise külalise jaoks. Kuid ka mina jään siia, teie kõrvale. Lõdvestuge nüüd ja puhake rahulikult minu tervendavates energiates, kuni ma tasapisi taandun ning annan sõna järgmisele kõnelejale. Ma tänan teid väga! Ilusat päeva!


Katkend pärineb Eric Kleini raamatust "Püha teekond"
 


 

 Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt