Mis on Mer-Ka-Ba?
 

Mer-Ka-Ba on aktiveeritud energiaväli, mis eksisteerib tegelikult ümber iga elusolendi kõikjal kogu universumis. Ja kui Mer-Ka-Ba on aktiveeritud inimese keha ümber, siis on inimene täielikult kaitstud valgusvälja poolt, mille loob universumi jumalik armastuse-energia. See väli on äärmiselt kompleksne ning põhineb oma struktuurilt pühal geomeetrial, koosnedes  viiest platoni kehast ehk pühast polüeedrist. Täisteadvusele virgunul ulatub see väli läbi kõikide võimalike dimensiooniliste ja paralleelsete universumite, hõlmates kõike, mis olemas on.

Valgustumine on nihe teadvuseseisundis, täisteadvusele virgumine ehk ülestõusmine. Rakutasandile jõudes muudab suurenenud valguse hulk ka DNA struktuuri ning viib füüsilise keha muutumiseni, mateeria vaimsustumiseni. Et saavutada täisteadvus, peame me täielikult kogema Elu olemasolu kõikjal oma kehas, igas rakus, igas organis, kõikides tšakrates, DNA-s, nii füüsilises plaanis kui kõikides energiakehades, hinges ja vaimus …

Vaimsed tehnikad, nagu palve ja meditatsioon, pakuvad püüdlejale tavaliselt aeglast, kuid metoodilist arenguteekonda läbi paljude kehastuste tagasi üks-olemisse Allikaga. Siiski on ka tehnikaid, mis seda protsessi oluliselt kiirendavad ja Mer-Ka-Ba meditatsioon on üks neist. Ühendades palve ja meditatsiooni teatud erilisel viisil, kasvab praktiseerija energiaväljas oluliselt jumaliku tingimusteta armastuse-energia hulk. Selle tulemuseks on tšakrate puhastumine ning teadvuse märgatav avardumine.

Mer-Ka-Ba on termin, mida tuntakse paljudes keeltes. Heebrea keeles näiteks tähendab "merkabah" või "merkavah" sõidukit, kaarikut. Ka 18. dünastia aegses Egiptuses tunti mõistet Mer-Ka-Ba, kusjuures MER tähendas teatud kindlal viisil iseenesest pöörlevaid valgusevälju; KA märkis vaimu (mõningatel juhtudel ka isikustatud vaimu ehk hinge); ning BA – keha, millele vaim oma kogemustes tugineb. Tõenäoliselt tunti Mer-Ka-Ba meditatsiooni juba Egiptuse müstilistes koolides. Tol ajal oli tegemist muidugi ülimalt salajase õpetusega, sest inimkond polnud veel valmis nende teadmiste sügavust mõistma. Ka puudus siis planeeti ümbritsev kristusteadvuse võrgustik (see taastati alles aastaks 1989) ning kristusteadvusega ühinemine (mis on Mer-Ka-Ba meditatsiooni keskne osa) nõudis palju pikemaajalist tööd iseendaga, kui on vajalik praegu, ning oli jõukohane ainult väga väheste jaoks. Seevastu praegu, uue ajastu künnisel on see kõigile jõukohane, kes seda vähegi taotleb.

Mer-Ka-Ba meditatsioon koosneb neljast osast ning põhineb peamiselt hingamise, kujustamise ja käteasendite ehk mudrate kombineerimisel. Esimene osa on seotud oma isikliku energiasüsteemi puhastamisega, milleks kasutatakse lisaks hingamisele ja kujustamisele veel silmapulssi (teatud kindlal viisil silmade liigutamist). Teine osa taastab sfäärilise hingamise. Kolmas osa on oma toimimiskeskme tõstmine südamesse ning ühinemine kristusteadvusega. Ning neljas osa aktiveerib valguseväljad meie ümber.

Mer-Ka-Ba meditatsiooni praktiseerimine toob endaga kaasa sügava vaimse kasvu, kuna tasakaalustab kõiki tšakraid ning sünkroniseerib ajupoolkerasid. Parem ajupoolkera on meie tundeaspekt, mis tunnetab potentsiaali ning seetõttu teab juba, et ülestõusmine on võimalik. Vasak ajupoolkera aga, mis tegeleb loogika ja lineaarse mõtlemisega, jääb selle võimalikkuse suhtes skeptiliseks. Mer-Ka-Ba struktuur põhineb aga pühal geomeetrial, milles esinev raudne loogika ning korrapärasus rahuldavad lähemal tundmaõppimisel ka vasaku ajupoolkera kahtlevat loomust.

Mer-Ka-Ba välja aktiveeriv meditatsioon on alles hiljuti  inimkonnale laiemaks kasutamiseks tagasi antud, kuna oleme nüüd selleks jälle valmis ning pealegi saame oma valguskehasid aktiveerides aidata planeeti praegusel ülemineku ajastul, mil nii meie Maa-Ema kui ka kogu inimkond läbivad suuri vibratsioonilisi muutusi.

Ka Atlantise aegadel olid inimeste Mer-Ka-Ba'd aktiveeritud. Siis oli see loomulik seisund. Inimkond kaotas aga selle omaduse pärast Atlantise langust, mil hävis planeeti ümbritsev kristusteadvuse võrgustik. Põhjuseks oli siin väe kuritarvitamine. Praegune aeg pakub aga võimalust kunagi tehtud vigu parandada.

Mida see täpselt tähendab, kui me räägime Mer-Ka-Ba'st kui "vahendist ülestõusmiseks"? Mer-Ka-Ba meditatsioon annab võimaluse ja vahendid, et õppida töötama energiaväljadega ning taasrivistuma Allikaga, luues püha armastuse atmosfääri enda ümber. Sõna-sõnalt on Mer-Ka-Ba jõuväli, mis ümbritseb iga elusolendit ning aktiveerub täielikult alles siis, kui isik on tingimusteta armastuse seisundis ehk ühinenud kristusteadvusega.

Inimkeha jaoks tähendab nn baasaktivatsioon peenenergiavälja loomist, mis laieneb keha ümber kettataolise vormina, mille diameeter on ligikaudu 18 meetrit. See meditatsioon on ka vahend selleks, et hoida armastuse kõrgemat vibratsiooni oma energiaväljades ka keset kõige igapäevasemaid toiminguid. See on võimas meditatsioon, mille mõju kestab kuni 48 tundi ning seda tuleb teha ainult kõige puhtama taotlusega, jäädes armastusele orienteerituks. Meditatsiooni käigus puutume kokku kõrgemate tihedustega energiatega. Seepärast manifesteeruvad meie mõtted aktiveeritud Mer-Ka-Ba puhul kergemini ja kiiremini kui muidu. Seega nõuab selle meditatsioonitehnika praktiseerimine suurt vastutustunnet, samuti mõtete ja taotluste puhtust.

Ülestõusmine Mer-Ka-Ba abil tähendab valguse koefitsiendi tõusu nii füüsilises kehas kui kõikides energiakehades. See on võime häälestuda kõrgematele sagedustele ning teadlikuks saamine Reaalsuse teistest tasanditest. See on ka valguse allatoomine füüsilisse reaalsusesse, eelkõige aga märgatav nihe inimese teadvuses.

Kuigi paljud võib-olla usuvad, et ülestõusmine tähendab füüsilist lahkumist Maalt, siis tegelikult tähendab see pigem kuldajastusse sisenemist läbi teadvuseseisundi tõusu, mis väljendub selles, et me ankurdame Taeva Maa peale. See on kristusteadvusega ühinemise vili ning annab ka uue tähenduse mõistele paradiis Maa peal.

Kui me tõstame oma toimimiskeskme nabast südamesse, siis hakkame välja kiirgama armastust end ümbritsevale keskkonnale, inimestele ning ka kõikidele teistele olenditele meie ümber. See on elamine ja toimimine läbi kristusteadvuse ja mitte ego kaudu. See muudab ka tavasündmuste taju ning parandab meie elu kvaliteeti.  

Koostas Riina Grethiel
2002