Hiilgav võimalus

Serapis Bey 

Siin planeedil praegu käimas võimas transformatsioon, mis puudutab nii planeeti tervikuna kui ka iga üksikisikut. Sellest protsessist ei ole kellelgi võimalik kõrvale hoida. Ja vahetevahel võib teiega toimuv tunduda päris karm. Aga ma kutsun teid üles nägema kõiges näiliselt raskes ja valusas hoopis hiilgavat võimalust vabaneda oma piirangulisusest. Ja see on see, mida teile just praegu pakutakse. Tuhandeid aastaid olete inkarneerunud siia planeedile. Kümneid tuhandeid aastaid olete oodanud selle hiilgava võimaluse saabumist.

On Tõde, et Loojast lähtuv võimas Valguse ja Armastuse energia muudab peagi selle maailma, kus te elate, aga alguse saab muutumine üksisikust. Te olete oodanud seda Suurte Muutuste Aega väga kaua. Ma palun teid, ärge unustage seda ka oma igapäevaeludes. Ärge unustage seda hetkekski. Saatku teadmine, et ülestõusmine on tõesti võimalik, teid igas olukorras. Aidaku see teadmine teil ületada mugavust ning rahulduse otsimist maistest olukordadest. Sellist hiilgavat võimalust kogu inimkonna jaoks ei ole sellele planeedile annetatud veel mitte kunagi varem. Aga kui paljud on sellest üldse teadlikud?  Väga vähesed. Teie kuulute nende hulka, kellel on avatud süda ja avatud mõistus. Te olete teadlikud sellest, mis toimub. Just teil on olemas need vahendid avanemaks kõrgematele energiatele, mis aitavad teil läbida see vältimatult vajalik transformatsiooniprotsess.

Võib juhtuda, et on ka palju neid, kes on küll teadlikud, ent lasevad ometi selle võimaluse mööda. Nad valivad teise tee ning neile antakse uued võimalused. Teie aga  seisate praegu lävel ning näete üht ajastut lõppemas ja teist algamas. Kummaga neist kaasa minna? Igaüks teist on justkui uks, mis ühendab madalamaid tihedusi kõrgematega. See on uks, mis ühendab taevast ja maad. Ja ma kutsun teid ikka ja jälle üles lahti laskma selline mõtlemine, mis tahaks taevast ja maad oma eludes lahus hoida. Ülestõusmine koos kehaga on taeva ja maa ühendamine. Aga et selleni jõuda, tuleks teil vabaneda paljudest eelarvamustest ning eelkõige kalduvusest midagi või kedagi omada.

Me oleme olnud tunnistajateks teie püüdlustele teie igapäevaeludes. Ja me valame teid üle oma armastusega, mis pärineb kõrgematest dimensioonidest. Me jälgime teie otsinguid ja püüdlusi õppida valitsema iseennast, kui ületate järk-järgult piirangulist mõtlemist, mis on teisse programmeeritud paljude elude jooksul. See muutumine ei toimu üleöö, vaid on pikk protsess. Avage end juhtimisele ja abile ning ta kulgeb teie jaoks valutumalt.

Me oleme ka tunnistajateks sellele, kuidas te selles protsessis järjest enam avanete, järk-järgult end valitsema õppides, jõudes niimoodi välja pühitsuseni, mida teile just praegu pakutakse. Ja sedamööda, kuidas astute iga oma sammu sellel teel, mis viib ülestõusmiseni, kahvatuvad ja kaugenevad asjaolud, mis teid varem häirisid nii endas kui ka väljaspool, hakates paistma järjest tähtsusetumatena. See ongi transformatsioon.

Selles transformatsiooniprotsessis võib eristada kolme kogemuslikku faasi, mis samaaegselt eksisteerivad ka koos. Esimene faas on informatsiooni kogumine. Suurem osa teist on selle esimese faasi juba läbinud. Seejärel jõuate järgmisesse faasi, kus omaksvõetud ideed hakkavad rakenduma ning manifesteeruma teie eludes, tehes oma paikapidavuse vastuvaidlematuks isegi loogilise mõtlemise jaoks. Te hakkate tõeliselt osa saama Looja Valgusest ja Armastusest. Te kogete õndsust ja õnnistust, mis tuleneb imelisest sidemest kõrgemate dimensioonide olenditega. See osa transformatsioonist hõlmab ka teie telepaatiliste võimete avaldumist, nii et hakkate järjest enam vastu võtma sõnumeid oma juhendajatelt ja õpetajatelt. Samas hõlmab see osa transformatsioonist ka vanade tihedate energiate  vabanemist - vahel valu ja kannatuse näol. Tegemist on energiatega, mis on kogunenud teie tundekehadesse ning seotud teie piirangulise mõtlemisega. Aga kõik see on kasvamine.

Ja kuigi kogemuslik faas jätkub, hakkate jõudma järgmisesse faasi ning see on mobilisatsioon. Nüüd alles hakkate tõeliselt reastuma  tegeliku teenimisega, oma maise missiooniga, muutuma nendeks, kes te tõeliselt olete. Te kogete pühitsust. Teid pühitsetakse selleks, et saaksite täita oma missiooni siin planeedil. Te saate jõu toimimiseks ja teenimiseks. Seda nimetangi mobilisatsiooniks, sest siin tehakse valikuid ja tegusid, mis baseeruvad kogutud informatsioonil ning läbitud kogemustel. Selles staadiumis vabanevad lõpuks paljud teie vanad hirmud, te vabastate end lõplikult  3-nda dimensiooni piirangulistest arusaamadest selle kohta, kes te olete ja mida te tegelikult suudate korda saata. Te avanete imesid täis maailmale, mis saab teie jaoks iseenesest mõistetavaks. Ja te saate tõeliselt teadlikuks sellest, et see, mida teised peavad imeks, võib olla igapäevane kogemus. Te hakkate järjest enam keskenduma teenistusele ja oma potentsiaali täielikule rakendamisele.

Kõik need kolm kasvufaasi on omavahel seotud ning ilmnevad ka üheaegselt, aga kui te vaatate tagasi oma senisele elule, siis saate ka aru, mida ma mõtlen. See suur rõõm, mis on teis vallandunud, on tulemuseks nende kolme faasi koostoimimisele. Te hakkate mobiliseerima ennast oma vaimse otsingu rajal ja tegema seda, mida olete sellele planeedile tegelikult tegema tulnud. Ning see ei olegi midagi muud, kui ühinemine oma Kõrgema Minaga, st., saamine selleks, kes te tegelikult olete. Vastavalt sellele, kuidas teie teod muutvad spontaanseteks ja loomulikeks, hakkab teie ellu tulema järjest enam rõõmu, järjest enam selgust, järjest enam vabadust. Te vabanete oma hirmudest ja piirangutest ning hakkate järjest enam mõistma, mida see hiilgav võimalus teie jaoks tähendab.

Sellest peab saama praktiline kogemus, reaalsus teie jaoks. Juua sõõm sisemist valgust peaks saama sama loomulikuks nagu vee joomine. Kui te jääte üksnes informatsioonifaasi ega lase transformeerivatel energiatel tõeliselt oma ellu siseneda, kui te ei mediteeri ega ole oma eludes spontaansed, siis on meil väga raske aidata teil jõuda mobilisatsioonifaasi - tõelise teenistuse alustamiseni. Sest alles see faas toob kaasa tõelise õndsuse ja õnnistuse. Te ei pea uuesti siia tihedusse kehastuma, praegune kehastus võib vabalt jääda viimaseks. Järgides meie juhendamist võite astuda mööda teed, mis viib ülestõusmisele. Avage end sellele võimalusele, avage end transformatsioonile, sest teid vajatakse. Igaühte teist vajatakse, igaühte, kes pühendab end täielikult teenistusele.

Praegune aeg sellel planeedil on kriitiline. Kõikjal, kuhu te vaatate, näete tõendeid selle kohta, et areng planeedil Maa on jõudnud väga raskesse staadiumisse. Seda nähes võivad paljud seada meie jutu kahtluse alla. Aga mida teised kogevad kohutavate sündmustena, võite teie jälgida kõrgemast perspektiivist ning saada sellest inspiratsiooni, et ühineda tõeliselt selle suure Valguse ja Armastusega, mida praegu sellel planeedil välja valatakse. See on kaugelt võimsam kui miski muu, mida kunagi varem siia annetatud on. See, mida Uus Ajastu endas kätkeb, ületab kõik eelnenud nn. kuldajastud. Ja kõigepealt kogete seda kui Tõe äratundmist iseendas. Taotlege seda oma meditatsioonides, sest avatud uks kõrgematesse teadvuseseisunditesse asub teie südames.

Kasutage oma võimalust, sest inimteadvuse jaoks ei pruugi enam tulla sellist aega, mil on nii lihtne laieneda, areneda ja kasvada plahvatusliku kiirusega. Teadke, et kuidas iganes see väline elu siin planeedil teile ka ei tunduks, te olete silmitsi selle hiilgava võimalusega jõuda veel siin elus ülestõusmiseni. Te olete võimelised läbima seda illusoorset loori, mis eraldab teid Tõest ja Jumalast, avardama oma teadvust ning saada ülestõusnud meistriteks. Kas tunnete praegu, et muutute kergemaks? Muidugi on teis veel energiaid, mida peate vabastama, energiaid, mis võivad teid panna end jälle raskematena tundma. Aga kui te vaatate oma elule tagasi kasvõi ühe aasta ulatuses, mil olete juba olnud pühendunud vaimsele teele, siis võite näha, kui palju on teis juba muutunud. Kui see transformatsioon oleks toimunud üleöö, oleks see olnud tõenäoliselt teie jaoks hirmutav. Tõenäoliselt poleks te olnud võimelised käsitlema seda intensiivsust, seda avatust, seda avardunud olekut. Ja ometi olete järg-järgult saanud nendeks, kes te praegu olete ja see on olnud loomulik areng. See protsess jätkub ning teie teadvus avardub järjest enam. Kuna kõikide aatomite ja molekulide vibratsiooni sagedus siin planeedil suureneb, siis toimub sama ka teie kehades. Mateeria transformeerub samuti. Kui te aga keskendute üksnes välise maailma vaatlemisele, siis tundub, et tegelikult pole just palju muutunud. See osa teist, kes tahab teid kontrollida ning hoida piirides, on esimene, kes ütleb teile, et välises maailmas pole midagi muutunud. Aga kui te vaatate eneste sisse ning tajute seda suurenenud Valgust ja Armastust, mis teis on, siis ei saa enam olla kahtlust. Ja siis suurenevad ka teie usk ja usaldus.

Te ei saa igavesti jääda informatsiooni kogumise tasemele. Mõne aja pärast te unustate  selle informatsiooni või hakkate arvama, et see polnudki õige ega teile sobiv. Tark on see inimene, kes võtab selle informatsiooni omaks ning hakkab seda oma elus rakendama, sisenedes transformatsiooniprotsessi; veel targem on aga see, kes alustab teenistust ning asub täitma oma maist missiooni – hakkab tegema seda, mida ta on siia planeedile tegema tulnud. Tarkus ei tähenda informatsiooni omamist, vaid võimet olla siiras ning kasutada teile antud võimalust ülestõusmiseks, minnes informatsiooni kogumise faasist läbi kogemusliku transformatsiooni teadvuse täieliku avardumiseni, mis toobki kaasa endaga nii ülestõusmise kui ka tegeliku teenistuse, mida sooritate selles protsessis.

 Eric Klein'i raamatust "Sisemine uks" (Inner Door)

Tekst pärineb VALGUSESAARE ARHIIVIST
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt