Kõrgem mina ja hing - on nad erinevad?

 

Mis on hing?

 

Teie hing elab hingetasandil, kõrgemas dimensioonis, mis on lähemal Üks-olemisele, Allikale, Jumalale, Kõigele-Mis-Olemas-On. Teie hing on osa Vaimust - tegelikult on ta Vaimust lahutamatu. Vaim läbistab teie hinge, andes talle elu, samuti nagu hing läbistades teid, annab teile elu. Teie hing on vaheaste, mille läbi Vaim teieni jõuab. Ta on vaheaste Vaimu ning isiksuse vahel.

Teie hing on midagi enamat kui kombinatsioon teie mentaalsest, emotsionaalsest ning füüsilisest kehast. Ta on jõud, mis loob ning juhib neid kehasid. Ta sisaldab teie olemust ka kehastumiste vahepeal ning talletab mustreid, mida olete oma elude jooksul loonud. Ta omab eneseteadvust; ta on intelligentne ja loov. Ta võib tõmmata ligi ainet ning luua vorme, projekteerides neid füüsilisse maailma. Ta elab kõrgemates vaimsetes dimensioonides ning vahendab teile kõrgemate dimensioonide Valgust, Armastust ja Väge.   

 

Mõistke, et teie hing on osa teist.  

 

Hing ei eksisteeri teist eraldi. Ta on osa teist. Teie ise oletegi see kaunis ja imeline valgusolend, kes on projekteerinud osakese endast siia maa peale...  

Luues ühenduse oma hingega, teie tõeline enese tundmaõppimise protsess alles algab. Teie teadvus avardub sedamööda, mida enam kogete oma hinge suurt valgust, tarkust ja armastust oma eludes lahti rullumas.  

Teie hing on loodud Valgusest ning ta on ka Armastuse kehastus. Ta on meister oma tasandil - hingetasandil. Et kasvada ning täita oma kõrgeimat eesmärki, vajab teie hing seda, et ta saaks meistriks ka füüsilisel tasandil. Osa tema eesmärgist on õppida, kuidas saata oma valgust teie isiksusele ning nii teie füüsilisele, emotsionaalsele kui ka mentaalsele kehale. Teie isiksus on hinge see aspekt, kes eksisteerib maa peal, vormi- ja ainemaailmas. Teie vaimse arengu taseme määrab aga see, millise meisterlikkuse on hing saavutanud end läbi isiksuse maa peale projekteerimises.  

Et rõhutada kõrgema mina ning hinge erinevust siin kontekstis, määratleme, et kõrgem mina on teie tervikuks integreerunud isiksus, kes on loonud teadliku ühenduse nii hinge kui Vaimuga ning rakendab ellu hinge eesmärke, toimides seega kooskõlas kõrgema jumaliku plaaniga. Kui teie isiksus on tervikuks integreerinud nii oma füüsilise, emotsionaalse kui mentaalse aspekti ning oluliselt avardunud oma piire, saab temast instrument hingele, kes läbi tema nüüd maa peal toimida saab. Nii laieneb isiksus teie kõrgemaks minaks, kelle läbi hing end maa peal väljendama hakkab. Toimides kõrgema minana, juhindute te oma hinge eesmärkidest, selle asemel, et anda järele isiksuse ihadele. Tegelikult toimite kui kõrgem mina iga kord, kui rivistute hingega ning viite ellu tema eesmärke.  

Et jõuda valgustumiseni, ei saa te istuda ja oodata, et teie hing teiega ise kontakti võtaks ning teie eest kõik ära teeks. Teie hing viibib sügavas meditatsioonis. Suurem osa tema tähelepanust on suunatud ülespoole - Vaimu ning puhaste jumalike valgusmaailmade suunas. Ning nii on see seni, kuni olete valmis teda kutsuma ning tema tähelepanu äratama. Kuigi ta saadab teie suunas alati oma valgust ja armastust, muutub tema töö teiega sellest momendist, kui loote temaga teadliku ühenduse. Siis saate te kasutada tema toetavat, puhastavat ning kõike disharmoonilist transformeerivat energiat selleks, et vaimselt kasvada ja avarduda. 

Teie olete see, kellel on vaja tõmmata endale oma hinge tähelepanu. Te teete seda juba, kui laiendate oma teadvust – otsides viise, kuidas olla kõrgem mina, kuidas kasvada vaimselt, puhastuda, avarduda ning äratada oma valguskeha. Te tõmbate oma hinge enda suunas, kasutades selleks tahet ning taotlust muuta oma siseelu ka väliseks reaalsuseks. Kui te teadlikult loote ühenduse oma hingega ning pidevalt tõmbate teda oma ellu, hakkab teie hing pöörama teile üha rohkem tähelepanu ning paigutama teisse ka rohkem armastust, valgust ja jõudu. Kui see juhtub, kiireneb teie vaimne kasv märgatavalt. Te töötate, olles suunanud oma tähelepanu ülespoole, samal ajal, kui teie hing töötab teiega, olles suunanud oma tähelepanu allapoole, teie suunas.  

Te saate osa vaimsetest teadmistest, mis on omased teie hingele. See muudab täielikult ka teie igapäevaelu kvaliteeti. Teie hing teab jumalikku plaani inimkonna ning kõige elava jaoks. Ja ta teab ka, mis osa on teil mängida selles plaanis.  

Sedamööda, kuidas hing saadab oma valgust allapoole, kogeb ta ennast läbi teie maise teadvuse. Ta võib edukamalt väljendada ennast teie kaudu, kui teie isiksus talle vastab ning tema õrna juhtimist kuulab. Teie hing saab täita oma kõrgemat eesmärki, kandes läbi teie isiksuse oma valgust ja armastust ka vormi- ning ainemaailma. Just sel viisil saabki temast meister maa peal. Ühinedes oma hingega, hakkate te üha enam välja kiirgama kõrgemaid energiaid, teenides sel viisil inimkonda. Teist saab kõrgemate energiate vahendaja. Läbi kontakti oma hingega, saate te kiirata Armastust, Valgust, Ilu ja Rõõmu kõikidele enda ümber, muutes seda maailma seeläbi õnnelikumaks paigaks.

 

Orin

 

Isiksuse ettevalmistamine hingega ühinemiseks

Hingega ühinemine