Mer-Ka-Ba meditatsioon

ehk

õpetus sfäärilisest hingamisest
 

Üks esimesi tingimusi Mer-Ka-Ba käivitamisel on ühinemine oma kõrgema minaga ning see toimub siis, kui õpime hingama nii, nagu hingab Päike, kiirates vahet tegemata välja valgust ja armastust kõigile ja kõigele enda ümber. Seda nimetatakse ka sfääriliseks hingamiseks ja selle eesmärgiks on tunnetada oma ühendust ja ÜKSOLEMIST Allikaga igal hingetõmbel. Kuid Mer-Ka-Ba ehk valguskeha püsivaks kogemiseks tuleb meil viibida lakkamatult tingimusteta armastuse ja kaastunde seisundis.

Mer-Ka-Ba taasloomine on püha toiming. Seda oleks soovitav teha ühes kindlas kohas, kuhu keegi teid segama ei tule, ja harjutama peaks vähemalt kord päevas, et see esmapilgul keeruline tehnika omaseks saaks. Enese häälestamine palve või taotluse abil on samuti vajalik. Oluline oleks ka afirmeerida, et käivitame oma Mer-Ka-Ba teiste olendite teenimiseks ja Kõrgema Tahte teostumiseks Maa peal.

Mer-Ka-Ba aktiveerimise eesmärgiks on transformatsioon, valgustus ehk täisteadvusele virgumine, mida kristlikus kultuuriruumis on ülestõusmiseks nimetatud. Sisuliselt vastab see kristusteadvusega ühtesulamisele.  

Mer-Ka-Ba'd saab kasutada eelkõige nii enda kui teiste tervendamiseks. Tingimuseks on kooskõlastumine Kõrgema Tahtega, eriti sel juhul, kui soovite tervendada teisi olendeid.

Eesmärgiks võib seda ka planeedi tervendamise (eriti tulemusrikas on see grupitöö puhul), info kanaldamise, samuti teiste reaalsuste külastamise.

Mer-Ka-Ba aktiviseerimisel on oluline osa ka püha geomeetria mõistmisel. Püha geomeetria on visuaalne märgisüsteem, millele võib taandada kõik energeetilised konfiguratsioonid multiuniversumis. Kogu jumalik loomeprotsess on lähemal vaatlemisel allutatud väga kindlale matemaatilisele korrapärasusele ja rütmile ehk pühale geomeetriale. Et seda lahti mõtestama hakata, tuleb liita vasaku ajupoolkera teadmine (kontseptsioonid) ja parema ajupoolkera teadmine (kujundid). Nii toimides, õpime vähehaaval tundma Allika südamekeelt, unikaalset märgisüsteemi, millele taandub keerukas ja eri dimensioone läbiv igavene ja lõpmatusse suunduv kõige olemasoleva tekkimise või ilmumise protsess – loomine ise.  

  Elulill   


On üks 19-st läbipõimunud ringist koosnev geomeetriline mudel, mida nimetatakse Elulilleks. Peaaegu igal pool üle kogu maailma nimetatakse seda kujundit just nii. Ja Elulille võib leida kõikjalt - nii Iirimaalt kui Türgist, nii Inglismaalt kui Iisraelist, samuti Egiptusest, Hiinast, aga ka Tiibetist, Kreekast ja Jaapanist. Elulill, mida võiks põhjusega nimetada vaikuse keeleks või valguse keeleks, on põhikujund pühas geomeetrias, kuna selles sisaldub kodeeritult kogu informatsioon loomisprotsessi kohta.  

  Eluvili          

Ka kõik platoni kehad (tetraeeder, kuup, oktaeeder, dodekaeeder ja ikosaeeder) on proportsionaalses vastavuses Elulille sisse tekkiva Eluviljaks nimetatava kujundiga. Platoni kehade geomeetriaga on seotud ka Mer-Ka-Ba struktuur - täht-tetraeeder ehk ruumiline Taaveti täht, mis koosneb kahest vastassuunalisest ja teineteisega läbipõimunud täpselt kuubi sisse mahtuvast tetraeedrist (kuubi nurgad ja täht-tetraeedri tipud langevad kokku).     

Mer-Ka-Ba geomeetriline struktuur põhineb niisiis täht-tetraeedriks nimetatud kujundil. Tetraeeder ise on püramiid, mille kõik tahud on identsed võrdkülgsed kolmnurgad, seega on tetraeeder harmoonia ja tasakaalu väljendus. Ta on absoluutselt pingevaba, sest seal valitseb tasakaal – kõik nurgad on üksteisest ühekaugusel. Kaks teineteise sees olevat tetraeedrit, mis koos moodustavad ruumilise Taaveti tähe ehk täht-tetraeedri, väljendavad nähtava maailma kõige sisemist seadust: kahe teineteist täiendava – positiivse (mees) ja negatiivse (naine) - poole ühtsust ja lahutamatust. Teineteise sees saavutavad nad tasakaalu ja moodustavad terviku.

Looduses mõjuvad need jõud kahe vastandliku seadusena: vaimu ja aine seadusena. Vaim on elu, mateeria on vastupanu. Vaimu seadus on kiirgus, andmine, omakasupüüdmatus; aine seadus on kokkutõmbumine, jahtumine, tardumine. Ja meie kui inimesed oleme sellised olendid, kes kannavad endas võimalust kehastada mõlemaid – nii vaimu kui aine seadusi. Inimene on vahendaja vaimu ja aine vahel. Me saame täita mõlema maailma seadusi. Meie mõtetest, sõnadest ja tegudest võib kiirguda ebaisekat ja kõikehaaravat armastust, mis põhineb vaid andmisel, samal ajal kuuluvad meie füüsilised kehad materiaalsesse maailma ning väljendavad aine seadusi. Kui me aga häälestame end vaid andmisele põhinevale tingimusteta armastusele, siis läbistab vaim mateeria ja transformeerib selle. 

Täht-tetraeeder ehk ruumiline Taaveti täht ehk Mer-Ka-Ba sõiduk sümboliseerib taeva ja maa, vaimu ja mateeria ühendamist. Indiviidi tasandil on see ühinemine oma hingega, oma kõrgema minaga, kes nö inkarneerub füüsilises kehas. Sisuliselt on see täisteadvusele virgumine ehk valgustumine. Oluline sõnum seisneb siin ka selles, et oma füüsilist keha ei tohi eitada! Füüsiline keha on tempel Allikale. Kui me seda teadvustame, hakkame järjest rohkem kogema enese sisemist jumalikkust.

Kuna kõik põhineb vabal tahtel, siis peame me pidevalt tegema valikuid. Ja reeglina seisneb valikute tegemine siin maailmas ikka armastuse ja hirmu vahel valimises. Me tulime siia planeedile armastuse seest ja omal vabal tahtel, et ära õppida armastuse õppetund. Võtsime endale eesmärgiks õppida armastama ka sellistes olukordades, kus illusoorsuse ja unustuse loorid varjavad tõelist reaalsust ning ainsad jõud, millele siin tugineda Tõeni jõudmisel, on usk, lootus ja armastus. Kuid just tingimusteta armastus on see jõud, mis need loorid lõpuks läbistab ja ka meie Mer-Ka-Ba käivitab. Seega, mida paremini oleme omandanud võime armastada tingimusi esitamata nii ennast kui teisi, seda võimsam saab olema ka meie Mer-Ka-Ba kogemus.

Mer-Ka-Ba käivitamine annab meile võimaluse ületada mälukaotus ja ühineda taas iseendaga, oma kõrgema minaga, ühendades samaaegselt kõik oma erinevad aspektid ühtseks tervikuks. Siia kuuluvad ka meie nn eelnevad ja tulevased elud, mis tõelises reaalsuses toimivad samaaegselt. Meie valguskeha ehk Mer-Ka-Ba sõiduk kannab endas kõikide elude kogemusi, kuna kõrgemates sagedustes aega ja ruumi meie mõistes ei eksisteeri. Kõik toimub üheaegselt (0-ajas) ning ruum on samuti illusoorne. Seega, puhastudes puhastame üheaegselt ka oma minevikku ja tulevikku ning transformeerime iseennast tervikuna.

Kuna me oleme loomult mitmedimensioonilised olendid, kelle olemasolu ei piirdu ainult füüsilise maailmaga 3-ndas tiheduses, siis võib valguskeha ehk Mer-Ka-Ba sõidukit nimetada meie 4-nda ja 5-nda dimensiooni kehaks. Kuid allpool kirjeldatud meditatsioonitehnika õpetab meid teadlikult ja teenimise eesmärgil oma valguskeha siia sagedusse ankurdama, et ühineda taas tervikuks oma tõelise, jumaliku olemusega.  

Mer-Ka-Ba eriline sõnum seisneb selles, et vaimne kasv on alati kahesuunaline. See tähendab seda, et kuidas on ülal, nõnda on ka all. Seega, kui me tõstame oma sagedust, siis tegelikult toome me nö valgust alla. Valguse allatoomine ongi põhjuseks, milleks me vabatahtlikult siia füüsilisse plaani kehastunud oleme. Karmaliste õppetükkide äraõppimine, täisteadvusele virgumine ja ülestõusmine lihtsalt käivad selle protsessiga kaasas.

Seega on ülestõusmine tegelikult allalaskumine. Ja see tähendab füüsilise plaani jaoks armastuse ja valguse toomist raku tasandile, meie füüsilistesse kehadesse ja meie Maa-Ema füüsilisse kehasse. Valguse allatoomine omakorda transformeerib ainet. See ongi paradiisi loomine maa peale.

Praegune aeg on integratsiooni aeg. See on ühinemise ja üksolemise aeg. Me oleme kehastunud sellele planeedile, et aidata kaasa elu tõusmisele kõrgemasse vibratsiooni ehk armastuse ja valguse sagedusse.

Mer-Ka-Ba aktiveerimine viib meid tagasi sügavasse Allikaga üksolemise kogemusse, sest kui me häälestame end jumalikule armastusele ja käivitame oma Mer-Ka-Ba, siis leiame me lõpuks tee, mis viib meid tagasi Koju.

Kuna Mer-Ka-Ba'd käivitades toome oma hingevalguse täielikult kehasse, sulatades ühte valguskeha ja füüsilise keha, siis omab see protsess mõju ka meie füüsilisele olekule, avab uusi tšakraid ning muudab meridiaanide paigutust. Sisult on see on ülestõusmise protsess, mis samal ajal tähendab ka kõrgema mina inkarneerumist. Sel viisil saabki võimalikuks taastada paradiis Maa peal. See on meie enda teha. See on meie valik. Meile kõigile on antud võimalus, aga valiku teeb igaüks ise. Ja kui me valime valguse allatoomise läbi ülestõusmise, siis tähendab see amneesia ja eraldatuse lõppu, siis tähendab see taasühinemist Allikaga ja kogu loominguga; see tähendab valgust ja armastust ning igavest elu. Ja see pole mitte teekonna lõpp, vaid alles algus, meie lõpmatu potentsiaali avaldumise algus.   

Meditatsioon

I  osa – tasakaalustab ja puhastab tšakraid ning energeetilist keha

II osa – reguleerib energiavoogude liikumist kehas, taastades sfäärilise hingamise

III osa  -  ühendab kristusteadvusega

IV osa – Mer-Ka-Ba välja taasloomine

I  OSA

ESIMENE  SISSEHINGAMINE:  Kestvus umbes 7 sekundit.

SÜDA:  ARMASTUS  kõige elava vastu (kõige tähtsam juhis üldse!).

MEEL:  Keskendu säravvalge valgusega täidetud meestetraeedrile (tipp, käelaba pikkuse võrra kõrgemal pealaest ehk alfa-tšakra kõrgusel, on suunatud päikese poole; tetraeedri põhjakolmnurk on suunatud ette – meestel - või taha – naistel).

NB! Täht-tetraeeder ümber su keha on küllaltki suur. Kui sa istud toolil, siis toetub meestetraeedri põhi maha. Kui sa seisad, siis läbib ta su keha natuke põlvedest allpool. Naistetraeeder jääb suures ulatuses üldse Maa sisse või vähemalt põrandast allapoole.

KEHA: Sissehingamisel puuduta pöidlaga õrnalt nimetissõrme otsa (see on 1. mudra), peopesad on suunatud ülespoole. Jälgi, et teised sõrmed omavahel kokku ei puutuks.

HINGAMINE:  Hinga sügavalt ja rütmiliselt (joogide täishingamine).

ESIMENE VÄLJAHINGAMINE:  Kestvus umbes 7 sekundit.

SÜDA:  ARMASTUS.

MEEL: Keskendu säravvalge valgusega täidetud naistetraeedrile (tipp, käelaba pikkuse võrra madalamal jalataldadest oomega-tśakras, on suunatud maa poole, põhjakolmnurk, mis läbib su keha päikesepõimiku kohal, on suunatud taha – meestel - või ette – naistel).

NB!  Oomega-tšakra asub käelaba pikkuse võrra madalamal su jalataldadest ainult juhul, kui sa seisad. Kui sa istud, asub ta vastavalt sügavamal maa sees (või põranda all).

KEHA:  Sama mudra.

HINGAMINE: Sissehingamise lõpul alusta kohe väljahingamist (7 sek). Kui õhk on kopsudest väljunud, siis lõdvesta rahulikult rind ja kõht ning HOIA HINGE KINNI. Kui tunned vajadust alustada sissehingamist (umbes 5 sekundi pärast), tee järgmist:

MEEL:  Hinge kinnihoidmise ajal kujusta sinusse kuhjunud negatiivse energia kogunemist naistetraeedrisse, mille säravvalge värv selle tulemusena tuhmiks muutub. Nüüd kujusta horisontaalset võrdkülgset kolmnurka, mis vastab naistetraeedri põhjale, sekundimurdosa jooksul alla maa suunas sööstmas, paisates niiviisi naistetraeedri alumisest tipust välja kogu sinna kuhjunud negatiivse energia. Naistetraeeder muutub taas säravvalgeks.

NB! Siin ei ole vaja karta, et koormad Maa-Ema. Ta maandab ja töötleb selle energia ümber ilma vaevata. Aga kui asud kõrgemal korrusel ning sinu all on inimesi, siis tuleks küll afirmeerida, et su emotsionaalne saaste läheb tõepoolest maa sisse ega kahjusta sinu all viibivaid inimesi.  Ja kui see on sinu taotlus, siis nii ka toimub.

KEHA: Kõõrita kergelt silmi ehk vaata "sissepoole". See on vajalik kahe ajupoolkera ühendamiseks. Sa tunned kerget kõdi või puudutust kolmanda silma piirkonnas. Nüüd vaata kõigepealt kergelt üles ja siis nii alla, kui saad, ja NII  KIIRESTI, kui saad. Siis tunned judinat mööda selgroogu alla jooksmas.

Meel ja keha kooskõlastavad selle puhastusharjutuse silmade liikumise abil. Samal hetkel, kui silmavaade läheb alla, näed sa vaimusilmas, kuidas naistetraeedri põhja suurune horisontaalselt paiknev kolmnurk läbib (samaaegselt oma mõõtmetelt vähenedes) tohutu kiirusega alumise tetraeedri, paisates selle tipust välja emotsionaalse saasta, piirangulise mõtlemise, kahtlused ja hirmud.

NB!  Ja kõik see toimub hinge kinnipidamise ajal!

See kombineeritud harjutus, mida sa teed kokku kuus korda, puhastab ära sinu energeetilise süsteemi. Otsekohe, kui energiapulss on mööda selgroogu alla läinud, vahetad sa mudrat ja alustad sama tsüklit uuesti.

Järgmised viis hingamist kordavad esimest hingamist, sa muudad üksnes käte asendit (mudrat), tehes seda järgmiselt:

TEINE HINGAMINE:  pöial ja teine sõrm.

KOLMAS HINGAMINE:  pöial ja kolmas sõrm.

NELJAS HINGAMINE:  pöial ja väike sõrm.

VIIES HINGAMINE:  pöial ja nimetissõrm.

KUUES HINGAMINE:  pöial ja teine sõrm.

Puhastumiseks võib ka kasutada 13-st hingamisest koosnevat tsüklit (mudrad vahetuvad samas järjekorras, kusjuures mudrate vahetamine on eelkõige abiks hingamiste loendamisel). Tsükkel lõppeb 13-ndal hingamisel 1. mudraga (sama, mis esimesel hingamisel).

Sellega on esimene osa, mille eesmärgiks on tasakaalustada polaarsused ja puhastada energeetiline keha, lõpetatud.

II  OSA

SEITSMES SISSEHINGAMINE:  Kestvus umbes 7 sekundit.

SÜDA:  ARMASTUS.

MEEL:  Kujusta või tunne, kuidas sinu peaenergiakanal on toru, mis läbib su keha piki keha kesktelge. Toru läbimõõdu saad teada siis, kui puudutad pöidla otsaga oma keskmise sõrme otsa.

Alustades 7-ndat sissehingamist, kujusta kaht säravvalget valgusvoogu üheaegselt sisenemas sellesse torusse nii ülemisest kui alumisest otsast. Peaaegu  silmapilkselt  kohtuvad need valgusvood sinu naba taga asetsevas punktis ja sinna tekib algul umbes apelsinisuurune säravvalge sfäär, mis hakkab järk-järgult kasvama ja järjest säravamaks muutuma.

KEHA: Peopesad ülespoole; pöial, nimetissõrm ja teine sõrm puutuvad kokku. Seda mudrat säilitad järgneva seitsme hingamise ajal.

SEITSMES VÄLJAHINGAMINE: Kestvus umbes 7 sekundit.

MEEL:  Sfäär kasvab.

HINGAMINE: Ära suru õhku kopsudest päris välja. Niipea, kui kopsud on loomulikult tühjenenud, alusta uut sissehingamist.

KAHEKSAS SISSEHINGAMINE: 7 sek.

SÜDA: Armastus.

MEEL:  Eluenergia kontsentreerub sfääris ja sfäär paisub veelgi.

KAHEKSAS VÄLJAHINGAMINE: 7 sek.

MEEL: Nüüd saavutab sfäär oma maksimumsuuruse, mis võib erinevatel inimestel olla erinev.  Siiski ei ületa selle sfääri raadius inimesel tema käelaba pikkust (mõõdetuna keskmise sõrme otsast randmeni).

ÜHEKSAS SISSEHINGAMINE: 7 sek.

MEEL:  Energia kontsentreerub sfääris, muutes selle järjest säravamaks.

HINGAMINE: Sissehingamisel muutub sfäär üha säravamaks.

ÜHEKSAS VÄLJAHINGAMINE: 7 sek.

HINGAMINE: Ka väljahingamisel jätkub sfääri säravamaks muutumine.

KÜMNES SISSEHINGAMINE: 7 sek.

MEEL: Selle sissehingamise ajal jõuab sfäär kriitilise suuruseni. Sfäär muutub päikeseks, säravaks kuldset valgust väljakiirgavaks keraks. Oled nüüd valmis järgmiseks sammuks.

KÜMNES VÄLJAHINGAMINE

MEEL: Väljahingamise ajal eraldub sellest säravast valguskerast ühe sekundi jooksul suurem sfäär, mille sisse sa nüüd lahedasti ära mahud. Oled tervenisti suurema valguskera ehk päikese sees. Ka väiksem sfäär sinu nabapiirkonnas on alles. Mõlema sfääri keskpunktiks jääb esialgu nabaga kohakuti olev punkt energiatorus. Oled taastanud iidse sfäärilise hingamise viisi. Siiski ei ole suurem sfäär su ümber päriselt stabiliseerunud. Pead hingama veel 3 korda, et muuta sfääriline hingamine stabiilseks.

HINGAMINE: Sel momendil, kui välja hingad, paota pisut oma suud ning puhu siis jõuliselt ja kiiresti välja enese sees olev õhk. Sel momendil paisubki sfäär su ümber.  

III  OSA

ÜHETEISTKÜMNES, KAHETEISTKÜMNES ja KOLMETEISTKÜMNES SISSE- JA VÄLJAHINGAMINE: Kestvus umbes 7 sekundit.

MEEL: Lõdvestu ja lase energial lihtsalt toru mõlemast otsast endasse voolata. Energiavood kohtuvad punktis naba taga ning levivad sealt väiksemasse sfääri ja siis sinu ümber olevasse suurde sfääri, seda stabiliseerides.

HINGAMINE:  Hinga rütmiliselt ja sügavalt. 13-nda väljahingamise lõpuks oled stabiliseerinud sfääri enese ümber ning seega valmis eriti oluliseks 14-ndaks hingamiseks.

NELJATEISTKÜMNES HINGAMINE

SÜDA: ARMASTUS.

MEEL: 14-nda sissehingamise algul kujusta kahe energiavoo kohtumispunkti tõusmist torus südamepiirkonda - rinnakuluu alumisest tipust kahe või kolme sõrme laiuse võrra kõrgemale. Kui keskpunkt kerkib, siis kerkivad ka mõlemad sfäärid. (Kusjuures suurem sfäär aheneb pisut.) Tunne, mis sellega kaasneb, on erakordselt võimas. Sinu teadvus ühineb nüüd kristusteadvusega.

KEHA: Aseta vasak peopesa parema peopesa peale (mehed) või parem peopesa vasaku peopesa peale (naised), nii et pöidlaotsad puutuvad kokku. Seda lõdvestumist väljendavat mudrat kasutatakse nüüd  kogu järgneva meditatsiooni ajal.

HINGAMINE: Hinga rütmiliselt ja sügavalt. Aga kui sa kohe nüüd oma Mer-Ka-Ba'd veel ei käivita, siis võid üle minna kergemale hingamisele. Hinga enda jaoks sobivas rütmis ja keskendu eelkõige energiavoogude liikumisele ja kohtumisele südametšakras ning energia levimisele ja väljakiirgamisele sfäärist, mis sind ümbritseb. Sa ühendad endas taeva ja maa, hingates sisse nii taeva jumalikku kui maa eluandvat energiat. Sa hingad välja valgust ja armastust, kiirates seda vahet tegemata igasse ilmakaarde, nagu oleksid sa tõepoolest päike. Ära mõtle mitte millelegi. Lihtsalt hinga, viibi oma keskmes ja koge tingimusteta armastust kõige elava vastu. Tunneta ühendusesolekut kogu kõiksusega kristusteadvuse kaudu, millega oled ühinenud.  Sa viibid üksolemises Jumalaga, kõige Allika ja Loojaga!

IV  OSA 

MER-KA-BA SÕIDUK EHK VAHEND ÜLESTÕUSMISEKS


KOLM VIIMAST HINGAMIST

Neljandat osa ära alusta enne, kuni ei tunne järgneva ees enam hirmu ega tõrget.

Viimast osa meditatsioonist tuleb võtta väga tõsiselt, sest energiad, mis nüüd mängu tulevad ning täidavad ja ümbritsevad su keha, on erakordselt võimsad. Seega tuleks endale teadvustada, et neid energiaid peaks kasutama eelkõige teiste teenimiseks.

VIIETEISTKÜMNES SISSEHINGAMINE

SÜDA: ARMASTUS.

MEEL: Kujusta end täht-tetraeedri sisse. Kujusta, et neid tähti on tegelikult kolm ja nad asetsevad üksteise sees. Üks on su keha ise, mis on lukustunud aega ja ruumi ega liigu paigast. See omab vastavust sinu sooga. Teine  täht on elektriline ja kannab meesenergiat. Sisuliselt vastab see mõistusele ehk mõtteenergiale ning pöörleb väljapoolt vaadates vastupäeva sinu keha suhtes ehk teisiti öeldes - sinu vasaku külje suunas. Kolmas täht on magnetiline ja kannab naisenergiat. See vastab sinu tundekehale ning pöörleb väljapoolt vaadatuna sinu keha suhtes päripäeva ehk sinu parema külje suunas.

Sisse hingates ütled sa endale oma peas koodi: VÕRDSED KIIRUSED. See teatab su meelele, et sa tahad väljahingamise ajal panna kaks välimist tähte enese ümber vastassuundades ja võrdse kiirusega pöörlema. Igale täispöördele, mida su mõttekehale vastav täht ümber sinu füüsilise keha teeb, vastab ka tundekeha täispööre – ainult et vastassuunas.

KEHA: Mudra jääb samaks.

HINGAMINE: Hinga sisse sügavalt ja aeglaselt, välja aga kiiresti ja jõuliselt - suu kaudu.

NB! Nii toimi ainult järgneva kolme Mer-Ka-Ba'd kiirendava hingamise jooksul. Pärast mine taas üle kergemale hingamisviisile.

VIIETEISTKÜMNES VÄLJAHINGAMINE

MEEL: Kaks tähte hakkavad su ümber vastassuundades pöörlema. Nende kiiruseks on täpselt üks kolmandik valgusekiirusest. See on tohutu kiirus ning sa tunned seda pöörlemist enda ümber. Oled oma Mer-Ka-Ba sõiduki käivitanud. Aga sa ei sõida veel kuhugi.

HINGAMINE: Paota pisut suud (nagu 10-nda väljahingamise ajal). Puhu õhk välja samal viisil ning kui sa seda teed, tunned, kuidas kaks välimist tähte pöörlema hakkavad.

KUUETEISTKÜMNES SISSEHINGAMINE

MEEL: See on kõige imelisem hingamine. Sissehingamisel ütle endale oma peas järgmine kood: KOLMKÜMMEND NELI – KAKSKÜMMEND ÜKS. See kood annab su meelele käskluse panna kaks tähte pöörlema vahekorras 34 pööret 21-le. See tähendab seda, et samal ajal, kui sinu mõttekehale vastav täht teeb 34 täisringi vastupäeva, jõuab sinu tundekehale vastav täht teha 21 täisringi päripäeva ümber sinu keha. See vahekord 34:21 jääb konstantseks ka pöörlemiskiiruse edasisel kasvamisel.

HINGAMINE: Hinga sügavalt ja rütmiliselt.

KUUETEISTKÜMNES VÄLJAHINGAMINE

MEEL: Väljahingamisel kasvab tähtede pöörlemiskiirus 1/3 valgusekiirusest  2/3  peale. Kui kiirus kasvab, leiab aset järgmine nähtus – moodustub umbes 10-meetrise läbimõõduga horisontaalne ketas, mis lõikub peaenergiakanaliga juurtšakra kohal. Ja energiasfäär, mis ümbritseb kaht pöörlevat tähte (sest kolmas seisab paigal), moodustab koos tekkinud kettaga kujutise, mis näeb välja nagu nn lendav taldrik. Seda energeetilist maatriksit nimetataksegi Mer-Ka-Ba'ks. Siiski ei ole see veel stabiliseerunud. Kui sa näed või tunnetad nüüd tasakesi võbisevat Mer-Ka-Ba'd enda ümber, siis tea, et ta pole veel stabiilne. See pärast on 17. hingamine vajalik.

HINGAMINE: Sama, mis 15-ndas väljahingamises: paota huuli ja puhu õhk enese seest kiiresti ja jõuliselt välja. Nüüd Mer-Ka-Ba kiiruseks 2/3 valgusekiirusest, aga valguseväli ise ei ole veel stabiliseerunud.

SEITSMETEISTKÜMNES SISSEHINGAMINE

SÜDA: PEA MEELES, ET TUNNEKSID KOGU MEDITATSIOONI AJA TINGIMUSTETA ARMASTUST KÕIGE ELAVA VASTU! VASTASEL JUHUL TULEMUSI EI OLE.

MEEL: Sisse hingates ütle enesele oma peas kood: ÜHEKSA KÜMNENDIKKU VALGUSEKIIRUSEST. See kood ütleb sinu meelele, et Mer-Ka-Ba kiirus peab kasvama 9/10-le valgusekiirusest, mis stabiliseerib vastassuundades pöörlevad väljad. Kiirus on nüüd nii suur, et liikumist ei ole enam tunda.

NB! Kolmas tihedus (3D maailm), kus me elame, on häälestunud 9/10-le valgusekiirusest. Iga elektron meie kehades pöörleb ümber iga aatomi kiirusega 9/10 valgusekiirusest. See on ka põhjuseks, miks just see kiirus on valitud.

HINGAMINE: Hinga sügavalt ja rütmiliselt.

SEITSMETEISTKÜMNES VÄLJAHINGAMINE

MEEL: Kiirus kasvab 9/10-le valgusekiirusest ja stabiliseerib Mer-Ka-Ba.

HINGAMINE: Sama, mis 15. ja 16. Paota huuli ja puhu rõhk välja. Niipea, kui tunned, et kiirus hakkab kasvama, lase kogu õhk survega välja. Asud nüüd stabiliseerunud ja füüsilisele reaalsusele häälestatud Mer-Ka-Ba sõidukis. Oma kõrgema mina abil saad teada, mida see tegelikult tähendab.

KAHEKSATEISTKÜMNES HINGAMINE

See on väga spetsiifiline ning seda õpetab sulle sinu kõrgem mina. See hingetõmme viib sind valgusekiirust ületades kõrgematesse maailmadesse.
 

Kokkuvõtlikult Drunvalo Melchizedeki raamatu põhjal: "Elulille iidne saladus" I ja II osa

Vt ka: Audiokursus
 "Labürindi pühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi ja valguskeha aktiveerimine"