Tervitused Orinilt

 Ma kutsun sind endaga kaasa avastusretkele, et uurida universumit, mida sa nii hästi tunned. Me vaatleme seda veidi tavapäratust vaatevinklist, mis võimaldab sul näha üht lisadimensiooni kogu selle ootamatus rikkalikkuses. Tegemist on energiamaailmaga, mis sind ümbritseb. Sinu käes olev raamat laseb sul selgemalt näha energiast koosnevat maailma, mille sees sa asud; mõista uskumuste süsteeme, massiteadvuses ringlevaid mõttemustreid ning teiste inimeste telepaatilisi energiaid, mis sind mõjutavad. See õpetab, kuidas tuua alateadvust teadvusesse, sukeldudes sinu sees ja ümber olevate nähtamatute energiate müsteeriumisse. Suur osa reaalsusest asub väljaspool seda, mida sa oma viie meelega tajud, ning see võib sind mõjutada. Kui sa hakkad mõistma nähtamatuid energiaid, siis võib neist saada vahend, mis aitab sul jõuda sinna, kuhu sa iganes jõuda soovid.

Energia lähivaatlus sarnaneb tuttava objekti vaatlemisele läbi mikroskoobi. Kuigi objekt on sama, näeb see suurendatult erinev välja. Siinne õppeteekond toimib nagu mikroskoop, aidates sul detailsemalt vaadelda nähtamatuid energiaid enda ümber ning fookust pöörata ja teravdada, pakkumaks erinevat vaatenurka. See on seesama maailm, mida sa alati tundnud oled, kuid et sa mõistad ja tajud seda uuel viisil, avab see sulle selle maailma saladused. 

Sa võid õppida eristama energiaid, mida alateadlikult endasse võtad. 

Antud juhul on mikroskoop sinu teadlikkus – sinu sünnipärane võime koondada oma tähelepanu ükskõik millele, mille sa vaid välja valid. Sa mitte ainult ei taju maailma oma füüsiliste meelte kaudu, vaid võtad kogu aeg informatsiooni vastu ka mitteverbaalsel, intuitiivsel tasandil. Sinu mõtted on uks energia tajumise juurde ning su sisemine nägemine saab vahendiks energiat muutes ja töödeldes. Sa õpid, kuidas tervendada negatiivset energiat, kuidas arendada oma kujustamisvõimet, kuidas suhelda inimestega telepaatilisel teel, teades, mida nad sinust mõtlevad, ning kuidas nende poolt edastatavaid mitteverbaalseid sõnumeid läbi töötada. Me alustame tööd sinu sisemaailmaga. Energia tajumine tähendab ka seda, et sõnumeid kuuldakse kõikjal enda ümber. Sul ei ole vaja lasta end mõjutada teiste inimeste halval tujul. Vastupidi, sa suudad tervendada negatiivsust iga kord, kui seda märkad, aidates inimestel kasvada, õppides suurendama positiivse energia hulka enda ümber ning muutes oma isiklike suhete iseloomu. 

Sa oled nagu raadio, mis võib häälestuda eri kanalitele. See, mida võtad vastu, sõltub sellest, millele sa tähelepanu pöörad. 

On olemas palju energiaid, mis sind päeva jooksul mõjutavad. Sa oled nagu raadiosaatja, millel on oma kodujaam, sagedus ja meelsus. See, milliseid mõtteid sa päeva jooksul koged, kuidas neid hindad ja neile reageerid, hoiab sind sinu reaalsuses ning on aluspõhi, millel see reaalsus rajaneb. Olles oma tegelikkusega lähemat tutvust sobitanud, võid sa sellest lahkuda, sest kui sa oled oma kodujaamaga juba tuttav, avanevad sinu jaoks ka paljud teised reaalsused. Sinu olemus on suurem, kui sa seda ette kujutad. Sa suudad oma praeguse olemuse lukust lahti keerata, et kogeda suuremat osa iseenda rikkalikust olemusest.

