Kõrgema Tahte kiired ja kosmilised kiired

Riina Grethiel
 


Kõrgem Tahe
ei ole tahe tavatähenduses, vaid on vaadeldav otse Algallikast pärineva kõrgsagedusliku valguse või jumalike omaduste voona. Kõrgema Tahte eesmärgiks on kõike elavat selle arenguteekonnal edasi juhtida – üha enam valguse ja armastuse, aga ka teiste jumalike väärtuste suunas. Visuaalselt on Kõrgem Tahe vaadeldav kui väga ere ja puhas valgus, mis jaguneb erinevateks kiireks. Kuid Kõrgem Tahe võib ilmuda ka pühas geomeetrias tuntud kujunditest ja seaduspäradest koosneva jumalike valgusmustritena. Kui häälestume Kõrgemale Tahtele, on meie mõtted, tunded, sõnad ja teod kooskõlas Suurema Tervikuga ning meie ees avaneb tee kõrgeima võimaliku tuleviku poole.
 

1. Tahe, Mis Pühitseb – loob ruumi, avab võimaluse vaimseks kasvuks.

2. Tahe, Mis Ühendab – ühendab meid Algallika ja ka iseenda
kõrgeima olemusega, samuti Kõige Elavaga kõikjal.

3. Tahe, Mis Avardab – avab südant ja avardab mõistust ning õpetab südamega loomist.

4. Tahe, Mis Harmoniseerib – neutraliseerib disharmoonilised energiad ja olukorrad.

5. Tahe, Mis Valgustab – loob võimsa valgusekogemuse,
mis on Taevase hingega ühtesulamise tagajärjeks.

6. Tahe, Mis Põhjustab – avab meid kõrgematele mõtetele,
uutele ideedele ja jumalikule inspiratsioonile.

7. Tahe, Mis Väljendab – transformeerib negatiivse puhtaks valguseks,
loob uusi jumalikke vorme ning aitab uutel ideedel teostuda.

8. Tahe, Mis Puhastab – vallandab sügava, rakutasandit hõlmava puhastuse,
vabastades võimalikest negatiivsetest astraalüksustest ja implantaatidest.

9. Tahe, Mis Õpetab – ühendab taevaliku tarkusega, sünkroniseerib ajupoolkerad,
ankurdab informatsiooni universaalsest teadvusest.

10. Tahe, Mis Keskendab – ankurdab Mina Olen Kohaloleku ehk vaimu, aktiveerib
valguskeha ehk Mer-Ka-Ba sõiduki ning on abiks eluülesande mõistmisel ja teostamisel.

11. Tahe, Mis Tervendab – vallandab võimsad tervenduslained,
mis suunduvad nüüd läbi Mina Olen Kohaloleku maailma tervendama.

12. Tahe, Mis Ülendab – see on avanemine jumalikule tingimusteta armastusele,
mis ülendab kõike, mida puudutame – nii mõtte, sõna kui teoga.

13. Tahe, Mis Äratab – süütab sisemise tule, puhastab kehas olevad energiakanalid,
vallandab õndsusekogemuse ning äratab südames peituva purunematu Keskpäikese kristalli,
mis hakkab kiirgama kirgast ja selget Algallika valgust, avades tee meis peituva
multidimensioonilise olemuse juurde.

14. Tahe, Mis Täiustab – südamest ja kolmandast silmast hakkavad lähtuma
võimsad vikerkaarevalgusvood, mis muudavad meie maise olemuse vikerkaarevalguskehaks
ning lahustavad seejärel algoleku puhtasse ja kirkasse valgusvälja.

15. Tahe, Mis Ilmutab – manifesteerume taas algoleku puhtusest kirka ja särava valguseallikana,
mille kiirgusest sünnib Puhas Maa. Seejärel saadame kiire iseendast oma loomingut kogema,
võttes täiusliku inimkuju. Viimaks laskume ka suurema valgusena sellesse täiuslikku pilti,
saades otsekui jumaluseks mandala keskel.

16. Tahe, Mis Ankurdab – ankurdame oma täiusliku olemuse ehk Allika Mina koos
seda ümbritsevate Puhta Maa energiatega sellesse reaalsusesse siin, ülendades
ja puhastades oma kogemust tavamaailmast).

17. Tahe, Mis Kaitseb – loob meie ümber täiusliku ja läbitungimatu teemantkaitse.

18. Tahe, Mis Annetab – toob alla väga erilisi, universaalseid tarkusi ja
kaotsiläinud salateadmisi sisaldavaid geomeetrilisi valguspakette.

19. Tahe, Mis Naaseb – Suure Jumalanna ehk Kosmilise Ema tervenduskiir.

20. Tahe, Mis Avab – avab ukse viiendasse dimensiooni ja kõrgemale.

21. Tahe, Mis Kinnitab – kinnitab viienda dimensiooni sageduse meie vahetus ümbruses.

22. Tahe, Mis Pitseerib – eemaldab meid ümbritsevast viienda dimensiooni ruumist
kõik negatiivsed energiad.
 Kosmilised kiired on seotud päikestega,
mis on otsekui astmeliselt paiknevad väravad teekonnal Suure Keskpäikese juurde:

1)  Planetaarne päike (Maa südames), selle kiire värvus on säravvalge ning seda vahendavad meie planetaarne logos Sanat Kumara ja/või Buddha, samuti Maa-Ema;

2)  Solaarne Päike (meie päikesesüsteemi südames), selle kiire värvus on tumekuldne ning seda vahendavad meie solaarlogos ja Kuujumalanna;

3)  Galaktika Keskpäike (Linnutee südames), selle kiire värvus on hõbekuldne ning seda vahendab galaktiline logos Melchior;

4)  Universaalne Keskpäike (Universumi südames), selle kiire värvus puhas kuld ning seda vahendavad meie universaalne logos Melkisedek ja tema naisaspekt Miriam;

5)  Multiuniversaalne Keskpäike (Multiuniversumi südames, selle kiire värvus on plaatina ning seda vahendab multiuniversaalne logos, kelle nimi kõlab kõikides universumites erinevalt ning üks võimalik nimekuju on Al El Yod;

6) 10 „kadunud“ kiirt yod-spektrist – plaatina eri varjundid; need kiired ühendavad eri universumeid ning on vaadeldavad ka kui keskpäikeste võrgustik või universumitevahelised uksed. Yod-spekter esindab väga kõrget energiat, mis hoiab koos kogu multiuniversumit.

7)  Mahatma (Kõiksuse hinge ehk Taevase Neitsi ja kogu ingelliku hierarhia) kiir ühendab kogu olemasolu kõiki tasandeid üheks tervikuks; selle värvus on hiilgav kuldvalge, millelt peegelduvad kõik olemasolevad (nii nähtavad kui nähtamatud) värvid;

8)  Jumaliku Ema kiir – kristallselge, roosakaskuldse varjundiga;

9)  Jumaliku Isa kiir – kristallselge, plaatinakuldse varjundiga;

10)Loomise Troon/Jumal/Allikas ja selle ümber olevad 12 kõrgeimat kosmilist kiirt (12 planetaarse kiire kosmilised ekvivalendid) sulavad üheks kristallselgeks Kõikse Allika energia vooks, mida vaimne hierarhia pidevalt allpool asuvatesse tihedamatesse maailmadesse vahendab. Allikas on kogu Omniversumi Keskpäike, Kõiksuse süda, kõikjalolev ja kõikjalviibiv, iga elusolendi südamest vastu peegelduv. Tema on meie kõigi tõeline vaimne KODU, kust pärinevad ka meie võimsad Mina Olen Kohalolekud. 


Kui oleme ühenduses on võimsa Mina Olen Kohalolekuga, oleme ka ühenduses Jumalaga, Keskpäikesega, oleme Allikaga Üks. Jumal ärkab meie sees (ehk saab enesest teadlikuks) ning ütleb: "Mina Olen See, Kes Ma Olen". Mina Olen on Algallikas tegutsemises. Et vaigistada oma ego, võib öelda (end samal ajal seeselava jumalikkusega samastades) oma piiratud egole: "Vaiki ja tea, Mina Olen See, Kes Ma Olen."


 

Tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega
Tervendav ja puhastav meditatsioon

- Riina Grethiel -Kõrgema Tahte kiirte ja kosmiliste kiirte
tervendav ja valgustav mõju:

Riina Grethieli audiokursus "Labürindi pühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi
ja valguskeha aktiveerimine"

Riina Grethieli audiokursus "Reiki meditatsioonid"

Riina Grethieli audiokursus "Kuldajastu aktivatsioonid"

Riina Grethieli audiokursus "Eluülesande avastamine"


 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt