Hüperborealaste Ematempel ja Päikesejumalanna pühitsus

 Riina Grethiel

Kuigi 21.12.12 võis paljudele maailmalõpuootajatele tõsise pettumuse valmistada ning ilmselt polnud rahul ka silmapilkse valgustumise peale lootjad, toimus üleminek Uude Ajastusse plaanipäraselt ning paljude inimeste ja valgusjõudude ühise pingutuse tulemusel valati Maale külluslikult Suure Keskpäikese energiat, mis oli täiuslik, kuldne ja kõikehõlmav kogemus. Siiski on täiesti loomulik, et see puhas ja kõrgsageduslik seisund ei jäänud paljude inimeste elus veel püsima, vaid asendus taas transformatsiooniprotsessi raskuste ja väljakutsetega.

15.02.2013 langes aga Venemaal Tšeljabinskis Maa peale meteoriit, mis atmosfääri sisenedes säras veelgi eredamalt kui päike. See kosmiline sündmus tähistas Päikese polaarsuse vahetumise protsessi kinnitumist Maa peal ning nüüdsest alates vahendab  Päike meile taas kord Suure Jumalanna kuldseid ja rahutoovaid energiaid.

Kuigi kogu meie planeet tervikuna liigub järjest suurema valguse poole, ei ole inimkond tervikuna veel kaugeltki kuldajastu sageduses. Aasta 2012 tähistas vaid teatavast kriitilisest piirist ülespoole nihkumist, mille tulemusel on nüüd umbes 30%-le inimkonnast viienda dimensiooni sagedus avatud. Enne seda oli see protsent palju väiksem. Millal aga kuldajastu kogu inimkonna jaoks reaalselt alata võiks, sõltub väga palju inimeste vabast tahtest ja pühendumisest oma isiklikule valgustumise teekonnale. Kui praegused positiivsed tendentsid sujuvalt ja rahulikult edasi arenevad, siis toimub üleminek õigel ajal, sujuvalt ja järk-järgult, olles vastavuses ka inimteadvuse arenguga.

Füüsilise keha ellujäämise seisukohast ei olegi võimalik, et väga sügavas unes viibiv inimene järsult üles äratataks, et kogu ta karma ühekorraga ära kustutakse ja et ta nagu automaat kellekski teiseks muudetakse. Iseenda kõrgemaks minaks saamine (mis on aluseks kuldajastusse jõudmisele) on transformatsiooniprotsess ning selle toimumiseks on vaja parajalt pikka üleminekuperioodi.

***

Kuid me liigume oma teekonnal kindlalt üha suurema valguse poole, läbides mitmeid järjestikusi pühitsusväravaid, mis kõik meid väga palju muudavad – nii meie sise- kui välisreaalsust, sest iga sellise värava läbimine tõstab sagedust ja peenendab meie võnkeid, kuna praegune aeg on eelkõige üks väga võimas mäkketõus. Jah, see tõus on küllaltki järsk, kuid mäetippu jõudes avaneb meie ees võrratult avaram vaade nii iseendale kui ka kogu universumile – ka sellele planeedile, kus me elame. Me mõistame viimaks, et maailm, kuhu oleme sündinud, ei ole enam kinnise kasti taoline vangla, nagu altpoolt, mäejalamilt vaadates, võis tunduda, vaid kosmiline mänguväli, mis sisaldab piiramatuid võimalusi uue ja parema reaalsuse loomiseks. Hetkel on kõige tähtsam õppetund püsida armastuses, kuid olla samal ajal teadlik, et paljud meid ümbritsevad energiad ja teadvusüksused ei ole veel valinud liikumist suurema valguse poole. Seepärast on ka energeetiline kaitse jätkuvalt vajalik.

Kui läbime viiendasse dimensiooni viiva värava, siis avastame, et eetertasandil ootavad meid ees valgustunud tsivilisatsioonid siinsamas Maa peal, kellega on nüüd järjest lihtsam telepaatilisel teel suhelda. Me mõistame, et olemasolu ei piirdu ainult kolmanda dimensiooni sagedusribaga, vaid eksisteerib kõikides dimensioonides. Ka selle planeedi sisemuses, Sise-Maal, leidub väga kõrgsageduslikke ja erilisi tsivilisatsiooni, mis esindavad puhast Suure Keskpäikese energiat, ning üks suuremaid keskusi, mida nimetatakse Hüperboreaks, hõlmab geograafiliselt just Eestit ja Soomet, ehkki ka mujal maailmas leidub selliseid erilisi paiku, mis on omamoodi väravateks ehk portaalideks nende kõrgemate maailmade juurde.

***

Praegusel ajal on Suure Jumalanna energiatele avanemine ja eelkõige Päikesejumalanna pühitsus üks kõige olulisemaid teelõike meie vaimse kasvu protsessis. Kui saame kontakti Suure Jumalanna päikeseaspektiga, siis avaneb meie teadvuses värav kuldajastusse ning meie käsutusse antakse vahendid, kuidas ankurdada Allika valgus siia reaalsusesse, praegusesse hetke, sellesse maailma – nii globaalsel, rahvuslikul kui ka igaühe individuaalse eluteekonna tasandil, nii et ka kõige pimedamad nurgad võiksid valgustuda ning kõik ebakõlalised energiad haihtuda.

Üks põhjus, miks on mälestused Hüperboreast meie eest nii ära peidetud, on see, et Hüperborea on Puhas Maa ning erakordselt kõrge sagedusega, vibreerides enamasti kaheksanda ja üheksanda dimensiooni sagedusribas. Siiski võivad hüperborealased madaldada oma sagedust ka kuuenda ja seitsmenda dimensiooni sagedusse. Seega on Hüperborea tunduvalt kõrgema sagedusega kui kuldajastu Atlantis või isegi Lemuuria. Hüperborea energiaid vahendab meile  aga Päikesejumalanna, Suure Jumalanna päikeseaspekt ehk Kuldne Emand (tuntud ka Kuldnaise nime all).

Tavaliselt toimubki iidse mineviku avastamine selliselt, et kõigepealt meenub meile Atlantis, seejärel hakkab tasapisi meelde tulema ka Lemuuria. Need on mälestused, mis ärkavad hingemälus. Alles siis, kui Atlantise ja Lemuuria kuvandid on ärganud, võib hakata tasapisi meenuma, et tegelikult on siin peidus veel üks kihistus, mis väljendub eetertasandile ankurdunud Suure Keskpäikese energias. Tõepoolest, Hüperborea oli Suure Keskpäikese riik, mis õitses kunagi Maa pinnal, ent on tõmbunud nüüdseks Maa sisemusse, Sise-Maale, säilitades seal oma ülikõrge sagedusega puhast kuldajastu kuvandit tulevasteks aegadeks.

Kunagi oli kogu Vana-Euroopa puhas jumalannakultuuri ala ning Jumalannat seostati valdavalt Maa-Emaga, aga ka Kosmilise Emaga. Põhjapoolsetel aladel, mille territoorium kattub umbkaudu praeguse Eesti, Soome ja Põhja-Venemaaga, laius aga suur maa, kus tunti ja kummardati Suure Jumalanna päikeseaspekti (Kuldset Emandat ehk Kuldnaist) ning mis vibreeris ajastuid muust maailmast kõrgemas sageduses. Kreeklased nimetasid seda maad Hüperboreaks, roomlased Thuleks või Ultima Thuleks, soomlased Kalevalaks, eestlased aga Kungla kuningriigiks.

Sadakond aastat tagasi uurisid müstikud seda müütilist maad, kuid hiljem tuli Saksamaal võimule Hitler ning otsides kinnitust oma agressiivset poliitikat õigustavale ülimusrassi teooriale, hakkas ta germaanlasi Hüperborea ehk Thulega seostama. See pimedus, mis natside tegude kaudu maailmas vallandus – kõik need määratud vereohvrid, mida toodi oma ülimuslikkuse kehtestamiseks – pani ajutiselt kinni valgusetee, millele see planeet oli jõudnud juba sadakond aastat tagasi. Ka Hüperborea muutus tabuteemaks, sest paljude uurijate jaoks seostub see kontseptsioon nüüd natside ideoloogiaga. Samas ei pidanud natside uskumus, et germaanlased on hüperborealaste järeltulijad tegelikult üldse paika. Germaanlased on indoaarjalased, kes pärinevad Atlantisest ning seega Atlantise tugevalt meespoolele orienteeritud pärandi kandjad. Hüperborealastel oli nendega ainult niipalju seost, et Atlantise ja Lemuuria hävides avati põgenikele ka Hüperborea uksed. Teatud perioodil lubati nii Atlantisest kui Hilis-Lemuuriast põgenikke Hüperboreasse ning küllap on see kuldne mälestus mingil määral säilinud ka indoeurooplaste rassimälus.

Seega hõlmas Hüperborea iidseid soome-ugri alasid ning ei lakanud kunagi eksisteerimast kuldajas. Hüperborea ei langenud mitte kunagi. Kui meie planeedi sagedus langes allapoole kriitilist piiri, siis tõstsid hüperborealased oma sagedust veelgi ja eraldasid ennast muust maailmast. Loomulikult on selliseid kõrgema sagedusega oaase olnud ka mujal, üle kogu maailma, aga just Eestis asus üks tähtis vaimne keskus, mida nimetati Ematempliks. See oli Suure Jumalanna päikeseaspektile pühendatud hiiglaslik energeetiline kompleks, taevaste arhitektoonilisi mudeleid alltoov kristalliline struktuur, mis oli loodud hüperborealaste poolt püha geomeetriat järgides. Kuni 13. sajandini ankurdas see eetertempel kogu Põhja-Euroopasse Suure-Keskpäikese energiat. Ematempel paiknes kohakuti Eestiga ning selle peasissepääsud asusid põhjarannikul, mis sulgusid alles pärast maa ristiusustamist. Nüüd aga on see tempel eetertasandil taas avanemas ning selles on teil võimalik ka ise veenduda, kui külastate järgnevas meditatsioonis Ematemplit  ning avate end Päikesejumalanna pühitsusele.

Valguskeharännak Hüperborea Ematemplisse ja Suure Jumalanna pühitsus

Vii esmalt tähelepanu hingamisele. Hinga sügavalt, endale sobivas rütmis. Iga hingetõmbega lase lahti segavad energiad ja kõik oma ootused. Pole tähtis, mil määral see rännak õnnestub, oluline on osalemine, sest nii aitad sa avada väravat mineviku hiilguse juurde ka kõikide teiste jaoks, ning sealt hoovab tõeliselt kosutav, toitev ja toetav valgus, mis tervendab nii meie olevikku kui ka minevikku – just seda vahepealset valulist minevikku – ning aitab luua kõrgeimat tulevikku nii sinu enda kui ka kõikide teiste jaoks.

Seega pane oma ootused kõrvale ning lihtsalt usalda, et järgnev rännak avab su igal juhul  toetavale energiale ja kuldsele kohalolekule, mis hoovab sellest Suure Keskpäikese riigist, mis on alati asunud siinsamas, Eestimaa pinnal, ent on nüüd meie pilgu eest dimensioonidevahelise looriga varjatud.

Meenuta ka oma ühendust Maaga, selle planeediga, meid toetava Emaga, Jumalanna materialiseerunud väljendusega. Tunne Tema toetust, armastust ja ka seda, kuidas Ta võtab vastu sinu abi ja armastust oma muutumiste protsessiks, mis omakorda toetab ja kiirendab ning teeb harmoonilisemaks meie kõigi muutumise ja arengu.

Ja ava oma süda veelgi enam – lihtsalt taotluse abil. Sa ei pea seda jõuga forsseerima, lihtsalt tunne, kuidas su südames avaneb imekaunis õis. Ja see suur valgus, mis su südames peitub, saab nüüd täielikult nähtavaks. See täidab kõik su kehad ja ka sind ümbritseva ruumi puhta Armastuse valgusega. See on armastus Elu vastu, armastus, kõige elava vastu, armastus oma teekonna ja ka kõikide kaasteeliste vastu.

Taotle nüüd, et ka su kroontšakra võiks veelgi enam avaneda – lihtsalt viies tähelepanu oma pealaele ning paludes võimast tervendust ja puhastust, mis voolab sinu peale hiiglasliku ja ülendava valgusekosena. Tunne, kuidas see valgus täidab sinu füüsilise keha ja ka eeterkeha, tervendades neid väga leebelt ja põhjalikult. Tunne ka, kuidas see valgus voolab sinu emotsionaalkehasse ning ülendab seda, samuti sinu mõttekehasse, muutes kõik su mõttemustrid iseenda kõrgeimaks väljenduseks, nii et võiksid tõepoolest mõelda ainult kõrgemaid mõtteid või olla üldse mõtetest vaba, ühenduses vaimuga, Jumalaga, Allikaga, puhta algolekuga. Ja tunne nüüd enda ümber tugevat valgusekookonit või valguskeha, mille kese on sinu süda – sinu südamekeskuses kiirgav valguseallikas.

Ja nüüd voolab sinu peale Algallika kõikevõitev, kõiketervendav, kõikeülendav lahjendamatu valgus. See valgus voolab sinust läbi ning puhastab ka järgneva rännaku eest kõik takistused, häälestab sind Suure Keskpäikese sagedusele, nii et saaksid loa siseneda Suure Keskpäikse riiki ning võtta vastu Suure Jumalanna päikeseaspekti pühitsus. Sind ümbritseb hiilgav valguseväli – see on su tugev, teemantselgest valgusest sõiduk, sinu valguskeha.

Ja sa võid nüüd näha või tunda, et sõidad oma valguskehas ülespoole otsekui läbi valguskoridoride, liikudes üha kõrgematesse sagedustesse.

Peagi oled valmis kogema ja nägema seda tasandit, mis asub siinsamas, ainult et kõrgemas dimensioonis.

Meie rännaku sihiks on muistne Ematempel ... Ja korraga näedki kaugemal, otsekui läbi udu suurt kuldset templit värelemas, mis võib natuke meenutada Mesopotaamiast tsirkuraate või astmikpüramiidi. Jah, see on hüperborealaste Ematempel, mis oli kunagi ka füüsilisel tasandil nähtav, hiljem aga energeetiliselt tuntav Eestimaa põhjarannikul. See oli kese Hüperboreale, mille kaudu tuhandeid aastaid kõrgemat energiat allapoole, madalamatesse sagedusribadesse suunati, kuid mis kuni praeguse ajani on olnud peaaegu täielikult suletud. Ematemplil oli muistsel ajal kolm väravat ning neid kõiki on vaja taas tugevamalt aktiveerida. Esimene neist väravatest asus Sinimägedes, teine Ebavere mäel ja kolmas Kunda hiiemäel. Projitseeri oma teadvus ühte neist paikadest – vastavalt sellele, mis tundub sinu energiamustri jaoks kõige sobivam – ning taotle, et värav Hüperborea Ematemplisse sinu ees avaneks.

Sa näed enda ees kuldset väravat, mis on valmistatud eetertasandi värelevast valgusest. Vaata, milline see värav välja näeb. Kas näed seda kaunistamas imelisi keerukaid reljeefe, geomeetrilisi ornamente ja sädelevaid vääriskive? See värav näib olevat valmistatud otsekui elusainest. See voogab, muutub ja väreleb.

Nüüd näed, kuidas see värav tasapisi sinu ees lahti läheb ning sinu ees avaneb imekaunis vaade kõige kirkamale rohelusele, mida sa kunagi näinud oled. Sa astud väravast läbi ning su ees otsekui rullub lahti valgusest tee, mis viib läbi kõige kaunima roheluse künka tipus oleva kuldse templi poole, mis kiirgab välja kõiki vikerkaarevärve.

Selle paiga sagedus on äärmiselt kõrge, nii et kui sa ei suuda oma vibratsiooni piisavalt kõrgele tõsta, võid näha üksnes rohelust ja kuldset valgust, kuid tempel ise jääb udu sisse peidetuks. Seepärast palu oma inglite, teejuhtide ja Mina Olen Kohaloleku abi, et su sagedus selle tasandi võngetele sobivaks häälestataks, nii et võiksid ka neid energiaid, mida siin näed või koged, enda jaoks arusaadavateks piltideks või sõnadeks tõlgendada.

Nüüd sisened sa kuldsesse templisse. See on väga kõrge ja avar, nii et lagi tundub olevat otsekui taevalaotus ning sind ümbritsevad templiseinad näivad olevat elusad, muutuvad ja voogavad. Templi keskel on väga ere valguvihk, mis paistab alla lae keskel asuvast avast. See on Suure Keskpäikese valgus ning see kiirgava valgusvihu sees hakkab nüüd kuju võtma Kuldne Emand – kõige imelisem ja kaunim naine, keda sa kunagi näinud oled. Tema külluslikud kuldsed juuksed voogavad lainetena lahtiselt tema ümber, mähkides ta üleni kuldsesse särasse ning puudutades peaaegu et maapinda. Tema valge eeterlik rüü helendab silmipimestavalt ning on kaunistatud kuldsete ornamentidega, mis pidevalt kuju vahetavad, ning kõige säravamate ja vikerkaarevärvilist valgust väljakiirgavate lihtvitud teemantidega. Kogu ruum on täidetud kõige hiilgavama valguse ja säraga, otsekui oleksid süttinud sada tuhat päikest või laskunud sada tuhat valguseinglit. Kohal on Suur Jumalanna oma päikeseaspektis – selles võrratult tervendavas ja kuldajastu energiaid vahendavas väljenduses. Ta on ääretult armastav, toetav, julgustav ja ka lõputult kannatlik ning andestav.

Nüüd aga võta vastu õnnistus, mis on ühtlasi pühitsus. Kõik, kes te seda teksti loete, olete Tema pühitsuseks valmis, aga siiski pead sa enda sees otsustama, kas sa seda soovid või mitte. Võid ka lihtsalt tervendust taotleda. Sest selle pühitsusega kaasneb võime nüüdsest alates Suure Jumalanna energiaid, kohalolekut ja valgusemustreid enda kaudu vahendada ning n-ö kehastada Suurt Jumalannat. Ei ole vahet, kas oled selles elus naine või mees, kõigil on olemas võime olla Tema ääretult tervendava kohaloleku vahendaja.

Kõigepealt võidki tunda, et Suure Jumalanna hiilgavast kroonist Tema pealael tulvab välja puhta valge valguse kiir, mis suundub kõige säravama valgusemustrina sinu kroontšakrasse, avades su krooni veelgi enam. Ühtlasi võid ka tunda, et kui see kiir sinu kroontšakrat puudutab, siis muutud sa otsekui purunematuks kristallvaasiks või –anumaks, kuhu valatakse nüüd vedelat  kuldset valgust – Suure Jumalanna kohaloleku valgust –, mis on ääretult puhastav, uuendav ning tõstab su täiesti uuele tasandile, avades sinus sügavale peidetud seesmise jumalikkuse, mis hakkab nüüd väljenduma läbi su keha, mida on puudutanud ja ülendanud Suure Jumalanna energia ja kohalolek. Võta see kingitus vastu, kui sa seda soovid.

Ja järgmisena väljub Kuldse Emanda kurgukeskusest kuldne kiir, mis suundub sädeleva valgusemustrina otse sinu kurgutšakrasse. See on õnnistus, mis aitab sul muuta oma energiat nii, et väljendaksid nüüdsest alates üksnes oma kõrgeimat olemust, eneses olevat jumalikku vibratsiooni. Vähemalt omandad sa nüüd võime soovikorral sellele alati ümber lülituda. Tunneta, et see kuldne valgus täidab su eneseväljenduskeskuse ning seejärel kõik su energiaväljad, moodustab kuldse kuma või sära sinu ümber, nii et sinust lähtuv energia – kogu su eneseväljendus – saab nüüdsest alates olema jumalike energiate jagamine siin maailmas.

Ja viimaks tulvab Suure Jumalanna päikeseaspekti südamekeskusest – lahjendamata Allika valgust väljakiirgavast kristallist – täiesti puhas teemantselge kiir, mis suundub otse sinu südamesse, aidates sul üha tugevamalt ja selgemalt kogeda Allika kohalolekut igas hetkes ning olla ühenduses kõrgeima ja puhtaima teadvusega, Allika enda teadvusega.

Ja kui sa tunned, et sinu jaoks sellest piisab, siis lõimi see kogemus endasse ning lase sel toimida. Kui aga tunned, et oled valmis enamaks, võid näha või kogeda ka üheks saamist Suure Jumalannaga.

Peatu hetkeks ja tunneta, kas sa seda soovid ning kas oled selleks valmis. Ja juhul, kui tunned, et su kõrgem olemus nõusoleku annab, siis hakkab Kuldne Emand otsekui leegitsema. Tema valgus muutus veelgi eredamaks ja säravamaks. Inimkujulise figuuri piirjooned lahustuvad sellesse pulseerivasse valgusemängu. Seejärel hakkab see erekuldne valgus üha kiiremalt pöörlema, kuni muutub säravaks kuldseks keraks või valgusepalliks, mis liigub su pea kohale, kahaneb umbes pöidlaotsa suuruseks valguskristalliks ning laskub su kroontšakrast mööda keskmist kanalit otse südamesse, ühinedes sinu südamekristalliga, kus su tõeline valgustunud olemus peitub.

Ja kui see on toimunud, siis võivad sind vallata väga erinevaid tundeid ja aistingud. Võid kogeda tohutut laienemist, võid tunda lihtsalt soojuselaineid oma kehas liikumas. Kuid sa võid kogeda ka, et oled Suure Jumalannaga täielikult üheks saanud ning et ei ole enam erinevust sinu ja Tema vahel. Sinust lähtuv valgus on nüüd väga võimas. Vaevata haarad sa endasse, oma avardunud südamesse, kogu maakera, mis kiirgab nüüd nagu särav kuldne kalliskivi. Sisemise silmaga vaadates võid näha, et tegelikult on Maa juba valgustunud. Üksnes inimkonna piiratud tajumisvõime ei luba veel kõigil seda hoomata. Aga sina tead, et meie maailm on taas valgusesse sündinud, sest ühendus Suure Jumalanna õnnestava päikeseaspektiga on taastatud ning Hüperborea Ematempel Eestimaa pinnal taas aktiveeritud.

Hakka nüüd tasapisi tagasi pöörduma. Võta endale nii palju aega, kui vajad, ning lihtsalt too kogu oma tähelepanu tagasi kehale. Tunne, et ka su valguskeha on sinu ümber ning sa oled täiuslikult kaitstud. Täna selle eest, mida kogesid.

Pöördu täielikult tagasi oma füüsilisse kehasse ja käesolevasse hetke. Kui soovid, võid ka kätega maad puudutada.
 

© Riina Grethiel 2013
© Valgusesaar 2013

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt