Labürindipühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi ja valguskeha aktiveerimine

 Enese tõelisele jumalikule olemusele häälestav audiokursus

Püha Geomeetria ja Loomise Kool, Riina Grethiel

Vt ka: "Labürindipühitsusest lähemalt"


Selle väga intensiivse ja kontsentreeritud audiokursuse eesmärgiks, mis on loodud mitmete aastate jooksul Püha Geomeetria ja Loomise Koolis toimunud elavate seminaride põhjal, on juhatada otsija läbi tema olemuse eri kihtide südames asuva vaimse allikani – sinna, kus Loomine aset leiab. „Teekond“, mis võttis algul (aastatel 2004-2005) aega seitse nädalat, kestis hiljem kolm ja viimaks kaks nädalavahetust, on nüüd koondatud kokku kolmele CD-le ning sisaldab selle äärmiselt transformeeriva protsessi, mille käigus aktiveerite oma valguskeha. Nii nagu elav seminaride tsükkel, on ka käesolev audiokursus üles ehitatud labürint-mandala printsiibile. Tegemist on astmelise, spiraalselt kulgeva rajaga eneses olevate tasandite läbimiseks, integreerimiseks ning tasakaalustamiseks, et jõuda Jumala kogemuseni (Püha Graalini) enese sees. 

Labürindipühitsus

On üks eriline sümbol, mida võib leida kõikjalt üle kogu maailma, paljudest kultuuridest, paljude rahvaste hulgast. See on ringikujuline labürint, mille põhiplaan on ülesehitud nii, et teekond läbi labürindis olevate eri kihistuste koosneb vaid ühest võimalikust rajast ning see rada viib alati välja labürindi keskmesse. Rännak läbi niisuguse labürindi on tegelikult teekond ringi ehk mandala keskpunkti. Tegemist on vaimse labürindiga, mida võib vaadelda ka kui kaarti omaenese jumaliku olemuse leidmise juurde. See teekond on spiraalne ning kulgeb teatud loogika alusel läbi meie olemuse seitsme tähtsama kihistuse, mida pühitsetav üheks harmooniliseks tervikuks lõimib. Vaimne labürint ei ole keerdkäikude rägastik, kuna läbi erinevate kihistuste viib vaid üksainus rada ning seda järgides jõutakse alati sihile – oma olemuse keskmesse, kus kogetakse täiuslikku rahu ja üksolemist jumalikuga nii iseendas kui kõiges olemasolevas.  

Enne labürindikeskmesse – südame pühasse ruumi – jõudmist võib eristada seitset kihistust, mida pühitsusprotsessi käigus läbitakse. Need on seitse õppetundi, mis moodustavad koos lahutamatu terviku ning hõlmavad: (1) häälestumist Kõrgemale Tahtele (ja enese tervendamist Kõrgema Tahte kiirtega, mis on ääretult võimas ja kõike negatiivset lahustav puhas Allika energia); (2) sisemise mees- ja naispoole tasakaalustamist; (3) hirmumustrite lahustamist; (4) südame tervendamist ja Taevase hingega ühinemist (mille käigus kutsutakse tagasi ning integreeritakse teie tervikolemisse ka kõik kaotsiläinud hingeosad); (5) valguskeha ehk Mer-Ka-Ba aktiveerimine (nagu on kirjeldatud Drunvalo Melchizedeki raamatus Elulille iidne saladus, II osa); ühenduse loomine oma sisemise õpetaja ehk vaimse teejuhiga (keda võib nimetada ka Kõrgemaks Õpetajaks), kes vahendab teile Allika tarkust, (7) ning avanemine kanaldamisele ja omaenda sisemise jumalikkuse esiletoomisele, oma Tõe väljendamisele ja selles elamisele. Pühitsus kulmineerib rännakus kõige pühamasse paika enese sees – oma südame pühasse ruumi, kust võite leida oma eluülesande sümboleid, tervendada Maad, avastada läbipääsu avakosmosesse ja teistesse tegelikkustesse või suunduda kõige salajasemasse ning pühamasse loomiskambrisse, kus kohtute Allika enesega.  

Esimesel CD-l on kaks tervendavat ja puhastavat meditatsiooni, mis aitavad teil läbida neli esimest pühitsustasandit labürindis: häälestuda Kõrgemale Tahtele; tasakaalustada enese sees olevat mees- ja naispoolt; neutraliseerida hirmumustreid; tuua tagasi valusates kogemustes kaotsiläinud hingeosad; avada ja tervendada südamekeskust; ühendada oma isiklik südamekeskus Taevase hinge kiirgava valgustunud südamekeskusega; ning saada üheks ingelliku osaga iseendast – oma Taevase hingega, kes on täiuslikult puhas valgusolend. 

Hingest: Teie hing (Kõrgem Mina) elab hingetasandil, kõrgemas dimensioonis, mis on lähemal üksolemisele, Allikale, Jumalale, Kõigele Olemasolevale. Teie hing on osa vaimust (võimsast Mina olen Kohalolekust) – tegelikult on ta vaimust lahutamatu. Vaim läbistab teie hinge, andes talle elu, samuti nagu hing, läbistades teie keha, annab elu teie isiksusele. Hing on vaheaste, mille kaudu vaim teieni jõuab. Ta on vaheaste vaimu ning isiksuse vahel.  

Teine CD pakub harjutusi ja juhitud meditatsioone valguskeha aktiveerimiseks Mer-Ka-Ba meditatsiooni abil (rohkem infot Drunvalo Melchizedeki raamatus „Elulille iidne saladus“, I ja II osa). Sel CD-l esitatud astmelise juhendamise käigus aktiveerite te oma Mer-Ka-Ba sõiduki, tehes ruumi oma vaimu ehk võimsa Mina Olen Kohaloleku püsivaks ankurdumiseks. Labürindipühitsuses hõlmab see viiendat tasandit. 

Mer-Ka-Ba'st: On palju tõhusaid vaimsed tehnikaid, mis pakuvad püüdlejale aeglast, kuid järjepidevat arenguteekonda läbi paljude kehastuste tagasi üksolemisse Allikaga. Siiski on ka tehnikaid, mis seda protsessi oluliselt kiirendavad. Mer-Ka-Ba meditatsioon on üks neist. Ühendades palve ja meditatsiooni teatud erilisel viisil, kasvab praktiseerija energiaväljas oluliselt jumaliku armastuse energia hulk. See toob endaga kaasa sügava vaimse kasvu. Mer-Ka-Ba on aktiveeritud energiaväli, mis eksisteerib tegelikult ümber iga elusolendi kõikjal kogu Universumis. See väli on äärmiselt kompleksne ning põhineb struktuurilt pühal geomeetrial, koosnedes viiest platoni kehast ehk pühast polüeedrist. Täisteadvusele virgunul ulatub see väli läbi kõikide võimalike dimensiooniliste ja paralleelsete universumite, hõlmates kõike olemasolevat. Kuigi paljud võib-olla usuvad, et ülestõusmine tähendab füüsilist lahkumist Maalt, siis tegelikult tähendab see pigem Kuldajastusse sisenemist läbi teadvustasandi tõusu, mis väljendub selles, et ankurdame Taeva Maa peale. See on kristusteadvusega ühinemise vili ning annab uue tähenduse mõistele paradiis Maa peal. Kui tõstame oma toimimiskeskme nabast südamesse, siis hakkame välja kiirgama armastust end ümbritsevale keskkonnale, inimestele ning ka kõikidele teistele olenditele meie ümber. See on elamine ja toimimine iseenda kõrgema minana ja mitte kui piiratud ego. See muudab ka tavasündmuste taju ning meie elu kvaliteeti, sest kui Mer-Ka-Ba on tõesti inimese keha ümber aktiveeritud, siis on inimene täielikult kaitstud oma vaimu kohaloleku ja universaalse armastuse energia poolt. Lisaks tasakaalustab Mer-Ka-Ba praktiseerimine ka kõiki tšakraid ning sünkroniseerib ajupoolkerasid.  

Kolmas CD sisaldab kahte meditatsiooni, mis viivad lõpule pühitsusteekonna. Esimene meditatsioon aitab teil ühendust saada oma sisemise õpetaja ehk vaimse teejuhiga, keda me ka Kõrgemaks Õpetajaks nimetame, ning tutvustab hindamatut vaimset praktikat – kanaldamist, aidates teil avaneda kõrgemale tarkusele (kuues pühitsustasand) ning aja jooksul seda ka oma elus jagama, väljendama ning kehastama hakata (seitsmes pühitsustasand). Teine meditatsioon võtab labürindi teekonna kokku ning juhatab teid teie südame pühasse ruumi, kust leiate oma eluülesande sümbolid, Maa-Ema tervendamise saali ning südame loomiskambri – paiga enese sees, kus olete ÜKS Allikaga ja kõige olemasolevaga. 

Kanaldamisest: Et luua ühendust puhta jumaliku teadvustasandiga, tuleb meil tõsta oma sagedust ning sünkroniseerida vasakut ja paremat ajupoolkera. Kanaldamine on kõigile jõukohane. See nõuab lihtsalt teatavat meditatsioonilaadset teadvuseseisundit, kus inimene on küll täielikult lõdvestunud, kuid pole kaotanud oma kehatunnetust. Samuti peavad inimese mõistus ning teadvus ärkvel püsima. Nii saab temast teadlik kanal, mis tähendab seda, et kanaldaja jälgib kõike toimuvat ning on selles osaline. Tegemist on protsessiga, mille käigus pildid (samuti tunded, impulsid, intuitiivsed taipamised), mida võtab vastu parem ajupoolkera, tõlgendatakse vasaku ajupoolkera poolt sõnadeks ja mõisteteks, kasutades mälu ja loogikat. Informatsioon voolab mõlema ajupoolkera vahel ning corpus callosum saab aktiveeritud. See on samm duaalsuste ületamise, mees- ja naispoole ühendamise suunas iseenese sees. See on seisund, kus meie intuitsioon ja loogika teevad omavahel koostööd ning annavad võimaluse kõrgemate maailmade energiatel läbi meie voolata, vormudes ka meie maailmas arusaadavateks mõisteteks. NB! Selleks et kanaldada, on tähtis südame avatus, austus vaimse maailma ees, tänulikkus ning taotluse jõud, samuti väga suur soov mõista, milline on teie hingeplaan, milleks olete siia maailma kehastunud. Julgege avada end tarkusele, mis tuleb teie enese seest! Julgege vastu võtta sisemisi sõnumeid ning avastada sisemine õpetaja – olgu see siis teie kõrgem mina või vaimse tasandi õpetaja, keegi ülestõusnud meistritest või inglitest. Meie õpetajad, inglid ja ülestõusnud meistrid soovivad eelkõige seda, et inimene jõuaks enese sees elava Allika (Jumala ehk vaimu) leidmiseni ning õpiks nägema jumalikkust ka kõiges enese ümber. Nende taotluseks on, et avastaksime iseenda tõelise potentsiaali ning manifesteeriksime oma jumalikkust ka siin – Maa peal.  

Südame pühast ruumist: Palju on läinud kaotsi, kuid mitte meie igavikuline olemus. See on üksnes varjatud meie eest looriga. Saladuste saladus – peidetud paik inimese südames, millest kogu looming välja voolab – oli iidsetel aegadel teada üksnes suulise traditsioonina. Seda hoiti salajas kõikides kultuurides juhtivate preestrite või hõimu šamaanide poolt. Harva kirjutati midagi üles, sest seda tarkust ei olnud võimalik õppida ega kogeda kirjasõna kaudu. Ainult otsene vahetu kogemus võis neid loore inimteadvuse eest kergitada. Sõltuvalt traditsioonist paikneb südame püha ruum kas südame sees või sellele väga lähedal. Mõned traditsioonid ütlevad, et see on südame taga, teised väidavad selle asuvat südame ühel küljel, kolmandad viitavad piirkonnale südame ees. Enamik usub, et see püha ruum paikneb füüsilise südame sees. Üks asi on igatahes kindel. See ei ole südametšakra, vaid midagi hoopis sügavamat. Südame pühas ruumis eksisteerival teadvusel puudub polaarne vastaspool. See teadvus tunneb vaid puhast piirideta ja tingimusteta ARMASTUST. See on ARMASTUS, mis põhineb üksolemisel ning kasutab enese kõikvõimast potentsiaali selleks, et luua rõõmu kõigele elavale kõikjal ja tuua kuldajastu energiad (maise paradiisi kogemust) tagasi Maa peale. 

Vt ka: "Labürindipühitsusest lähemalt"