Intuitsiooni arendamine

 Orin

Mis on intuitsioon ja kuidas see toimib? Vahel on intuitsiooni kohta lihtsam selgitusi anda määratledes, mis intuitsioon ei ole. See ei ole mõistus, mis seletab kõik ära. See ei tööta nagu arvuti: a+b+c=d. See ei kasuta loogikaprintsiipe, nagu arvuti teeb. Intuitsioon ei ole ego, see ei toimi vormi ja struktuuride maailmas.

Intuitsioon on võime jõuda teadmiseni sõnade abita – tunnetada tõde, ilma et oleks antud selgitusi. Intuitsioon toimib väljaspool aega ja ruumi, see on ühendus sinu kõrgema minaga. Intuitsioon ei ole piiratud füüsilise kehaga, vaid tugineb mõistmisele, et minevik, olevik ja tulevik rulluvad lahti sama­aegselt. See võtab sinu mõistuse poolt teadvustatud soovid, suundub nendega tulevikku ning leiab võimaluse neid ellu kutsuda. Intuitsioon räägib sinuga mõttevälgatuste, ilmutuste ja sisemiste igatsuste kaudu. See ei ütle sulle, nagu intellekt seda teeks: "Homme pean ma tegema seda, see asi on mul päevakorras. Oleks tore, kui saaksin selle tehtud." Selle asemel ütleb intuitsioon sulle: "Teeme midagi, mis oleks tore ja lõbus? Täna tahan ma teha just seda." Tihti käitub intuitsioon sinu sees nagu mängiv laps, kes tahab sind tugevate sisemiste soovide ajel eemale meelitada raskest tööst rõõmu ja mängulisuse maailma. Hämmastav on see, et just mängulises maailmas saad ühenduse vastustega, mille otsimiseks oled töötanud kuid.

Intuitsioon suudab välgukiirusel ideid sünteesida. Geeniused, nagu Edison või Einstein, töötasid väga kõrgetasemelise ja peenekoelise intuitsiooniga. Nende ideed tulid väljastpoolt aega ja ruumi. Intuitsioon väljub teadaoleva teadmise piiridest teadmatusse. See võib aidata leida vastuseid ja saada informatsiooni, mida teised inimesed ei tea. Intuitsiooni (kuuendat tšakrat) seostatakse indigosinise värviga. Kui sulle tundub, et see värv tõmbab sind, siis võib see viidata intuitsiooni avanemisele. Kuuendat tšakrat ehk kolmandat silma avavate inimeste väljakutseks on kuulata oma intuitsiooni ja selle põhjal tegutseda. 

 

Kui sa järgid oma intuitsiooni, avanevad su ees paljud uksed. 

Sa võid sekundiga saada vastuse probleemile, mille kallal oled töötanud aastaid. Ütleme, et sa tahad töölt lahkuda, aga su mõistus korrutab: "Kui lähed töölt ära, jääd sa nälga, sul pole piisavalt raha, sa ei saa hakkama." Vahepeal aga ütleb sinu intuitsioon: "Aga miks mitte ette kujutada, et saan hakkama ning võib-olla juhtub mõni ime, mis laseb mu soovil teoks saada." Et ületada lõhet intellekti ja intuitsiooni vahel, kasuta usaldusel ja usul põhinevat südameenergiat. Intuitsioon annab sulle tihti vastuseid, mis ei tundu loogilised, aga need vastused toimivad, kui sa nendesse usud ja tegutsed neile vastavalt.

Kuidas oma intuitsiooni arendada? Kõigepealt õpi  intuitsiooni usaldama. Te kõik kuulete sosinaid, teil kõigil on mõni idee selle kohta, kes te tahaksite olla ja mida teha. Teil on nägemus täisväärtuslikumast elust, kuigi vähesed teie seast annavad endale võimaluse sel teemal fantaseerida ning veelgi vähesemad usaldavad oma nägemust piisavalt, et seda teostama asuda.

Intuitsioonimaailma sügavustesse sukeldumisel on oma ohud. Üks oht seisneb selles, et intuitsioon toimib tulevikus ja sa võid lasta tulevikuideedel end liigselt lummata, mistõttu olevik tundub hall ja igav. Füüsiline ja vaimne reaalsus on erinevad. Füüsiline maailm koosneb palju aeglasemast energiast kui intuitsioonimaailm või mõtetevald. Intuitsiooni ja mõtteid kasutades suudad sa välgukiirusel läbida tee idee sünnist selle teostumise ja läbielamiseni. Idee teostamine füüsilises reaalsuses on aga palju aeganõudvam tegevus, kuna füüsilise tegelikkuse maailm põhineb vormil ja ajal. Ideid välja mõelda võib olla palju huvitavam, kui neid tegelikult ellu viia. Kui sa tahad oma intuitsiooni füüsilises reaalsuses rakendada, siis arenda kannatlikkust, usaldust, usku, fokuseerimisvõimet ja keskendumist.

Teil kõigil on võime kasutada oma intuitsiooni ja järgida oma vaistu. Vahel te teate telefonihelinat kuuldes, kes helistab. See ongi intuitsioon. Teil on olemas isiklik nägemus selle kohta, kes te olla tahate. Seda, kuidas nägemusele tähelepanu pöörata ning oma teod, sõnad, suhtumine ja käitumine sellega sobitada, on vaja õppida. Sa tunnetad enda tõelist väge, kui tegutsed kooskõlas oma intuitsiooniga. 

Intuitsiooni kuulamine ja järgimine toob eesmärgi saavutamise kiiremini kätte. 

Kui sa elad intellektuaalsel tasandil, siis oled ilmselt loonud endale terve nimekirja asjadest, mida pead tegema. (Kuulata eriti sõna “pead”.) Ilmselt on su päev, nädal ja terve kuu ette ära planeeritud. Ja ikkagi paned sa imeks, miks ei tunne sa end rõõmsa ja vabana. Võib-olla elad liiga palju intellektimaailmas. Intellekti ja intuitsiooni on nimetatud ka vasakuks ja paremaks ajupoolkeraks. Vasak ajupoolkera on see, mis jätab meelde, kasutab loogikat ja mõtleb ajatelje järgi orienteeritud, järjepideval viisil. Parem ajupoolkera on intuitsioon ja tunded, loomingulisus ja kujutlusvõime – maailm väljaspool sõnu.

Ainult intuitsioonimaailmas elamisest ei piisa: selles elav inimene ei tee oma elus midagi muud kui unistab ja fantaseerib või teeb suuri sõnu. Te kõik olete kokku puutunud inimestega, kes räägivad küll oma suurtest visioonidest ja plaanidest, aga elavad ikkagi vaesuses ning ei loo midagi. Selleks et intuitsiooni tegelikkuseks muuta, on vaja palju keskendumisvõimet, kannatlikkust, tahtejõudu ja oskust taotlusi püstitada. Füüsilises reaalsuses on idee kohe, kui see kuju võtab, juba vana. Seetõttu on oluline austada asju, mille kallal sa oled minevikus töötanud, armastada oma mineviku mina. Kõigest, mis sinu intuitsioonist teadvusesse jõuab, saab minevik niipea, kui selle teadvustad. Austa seda, kes sa olid ja kust sa tuled, austa ja armasta oma minevikku.

Paljud teie seast teevad oma minevikku maha. Kui sa näiteks kirjutad raamatut, siis ei pruugi sulle aasta eest kirju­tatu enam meeldida. Kui su karjäär läheb ülesmäge, võid sa tagasi vaadates öelda: “Kaks või kolm aastat tagasi olin ma vaid ...” Mida rohkem sa oma mineviku mina austad, seda kiiremini suudad sa kuulma hakata intuitiivset häält ning oma tulevikku siseneda. Intuitsiooni on raske kuulata, kui sa ei armasta seda, kes sa olid, sest intuitsioon avaneb vastavalt sellele, kui palju sa suudad armastada minevikus välja kujundatud vorme. Mida rohkem sa armastad kõike, mida oled loonud, seda enam suudad toimida intuitsiooni kõrgemal tasandil. 

Saada oma minevikule armastuse energiat. 

Tähtis on ajas tagasi minna ja oma mälestused ära puhastada, kuna ego toob tihti esile soovimatud ja negatiivsed mälestused, mis su edasiminekut takistavad. Vaata, milliseid hingeomadusi sa arendasid rasketel aegadel ja näe, et andsid endast vastavalt oma oskustele parima. Tänased vaated, oskused ja suhtumised arendati välja just neil aegadel.

Iga õppetund aitas sul kasvada, tehes võimalikuks järgmise sammu. Kui tihti sa mõtled kõigile imelistele asjadele, mida oled saavutanud? Sul on mälestusi, mis räägivad soovitud projektide edukast teostamisest. Mõtle nendele ja see aitab sul käesoleval hetkel edu saavutada. Kui sa ei leia ka ühte täiesti asjakohast mälestust, siis on sul kindlasti piisavalt ligilähedasi kogemusi, mis kokkukogutuna sind aidata võivad.

Kui tahad oma intuitiivseid nägemusi ellu viia, siis tuleb sul kõigepealt kinni püüda kujutluspildid, aeglustada nende vahelduvat jada, hoida neid oma teadvuses ning olla piisavalt kannatlik, et neid teostada. Niipea kui oled intuitiivse nägemuse teadvustanud, muutub see visioon mälestuseks ja saab seega minevikuks. On tähtis mäletada minevikku positiivsena, sest see sisaldab visioone, mida sa olevikus ellu viid.

Mõtle kõikidele “pean tegema” nimekirjadele, mille sinu intellekt on kokku pannud. Sa võid veeta nädalaid ja kuid, isegi aastaid, püüdes oma tulevikku mentaalsel tasandil kaardistada ja iga üksikut sammu läbi mõelda. Loomulikult on plaanide tegemine väärtuslik, sest see annab sulle usku ja kinnitab teadmist, et suudad oma eesmärke saavutada. Kõige olulisem on kindel nägemus oma eesmärkidest. Kui sa aga järgid plaani liiga jäigalt, siis eitad imesid ja sisemise energia loovat voolamist. Intuitsiooni järgimine on alati kiireim ja lihtsaim viis soovitu loomiseks. Intuitsiooni mängulisus võib tuua sinu juurde kõik intellekti sõnastatud eesmärgid ja visioonid ning tavaliselt veelgi enam. Intuitsioon ütleb tihti: “Ärgem tehkem täna midagi arukat, lähme parem jalutama, lähme loodusesse, lähme raamatupoodi, ostame mõne toreda raamatu.” Ja kui sa sellist nõuannet kuulda võtad, siis ennäe imet – päeva lõpuks oled teinud rohkem oma kõrgemate eesmärkide nimel kui ükskõik millise mõistuse poolt dikteeritud nimekirja alusel. Võib-olla said sel päeval kontakti ideega, mis viis sind neist endale seatud eesmärkidest kuus kuud ettepoole – intuitsioon elab ju tulevikus.

Paljudele teist meeldib olla pigem tulevikus kui olevikus või minevikus. Kuid pea meeles, et üks asi on elada tulevikus ja tuua sealt saadud nägemused tagasi praegusesse hetke ning teine asi on neid nägemusi mitte kunagi kasutada. Kui sa ei toimi vastavalt oma visioonidele, siis ei suuda sa luua endale soovitud elu.

Parim viis intuitsiooni arendamiseks on seda kuulata.

Kui paljud teist on kuulnud oma meeles sosinaid, mida olete ignoreerinud? Kui paljud teist on kuulnud sosinaid töö kohta, mida teha tahaksite, aga olete pidevalt esile toonud põhjusi, miks te seda teha ei saa? Kas poleks olnud lihtsam luua põhjusi, miks te seda tööd teha saate? Enda tagasihoidmine võtab palju rohkem energiat kui edasiliikumiseks loa andmine. Mõtle sellele, kui tühjana sa end negatiivsele keskendudes tunned ja kui energilisena siis, kui oled meelestatud positiivselt. Ning kui kergesti kõik siis laabub.

Võib juhtuda, et tahad töölt ära tulla, et pühendada end mõnele hobile või juba pikka aega huvipakkunud tegevusalale. Sa võid kuulda enda sees sosinat, et see õnnestub. Sa võid avastada, et on teisigi inimesi, kes on selles valdkonnas edu saavutanud, ning saada universumilt kõiksuguseid märke selle kohta, et just see on õige tee, mida mööda käia. Intuitsioon suunab sind tulevikku asjade kaudu, mis sind ligi tõmbavad, kuna sa armastad neid. Kui sa seda häält järgid, siis avanevad sinu ees kõik uksed. Kui sa leiad, et uksed on sinu ees suletud, siis ütleb universum sulle, et on olemas parem tee. Ära murra suletud ustest sisse, otsi avatud uksi.

Intuitsioon räägib sinuga just praegu. Intuitsioon suunab sind kindlas suunas, kasutades selleks soove, uitmõtteid, ideevälgatusi, tundeid. Et intuitsiooni kuulda, pööra tähelepanu oma sisemusest kerkivatele ideede ja tunnete maailmale. Kui sunnid end midagi tegema sel ajal, kui su tunded ärgitavad sind tegema midagi muud, siis ei pööra sa oma intuitsioonile tähelepanu. Sinu intuitsioon saadab sulle pidevalt sõnumeid ja ütleb igal hetkel, mida oma energia vabastamiseks teha. See suunab sind alati elusolemise ja kõrgema tee poole.

Sinu intellekt võib intuitsiooniga tihti võitlusesse astuda. Intellekti austamist on sulle õpetatud kultuuri, teaduse ja akadeemilise maailma kaudu, mis on suunatud ratsionaalse, loogilise mõistuse arendamisele. Aga ometi on paljud suured leiutised – raadio, elektrilamp, televisioon – sündinud intellekti ja intuitsiooni sünteesist. Intellekt võib olla kõrgelt arenenud ja sellele meeldib juhtida. Intellekt võib end intuitsiooni poolt ohustatuna tunda. Paljud teist usuvad, et kui midagi juhtub liiga kergelt, siis pole asi õige või et kui te ei tööta kõvasti, siis pole tulemused midagi väärt. See on üks viis, kuidas intellekt kontrolli enda käes hoiab. 

Kui sa lähtud intuitsioonist, siis toimub edasiminek justkui iseenesest. 

Sinu intellekt armastab kõike loogiliselt ette planeerida, sinu intuitsioon on aga täiesti spontaanne. Oluline on paindlikkus. Kui järgid jäigalt oma etteplaneeritud eesmärke, siis ei pruugi sa märgata intuitiivseid sõnumeid, mis aitaksid sul kergemini hakkama saada. Kui märkad, et sa ei taha midagi teha, siis peatu ja küsi endalt, mida sa selle asemel teha tahaksid. Võib-olla pole tegemist kõrgeima teega, aga võib-olla on lihtsalt ajastus vale. Kui sa usaldad ja järgid oma tundeid igal ajahetkel, siis kulged sa peagi käsikäes oma intuitsiooniga ning voolad koos universumiga.

Intellektil on oma roll – plaanide sõnastamine, otsuste tegemine ja nende teostamine. Intellekt on nagu laevakapten, kes uurib kaarte, teeb plaane ja juhib laeva. Kuid siiski määravad kursi ilm ja ookean. Kapten peab olema paindlik ning kasutama oma plaane vaid juhistena. Täpselt samamoodi juhib intellekt sinu laeva. Intuitsioon annab sulle teada eesootavatest tormidest, kõrvalekalletest kursilt (mis osutuvad otseteedeks); see jälgib teed tulevikku, mis on kujundatud selleks, et tuua sinuni kõrgeim hüve. Kasuta intellekti eesmärkide seadmiseks ja kõrgematele olemistasanditele suundumiseks. Keskenda tahtejõud ja taotlus ülespoole liikumisele – selline on intellekti parim kasutusviis: hoida sind kursil, seada eesmärke ja suhelda maailmaga. Sinu intuitsioon viib sind eesmärgini kõige paremat, kiireimat ja lihtsaimat teed mööda, kui jälgid oma tundeid, vaistu, sisemist tungi ja sügavamaid soove.

Võtame näiteks inimese, kes tahab alustada karjääri uuel elualal. Kui ta laseks olukorra vabaks ja kujustaks seda soovi, siis juhiks intuitsioon ta uue alguse juurde. Ühel heal päeval, olles järginud mängulist tungi jalutama minna, võib ta kokku saada inimesega või võib talle pähe tulla idee, mis on algtõukeks vajalik. Intellekt võib püüda seda teed loogiliselt rajada ega pruugi suuta näha, kuidas asjad võiksid käivituda. Selleks et oma tundeid ja intuitsiooni järgida, on vaja neid usaldada, sest intuitsioon näitab sulle ainult ühte sammu korraga.

Intuitsioonile avatud olemist saab õppida, kui kuulata oma tundeid ja toimida nendele vastavalt. Kui sul on tung midagi teha, siis tee seda. Ära sunni end tegema tööd, mida sa teha ei taha, kuula oma tundmusi. Ava end uutele elatise teenimise viisidele. See nõuab suurt usku ja usaldust, kui otsustad hakata järgima oma tunnetust. Meenuta kõiki neid kordi, mil oled oma sisemist sundi kuulanud, selle järgi toiminud ja hiljem oma edu üle imestust tundnud.

Et usaldusvõimet arendada, võiksid tagasi vaadata ja meenutada kõiki kordi, mil uskusid iseendasse, kuulsid sosinaid ja toimisid nende järgi. Intuitsiooni järgimine nõuab paindlikkust ja spontaansust. Et neid jooni endas arendada, võiksid meelde tuletada neid kordi, mil olid paindlik, loobusid oma plaanidest ning asjad läksid veelgi paremini, kui sa oodanud olid. Kui sa tahad oma teovõimet suurendada, siis luba endal kuulata sisemisi sosinaid ja nende järgi käituda. Ole mänguline. Tee seda, mida oled alati teha tahtnud. Ole taas laps. Too oma ellu rõõm ja sa näed, et sinu loominguline energia ärkab ja hakkab voolama nagu ei kunagi varem.

 

Küsimused ja harjutused 

1. Kirjuta kolmest korrast, mil järgisid oma intuitsiooni – toimisid vastavalt tundele, vaistule või sisemisele sunnile – ja kõik läks hästi.

2. Kirjuta üles vähemalt kolm asja, mida su sisehääl on palunud sul sosistades – või ehk isegi karjudes – teha. Need võivad olla nii tähtsad kui ka vähemtähtsad asjad.

3. Mõtle iga asja jaoks välja üks samm, mille astumine võiks soovitu sinu ellu tuua. 

4. Tee kalendrisse märge kuupäeva kohale, millal kavatsed selle sammu astuda.

 

Loe ka "Tervitused Orinilt"

Need tekstid pärinevad Sanaya Romani raamatust
 
"Ärkvelolekust tulenev vägi"

Tellimine


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt