M
er-Ka-Ba ülestõusmise sõiduvahend

Drunvalo Melchizedek

Läbi ajaloo on Mer-Ka-Ba’st räägitud peamiselt kui sõidukist, mille abil me võime tõusta kõrgematesse või laskuda madalamatesse maailmadesse. Tegelikkuses on Mer-Ka-Ba siiski midagi palju enamat kui vaid lihtne ülestõusmissõiduk. See võib tegelikult olla kõik, mis olemas on, kuna Mer-Ka-Ba on algmuster, mille abil on loodud kõik olemasolev, nii nähtavad kui nähtamatud maailmad (vt: "Elulille iidne saladus", I ja II osa).

Piiblist võite te leida Hesekieli nägemuse Issanda auhiilgusest. Seal on juttu ratastest, mis osutavad Mer-Ka-Ba’le. (1) Ka Tooras on viide Merkavale (heebreakeelne hääldus), millel on kaks tähendust. Üks neist on "kaarik", mis viitab sõiduvahendile, ning teine "Jumala troon". Kui need kaks erinevat tähendust ühte liita, saabki selgeks Mer-Ka-Ba tõeline olemus.

Iidses Egiptuses kutsuti seda universaalset algmustrit Mer-Ka-Ba’ks. Silbid antud sõnas tähistavad tegelikult kolme täiesti erinevat sõna. MER tähendab valgust, mis pöörleb iseenda sees; KA märgib vaimu, käesoleval juhul inimvaimu, ja BA tähistab inimkeha kuigi see võib viidata ka mingile kindlale kontseptsioonile Reaalsusest, milles vaim toimib. Iidses Egiptuses tähistas see termin teatud viisil pöörlevat valgust, mis kannab vaimu ja keha ühest maailmast teise.

Kord veetsin ma paar tundi Credo Mutwa'ga – Aafrika zulude hõimu vaimse liidriga. Ta seletas mulle, et Merkaba (kokkukirjutatult) on zulukeelne sõna, mis tähistab aja, ruumi ja dimensioonidevahelist sõidukit. Ta rääkis mulle, et zulude legendi järgi on kogu nende hõim tulnud Maale ühest teisest dimensioonist, kasutades selleks Merkaba’d.

Tänapäeval on maailmas väga palju õpetajaid – nende hulka kuulun ka mina –, kes aitavad inimestel meenutada nende valguskeha ehk Mer-Ka-Ba’d. Tehes seda, algab meie teadvuses protsess, mis viib meid lõpuks kolmanda dimensiooni maailmast järgmisesse, kõrgemasse olemisvormi. See on protsess, mida kutsutakse "ülestõusmiseks".

Ülestõusmise käigus transformeerub inimkeha valguseks ning, läbides imelise vaimse ümbersünni kogemuse, manifesteerub siis uues maailmas. See saavutatakse meditatsiooni abil, mis nõuab mõistuse ja südame, keha ja vaimu täielikku integreerumist ühtseks valgusmustriks. Ainult nii saab võimalikuks selle reaalsuse inimlike piirangute ületamine.

Kontseptsioon Mer-Ka-Ba’st kui ülestõusmissõidukist pole kaugeltki uus, vaid on tegelikult väga-väga iidne.  

Mis siis Mer-Ka-Ba tegelikult on? Tehniliselt on ta elektromagnetiline väli, mis on oma olemuselt täiesti geomeetriline. Täpsemalt nimetatakse seda geomeetriat "pühaks geomeetriaks", kuna see on kõigi loodud asjade ning olendite energeetiline baasmaatriks, kogu Loomingu aluspõhi.

Mer-Ka-Ba väli on erakordselt kompleksne, sisaldades viit platoni keha ning teisi pühasid polüeedreid. Usutakse, et see läbistab kõiki võimalikke dimensioone ja paralleelseid universumeid ning võib vajadusel oma olemuse elektromagnetilist iseloomu ükskõik milliseks teiseks eksisteerimisvormiks muuta.   

   

Mer-Ka-Ba põhiplaani võib leida kõikjal looduses. Nii näiteks on alloleval fotol pilt ühest kaugest galaktikast, mida kutsutakse (tema kuju järgi) Sombreero galaktikaks.   

 

Üheks Mer-Ka-Ba funktsiooniks on, nagu me juba rääkisime, toimida sõidukina, mis viib vaimu ja keha järgmisesse maailma, järgmisesse dimensiooni. Ometi pole see ega ka enamik teisi võimalusi saavutatav, kuni ei muutu midagi inimeses endas. Mer-Ka-Ba asetseb kolmandas dimensioonis inimkeha ümber otsekui geomeetriline võrgustik, mis ei tööta, vaid on n-ö uinunud olekus. Kui vaimule, kes keha asustab, meenub Mer-Ka-Ba olemasolu, ning kui ta hakkab seejärel enda juures teatud asju muutma, siis saab alguse imepärane transformatsiooniprotsess.

Iidsetel aegadel usuti ja heebrealased isegi kirjutasid sellest (2), et Merkava’d võib käivitada teatud kindlate meditatsioonitehnika elementide abil. Selle all mõeldi muutusi hingamisprotsessis, samuti mõistuse, südame ning keha koostööd, mille abil teistsugune tajumisviis Reaalsusest on saavutatav. Minu seisukohast lähtudes on see "valgustumise" algus.

Kuid samas on selge ka see, et Mer-Ka-Ba'd võib "aktiveerida", nagu seda väidavad paljud uue ajastu õpetajad, ka teiste meetodite abil, ja mitte ainult mehelike, mõistusele orienteeritud instruktsioone (nagu seda on ülalpool mainitud hingamisprotsessile keskenduv lähenemine) järgides. Mer-Ka-Ba võib aktiveeruda ka läbinisti naiselikke (tunnetuslikke) meetodite teel. Elades armastuses, usus, usalduses, tões ja kaastundes, võib Mer-Ka-Ba ka täiesti iseenesest ärgata. Teiste sõnadega, väga puhastel inimestel käivitub Mer-Ka-Ba  iseenesest ja seda isegi siis, kui inimene ise Mer-Ka-Ba'st midagi ei tea.

Jah tõesti, Mer-Ka-Ba on elus. See, mis meid kõiki ümbritseb, on elus väli, mitte mingi tavaline mehaaniline energiaväli. Ja kuna ta on elav väli, reageerib ta inimese mõtetele ja tunnetele, millede abil me tegelikult selle väljaga kontakteerume. Seega on "arvuti", mis juhib Mer-Ka-Ba'd, inimese mõistus ja süda. Võimalused on siin lõputud.

Ühel teatud erilisel hetkel (mitte tingimata selles elus) võib inimese Mer-Ka-Ba väli elustuda. Kui see sünnib, siis toimub elektromagnetiline muutus, mille tagajärjel tekib energiaketas, mis väljub selgroo alaosas paiknevast väiksest piirkonnast. See ketas inimkeha ümber laieneb kiirelt umbes 9-meetrise raadiuseni. Seda tekkivat ketast võib üsna hõlpsasti jälgida, kasutades tänapäevaseid teaduslikke vahendeid ning kui Ühendriikide Õhujõududel on õigus, võib seda satelliitide vahendusel jälgida isegi arvutiekraanidel. Teiste sõnadega, sõjavägi võib näha inimesi, kes aktiveerivad oma Mer-Ka-Ba välju, ning jälgida nende liikumist Maa pinnal.

Aga kuna seda on tänaseks teinud juba miljonid inimesed, on see küllalt levinud vaatepilt. Tähelepanu tõmbab ta vaid tänu tohutule magnetilisele purskele, mis kaasneb ketta laienemisega. Seda reaktsiooni on võimalik aga üsnagi hõlpsasti Mer-Ka-Ba'd aktiveerivate inimeste poolt nähtamatuks muuta, kui seda vaid soovitakse.

Enamik võimsamaid valitsusi maailmas valdab teadmisi Mer-Ka-Ba olemuse kohta. Ma olen täiesti kindel, et USA valitsus kasutas Mer-Ka-Ba'd 1943. aastal Philadelphia eksperimendis ning 1983. aastal Montoci eksperimendis, kus üritati uurida võimalusi, kuidas saavutada kontrolli inimeste mõtlemise üle, kuidas valitseda ilmastikku ning sooritada dimensioonidevahelisi rände. Ja ma olen peaaegu sama kindel, et Venemaa kasutab Mer-Ka-Ba'd oma spiooniprogrammides ning kaitsesüsteemis.

Kuid vaatamata valitsuste eksperimentidele, saavad Maa-Ema, inimkond ning meie kui indiviidid kasu nendest teadmisest ning arusaamadest. Mer-Ka-Ba meenutamine levib kõikjal üle kogu maailmas. Minu vaatepunktist on selle teadmise levimine osa kosmilise DNA lahtirullumises. Mer-Ka-Ba'd meenutatakse just nüüd, sest käes on aeg selle meenutamiseks.

Jah, ma usun, nagu seda tegid ka peaaegu kõik iidsed tsivilisatsioonid, et Maa ajaloos on teatud hetked, mil leiavad aset tohutud hüpped inimeste arusaamistes, toimuvad nihked inimteadvuses, nii nagu need toimusid omal ajal iidses Sumeris, Egiptuses ning ka Induse oru tsivilisatsioonis. (3)

Ma usun tõesti, et me oleme taas jõudnud ühe sellise ülitähtsa hetkeni inimkonna ajaloos, mil särav valgus laieneb üle kogu maailma ning toimub järjekordne hiiglaslik hüpe teadvuse arengus. Mu sõbrad, ma usun, lähtudes oma isiklikust kogemusest, et Mer-Ka-Ba on uks või dimensiooniline aken, mis viib teadvuse kõrgemate tasandite juurde ning et ta võib olla selle suure muutuse katalüsaatoriks, mida me kutsume ülestõusmiseks.

Lõpetuseks tahan ma veel kord toonitada, et võti ülestõusmise juurde peitub teie iseloomus. Vaatamata sellele, kes te hetkel olete, hea või paha, võite te oma iseloomu muuta. Nagu kaalu alandamine, on see teile täiesti jõukohane, kui te vaid sellele keskendute.

Kui end muudate, ärkab taas ellu ka teie Mer-Ka-Ba. Ja kui ta juba ärkab, siis on kõik võimalik.    

(1) Hesekiel 1:4 Ja ma vaatasin, ja ennäe, põhja poolt tuli tuulispask suure pilve ning leegitseva tulega! Ja pilve ümber oli kuma ja keskelt, tule keskelt, paistis värv otsekui merevaigu kollane. 1:16 Rataste välimus ja nende tegumood paistis otsekui berüllil ja kõigil neljal oli ühesugune kuju! Need olid välimuselt ning tegumoelt, nagu oleks ratas olnud ratta sees! … 1:19 Ja kui olendid liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval; ja kui olendid tõusid maast üles, siis tõusid üles ka rattad! 1:20 Kuhu vaim iganes läks, sinna läksid needki, sinna, kuhu vaim tahtis minna. Rattad tõusid üles samuti kui nemad, sest rattais oli elava olendi vaim. 1:21 Kui need liikusid, siis liikusid nemadki, ja kui need seisid, siis seisid nemadki; kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid selsamal kombel ka rattad, sest rattais oli elava olendi vaim 

1:23 Ja laotuse all olid nende tiivad üksteise poole välja sirutatud: igal ühel oli kaks tiiba oma keha katmiseks.

1:24 Kui nad liikusid, siis ma kuulsin nende tiibade kahinat otsekui suurte vete kohinat…

(2) Vt näiteks: "The Dead Sea Scroll in English" (Surnumere rullraamatud), Second Edition; G. Vermes; lk 211: "Troon-kaarik [Merkavah] oli keskne meditatsiooniteema juudi esoteerikas ja müstitsismis nii vana- kui keskajal"; ja "The Essential Talmud" (Olemuslik Talmud), Adin Steinsaltz, lk 213: "Allikad väidavad, et torat ha-sod (millel põhineb juudi müstitsism) oli jagatud kahte ossa: Ma’aseh Bereshit (Loomisakt) ja Ma’aseh Merkavah (Jumala kaarik). Esimene oli rohkem teoreetiline ning tegeles maailma loomisega ja esimeste jumalike ilmutustega. Ma’aseh Merkavah, mis põhineb aga prohvet Hesekieli kirjeldusel Jumala kaarikust, käsitleb suhteid Jumala ja maailma vahel ning sisaldas nähtavasti ka seemet selle jaoks, millest hiljem võrsus Kabbalah ma’asit (praktiline kabala)."

(3) Vt: Zecharia Sitchin, "The 12th Planet" (Kaheteistkümnes planeet) (Esimene raamat Maa kroonikate sarjast), Avon, 1983.  
 

MERKABA PÜHENDUS 

  JUMALA VALGUSE JA ARMASTUSE NIMEL,

KRISTUSE NIMEL,

OLGU NII: 

  TÄITKU ARMASTUS, TÕDE JA ILU,

RAHU, HARMOONIA JA USALDUS KÕIKE, MIS OLEMAS ON. 

  JUHTIGU KAITSEINGLID TEID TAGASI KOJU – TAGASI JUMALA SÜDAMESSE.

  JA OLGU MERKABA MEENUTAMINE ÕNNISTUSEKS TEILE JA KÕIGELE ELAVALE.