MINA OLEN KOHALOLEKU DEKREEDID

 Ülestõusmise ehk teadvuse virgumise ehk valgustumise dekreet 

Võimas Mina Olen Kohalolek! Looja meis ja kõiges olemasolevas! Saagu kõik inimesed teadlikuks iseenda jumalikust Mina Olen Kohalolekust, Ülestõusnud Meistritest, Suurest Valgest Vennaskonnast ja vägevatest inglileegionidest, Valguse vägedest, ning mõistku kõik vajadust virguda, valgustuda ehk tõusta üles ja elada Valguses.

Valguse ja Armastuse Meistrid, Suured Kosmilised Olendid ja Võimas Kosmiline Valgus! Ankurdage inimkonna teadvusesse Ülestõusnud Meistrite tarkus, mõistmisvõime, jumalik mälu, kõikvõimas keskendumisvägi, lõputu kannatlikkus ja jumalik armastus, kuni iga inimolend mõistab vajadust tõusta ja ärgata Valgusesse ning sooritab Ülestõusmise, võites oma teel kõik takistused.

MINA OLEN Ülestõusmine ja Elu! MINA OLEN Ülestõusmine Valgusesse, mis on nüüdseks teostunud! Võimsad Ülestõusnud Meistrid, õpetage meile, mida Ülestõusmine tähendab ja aidake meil seda sooritada, nii et võiksime ka ise pakkuda abi neile, kes seda vajavad, kuni kõik olendid on saanud Vabaks!

Kõiki hüvesid, Valgust, Tarkust, Armastust, Väge ja Küllust, mida oleme taotlenud ja palunud endale, taotleme ja palume nüüd igale inimolendile Maa peal ja kõigile neile, kes saabuvad siia tulevikus, nii et kogu meie planeet võiks lüüa särama igavese võidu hiilguses ning võimsa Mina Olen Kohaloleku valguses, et laul ülevoolavast rõõmust ja valguse ekstaasist võiks kõlada igavesti ning et saabuda võiks igikestev rahu.

Me täname Sind, kallis Looja, meie võimas Mina Olen Kohalolek, kes Sa elad meis ja kõiges olemasolevas ning täidad alati iga meie palve.
 

Dekreet Eesti toetamiseks

Võimas Mina Olen Kohalolek, Ülestõusnud Meistrid, Suur Valge Vennaskond, Võimsad Valguse ja Armastuse Väed, vägevad inglileegionid, Suured Kosmilised Olendid, Võimas Kosmiline Valgus!

Saada nüüd ja praegu Eestisse oma Valguse väed ja inglite leegionid ning suuna siia oma võimsad kosmilised kiired! Ümbritse ja läbista Eesti oma kaitsva ja puhastava Ülestõusmise valgusesambaga. Leia, tee kahjutuks ning lahusta kõik meie rahvale ja riigile kahju, hävingut või piiranguid tekitanud või tekitavad ebakõlalised energiad ning nende põhjused ja tagajärjed! Asenda kõik negatiivsed energiad Ülestõusnud Meistrite ja inglite valgusega. Ümbritse kogu Eesti läbitungimatu jumaliku kaitsega ning täida meid kõiki ülevoolava rõõmu, tarkuse, külluse, tervise ja jumaliku armastusega! Valitsegu Eestis jumalik õiglus, kaitsku meid Valguse leegionid, sündigu siin tõelised imed ning teostugu piiritu täiuslikkus! Viibigu meie hulgas Sinu võimsad saadikud, Ülestõusnud Meistrid, kes meie rahvast õpetavad ja juhatavad, kuni kõik inimesed on saanud vabaks!

Kallis Looja, Võimas Mina Olen Kohalolek, nii meis kui kõiges olemasolevas! Me täname Sind, et võtad kuulda iga meie palvet ning täidad need alati! 
 

Igapäevane dekreet

Võimas Mina Olen Kohalolek! Palun lasku, täida mu kõik minu kehad ja kogu mu elu, võta juhtimine täielikult üle! Kingi mulle täiuslik, läbitungimatu kaitse! Valitse ja suuna kõiki mu tundeid, mõtteid, sõnu, mu tähelepanu ja mu tegusid! Toimi läbi minu igal hetkel, ikka ja alati!
 

Enesetervendamise dekreet

Võimas Mina Olen Kohalolek! Palun lasku minu füüsilisse kehasse! Kuuluta see oma pühaks templiks! Puhasta see! Lahusta ja tühista minu kehas kõik ebaloomulikud ja ebakõlalised nähtused, nende põhjused ja tagajärjed, ning pagenda need sümptomid minu elust igaveseks!
 

Energialekete sulgemise dekreet

Jumala/Jumalanna, kogu Valguse ja minu võimsa Mina Olen Kohaloleku, minu Allika Mina nimel, sulgugu nüüd ja praegu alatiseks kõik lekked minu energiakehades ja ka füüsilises kehas, nii et minu energiaväli võiks saada täiesti kaitstuks ja terviklikuks. Katkegu nüüd ja praegu kõik energiasidemed, mille kaudu olen mis tahes ajal või olukorras energiat kaotanud või mille kaudu on minult vägivaldselt mu isiklikku elu- ja loome-energiat võetud. Muutugu minult võetud energia puhtaks, lahjendamata Allika Valguseks ning pöördugu see minu juurde tagasi või lahustagu seal, kus seda on kasutatud, kõik egole rajatud ettevõtmised, mis pole kooskõlas Kõrgeima Jumaliku Plaaniga. Laskugu minu võimas Mina Olen kohalolek, minu Allika Mina, kelle säravas ja kõikevõitvas valguses lahustub olematuks mu piiratud ego. Saagu ma täielikult üheks oma kõrgeima jumaliku olemusega, Jumala/Jumalannaga enese sees ning taastugu jumalik muster ka kõikides minu energiakehades ja füüsilises kehas. Saagu minust kirgas valgusetempel Jumalikule Vaimule ning olgu ma alati ümbritsetud läbitungimatu teemanttugeva Allika Valgusest kaitsega. Olgu nii ja nii see on.
 

Külluse dekreet

Võimas Mina Olen Kohalolek, Jumal meis ja kõiges olemasolevas! Ülestõusnud Meistrid, vägevad Valguse leegionid! Suunake nüüd ja praegu meie ellu jumaliku külluse lõputu voog! Tehke nii, et meil oleks alati sada korda rohkem, kui me vajame, kuid et kasutaksime kõiki meile osaks langevaid hüvesid üksnes Valguse teenimiseks. Me täname Sind, kallis Looja, kõikide Sinu Armastuse kingituste eest! Me täname Sind, et võtad kuulda iga meie palvet ning täidad need alati!

 
Küllust kõigile

Kallis Looja, meie võimas Mina Olen Kohalolek, Ülestõusnud Meistrid ja vägevad inglileegionid!

Kallis Looja, suuna nüüd ja praegu oma Jumaliku Valguse ja Armastuse kõikevõitev välk kogu inimkonna kollektiivsesse teadvusesse, kuhu on tekitatud ettekujutus ning kogemus vaesusest ja puudusest! Pagenda see väärkujutelm inimeste tunnetest ja mõtetest igaveseks! Tühista nii puudusteadvuse põhjus kui ka tagajärg ning asenda need Ülestõusnud Meistrite piiritu ja kõikehõlmava küllusteadvusega! Ankurda meisse Ülestõusnud Meistrite kindel teadmine lõputust ja lakkamatust küllusevoost nagu ka oskused küllust Jumaliku Armastuse Väe abil kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks manifesteerida.

Palun aita kogu inimkonnal Sinu kingid vastu võtta, nii et kõik inimesed võiksid kogeda rikkust, õnne, armastust ja vabadust ning olla nüüdsest alates külluslikult varustatud kõikide eluks vajaminevate heade asjadega! Jälgi ka, et kõiki Sinu kingitusi kasutataks üksnes Valguse teenimiseks!

Ja palun ümbritse alati kõiki neid, kes teenivad Valgust, oma läbitungimatu jumaliku kaitsega! Valitsegu meie planeedil alati küllus, rahu, valgus, armastus ja õitseng! Ning saagu tühistatud kõik inimkonna võlad – nii materiaalsed kui karmalised! Avanegu kõigil võimalus sooritada ülestõusmine Valgusesse ning saada meistriks!

Võimsa Mina Olen Kohaloleku nimel, teostugu see dekreet Kõrgeima Jumaliku Plaani järgi!

Aitäh, kallis Looja! Aitäh, vägevad ja võimsad valgusjõud! Aitäh, et võtate kuulda iga meie palvet ning täidate need alati.

 
Huna palve külluse loomiseks

Armastav Looja!

Ma palun kogu südamest, hingest, meelest ja väest jumalikku küllust, mis manifesteeruks isikliku rikkuse, õnne, energia, varanduse, raha, tervise, kaitse, inspiratsiooni, vabaduse ja edu näol. Olen valmis läbistama oma hirmud, selleks et teostada jumalikku plaani nii Maa peal kui mujal.

Ma olen täielikult valmis avama end raha ja külluse voolule, lubama rikkust oma ellu ning pakkuma maailmale seeläbi paremat teenistust.

Jumala nimel, ma võtan just praegu vastu mulle jumaliku sünniõigusega kuuluva ning tänan Sind, kallis Looja, minu palvele kohese vastamise eest.

Sündigu kõiges ja alati üksnes Kõrgeim Jumalik Tahe!

(3 korda kõva häälega korrata.)

***

 Mu armastatud alateadvus!

Ma palun sind ning käsin sul armastavalt võtta see palve mõttevormi kujul ning kanda see Allikasse koos kogu selle teostumiseks vajamineva loomeenergiaga.

(Seejärel hingata palve läbi kroontšakra Jumalale/Allikasse. Oodata 15 sekundit.)


Kallis Looja, palun luba oma Õnnistuste vihmal langeda.

(Ja avage end tänu tundes külluse ja õnnistuste vastuvõtmisele oma ellu.)

Aitäh, aitäh, aitäh!
 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt