Oled Sa täiskasvanud indigo?

Wendy H. Chapman


Jah, see on võimalik, et Sinagi oled täiskasvanud indigo. Indigolaste sündimine ei alanud tegelikult nii hiljuti, nagu seda on seni arvatud, kuid nende arvukus on tänaseks sedavõrd suurenenud, et on saavutatud viimaks piir, mil me ei saa enam nende olemasolu eitada.

Niisiis, kas Sina oled täiskasvanud Indigo???
 

Täiskasvanud indigosid iseloomustavad järgmised iseloomulikud tunnused: 
 

Indigod on intelligentsed, ehkki ei pruukinud koolis alati just parimaid hindeid saada.

Nad on väga loomingulised ja tunnevad naudingut ise tegemisest.

Nad peavad alati teadma, MIKS, eriti kui neil midagi teha palutakse.

Nad tundsid (tunnevad) vastikust ja isegi põlastust paljude rutiinsete tegevuste suhtes – näiteks selliste suhtes, mida koolis nõuti.

Indigod olid koolis mässumeelsed või tõrksad, keeldudes tegemast koduseid töid ja eitades õpetajate autoriteeti VÕI soovisid küll vastu hakata, kuid ei julgenud – ja seda enamasti vanemliku surve tulemusena.

Nad võisid kogeda juba varakult eksistentsialistlikku depressiooni ja abituse tunnet,  mis võis (ja võib veel praegugi) kõikuda  kurbusest äärmusliku depressioonini. Täiskasvanud indigode puhul ei ole ka haruldane, et neil on esinenud suitsiidseid mõtteid ja tundeid juba kõrgkoolis või isegi nooremas eas.

Indigodel on raskusi teenindavatel töökohtadel töötamisega. Indigod ei kannata autoritaarsust ega kastisüsteeme üheski eluvaldkonnas.

Nad eelistavad head meeskonda, kus kõik võrdselt ühise eesmärgi nimel pingutavad, juhtivaid positsioone või üksinda töötamist.

Nad on teiste inimeste suhtes sügavalt empaatilised ja kaastundlikud, kuid samas sallimatud rumaluse suhtes.

Indigod võivad olla emotsionaalselt äärmiselt tundlikud ning kergesti nutma puhkeda (mida nad ei püüagi varjata). Teine võimalus on aga see, et nad ei ilmuta mitte mingisuguseid emotsioone (sest on ära õppinud oma tunnete täieliku varjamise).

Neil võib olla probleeme viha ja raevu ohjeldamisega.

Neil võib esineda probleeme süsteemidega, mida nad peavad ahistavateks, vigasteks või mitte küllaldaselt efektiivseks – nt kõik poliitilised, haridusalased, meditsiinilised ja seadusandlikud süsteemid.

Neid iseloomustab ka eemalehoidmine poliitikast ja isegi viha poliitika vastu – selle põhjuseks on teadmine, et ühe inimese hääl ei määra midagi ning et ka lõpptulemusel pole nii või teisiti erilist tähtsust.

Indigosid iseloomustab ka pettumus nn american dream’is – 9,5 aastat karjääri, seejärel abielu, 2,5 last, maja valge puitaiaga jne – või koguni selle täielik eitamine.

Lisaks tunnevad nad viha, kui nende õigusi piiratakse, ja hirmu või isegi raevu kõikvõimalike neid kontrollida püüdvate mehhanismide suhtes ühiskonnas.

Nad tunnevad põletavat soovi teha midagi, mis muudaks maailma paremaks. Neil võib olla takistusi selle „millegi“ äratundmisel.  Neil võib olla raskusi oma rolli identifitseerimisega, sest vahel on tegemist millegi sellisega, mida veel olemas ei ole ning mida tuleb seepärast alles luua.

Indigod omavad sageli selgeltnägemis- või selgelttunnetamisvõimet ning nende huvi vaimse maailma vastu võib avalduda juba üsna varases eas – 10-aastaselt või isegi nooremalt.

Täiskasvanud indigodel oli vähe või  puudusid üldse indigodest eeskujud.

Neil on tugev intuitsioon.

Ebasoodsates oludes kasvamise korral võisid neid iseloomustada ka ebastabiilne käitumine või keskendumisraskused – (tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse sümptomid), neil võib praegugi olla raskusi tähelepanu koondamisega neile antud ülesannetele ning nad võivad vestluses hüpelda teemalt teemale.

Indigodel võib esineda ka ülemeelelisi kogemusi, nagu tuleviku etteaimamine, inglite ja teiste vaimolendite nägemine või nende kohaloleku tunnetamine, kehavälised kogemused, häälte kuulmine, jne.

Nad võivad omada mõju arvutitele ja teistele elektroonilistele seadmetele – nt suudavad nad mõjutada arvutite tööd oma meeleoludega nii positiivsel kui negatiivsel viisil.

Nad võivad olla teadlikud teistest dimensioonidest ja paralleelsetest reaalsustest.

Seksuaalselt on indigod väga väljendusrikkad ja leidlikud VÕI siis keelduvad nad seksuaalsusest üldse, kuna see on nende jaoks igav, või kuna nad on seadnud eesmärgiks saavutada partnerlussuhtes kõrgemat vaimset sidet. Ka võivad nad huvi tunda alternatiivsete seksuaalse käitumismudelite vastu.

Indigod otsivad oma elule tähendust ja püüavad mõista maailma. Nad võivad huvituda religioonidest, kuid jäävad harva ühe religiooni raamesse – see jääb neile lihtsalt liiga kitsaks. Nad ei armasta dogmasid ning otsivad tõelist vaimsust – jumalikkust, mis avaldub kõikides usu- ja filosoofiasüsteemides, tegelikult kõiges olemasolevas. Nad loevad meelsasti vaimse sisuga raamatuid ning neid tõmbab vaimsete gruppide poole, kus nende mõtlemisvabadust austatakse.

Kui nad saavutavad tasakaalu, saavad neist väga tugevad, terved ja õnnelikud inimesed, kellel on maailmale palju anda.

 

Kas täiskasvanud indigod on olemas? JAH!!! Indigolaste sündimine ei alanud 1992. aastal, mil nende arv moodustas juba 90% uutest sündidest. Teatud hulk indigosid on inimkonna hulgas alati elanud, lihtsalt on nende arvukus viimase 50 aasta jooksul tohutult kasvanud. Mõningatel andmetel moodustavad indigod 15-25% praegustest 20-30-aastastest, 10-15% 30-40-aastastest, 5-10% 40-50-aastastest ja 0-5% vanematest inimestest. Osa vanematest indigodest on saabunud sellesse maailma varem lihtsalt selleks, et sillutada teed tänapäeval asetleidvale massilisele indigolaste juurdevoolule ja ka viimasel aastakümnel saabuma hakanud kristall-lastele, murdmaks ühiskonnasolevaid ahistavaid barjääre, pakkumaks kaitset ning toetust nende laste arenguteekonnale.


Olgu peale, ma olen täiskasvanud indigo, mis nüüd?
 

Sinu jaoks oli see asjaolu tõenäoliselt veelgi raskem kui tänapäeva lastele, sest varem polnud siin maailmas nende laste jaoks olemas mittemingisugust toetust.  Mitte just paljud Sinu eakaaslastest polnud indigod ja Sa võisid tunda end imeliku või veidrikuna. Esimene samm Sinu jaoks oleks püüelda iseenda aktsepteerimise suunas. Tea, et Sa ei ole veidrik. Tea, et Sa ei läbinud neid katsumusi ja raskusi mitte seepärast, et Sinuga midagi viltu oleks olnud, vaid seepärast, et õppida seda maailma tundma ning et omandada kogemusi siin toimimiseks positiivsel viisil. Just need omadused aitavadki Sul toime tulla väljakutsetega ja kannustavad Sind tegema oma elus vajalikke muudatusi. Sa oled siin selleks, et aidata muuta ja parandada ühiskonnas olevaid süsteeme ja struktuure, olla toetajaks praegustele lastele ning aidata läbi tuua uut energiat!!! Ära unusta, miks Sa siia tulnud oled.J

 

Mida sooviksid oma elus muuta?
Kuhu soovid oma teekonnal suunduda?

Soovid Sa  avastada iseenda jumalikku olemust? Arendada oma selgeltnägemisoskusi?

Soovid Sa teha mõnd teistsugust tööd? Saada täiendavat haridust, et omandada või luua endale ise sobiv ja meelepärane ametikoht?

On sul erilisi andeid, mida oled juba ammu tahtnud arendada ja täiendada – maalimine, kirjutamine, laulude või luuletuste loomine, eriliste toitude valmistamine, jne?

Soovid Sa muuta oma suhete iseloomu teiste inimestega? Parandada või uuele tasandile viia oma suhtlemist laste, vanemate, sõpradega?

Kui Sul on lapsi, austa neid ja käitu nendega kui võrdsetega. Soovides neid kaitsta – kasuta õiglasi piiranguid. Ole järjekindel.

Millised on Sinu anded? Kuidas saaksid neid rakendades end ümbritsevat maailma paremaks muuta? Leia üles oma anded ja mõtle, kuidas võiksid neid rakendada.

Kuidas saaksid ennast arendada, et olla „see, kes Sa olla võiksid“?  Kuidas saaksid avardada ja arendada oma sisemist valgust, et aidata teisi?

Kõige olulisem samm on iseenda aktsepteerimine. Leia üles oma sisemine valgus ning muuda see üha heledamaks ja kiirgavamaks. Luba enesel olla õnnelik ja terviklik. Seda tehes, oledki Sa juba maailma muutnud.
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt