Jumala tunnetusest
 

ehk kõnelused vaimsete teejuhtidega

 Riina Grethiel & Marko Sekitel


Küsimus:
Me tahaksime paremini mõista Allikat. Mis on Jumal kui isikuline reaalsus? Mis on Jumal kui universaalne printsiip?

Sananda: Jumal ON isikuline reaalsus ja Jumal on ka universaalne printsiip. Meie kõik oleme Tema lapsed. Ja samas oleme me Tema ise – igaveses ühenduses oma võimsa MINA OLEN KOHALOLEKUGA. Ei ole midagi ega kedagi väljaspool Jumalat. 

Küsimus: Aga kuidas saavutada siin reaalsuses, kus kogeme polaarsust ning eraldatust, pidevat ja katkematut kogemuslikku ühendust? Kuidas oleks võimalik, et see püha ühendus ei katkeks hetkekski? Palume arusaamist ka palve ja meditatsiooni osa kohta selles protsessis … 

Sananda: Püha ühendus Jumalaga on saavutatav eelkõige läbi taotluse, läbi puhta südame, läbi soovi OLLA selles ühenduses. See ühendus kasvab seestpoolt väljapoole. Tung selleni või selle poole väljendub igatsuses tõusta kõrgemale, näha seda maailma avaramalt – avarduda ja laieneda. Palve on väga hea vahend, kuid palve peab kasvama välja seestpoolt, mitte olema surnud vorm.

Küsimus: Kuid kelle poole siis ikkagi palvetada, kui Jumal on Kõik, Mis Olemas On, kaasaarvatud meie ise?

Sananda: Inimene praeguses teadvuseseisundis leiab, et Jumal on midagi temast väljaspool ja mõnes mõttes see ongi nii, sest tavateadvuseseisund, kus inimene oma praegusel arenguastmel viibib, ei ulatu Jumal-olemisse. Inimese mõtlemine kolmandas dimensioonis on väga lineaarne ja kui talle öelda, et Jumal on seespool, siis võib ta mõista seda valesti. Ta võib hakata arvama, et sellesse väiksusesse, millena ta end kogeb, on võimalik mahutada Allikat, ning satub segadusse, kogedes, et sel juhul on Allikas midagi võrdlemisi väikest. Seepärast, et Jumalat mõista ning olla pühas ühenduses, tuleb teil alati enne oma teadvuseseisundit tõsta. Te vajate nihet teadvuses, sest alles siis leiate te Jumala iseenda seest ning Ta on alati isikuline reaalsus, kuna teie olete isikud. Ta võib suhelda teiega nii nagu vanem oma lapsega. Te võite Teda nimetada ka oma kõrgemaks minaks, kuid ei maksa unustada, et mõistel „kõrgem mina“ on väga palju tasandeid, ning kui te ei suuda veel haarata mõõtmatust selle mõiste taga, siis võib see hoopis vähendada püha tunnet, mida peaksite tundma Allika suhtes, kes on tõepoolest meie kõigi vanem. Meie kõik oleme Temast välja voolanud. Me oleme ühteaegu Tema ise ja me oleme Tema lapsed ning siin on väga palju paradokse lineaarse mõtlemise jaoks. Seega ainus tee Allikale lähemale jõuda ja Jumalat mõista, käib läbi teadvuseseisundi tõstmise ning see on võimalik läbi mitmete tehnikate, millest olulisemad on PALVE ja MEDITATSIOON.

Küsimus: Kas palve peaks olema suunatud enesest väljapoole?

Sananda: Selles ei ole midagi halba, kui suunate palve algul endast väljapoole. Olles tavateadvuseseisundis, ei saagi te teisiti toimida. Palve häälestab teid ning aitab teil tõsta oma sagedust. Kuid olles meenutanud Jumalat ning kõige olemasoleva jumalikkust, pöörake pilk enese sisse.  Allika leiate te vaid iseenda seest ja mitte kunagi väljastpoolt ennast. Alles siis, kui olete Jumala oma südamest leidnud ning lasknud Temal end täita, siis näete te Teda ka kõiges muus iseenda ümber vastu peegeldumas. Kui näete Jumalat kõikjal ning kõiges, siis annab see tunnistust, et olete tõepoolest Jumala leidnud. Siis tunnete Teda iseenda sees ning avardute läbi kaudu, kasvades ja muutudes selles transformatsioonis, mille kutsub esile püha ühendus Allikaga. Te võite seda nimetada ka lihtsalt järgmiseks sammuks oma evolutsiooniredelil, teadvuse lõputul arenguteekonnal, kus teie teadvus avardub veel mõõtmatult palju rohkem, kui suudate seda praegu ette kujutada. Ent siiski ei ole tähtis niivõrd see, kui palju te Jumala kohta teate. Tähtis on see, et te tunnete Teda, et te tunnete Tema kohalolekut ja et õpite ära selle, kuidas olla pidevalt Temas, ja tunda, kuidas Tema on teis, tunda, kuidas me kõik oleme ÜKS – pühas ühenduses iseendaga.

Küsimus: Kas see on meditatsioon?

Sananda: Meditatsioon on viis end sellele kogemusele avada ja kuulata Jumala kõnet. Sest kui palve on pöördumine Jumala poole ning püüd küünituda Temani – oma kõikehõlmava MINA OLEN KOHALOLEKUNI – ning teha end kuuldavaks, siis meditatsioon on meele vaigistamine ja sageduse tõstmine selleks, et kuulda Allika vastust. Ta räägib teiega kogu aeg. Teil tuleb vaid õppida end avama ja Jumala kohalolekut vastu võtta. Teil tuleb õppida Teda iseenda sees kuulama. 

Küsimus: Mida teha siis, kui keegi ründab?

Melkisedek: Teadke, et te olete kaitstud. Meenutage oma Mer-Ka-ba’d ning teadke, et teie valguskeha pakub teile täielikku kaitset kõige eest, transformeerides madalamad energiad teie sees ja teie ümber. Te peaksite saama rohkem teadlikuks Mer-Ka-Ba võimalustest ning Mer-Ka-Ba olemusest, hoidma Mer-Ka-Ba’d meeles, sest see toimib kui teie otseühendus Jumalaga. Kui keegi teid ründab, siis laske neil ründajatel olla sellised, nagu nad on. Ärge kippuge neid muutma, vaid laske neil oma teed käia. Lihtsalt olge teadlikud, et teie ja nende vahel on peegel, millelt kõik teie vastu suunatud energiad saatjatele tagasi peegelduvad, sest kõik peavad kogema oma loomingu tagajärgi ning saama teadlikuks omaenese pimedust – selleks et seda omaks võtta ning transformeerida. Te ei saa kelleltki nende õppimist ära võtta ja seepärast ei pea te kõiki energiaid, mida teie suunas saadetakse, ise ära neutraliseerima. Samas tuleb tunnetada, mis on teis sellist, mis rünnakuid esile kutsub ja siis muuta seda osa iseendas, enesele eneses olevat pimedust tunnistades ning paludes tervendust. Teisi te muuta ei saa, ainult iseennast. Aga kui muutute teie, on ka teistel lihtsam ennast muuta. Me kõik oleme ÜKS. Välismaailm on vaid teie sisemaailma peegeldus. Eraldatus on üksnes illusioon. 

Küsimus: Aga kui tekib konflikt, mille põhjuseks erinevad arusaamad Jumalast?

Melkisedek: Neile, kes on valinud kitsa raja, tundub kõik, mis ei resoneeru nende arusaamistega, valeõpetusena. Need, kes on valinud ühtsuseraja, peaksid seadma eesmärgiks tõusta erimeelsuste kohale. Et sellesse kasvada, antakse neile aeg-ajalt võimalust olla tunnistajateks ka äärmuslikele arusaamadele. Siin peitub võimalus õppida, kuidas lepitada enese sees olevaid äärmusi ning jääda konfliktsetes situatsioonides rahumeelseks ja armastavaks, olles sallivad ka selliste inimeste suhtes, kes mitte ainult ei jaga teie vaateid, vaid kes teid kangesti ka muuta tahavad. Hea uudis on see, et Allikas oskab kõik olukorrad ära kasutada kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Tuleb lihtsalt kõik Tema hooleks usaldada ning mitte oma sisemistes äratundmistes kahelda. 

Küsimus: Siiski on need asjad veel veidi segased.  Me palume selgust ja arusaamist.

Sananda: Selguse otsimine, igatsus selguse järele – see motiveerib teid tõstma oma sagedust. Tavateadvuseseisundis teate te küll osaliselt vastuseid, aga pilt ei ole veel koos, on killukesed siit ja sealt, on vasturääkivused. Kuid te teate ka seda, et väljapääs on alati teadvuseseisundi tõstmises, teadvusenihkes. Ja te oskate oma teadvuseseisundit muuta – läbi palve, läbi meditatsiooni. Tehke siis seda. See pole ju raske. Te teate, et on lihtsalt vaja pöörata võtit ning te oletegi taas pühas ühenduses kõige olemaolevaga. Kõrgematel teadvusetasanditel on kõik selge ning vasturääkivused hajunud. Kõikidele küsimustele on olemas vastused.  

Tegelikult te teate sisimas, miks te Maa peal olete. Te teate, et teil tuleb siin kehastada seda, millesse te usute. Ning te teate ka, et ainus vastus on puhas otseühendus Allikaga, südame avatus, tingimusteta armastuse valimine igas olukorras ning iga inimese suhtes.  Jah, tavateadvuseseisundis ei pruugi see alati õnnestuda, kuid siis, kui ühendate ennast meiega, on see lihtne. Anname teile abi igal hetkel, kui te seda vaid küsite. Me ei saa aga sekkuda, kuni te abi ei küsi …

Teatud mõttes olete te juba ülestõusnud, sest aeg lineaarses tähenduses on puhas illusioon ning kõik, kelles nüüd ja praegu avaldub igatsus valgustumise või ülestõusmise järele, on ühes teises ajas selle ka teostanud. Laske oma ülestõusnud tulevikuminal end toetada ning võtke oma praegust olukorda lihtsalt kui mängu, mida kogete selleks, et mõista seda reaalsust ning et aru saada, millises situatsioonis on teid ümbritsevad inimesed. Te saate neid aidata. Te saate aidata neil leida teed iseenda sisse ja sellest segadusest välja – üha suuremasse avarusse ning teadvuse laienemisesse, ühtsuse ja valgustumise kogemusse. 

Et armastada neid, kes teid ei mõista ning kahjustada püüavad, tuleks keskenduda sellele heale, mis neis on. Toetage neid, et ka nemad saaksid üle oma hirmudest ning võiksid laieneda, avarduda ja muutuda sallivamaks. Nad kardavad olla sallivad, sest nad kardavad end kaotada, kuid kui nad näevad ja tunnevad, et teis on armastus, siis julgevad nad end avada ja tasapisi avarduma hakata. See on parim teenistus, mida te saate neile pakkuda. Kõik muu pole nii tähtis. On hea, et kui unustate oma uhkuse ning lükkate selle kõrvale, kuid teil pole vaja ka kellegi ees lömitada. Te teate, et ainus, kellele kuuletuda, on seeselav Allikas ning Tema on andnud teile vaba tahte. Seega, kuuletumine Talle, on pigem teie vabadus olla see, kes te tegelikult olete! Ja see on juba tarkuse tulemus, mitte väline surve.

Õnnistage neid, kes pole teiega ühel nõul. Ei ole vaja nendega võidelda ega ennast tõestada. Tähtsam on hoopis püüda järjest rohkem kehastada seda, millesse te usute, olles igal hetkel see, kes te olete, ning meenutada pidevalt oma ühendust Allikaga. Olge teadlikud oma valguskehast – Mer-Ka-Ba’st –, olge teadlikud oma tõelisest jumalikust olemust ning elage oma uskumuste kohaselt, elage nii, nagu te oleksite juba ülestõusnud meistrid. Elage nii, nagu suudaksite te valitseda mateeria üle, ületada haigused, vanaduse, surma ja kõik kannatused. Ja kui te endas ei kahtle, siis te suudategi seda … Ja kõik teised suudavad ka. Nad vajavad üksnes eeskuju, nad vajavad, et keegi rajaks teed, et keegi, keda nad näevad oma silmaga ja kellega nad saavad rääkida, tõepoolest kehastaks neid väärtusi, mille poole nemadki püüdlevad. Rõhutage sealjuures, et kõik eranditult, kes vaid taotlevad, on selleks võimelised, sest Jumal armastab tõesti kõiki ning universum on sõbralik paik ja ülestõusmine on praeguse ajastu võimalus ja väljakutse. See on Kõrgem Tahe, jumalik plaan, et te muudaksite oma suhtumist reaalsusesse, avarduksite ning tõstaksite oma teadvuseseisundit. Teie kõik olete tõusmas kristusteadvusesse ning pole vaja karta langemist ego kuristikku, sest kui teie olete suured, kuid tunnistate samas, et ka kõik teised on sama suured, siis kaotavad mõisted „suur“ ja „väike“ oma tähenduse. Te ees on lihtsalt avanenud üks uks ning te liigute järgmisele kogemuslikule arenguastmele.

Küsimus: Kuidas toetab Mer-Ka-Ba füüsilist keha selles üleminekuprotsessis?

Melkisedek: Mer-Ka-Ba väljendab energeetilist ühendust, mis seob vaimu ja keha. Kui hingate sisse, siis te justkui hingaks sisse mitte üksnes õhku, vaid oma kõrgemat mina, oma hinge, oma vaimu, oma jumalikku olemust. Kui te hingate välja, siis jõuab hingevalgus rakutasandile. Õige hingamise puhul ei liigu teis sisse ja välja mitte õhk, vaid teisse voolab pidevalt praana, eluenergia, mida võib nimetada ka qi’ks või ki’ks. Mer-Ka-Ba meditatsioonitehnika põhinebki praanahingamisel. Hingamistehnika, mis on baasiks Mer-Ka-Ba aktiveerimisel, aitab teil meenutada seda, kuidas hingata sisse praanat ning praana sissevool ei katke hetkekski ka väljahingamise ja hinge kinnipidamise ajal. Hingamist jälgides on võimalik kontrollida ka praana liikumist kehas ning seda akumuleerida. Valgustumine on seotud praana hulga suurendamisega teie energiakehades ning ka teie füüsilistes kehades. Valgustunuks võib lugeda inimest, kelle keha igas rakus on teatud piir ületatud ning praana hulk on suurenenud võrreldes mittevalgustunutega paljukordselt. Teiseks tunnuseks on see, et kõik tšakrad on avatud, kõik toimivad võrdse intensiivsusega ning on omavahel tasakaalus ja toimivad harmooniliselt. Kehaga tegelemine aitab teil saavutada seisundit, kus lakkab keha ehk aine vastupanu teie vaimule, ning õige hingamine aitab teil paremini häälestada keha ühinemiseks oma kõrgema minaga.

Riina Grethiel & Marko Sekitel, 2002 

Tekst pärineb VALGUSESAARE ARHIIVIST
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt