Ingellik hierarhia

Diana Cooper

 
Eksisteerib kaks paralleelset arenguspiraali. Üks neist on inimeste liin, mis väidetavalt sünnib Jumala mõttejõust. See arenguspiraal koosneb järgmistest astetest:
 
Kivimite kuningriik
Taimede kuningriik
Loomade kuningriik
Inimeste kuningriik
Ülestõusnud meistrid
Eri tasandite ülestõusnud meistrid kuni Algallikani välja
 
Iga kuningriik asub kindlas sagedusribas. Inimesed aga on multidimensioonilised olendid ning ületavad neid sagedusribasid.

Kivimite kuningriik toimib esimeses dimensioonis, saades oma kogemusi ning arenedes antud sagedusribas. See on tihedus, kuhu kinnituvad uute ideede juured.

Taimede kuningriik, mis vajab kasvamiseks valgust, areneb teise dimensiooni sagedusribas. Seal avaneb ka värav vaimse informatsiooni ja teadmiste juurde.

Loomad ja need inimesed, kes usuvad üksnes materiaalsesse reaalsusse, toimivad kolmanda dimensiooni sagedusribas. Just praegu elame uskumatult suurte muutuste ajal. Piisavalt inimesi Maa peal on avanud oma südamed ning tõstnud oma sagedust, võimaldamaks kogu planeedi sagedusel tõusta. Tänu sellele on Maa nüüd liikunud neljandasse dimensiooni. Need kõrgemad vibratsioonid mõjutavad teid kõiki. Kui lasta liiga võimsal voolul süsteemi tungida, põlevad kaitsmed läbi. Elu näib ebamugavana, kui sa pole valmis selleks, et sind läbib kõrgema sagedusega energia. Inimeste jaoks, kes on elanud siiani põhiliselt madalamas sageduses, on see suur vapustus.

Inimestel, kes toimivad juba neljandas dimensioonis, hakkab avanema südametšakra, neile hakkavad meenuma nende eelmised elud, nende vaimne teadlikkus avardub.

Kui nad füüsiliselt surevad, otsustavad nii mõnedki neist armastusest ajendatuna jääda siseplaanidesse ning saada juhendajaiks neile, kes alles tegutsevad Maa peal. Kõrgemad juhid tulevad meile appi aga veelgi kõrgematest dimensioonidest.

Sinu eesmärk Maa peal on saada viienda dimensiooni inimeseks ning astuda edasi ülestõusmise rajale. Siis saab sinust juht, kes juhib teisi valguse poole. Sinust võib saada ka ülestõusnud meister, kes on läbinud kõik selle planeedi õppetunnid. Siis suudad sa luua paradiisi Maa peale.

Pärast surma jätkad sa oma arenguteekonda ning koged üha kõrgemaid ning kõrgemaid dimensioone, kuni oled valmis naasma Algallika juurde.
 
Teine arenguliin tuleb aga otse Jumala südamest ning areneb järgmisi asteid mööda:
 
Elementaarvaimude kuningriik
Inglid (kaitseinglid on kõige alumisel astmel)
Peainglid
Inglivürstid
Väed
Voorused
Valitsejad
Trooniinglid
Keerubid
Seeravid

Elementaarvaimude kuningriik sisaldab haldjaid, päkapikke, paharette, näkke, undiine ja teisi. Neid kutsutakse elementaarvaimudeks, kuna nad koosnevad vaid ühest elemendist ning on oma olemuselt eeterlikud. Seetõttu pole nad ka meie jaoks nähtavad.

Nende ülesanne on hoolitseda looduse kuningriigi eest. Õhuvaimud, näiteks haldjad, hoolitsevad lillede eest, segades värve ning aidates lilledel õitseda ja lõhnata. Maavaimud, näiteks päkapikud ja paharetid ning paljud teised väikesed olendid, töötavad kristallide, liiva, pinnase ja vääriskividega. Veevaimude hulka kuuluvad näkid, undiinid ja teised olevused, kelle ülesandeks on hoida vett puhtana ning aidata teisi vees elutsevaid olendeid. Tulevaimusid nimetatakse salamandriteks ning nende ülesandeks on tegeleda leekidega.

Elemendid reageerivad inimeste mõtetele. Haldjad teevad meiega koostööd, kui me hoolitseme oma aia eest ega kasuta kunstlikke väetisi. Salamandrid reageerivad vihale ning võivad kontrolli alt väljuda. Seega, kui inimesed on vihased, võib ka tuli lahti pääseda.

Kui me kaevame üles maad, raiume maha puid ja põõsaid ning saastame õhku ja vett, siis ei saa elementaarvaimud oma tööd teha. Nad ei saa siis hoolitseda loodusliku maailma eest, milles elame ning on meeleheitel, sest see pidurdab nende kasvu ja arengut.

Kohtades, kus elementaarvaime austatakse ning tunnustatakse, loovad nad koostöös inimestega looduses küllust.

Ingelliku hierarhia madalaimal astmel on need, kelle ülesandeks on inimeste eest hoolitsemine ning meie hinge mälestuste alalhoidmine. Need on meie kaitseinglid. Meie planeedile on nüüd saadetud ka miljoneid teisi ingleid, et nad aitaksid meil toime tulla juba asetleidnud dimensioonilise nihke tagajärgedega.

Peainglite teenistus hõlmab juba kosmilist tasandit ning nad vastutavad ka Maa peal töötavate inglite ja kaitseinglite eest.

Peainglitest kõrgemal astmel on valgustkiirgavad inglivürstid, kes juhivad linnu, pühapaiku, riike, rahvaid, suurkorporatsioone, suuri koole ja kõiki suuremaid ettevõtmisi.

Praegusel ajal, mil algatatakse palju suuri projekte, peavad ka inglivürstid kõvasti tööd tegema. Nad kannavad oma südames täiuslikku jumalikku mudelit iga suurema ettevõtmise, ühenduse või linna kohta.

Paljud haiglad näiteks on väga isikupäratud kohad ega meenuta sugugi ideaalpilti – õrna ning hoolitseva energiaga laetud paika, mille eesmärgiks on taastada inimese tervis. Inglivürst vastutab sellise koha toimimise eest. Kui tunned, et mõni asi vajaks ülevaatamist või muutmist, räägi oma mõtetest ja tunnetest inglivürstile, kes ühe või teise haigla eest vastutab. Saada ülespoole selge nägemus sellest, kuidas antud haigla võiks areneda ning pakkuda sealviibivatele inimestele abi tervenemisel.

Sama kehtib ka suurte haridusasutuste, määratute kaubanduskeskuste, tohutute laevade ja äriimpeeriumide kohta.

Sa võid öelda: „Miks ei kasuta inglivürstid oma võimu asjade muutmiseks?“ Aga sellepärast, et nad on sarnases olukorras kui õpetaja, kes lavastab lastegrupiga näidendit. Õpetajal on nägemus ideaalsest lavastusest, kuid ta saab lastega teha ainult seda, milleks nood on võimelised. Inglivürstid hoiavad ülal kõrgemat nägemust Maa arengust, kuid saavad meid edasi viia üksnes sellise tempoga, mis on meile jõukohane.

Nagu kõik inglid, saavad ka inglivürstid kasutada sinu visiooni energiat planeedi kõrgeimaks heaoluks. Nad võivad kasutada sinu mõtete jõudu, et põimida maailma arenguplaani kõrgemaid ideid.  
 

Teenistus

Saada mõtteid rahust, armastusest ja tänulikkusest looduse elementaarvaimudele. Saada inglivürstidele oma visioone ilusatest linnadest, hoolitsusega täidetud haiglatest, haridusasutustest, mis on pühendunud õppimisele ja tarkuse omandamisele, õiglastest valitsustest ning koostöös loodud ettevõtmistest, et inglivürstid saaksid aidata meil luua paremat maailma.
 
 

Diana Cooperi raamatust "Ingli ilmutus" 
 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt