Peaingel Miikael: väepüramiidi loomisest

             

Peaingel Miikael võrdleb eri tasanditel asuvaid dimensioone metafoorselt eri korrustel paiknevate müügisaalidega:

* kolmandas dimensioonis on kõik olemas, kuid valitseb täielik kaos ning asjad on paigutatud juhuslikult; paljud kaubad on rikutud, nad on kas defektidega või purunenud;

* neljandas dimensioonis võite te leida kõike, mida soovite, kuid et midagi saada, on vaja pingutada; mõned uksed on siin tasandil lukustatud ning teil tuleb leida moodus, kuidas neid avada; mõned kaubad on pruugitud; siiski, kui te midagi väga otsite, võite leida oma unistuste eseme ning võtta selle ka enesega koju kaasa;

* viiendas dimensioonis on olemas “kõik kaunis, mida te vähegi endale ette suudate kujutada”; see on pidevalt kättesaadav, kui vähegi selle peale mõelda; aga kui olete kord nii kaugele jõudnud, võite olla rohkem huvitatud väärtustest – voorustest ja omadustest; “nüüd, kus te teate, et võite saada kõike, mida teie süda soovib, omandab loomine ning asjade manifesteerimine uue tähenduse”.

 

Miikael räägib:

 

Me aitame teil nüüd püstitada oma Väepüramiidi, kuhu võite minna vaiksel ajal – kas meditatsioonis või uneajal – et saada tervendust ja kosutust, et luua seda, mida te luua soovite, ning et leida jumalikke lahendusi kõikidele situatsioonidele ja väljakutsetele, mida võite kohata oma teel.

Kujustage või tunnetage Valgusepüramiidi. Taotluse jõudu kasutades kinnitage enesele, et see püramiid manifesteerub viiendas dimensioonis. Teie püramiidil on tipp ning see võtab vastu spiraalina sissevoolavat vikerkaarevärvides valgust, mis sisaldab kõiki meie Isa/Ema Jumala värve, voorusi ning omadusi.

Kui te sisenete oma püramiidi, vaadake ringi: seinad ja põrand kiirgavad vastu sisemist Valgust ning 12 kristalltooli paiknevad laua ümber ringis. (Te võite alati vajaduse korral toole juurde tuua.) Ruumi keskel asetseb ümmargune Kristalllaud ning kui te selle peale pikali heidate, siis kohandab ta end täiuslikult teie keha järgi. Hiiglaslik selgest kvartsist kristall ripub laes täpselt laua keskme kohal. Kristalli mõlemad otsad on tahutud ning ülemine ots on kinnitatud püramiidi tippu.

See on teie püramiidi baasstruktuur. Siiski me soovitame, et lisaksite juurde oma isiklikke kohandusi, sest kui te külastate oma Püha Templit, siis tehke ta enese jaoks hubaseks ning omaseks.

Me toome teile nüüd mõningaid näiteid, kuidas te võiksite kõige efektiivsemalt oma püramiidi kasutada.

 

Konflikti leevendamine kellegagi

 

Oletame, et teil on konfliktsituatsioon kellegagi oma elus. Minge meditatiivses seisundis oma Pühasse Püramiidi, istuge ühele kristalltoolidest ning kujustage teist inimest istumas samas ruumis teie vastas, kusjuures Kristalllaud jääb teie vahele. Kutsuge selle inimese Kõrgemat Mina, paluge, et ta ühineks teiega sel ajal, kui peate dialoogi selle isikuga. Palun jätke kõrvale oma ego ning rääkige südamest, lastes oma hingel end juhtida. Rääkige objektiivselt oma asjast. Ja kui te asetate selle probleemi või konfliktsituatsiooni Kristalllauale, paluge jumalikku lahendust, mis oleks kõrgeimate tagajärgedega teie mõlema jaoks. Kujustage violetset transformatsioonileeki Kristalllaual leegitsemas, nähke seda ümbritsemas situatsiooni, kuni see täielikult tasakaalustub ning harmoniseerub. Violetne leek muundab ning korrastab energiaid nendes mõttevormides, mis selle situatsiooni on loonud.

Nüüd vaadake, kuidas Suur Kristall, mis ripub Kristalllaua kohal, süttib ning hakkab järjest eredamalt kiirgama, paisates välja kuldse valguse voogusid (need näevad välja kui taevas sähvivad välgunooled äikesetormi ajal). Algul on need välgunooled fokuseeritud Kristalllauale, sest nende eesmärk on muundada lauale pandud situatsiooni, kuid seejärel laieneb välkude sähvimine teie mõlemani, täites lõpuks oma eredusega kogu ruumi. Olete üleni Jumaliku Allika energiasse sulgunud. Ning nii teie mõlemad kui ka kogu situatsioon saab laetud kosmilise Elujõu ning Loome-energiaga.

Seejärel peate te usaldama tulemuse Vaimu juhtimise alla. Te peate lülitama end autopiloodi peale, nii et te ei tea, kuhu te lähete või milliseks tulemus täpselt kujuneb, kuid usaldate, et see, mis tuleb, on kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks.

 

Enesetervendamisest

 

Kui soovite keskenduda probleemile oma füüsilises kehas – kas haigusele või mõnele tasakaalustamata situatsioonile – asetage end Kristalllauale. Väljendage oma soov, mis võib olla spetsiifiline või lihtsalt üldist korrastamist ja häälestumist taotlev.

Paluge oma Kõrgemat Mina või Mina Olen Kohalolekut olla enese kosmiline juhendaja ning jälgida protsessi kulgemist, kui violetne leek teid täidab ja ümbritseb ning kui sellele järgneb välgunoolte aktiveerumine.

See kiirendab ning võimendab oluliselt protsessi, kus vabanevad kõiksugused teie füüsilises kehas paiknevad negatiivsed energiad, ning toetab valguskeha ülesehitamist.

Te avastate peagi, et teil pole lubatud panna tervendamiseks oma püramiidi Kristalllauale mitte kedagi, ilma et see isik selleks loa annaks (kuid mõningatel juhtudel, erandkorras võib loa anda ka inimese, keda oma püramiidis tervendada soovite, Kõrgem Mina.)

 

Otsuste tegemisest ning manifestatsioonist

 

Kui teil on vaja teha otsus, minge oma Väepüramiidi, et kindlustada ning energiseerida oma visioone ning püüdlusi. Siin võite te kõige dünaamilisemas vormis kasutada universaalseid manifestatsiooniseadusi, sisenedes protsessi, kus teist saavad meistrid ning oma loomingu eest täisvastutust kandvad kaasloojad.

Laske oma visioonil tulevikust selgineda kõikides valdkondades: nii vaimses, mentaalses, emotsionaalses kui füüsilises. Kasutage Väepüramiidis olles oma teadmisi manifestatsioonist (visualiseerimist ning tänulikkust selle eest, mida soovite oma ellu tuua) ning vaadake, kuidas imed teie elus lahti rulluma hakkavad. Paluge vaid pidevat kooskõlas-olemist Kõrgeima Jumaliku Plaaniga.

Kui on tegemist grupi situatsiooniga – kas perekonnas või töökohas – nähke kõiki asjasse puutuvaid inimesi istumas kristalltoolidel ning pange oma situatsioon ümarlauale teie keskel. Kutsuge nüüd nende inimeste Kõrgemaid Minasid ning paluge neil seista nende inimeste selja taga ning jälgida protsessi.

Ning jälle, asetage situatsioon Kristalllauale, kujustades ning paludes lahendust, mis oleks kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Taotlege jumalikku lahendust. Ning siis pühendage nii palju aega, kui on vaja, et fokuseerida energiat selle situatsiooni korrastamiseks. Vaadake, kuidas violetne leek selle maagiliselt neutraliseerib ning kuidas Vaimu välgud kõik situatsiooni loonud ebakõlalised mõttevormid transformeerivad, andes neile kõrgeima võimaliku ning korrapärase vormi.

On hetki, kui soovite olla üksi oma Väepüramiidis ning siis võib jälle tekkida vajadus seda laiendada mõõtmatult suureks, tuua sinna sisse palju inimesi ning olukordi, nii suuri kui väikesi, mis vajavad muundamist kõrgeimasse võimalikku vormi.

Oma viienda dimensiooni Väepüramiidi kasutades, ületate te nii kolmanda dimensiooni negatiivsed, moonutatud energiad kui ka neljanda dimensiooni konfliktsed ja ambitsioonikad energiad. See on aeg, mille te pühendate iseendale, et end korrastada ning saavutada taas võime funktsioneerida Valguse peentel tasanditel, kus täiuslikkus on ainuvõimalik.

Kallid sõbrad, teist on saamas mitmedimensioonilised Valgusolendid sedamööda, kuidas te integreerite oma olemusse Kõrgema Mina eri tasandeid (alates Hingest lõpetades Allika enesega), saades sel viisil järk-järgult transpersonaalseks. See ongi ülestõusmine, mu armsad: ühinemine iseenda kõikide osadega, kes teist maha jäid, kui laskusite sellesse unistusteilma – planeedile, nimega Maa. Me teame, kui võimsad te tegelikult olete ning me näeme teis mõõtmatut potentsiaali. Astuge meie maailma, armsad. Me ootame teid.

 

MINA  OLEN  Peaingel Miikael

 

Kanaldanud Ronna Herman