Kuna sa oled nagu raadio, siis võid sa õppida, kuidas lainepikkust reguleerida ja soovi korral vastu võtta ükskõik millist informatsiooni. Sa oled telepaatiline: sa saadad pidevalt välja sõnumeid ja võtad neid vastu. Seda raamatut lugedes õpid sa seda, kuidas sõnumeid vastu võtta, kuidas valida, mida kuulata tahad, ja lasta oma teed minna neil lainetel, mida sa vastu võtta ei soovi. Sa õpid, kuidas häälestada end teiste inimeste energiale, neid abistada ja tervendada, lähtudes sealjuures suuremast arusaamise tasandist. Kui sa tahad saada edukaks, kogeda suuremat rahu ja armastust enda ja teiste inimeste vahel, liikuda tihedamatest energiatest peenematesse, siis võid sa seda õppida. Sa võid õppida, kuidas ära tunda teiste tundeid ja mõtteid, millega sa suhestuda ei soovi, kuidas end nende lainepikkuselt välja lülitada ja võtta selle asemel ühendust universumi kõrgemate energiatega. Sa arendad oma intuitsiooni – s.o võimet süvatasandil tajuda ja mõista erinevaid sündmusi – ning avad end saamaks juhatust ja vastuseid oma küsimustele.

Selles raamatus esitatakse informatsiooni ja mõisteid nii, et see aitab sul avaneda iseenda sügavamale olemusele, tuues esile nii mälestuse sellest kui ka need teadmised, mis sinu sees juba olemas on. Sa võid tunda sõnade taga minu energiat, mis aitab esile tuua sinu sees peituvat tarkust ja äratab sinus suikuvaid osi. Uneseisundis kohtud sa nende osadega tihti. Sa võid nad aga tuua ka oma tavalisse, ärkveloleku teadvusesse.

Inimene kui liik saab teadlikuks paljudest uutest võimetest. Nende võimete avaldumine on osa inimese evolutsioonist. Inimese aura – keha ümbritsev energiaväli – areneb. Sellega koos kerkib esile seni varjatud olnud võime – nähtamatu energia tajumine. Nüüd suudetakse seda energiat ära tunda, lahti mõtestada ja suunata. Miski, mida siiamaani ei nähtud ega tunnustatud, võib korraga osutuda nähtavaks ja tajutavaks.

Te arenete kiiresti ja inimese evolutsioon teeb hüppe. Vaadates tagasi neandertallaste ja kromanjoonlaste aega, märkad sa, et teie kehad on muutunud. Teie võime energiat tajuda on samuti radikaalse muutuse läbi teinud. Isegi viis meelt on muutunud. Näiteks ei näinud varasema aja inimene kõiki värve, mida te näete tänapäeval.

Sinu energiakeskused avanevad, sinu võime teadvustada ja olla mõjutatud varem nähtamatutest ja tundmatutest energiatest kasvab. 

Sa võid õppida, kuidas neid värskelt ärganud võimeid kasutada. Need ärkavad juba ja on sinus olemas või muidu poleks sind selle informatsiooni juurde juhitud. Mina toimin teejuhina, kes on varem rännanud energiamaailmades, mida sina alles avastama hakkad. Sellised nähtused nagu telepaatia, eelaimus, võime kontakti saada uute teadusalaste saavutustega ja isegi alles avastamata informatsiooniga, samuti kasvav side universaalse teadvusega muutuvad evolutsiooni käigus oskusteks, mis on iseenesest mõistetavad. Inimese ärkamine on teekond, mille käigus teadvustatakse kõrgemate energiamaailmade olemasolu. Praegu on paljudel võimalik õppida seda, mis varem oli kättesaadav ainult vähestele. Nüüdsel ajal jõuavad paljud ilma pikema ettevalmistuseta teadlikkuseni, mille arendamine nõudis varem aastaid kestvaid treeninguid spetsiaalsete tehnikate ja meditatsiooni abil. Evolutsiooni kulgemine on ärkava teadlikkuse areng ning siinse kursuse käigus aitan ma sul avastada, mõista ja alal hoida seda ärkvelolu, mis on sinus juba olemas. Kui sind tõmbab sellise informatsiooni poole, siis arendad ja koged sa kindlasti oma varjatud võimeid. Sa võid neid kasutada selleks, et toimida tõhusamalt igapäevases elus, lähtudes oma kõrgemast minast ning kutsudes oma elus esile koheseid muutusi. 

Paljud teist kasvasid üles tundlike lastena. 

Paljud teist kasvasid üles keskkonnas, mis näis tihti olevat mõistetamatu; olukordades, mis ei paistnud haakuvat sellega, kes te olete. Mõned teie seast tundsid, et nad erinevad ümbritsevatest inimestest, justkui oleks teie teadlikkusel mingi lisadimensioon, mis teistel puudus. Paljud tundsid, et on emotsionaalselt tundlikud ning teile võis tunduda, et asjad, mis teisi ei häirinud, jätsid teisse olulise jälje. Tihti ei teinud te vahet, millised olid teie enda mõtted ja tunded või mis pärinesid teiselt inimestelt. Kuna te olite telepaatilised ja emotsionaalselt tundlikud, siis võisite endasse võtta teiste inimeste tundeid ja emotsioone, arvates, et need kuuluvad teile endile.

Enamik teist on õrnad, armastavad ja tundlikud inimesed, kes tahavad arendada oma väge viisil, mis on õnnistus nii teile endile kui ka teistele. Paljudel oli raske lapsepõlv ning te ei teadnud, kuidas ümbritseva jäikuse ja negatiivsusega toime tulla. Tihti ei mõistetud, kes te tegelikult olete – valguse ja armastuse olend, kelle igatsuseks on alati olnud rõõm jagada vaimuküllust. Sina, kes sa arendad nüüd oma “kuuendat meelt”, oled kiire kasvamise teekonnal ning sinu ees seisab väljakutse avastada nii oma isiklik eripära kui ka oskused. 

Avanedes on tähtis arendada tarkust, vabastada valu ja tõusta kõrgemale negatiivsusest. 

Hakates tajuma ja tõlgendama universumi peenemaid ning nähtamatuid energiaid, arendad sa välja oskuse, kuidas ära tunda seda, milliseid energiaid endasse lubada ja milliseid vabastada. Ma näitan sulle, kuidas vältida valu ja teiste inimeste negatiivsust, kuidas aidata endal ja teistel sellest kõrgemale tõusta ning kuidas jõuda oma kõrgema minani, et sellega ühineda. Sedavõrd, kuivõrd sa teadvustad endale, mida sa tajud, on sul võimalus saada teadlikumaks oma kõrgemast minast ja juhendamisest, mida universumi kõrgemad maailmad sulle pakuvad.

Sa võid end avada kõrgemale teadvusele, reisida dimensioonidesse ja maailmadesse, mida sa pole veel uurinud, näha iseennast avardunud ja arenenud kujul. Sa võid õppida nägema ja mõistma seda, kes sa tegelikult oled, ning saada vastuseid küsimustele: “Miks ma olen siin?” või “Mis on elu mõte?” Peeneid energiaid uurides ja nendest teadlikuks saades avanevad sulle paljud uksed ja paljud uued maailmad lubavad sul ennast avastada.

Ma kutsun sind üles avastama oma olemuse tegelikku suurust ning kasutama oma tundlikkust selleks, et näha iseenda jumalikkust. Tule minuga kaasa. Õpi kuulama oma sisemist juhtimist ning saa teadlikuks oma kõrgemast minast meie ühisel teekonnal universumi kõrgematele olemistasanditele.


Armastuses ja valguses

Orin

 

Loe Orinilt ka "Intuitsiooni arendamine"

Need tekstid pärinevad Sanaya Romani raamatust
 
"Ärkvelolekust tulenev vägi"

Tellimine 
 

 Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt