Katkendeid Riina Grethieli raamatust

„KULDAJASTU LOOMINE“
 

Puhastav ja tervendav meditatsioon

 Allika Minaga ühinemine ning sügavpuhastus keha, energiaväljade ja teadvuse tasandil

Leia endale mugav asend. Vii tähelepanu hingamisele. Hinga rahulikult, sujuvalt, endale sobivas rütmis. Taotle, et iga su hingetõmme rahustaks ja lõdvestaks sind ning täidaks su särava valguse ja hiilgusega. Välja hingates võid näha, kuidas kõik su kahtlused, hirmud, eelarvamused, piirangud ja takistused selles valguses lahustuvad.

Meenuta ka ühendust Maaga, meie planeediga, ja tunne armastust ja soojust ning ühendusesolekut Maa-Emaga. Seejärel keskendu Algallika enda selgele, kirkale, hiilgavale, kõikevõitvale, kõiketervendavale ja kõikeülendavale valgusele, mis sisaldab kõiki kosmilisi kiiri, kõiki Kõrgema Tahte aspekte ning kõikvõimalikke muid jumalikke omadusi, sest Allika valguses on esindatud kõik jumalikud omadused ja väärtused – kogu see puhtus ja täius, armastus, tarkus ja vägi, mis on omane ka sulle. See on sinu tõeline olemus.

Sa näed nüüd, et Allika valgus voolab sinusse ja samal ajal ka Maasse. Ja kuigi Allika valgus suundub kõikidesse sinu kehadesse, k.a füüsilisse kehasse, võid hetkel keskenduda sellele, et praegu kontsentreerub see valgus otse sinu pea kohal asuvasse hingetähetšakrasse.

Hingetäht väljendab sinu individuaalset hinge, kuhu on talletatud sinu kordumatu jumalik isikupära, millel pole midagi pistmist su piiratud egoga. Su hing on väärtuslik ja sa ei kaota oma puhastunud isikupära Allikaga üheks saades ega üksolemist kogedes. Vastupidi, sinu jumalik isikupära rikastab Suurt Tervikut ning teeb sinust ainulaadse ja kordumatu valgusolendi.

Näe nüüd, kuidas Allikast laskuv valgus su hingetähe teemandi järjest säravamaks ja hiilgavamaks muudab. Su hingetäht lööb eredalt kiirgama ning sellest hakkavad välja tulvama võimsad valgusevood, mis jagavad Allika valgust kõikidele teistele hingedele ning aitavad kõikidel hingedel ärgata ja oma vaimu ehk Allika Minaga ühineda.

Sa võid nüüd näha, kuidas su hingetähe juveelist otsekui kasvab või tekib kõige sädelevam või hiilgavam valgusolend, sinu moodi, aga täiesti puhas. See on sinu purunematu ja hävimatu olemus, Algallika kohalolek, jumalik säde, mis on ometi võtnud sinu puhastunud isikule sarnaneva väljenduse või vormi. Siiski on see kuju oma olemuselt tühjus, Allika peegeldus – nii nagu kuu peegeldab päikesevalgust või selge mägijärve pind taevast. Kui sul on seda raske ette kujutada, taotle lihtsalt, et sinu pea kohale ilmub sinu Allika Mina. Tea, et Ta on absoluutse puhtuse kehastus ning väljendab Algallika valgust lahjendamata kujul.

Sinu hingetähetšakra kese kiirgab nüüd tema südames ning valgus hakkab sealt tasapisi allapoole voolama. See on otsekui nektar, milles sinu hinge omadused on ühinenud Allika valgusega. See on hinge ja vaimu ühinemisest tekkinud nektar, mis voolab läbi su kroontšakra sinu kehasse, otsekui vedel valgus – hästi puhas ja kiirgav, veest veidi paksem, siirupitaoline, kuid mitte kleepuv; see on elav, sädelev ja erakordselt puhastavate omadustega valgus. See valgus voolab sinusse ning lahustab ja puhastab välja kõik ebakõlalised energiad, samuti kõik karmajäljed – eelmistes eludes tehtud tegude jäljed. Sest isegi kui oled oma karma vabastanud, siis karma jäljed võivad ikka veel sinu kehasse ladestunud olla.

Ja sa võid näha, kuidas see elav valgus otsekui lükkab musta ebakõlaliste energiate massi sinu kehast välja. Mustas massis sisalduvad ka kõik sellised soovid, mis ei ole kooskõlas sinu kõrgeima olemusega ja Kõrgema Tahtega; kõik ebavajalikud ihad, mis pole hingeigatsused, samuti halvad harjumused ja käitumismustrid, millest soovid vabaneda. Kogu selle taaga lükkab Allika lahjendamata valguse ja sinu hinge ühinemisel loodud puhastav nektar su kehast välja.

Võta endale aega, et näha, kuidas kogu see mustus kehast väljub ja valgusesse lahustub. Su keha muutub teemantselgeks, olles otsekui purunematu klaas- või kristallanum, mis on tühi ja laitmatult puhtaks pestud – nii seest kui väljast. Kogu mustus lihtsalt lahustatakse ja su keha saab täiesti puhtaks.

Tunneta nüüd, mis tunne on olla puhas ja tulvil nektarist – sinu hinge ja vaimu ühinemise energiast. See on hiilgav ja särav ning sa oled üleni sellest täidetud.

Samal ajal puhastab ülevalt alla voolav lahjendamata Allika valgus ka sinu aurakeha – kõiki su keha ümber paiknevaid energiavälju.

Ja nüüd voolab sinu enese valgusolemusest, sinu Allika Minast, keda kujustad oma pea kohal asuval lootoseõiel istumas, sinusse veel valgusenektarit. Kehatasandil oled täiesti puhas anum, otsekui kristallist või klaasist nõu, mis on selle sees olnud mustast ollusest vabastatud, kuid puhastada tuleb ka see tasand sinust, mis on seotud hääle, heli ja kõnega.

Sinusse voolab taas valgusenektarit, mille konsistents on nüüd veidi vedelam ja seda tulvab sinusse küllalt tugeva survega, et eemaldada kristallanuma seintele ja põhja kleepunud peidetud prahti ja sodi – ebakõlalisi energiaid, mis on seotud hääle, kõne ja heliga. Eesmärgiks on puhastada ära kõik energeetilised jäänused tühja jutu rääkimisest – kas selles või mõnes varasemas elus –, samuti tagarääkimise, laimamise ja valetamise karma – kõik see, mis on häälega tehtud ükskõik millises elus, ükskõik millisel ajal ja mis kahjustab sinu puhast olemust ning määrib seda. Kõik see mustus kerkib nüüd üles – otsekui oleks klaasi valatud vee pinnale kerkinud põhjas lebanud korgitükid või prügi.

Need üleskerkinud puhastamist vajavad energiad eemaldatakse sinust ülemiste keskuste kaudu ja lahustatakse täielikult valgusesse. See on otsekui pinnale tõusnud prahi riisumine. Ja sa näed, et oled nüüd ka kõne, heli ja hääle tasandil täiesti puhas, särav ja kiirgav. Ole tänulik asetleidnud puhastusele ning anna enda sees kindel lubadus mitte enam korrata ei hääle ega kehaga tehtavaid negatiivseid tegusid.

Kõige lõpuks tuleb sul puhastada ka oma mõttetasand – nii oma mõtted kui tunded, ka kõige varjatumad. Taotle, et su purunematu valgusolemuse, su Allika Mina südamest väljavoolav valgus võiks puhastada ka kõik mõtetega tehtud kurja – olgu see siis asetleidnud ükskõik millises elus, ükskõik millisel ajal. Sest mustade mõtete mõtlemine, ka masendus ja lootusetus ning hirmumõtted moonutavad sinu algselt puhast energiat.

Selle puhastustööga võid liita ka taotluse puhastada kogu inimkonna mõttekeha. Ja sa näed seda mustade mõtete massi, mida inimkond on oma kannatustes loonud ja üha juurde loob.

Esmalt saad puhastada neid mõtteid ja tundeid, mis on seotud sinu endaga, mis on sinu enda looming – osad neist võivad pärineda ka sinu varasematest eludest. Sa näed neid otsekui südame ümber olevate tumedate pilvedena, mis varjutavad sinu südame valgust.

Kuid kui see hiilgav valgusenektar sinu pea kohalt taas laskuma hakkab, siis näib, nagu oleks sinu südames süüdatud silmipimestavalt kirgas valgus, ning kõik see tume energia lihtsalt hajub – sarnaselt sellele, mis juhtub siis, kui pimedas toas ere lamp põlema süüdatakse. Pimedus mitte ei lähe ära, vaid lihtsalt kaob üheainsa silmapilguga. Ja see juhtub niipea, kui sinu südamevalgus süttib. See kirgas valgus lihtsalt lahustab pimeduse.

Ja nüüd kiirgub su südamevalgust ka väljapoole – suurte silmipimestavalt eredate ja puhaste valgusevoogudena, mis lahustavad kogu inimkonna negatiivseid mõtteid. Sa võid paluda appi ka valgustunud meistreid, ingleid ja teisi abistavaid jõude – et lahustada kogu inimkonna negatiivsete mõtete musta pilvemassi.

Su südamest suunduvad nüüd väljapoole hiiglaslikud valguselained ning et see puhastus veelgi paremini õnnestuks, võid tunda, et sinu valgustunud mina või Allika Mina – su minaülene mina ja osake Allikast, kes on ühteaegu Allikas ning kogu elu kõikjal, ent samas ka sina ise – laskub nüüd su kroontšakra kaudu sinu kehasse ning saab sinuga üheks. Võid näha, kuidas su süda ja tema kiirgav teemantsüda täielikult ühte sulavad. Sa pole mitte enam anum või kanal Tema energiale, vaid sa oledki Tema ise. Sa oled üks oma jumaliku olemusega väga konkreetsel ja füüsiliselt tuntaval viisil. Ja sa võid tunda, kuidas su süda lausa paiskub valla ning need valgusevood, mis nüüd sinu südamest välja tulvavad, on sedavõrd võimsad, et kõik see tumedate pilvede mass lahustatakse.

Ja sa võid näha end seismas koos kõikide teistega, kes mis tahes ajahetkel seda meditatsiooni teevad, ringis ümber meie armastatud planeedi ja saatmas oma valgustunud südamest Allika kirgast, selget, kõikevõitvat ja kõiketervendavat valgust maailma. Sa oled üks kogu kõiksusega, kuid samas on säilinud ka sinu individuaalsus – sinu isikupära ja ainulaadsus. See on eriline jumalike omaduste kombinatsioon, mis teeb sinust sinu – kordumatu jumaliku olendi. Sa oled nagu hiilgav kalliskivi väga erilises kalliskividest laotud mustrist. See muster on tervikuna väga kaunis, aga ka sina ise oled väga kaunis ja omaette terviklik ka iseenesest. Ei ole midagi, mis oleks sinu jaoks võimatu, kui see on vaid kooskõlas suurema mustriga ning mille loomine rikastab ja toetab kõike elavat.

Jälgi, et oleksid täiesti kohakuti oma valgustunud olemusega, oma Allika Minaga, kelle kohalolek sind täielikult täidab. Su keha on otsekui puhtaks pestud seest tühi kristallanum, mis on täidetud üksnes su vaimu ja hinge valguse ühinemisest sündinud hiilgusega. Su maine ego ja piiratud minateadvus on lahustunud Allika kõikevõitvas valguses ning sinu sisemuses on avanenud uks su igavikulise, piiritu Mina kogemiseks ja sellega üksolemiseks.

Võid näha, et valgusest kiirgus ei ümbritse mitte ainult su südant, vaid ka sinu pead. Kui sa oma südamevalgusega lahustad negatiivseid mõtte- ja tundemustreid, siis oma kroonist võid välja kiirata Allika mõtteid ja uusi ideid, ning need mõtted on täiuslikus kooskõlas südametarkusega ning näitavad, kuidas seda maailma siin edasi valgusesse aidata, nii et kõik olendid võiksid kogeda õnne, vabadust, armastust, rahu ja rõõmu, samuti küllust, tervist ja valgustumist. Sa võid veel taotleda, et kõikide individuaalsete vaimude ainulaadsust hakataks väärtustama ning et kõikide olendite sisemine ilu võiks saada nähtavaks ja rikastada seda maailma siin.

Kui lööd särama oma kõrgeima olemuse valguses, siis väljuvad sinust ulatuslikud mõjuringid, mis puudutavad kõiki neid, kellega sa kokku puutud, kellega oled kunagi kokku puutunud või puutud kokku tulevikus, ning kõik need inimesed saavad sinu kaudu abi. Sinu võnkesagedus aitab neil häälestuda oma kõrgeimale jumalikule olemusele ja saada vabaks kannatusest ja illusioonist. Need inimesed saavad nüüd võimaluse puutuda kokku õige vibratsiooniga, mida nad vajavad selleks, et häälestuda oma hingele ja vaimule ning leida taas üles omaenda kõrgeim tee.

Ja võta endale nüüd lihtsalt aega, et olla selles piirideta olekus ja kiirata maailma jumalikke omadusi, valgust ja armastust.

Võid visualiseerida ka kõrgeimat võimalikku tulevikku, mis on kooskõlas kõrgeima jumaliku plaaniga ja kus kõik elavad rõõmus, rahus, külluses, õnnes, vabaduses ning harmoonias. Maa peale tekivad valgustunud kogukonnad, mis ei ole juhitud mitte ühegi egregori poolt, vaid kus kõik on võrdsed ja vabad, kehastavad oma jumalikku olemust ja teevad omavahel koostööd kõrgeima plaani teostamiseks ja kõrgemate vormide loomiseks, kuni Maa peale kerkivad kuldsed linnad, valgustunud linnad. Kuigi see võib võtta veel palju aega, muutub see planeet ühel hetkel valgustunud maailmaks, Puhtaks Maaks. Taotle ka, et kõik need muutused võiksid toimuda harmooniliselt ja sujuvalt, iga üksikut hinge arvestades ning kõikidele kõige kõrgemat hüvangut luues.

Ja hakka nüüd tasapisi tagasi pöörduma. Saa teadlikuks ruumist, kus parasjagu viibid. Ja jäädes ühendusse oma purunematu Allika Mina teemantkehaga, too taas oma tähelepanu sellele reaalsusele siin, praegusele hetkele.
 

Reaalsuse loomine 

Tähtis on mõista, et seoses tulevikuga tuleb meil hoida positiivset fookust ning visualiseerida üksnes kõrgeimat võimalikku tulevikku, sest see on meie enda mõttejõud, mis seda reaalsust loob ja kujundab.

Massiteadvuses ringleb väga palju vastandlikku ja sageli ka negatiivset infot, kuid sellest tuleb suuta üle olla ning keskenduda puhastele visioonidele. Maailm muutub vaatamata teatud protsesside aeglustumisele üsna kiiresti ning neid väliseid muutusi vormib ja suunab meie enda mõtte- ja tundeenergia, mida õigesti rakendades võime kutsuda esile sujuva ning harmoonilise ülemineku kõrgemasse võimalikku tulevikku – uude kuldajastusse.

Käes on suurte kosmiliste ajastute vahetus, kuid paraku ei mäleta meist keegi, mis toimus tuhandeid aastaid tagasi, mil see planeet viimane kord sääraseid muutusi koges. Nimelt on nüüdseks lõppenud nii 26 000–aastane tsükkel kui ka 260 000–aastane tsükkel. Ning kuigi me ei tea, mis viimane kord aset leidis, võime aimata ja uskuda, et maailm muutus ka siis kardinaalselt.

Kuna inimelu on kosmiliste tsüklitega võrreldes vaid üks silmapilk, siis arusaadavalt puudub meil avaram ettekujutus, mida need muutused universaalsemal tasandil tähendavad, ehkki arvata võib, et need mõjutavad vähemal või rohkemal määral kogu kõiksustervikut. Kuid universum on hiiglaslik ning me võime arvata, et universaalsed muutused ei puutu meisse, kuna me ei suuda neid hoomata. Ja siiski, olles Maa asukad, oleme sunnitud tõdeme, et inimtegevus on viinud selle planeedi olukorda, kus teadvuse muutus on ka Maa ellujäämise seisukohast hädavajalik.

Kui üks maailm lõppeb ja teine algab, siis ei jää keegi sellest päriselt mõjutamata, isegi kui ta seda muutust ei mõista. Meie suur võimalus kasvuks seisneb selles, et me embame muutusi ning liigume kaasa sellega, mida elu meile pakub, olles pidevalt valmis tegema valikuid, mis meid üha enam avardavad ning aitavad olla need, kes me tõeliselt oleme. Meil on vaja kooskõlastuda oma tõelise teega ning tuua läbi seda hiilgavat valgust, mis elab meie sisemuses, jagades seda armastust ja jumalikkust, mis meis kõigis peitub. Kui me nii toimime, siis suudamegi luua uue kuldajastu.

Kui oleme selles muutumise protsessis ehedad ja ausad, siis kõik sujub. Aeg-ajalt võime küll mõnes teede ristumisepunktis õigest teeotsast mööda minna, aga kui oma viga märkame, tuleb teha peatus, aeg maha võtta ning oma kurssi korrigeerida. Te ei pea kõiki valikuid alati täiesti õigesti tegema, sest ikka juhtub, et millegagi pannakse natuke mööda. Eksimine on inimlik. Siiski on teil vaja kuulata oma sisetunnet ning kui teid valdab ebamugavustunne ja asjad ei suju, siis on see ilmne märk, et olete oma õigest kursist kõrvale kaldunud. Teisalt, kui jälgime pidevalt oma enesetunnet ja püüame olla kooskõlas suurema tervikuga, siis toimuvad ka kõik muutused palju kergemini.

Me oleme juba nii palju muutunud! Kui vaatame tagasi ajale viis või kümme aastat tagasi, siis näeme, kui palju muutusi on tegelikult vahepeal aset leidnud. Ja meie muutumine kestab üha edasi, sest see, kus me praegu oma teadvuse arengus oleme, ei ole veel olukord, kus me olla tahaksime. Vahel võib see meis tekitada kärsitust ja rahulolematust ning soovi neid muutumisprotsesse kiirendada, kuid enamasti pole see võimalik. Meil tuleb lihtsalt lõdvestuda ning lasta Kõrgema Tahte voogudel ennast edasi kanda.

Inimesed ei ole sageli oma eluga rahul, vaid tahavad seda pidevalt täiustada ja parandada – isegi siis, kui on oma tähtsamad unistused teostanud. Nad tahavad üha rohkem ja rohkem väliseid asju, ent ühel hetkel jõuavad kõik teelolijad taipamiseni, et füüsilise reaalsuse hüved ei paku neile kunagi lõplikku rahuldust, sest kõik need asjad ja kogemused on ebapüsivad ja sisult tühjad.

Kui me selle äratundmiseni jõuame, vabaneb väga palju loovat energiat ning me ei pinguta enam, et vastuvoolu ujuda. Me suudame lõdvestuda ning mõistame, et tühjusekogemuse taga ei ole midagi muud kui Suure Jumalanna kohalolek, kes meile meenutab, et mateeria on illusoorne, kuid just seetõttu vormitav!
 

Tõkete eemaldamine loomisväe eest 

Kui me tõeliselt mõistame, et loome oma reaalsust ise, siis lahustub üks väga oluline tõke meie sünnipärase loomisvõime eest. Me taipame, et ei ole olemas paratamatuid olukordi, sest alati on võimalik muuta oma suhtumist ning igas situatsioonis on olemas tee, mis viib tupikust välja. Esimeseks sammuks on siin oma sageduse tõstmine, sest siis hakkame me nägema kõrgemaid võimalusi, mis madalamas sageduses toimides märkamatuks jäid. Kui me selle taipamiseni jõuame, siis on esimene tõke meie sisemise valguse ehk puhta teadvuse eest lahustunud ning seeselav Allikas hakkab meie tavateadvust tasapisi oma valgusega üle ujutama.

Kuid neid tõkkeid on veelgi ning järgmine tõke hajub alles siis, kui meis sünnib teadmine ja sügav veendumus, et vaimne maailm on tõepoolest olemas ning et inglite ja ülestõusnud meistrite abi on lakkamatult meie käeulatuses. Meil tuleb vaid abi küsida.

Vaimse maailma asukad on Allika puhta teadvuse saadikud ja emanatsioonid, keda motiveerib kaastunne ja tingimusteta armastus kõikide elavate olendite vastu. Nad ilmuvad Allika teadvusest üksnes seetõttu, et meid aidata. Nad pakuvad meile oma abi ning jäävad meie lähedusse kasvõi miljoniteks aastateks – kuni kõik elavad olendid on suutnud meenutada oma tõelist olemust ning naasnud Allikaga üksolemisse, kus kõik kannatused lakkavad.

Mida enam lahustuvad puhast teadvust varjavad tõkked, seda lähemale liigume Allikaga üksolemise kogemusele. Järgmine teadvusetõke hakkab hajuma siis, kui me ka ise tingimusteta armastusele ja kaastundele ärkame. Ühel hetkel me lihtsalt vaatame enda ümber ning saame teadlikuks sellest, kuidas paljudel olenditel on väga raske. Kuigi me võime teada, et nende kannatus on vaid osa selles reaalsuses viibimisega kaasnevast unenäost, tunneme neile sellegipoolest kaasa.

Tõeline kaastunne sünnib sügaval inimese sisemuses. Kui viibite tavateadvuseseisundis, siis võite küll väita, et olete kellegi suhtes kaastundlik, aga tegelikult tunnete parimal juhul vaid haletsust ja soovi hea inimene olla, kuid see teadvuseseisund ei ole veel kaastunne.

Tõeline kaastunne ja tingimusteta armastus sünnivad vaimsest valguskogemusest ning ilmutuslikust äratundmisest, et kõik olemasolev on Allikast lahutamatu ning et ka teie enda sees elab jumalik valgus, hiilgus ja sära. Alles kontakt selle sisemise valgusega õpetab teile, et tõeline kaastunne avaldub eelkõige võimsa tervendava väena, mis aitab vajadusel esile kutsuda transformatsiooni neis, kellele te oma kaastundeväe suunate.

Kui te kellelegi tõeliselt kaasa tunnete, siis saate teda ka aidata, isegi kui te näiliselt mitte midagi ei tee, sest muutes oma suhtumise kellessegi kaastundeks, avate te selle inimese jaoks võimaluse valguse poole liikuda. Muutus ei pruugi saabuda kohe, vaid alles paljude aastate pärast või koguni mõnes järgmises elus, kuid kui suudate teha enda sees ümberlülituse tõelisele kaastundele ja tingimusteta armastusele, siis avate valgusetee selle inimese jaoks.

Juhul kui tegu on inimesega, keda te hästi tunnete, kuid kellega teil on keerulised suhted, tuleb teil suuta omalt poolt kõigist ahistavatest suhtemustritest täielikult välja astuda. Teil tuleb ära lõpetada madalamate tšakrate tasandil toimuv energiavahetus, sest kui te selle tulemusel isiklikku energiat kaotate, on teil väga raske armastuses ja kaastundes püsida. Te võite küll endale sisendada, et olete armastav ja kaastundlik, kuid tegelikult on teie kaastunne nagu papist või paberist dekoratsioon – kaastunde joonistus –, mille taha te ennast varjate, kuna ei taha osutuda halvaks inimeseks. Pidage alati meeles, et haletsusel puudub tervendav ja transformeeriv vägi. Kui aga olete kord tõelist kaastunnet kogenud, siis on teil lihtsam sellesse teadvuseseisundisse tagasi pöörduda ja teie sisemise loomisväe eest on langenud taas üks järjekordne puhast teadvust varjutav tõke.

Järgmise tõkke lahustumine on aga seotud looduses – loomades, taimedes ja mineraalides – Allika nägemisega. Selleks tuleb meil ületada eksiarvamus, otsekui oleks inimene kuidagi teistest olenditest parem – kivist, puust, lillest või mõnest loomast, sealhulgas ka nendest loomadest, keda me toiduks tarvitame. Loomad muide teavad kehastudes, mis neid ees ootab, ning nad andestavad inimestele. Sellest seisukohast lähtudes on nad meist isegi kõrgemalt arenenud olendid!

Et looduse ja loomadega kontakti saada, tuleb keskenduda vaimule, kes elab kõiges, ka loomades ja taimedes. Kui teil on koduloomi, siis avage neile oma meeled, sest nad võivad teile kõikjalviibiva vaimu kohta väga palju imelist õpetada. Kuid te võite luua kontakti ka taimede, puude või kristallidega. Ükskõik, millest alustada, tähtis on jõuda teadvuseseisundini, kus tajute Allika kohalolekut kogu eluslooduses.

Kui selle teadvusetõkke lahustumine tundub keeruline, võite alustada suhtlemisest kristallidega – hoida neid peos või asetada kolmandale silmale. Kristallid on elavad olendid ja nende mõju meie energiaväljadele on väga tervendav, sest jumalik vaim vibreerib nende kõigi sees takistusteta ja üsna kõrgel sagedusel.

Tegelikult elab vaim igas lihtsas kivikeses, mis maas vedeleb. Siiski on lihtsam alustada kaunitest ja värvilistest kristallidest, kus on jumalikkust hõlpsam ära tunda. Viimaks te näete, et kõik – kogu maailm – lausa pulbitseb elust. Igal pool on Allikas, igalt poolt vaatab Ta meile vastu. Teoreetiliselt ei ole siin midagi uut, aga kui see teadvusetõke lahustub ja kui te kõige olemasoleva elusust tõeliselt taipate, siis on see sügavalt ruumiline ja ehe kogemus. Teie süda avardub armastusest, mida tunnete kõikide loomade, taimede ja mineraalide vastu – kõige elava vastu siin planeedil.

Edasi jõuame teadvusetõkkeni, mis takistab meil nägemast või tundmast inglite ja ülestõusnud meistrite lakkamatut kohalolekut ja nendega otse suhtlemist. Kui see tõke lahustub, tajume neid valgusolendeid pidevalt oma läheduses ning mõistame ka nende nõuandeid ja sõnumeid. Te ei pea neid siiski ilmtingimata alati nägema, sest enamik inimesi tajub valgusolendite kohalolekut pigem väga meeldiva füüsilise aistinguna. Teised jälle tunnevad lõhnu või kuulevad hääli. Kõige parem on muidugi see, kui tunnetus, nägemine ja ka teised aistingud kõik koos esinevad.

Kui see teadvusetõke lahustub, siis hajuvad ka teie kahtlused ning te saate nautida nende imeliste olendite lakkamatut toetust ja kohalolekut. Nii on teil lihtsam näha oma teed ja sellel püsida, isegi kui teil pole inimeste hulgas toetavaid kaaslasi. Sest kui teiega on inglid ja ülestõusnud meistrid ning samuti mõned väga kõrgeltarenenud teadvusega haldjad Sise-Maalt, siis ei ole te kunagi üksi. Te olete alati toetatud kõikides oma ettevõtmistes ja tegemistes.

Nüüd jõuame viimase suurema teadvusetõkkeni, mis lahustub siis, kui te hakkate tunnetama üksolemist mitte ainult Maa, inglite, meistrite ja haldjatega, vaid ka kogu kosmosega, kogu kõiksusega – kõikide tähtede ja planeetidega. Te näete kõige olemasoleva omavahelist seost – kuidas iga väiksemgi kivikene on ühendatud mõne kauge galaktikaga või paralleeluniversumiga ning kuidas kõik on tõepoolest kõigega seotud, nagu oleks kõiksus üks hiiglaslik mesilaskärg – Elulill. Me mõistame ka, et Elulill ei ole lihtsalt põnev sümbol, vaid määratult suur, ruumiline, geomeetriline kogemus, kõigega ühendusesoleku kogemus.

Selles seisundis ei ole teil vaja kogu aeg püsida, aga kui olete selles kasvõi korra viibinud ja suudate taotluse abil sellesse naasta, siis saate nimetatud teadvusetõkke eneselt alati eemaldada ning kogeda üksolemist tähtede, planeetide ja kõikide maailmadega ning ka maailmade sees olevate maailmadega – iga väiksemagi osakesega kõige väiksema osakese sees, nii mikro- kui ka makrokosmose tasandil.

Kui see teadvusetõke eemaldatakse, siis täidab kõiksustervikut taas puhas algoleku valgus ja hiilgus, kõikjalviibiv Allikas, üksolemine Jumalaga. Kui selleni jõuate, siis kogetegi teadvuse valgustumist ehk puhast teadvust.

Kui te selles teadvuseseisundis kogu aeg püsida ei suuda, siis olete sellele vaatamata ikkagi valgustumisprotsessis, mis tähendab seda, et toote parajasti üha enam valgust oma kehasse ning kõikidele oma olemistasanditele. Selle tulemusel lahustuvad erinevad blokeeringud, karmajäljed või karmamustrid, mis teie kehasse võivad olla ladestunud. Mida enam te suudate erinevaid blokeeringuid lahustada ning püsida puhta teadvuse seisundis, seda lihtsam teil on. Väljakutseid muidugi esineb, aga ka lahendused on alati käeulatuses.

Eelneva jutu kokkuvõtteks võib öelda, et taotlege valgustumist tõeliselt, kogu südamest, sest see on ainus tee, mis teid päriselt õnnelikuks teeb ning ka õnnelikku reaalsust luua aitab. Vaadelge kõike seda, mida enda ümber näete, kui võimalust pakkuda tervendust ja olla kaastundlik, sest kaastunne ja tingimusteta armastus on need teadvuseseisundid, mis kutsuvad esile võimsaid energeetilisi muutusi ka välises reaalsuses. Te ei saa küll muuta asju selleks, mis nad loomupäraselt ei ole, aga kui miski on määrdunud, siis on alati võimalik seda puhastada, või kui miski on ilmetu, siis saab seda ergastada ja sinna värvi lisada. Igale situatsioonile on võimalik anda omalt poolt positiivne impulss, mille tulemusel olukorrad muutuvad või vahel isegi täielikult tervenevad. Sageli pole see siiski nii lihtne ning positiivsed muutused ei pruugi ilmneda kohe, aga kuna kõik olemasolev on lakkamatus muutumises, siis ei jää ükski negatiivne olukord alatiseks püsima. Seega on meil võimalik loomisprotsessis osaleda ning oma taotlustes kuldajastut luua, sest kõik algab üksikisikust – rohujuuretasandilt.

Reaalsuse loomisprotsess siin maailmas ei pea enam toimuma pimesi ja juhuslikult nagu varasematel aegadel, kus kõike määras inimeste kollektiivne alateadvus ja seal peituvad hirmud ning kus toimuvat kujundasid omakasule orienteeritud hierarhilised egregorid ning nende poolt massiteadvusesse sisestatud vähendavad ja ahistavad programmeeringud.

On aeg, et võtaksime vastutuse oma elu loomise eest enda kätte ning hakkaksime selles asetleidvaid sündmusi ise suunama – loomulikult kooskõlas Kõrgema Tahtega, millele meil tuleb õppida end häälestama. Siis kulgeb meie elu positiivsemal ja helgemal viisil ning ka nägemus kuldajastust, kus kõik inimesed on õnnelikud ja vabad ning kontaktis oma kõrgeima olemusega, võib saada tasapisi tõeluseks.

 

Katkendid pärinevad Riina Grethieli raamatust „KULDAJASTU LOOMINE“


 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt