Meie, inglid

 Drunvalo Melchizedek 

 

Vähemalt alates meile teadaoleva tsivilisatsiooni algusaegadest saadik – 6000 aasta eest Sumeris – on inglid mänginud olulist rolli inimkogemuse arengus. 

Reljeefe inglikujutistega on leitud Mesopotaamia iidsetest linnadest ning ingleid kirjeldatakse ka sumerite savitahvlitel, mis on vanimad meile teadaolevad kirjalikud allikad Maa peal. 

Inglid esinevad nii kristluses, judaismis kui islamis. Inglite olemasolu on üks neist punktidest, milles kõik need kolm religiooni ühel nõul on. Judaismis on ingleid isegi kategoriseeritud 72 erinevasse ordusse. 

Ning Atlandi ookeani teisel kaldal  - Ek Balami Akropolises Yucatanil võime näha reljeefe inglitest, mis on seintesse raiutud iidse maiade tsivilisatsiooni esindajate poolt. 

Tegelikult, kui me ei otsiks ingleid ainult vanast maailmast, võiksime leida märke neist inimtsivilisatsiooni kõikidest etappidest ning kõikvõimalikest paikadest. 

Seega on ajalooliselt tõendatud, et inglid või vähemalt uskumused inglite kohta on olnud meiega kogu kirjalikult jäädvustatud ajaloo jooksul. 

Minu jaoks ei ole see siiski usuküsimus. Tean kindlalt, et nad on olemas.

 

Minu kokkupuuted inglitega 

Nagu paljud teist on lugenud mu esimesest raamatust, “Elulille iidne saladus” (I osa), tulid inglid minu juurde juba kaua aega tagasi – aastal 1971. 

Mediteerisin koos oma naisega, kellega tol ajal koos olin, kui nad ilmusid ootamatult meie mõlema ette. Neid oli kaks, mõlemad väga pikad, üks neist roheline ja teine violetne. 

Inglid vaatasid meile otsa ning hakkasid meiega rääkima. Nad alustasid sõnadega: “Me ei ole teist eraldi. Me oleme teie.” 

Sellest hetkest alates muutus mu elu igaveseks. Inglid jätkasid ilmumist ning nad on juhtinud mu samme sellest ajast alates.

 

Mis iseloomustab ingleid

Siin on mõned baasteadmised, mida olen saanud teada inglite kohta viimase 32 aasta jooksul, pärast seda, kui nad esimest korda end mulle ilmutasid. 

Igal inimesel on vähemalt kaks inglit, kes on otseselt just selle inimesega seotud. Mõnel meie seast on neid palju rohkem.

Inglitel ei ole kuju. Nad ilmuvad meile erinevalt, olles vastavuses meie uskumustega.

Inglid kasutavad manifesteerunud kuju kui vahendit kommunikatsiooni loomiseks. See on nii seepärast, et meil, inimestel, on äärmiselt raske luua ühendust “kõrgemate” olenditega ning uskuda sellesse kommunikatsiooni, kui me ei suuda “näha” või vähemalt kujustada kedagi, kellega me räägime. Kujutis inimesetaolistest olenditest, kellel on tiivad, ei ole inglite loomulik olek, kuid nad kasutavad seda vormi sageli, sest nii on meil kergem neid aktsepteerida.

Inglid elavad peamiselt kõrgemates dimensioonides, kuid neil on ka võime siseneda sellesse maailma.

Inglid, kellega olete kõige lähemas ühenduses, olete tegelikult ise ühel teisel eksistentsi tasandil. Nad ei ole teist eraldi seisev jõud. Inglid on need, kes me ka ise tegelikult oleme.

Minu arusaamise järgi on inglid osa sellest, mida paljud vaimsed traditsioonid tunnevad Kõrgema Minana. Nagu ma olen läbi oma kogemuste õppinud, eksisteerime me paljudel elu avaldumise tasanditel. Ning need aspektid meist teistel tasanditel moodustavad kokku meie “Kõrgema Mina”. 

Sellest vaatepunktist aga on ka meie Kõrgemal Minal omakorda Kõrgem Mina ning nii edasi, kuni jõuame mööda ahelat Jumalani – Kõige Elava Allikani – välja. 

Inglid aga on inimkonna jaoks lähim ühenduslüli selle kõrgema teadvuse suunas omavahel ühendatud teadvusetasandite ketis. Ning – mis tõenäoliselt on tähtsaim – kõikidest kõrgematest olenditest on just inglid need, kellega meil on kõige lihtsam kontakti astuda, ning kelle kohalolekut tajuda. 

Jeesus, Jumala poeg, rääkis inglitega. Sedasama tegi ka Mooses, Muhamed ning Abraham. 

Seda võite teha ka teie! 

 

Kuidas inglitega suhelda

Just praegustel suurte muutuste aegadel on parim hetk paluda ning vastu võtta oma inglite abi ja juhatust.

Kuidas seda teha? Esiteks, peame aktsepteerima nende olemasolu kui reaalsust või meie uskmatus takistab meie teadvust selle ühenduse loomisel. Usust üksi aga ei piisa – see avab meid üksnes nende olemasolu võimaluse tunnistamisele – ent see on kontakti loomisel esimese sammuna vältimatu. 

Teiseks, tuleb meil kaasata oma kolm peamist keha, et avaneda inglitega suhtlemisele. Kui kasvõi ükski neist kehadest ei ole täielikult sellesse protsessi kaasatud, ei juhtu midagi. Need kolm peamist keha on mentaalne, emotsionaalne ning füüsiline keha. 

·   Meie mentaalkeha peab avanema selleks, et ingleid “näha”, kuid seda nägemist tuleks siinkohal lahti seletada, et vältida segadust. “Nägemine” võib olla väline – kolmanda dimensiooni ruumis meie ümber –, kuid see ei pruugi nii olla. See võib olla ka sisemine nägemine ning leida aset meie sisemises reaalsuses, meie teadvuses. Inglite jaoks vahet ei ole. Samuti võib “nägemine” tähendada mõnede inimeste jaoks naiselikku teed, mida me võime nimetada “tunnetamiseks”. Tunnetamise puhul ei pruugi inimene inglit visuaalselt näha, kuid ta tunnetab ingli kohalolekut. Ning selle tunnetamise puhul, isegi kui me tegelikult ei “näe” ingleid vahetult, võime nendega otse suhelda. Seega, kas me näeme ingleid, tunnetame nende kohalolekut või kujutame neid ette oma siseilmas, ei oma tegelikult tähtsust. Kõik teed on võrdsed ning enamus inimesi kombineerib midagi neist kõigist.  

·   Emotsionaalkeha peab samuti olema aktiveeritud. Teil tuleb tunda emotsiooni – mis iganes see ka teie jaoks ei ole – justkui seisaks ingel teie ees toas või kui näeksite ingleid oma sisemise nägemisega. Ilma selle emotsioonita ei juhtu midagi.  

·   Viimaks, ka teie füüsiline keha peab olema protsessi kaasatud. Teil tuleb tunda aistinguid oma füüsilises kehas, mis tekiksid siis, kui ingel end füüsiliselt teie toas ilmutaks – adrenaliin voolamas soontes, pisut kiirenenud südamerütm, jne.

Te võite öelda: “Kuidas saan ma seda kogeda, kui mu ingel või inglid mu ette tegelikult ei ilmu?” See nõuab tõesti pisut praktikat ning kannatlikkust, kuid ilma kolme keha kaasamata, on üsna ebatõenäoline, et olete võimelised seda ühendust looma.

Aktiveerides korraga kõik oma peamised kehad, avate te kanali enda ning inglite vahele, kes saavad võimeliseks ka tegelikkuses teie ette ilmuma ning teie poolt tajutavaks saama. 

Kui see on kord juhtunud kasvõi üks kord, muutub teie elu täielikult, sest sellest alates saavad teie inglid – ehk teie ise kõrgemal olemise tasandil – võimaluse juhtida teid viisil, mida mitte ükski väline õpetaja tõenäoliselt ei suudaks.

 

Inglid ja saabuvad ajad 

Oleme sisenenud suurte muutuste aega. Ning sel ajal võib kontakti loomine teie ning teie inglite vahel osutuda kõige tähtsamaks sündmuseks teie senises elus. 

Selge ning üksikasjalik juhendamine, mida saavad teile pakkuda teie inglid, on väärt rohkem kui mis tahes tarkused ja oskused, mida seni omandanud olete. 

Inglid toovad teie ellu selgeid juhiseid toimimiseks, vahendades teie enese kõrgemaid teadvusetasandeid. Kuid veelgi tähtsam on see, et nad toovad teieni ka tarkuse ning teadmised, mis ületavad kaugelt tavakogemuses kättesaadava. 

Ma palvetan, et te kõik looksite võimalikult pea vahetu ning selge ühenduse oma inglitega. Teie inglid ootavad avatud südamega, tundes teie vastu suurt armastust - suuremat kui mis tahes tunne, mida olete siin Maa peal seni kogenud. 

 

Armastuses ja teenimises, 

Drunvalo