VAHENDITEST JA EESMÄRKIDEST

 Kuidas ühendada
Reikit ja Mer-Ka-Ba’d?

Kanaldus

Tervendavat armastuse-energiat võetakse vastu nii reikit praktiseerides kui Mer-Ka-Ba’d käivitades – üheaegselt ülalt ja alt, nii Taevalt kui Maalt, nii Isa kui Ema printsiibilt. Praana vastuvõtmisel on aktiivsed nii kroontšakra kui juurkeskus (kus asub ka kundalini – see on meie uinuva loovenergia kese, veel avanemata potentsiaali asupaik). Need kaks energiavoogu peaksid kohtuma mõlema praktika puhul südamekeskuses, kust tervendav ja jõuduandev energia edasi voolama hakkab. Reiki puhul suuname selle eelkõige kätesse, Mer-Ka-Ba puhul aga aktiveerib ning loob jumalik armastuse-energia meie ümber inimkeha geomeetriat ning kogu universumi ülesehituse seaduspärasusi arvestades kaitsva välja ja jätkab samal ajal väljakiirgumist meie südamekeskusest KÕIKIDESSE suundadesse – nii horisontaalselt (inimestele meie ümber) kui vertikaalselt (tänuna tagasi Taevale ja Maale). Meist saavad justkui valged augud (vastandiks mustadele aukudele, mis energiat neelavad), kes siia dimensiooni tervendavaid valguse ja armastuse vibratsioone toovad.

Reiki on energiaravimeetod, aga ka universaalne viis kanaldada jumalikku valguse ja armastuse energiat, mis on loov ja tervendav jõud siin universumis. Seesama energia käivitab ka Mer-Ka-Ba. Tegemist on teadvuseseisundiga, mille aluseks on kaastunne, alandlikkus, vastuvõtmine, jumalikule korrale kuuletumine, Kõrgema Tahte täitmine, oma missiooni teostamine siin planeedil.

Mer-Ka-Ba ja reiki on väga sarnased vahendid enese rivistamiseks, kusjuures Mer-Ka-Ba keskendub rohkem potentsiaali avamisele, et selle kaudu aidata ja tervendada nii ennast kui teisi, kogu planeeti, toetada üleminekut järgmisele teadvusetasandile. Sealjuures on reiki vältimatu ja vajalik vaheetapp ka siis, kui seda reikiks ei nimetata. Põhimõtteliselt on see kanaliks olemine jumalikule valguse ja armastuse energiale, tervendavale ja korrastavale vibratsioonile, mis pärineb Allikast.         

Reiki ja Mer-Ka-Ba on üksnes mõisted. Kui te aga piirate end mõistetega, siis vähendate te jumalikkust, mis on nende mõistete taga. Te võite täita reiki mis tahes sisudega või ka reikit üldse mitte reikiks nimetada, see pole tähtis. Oluliseks jääb alati avatus, loobumine oma egost, loobumine iseenda väikesest tahtest, mis on selle mõiste taga. See on alistumine oma kõrgemale minale, kõrgemale jumalikule printsiibile, Kõige Allikale, Loojale, Taevasele Isale ja Emale. Ning reikit praktiseerides teete te end tühjaks, olete kui pillirookepid, millest voolab läbi see jumalik energia. Sel võib olla erinevaid värvitoone, ta võib olla erineva sagedusega (vastavalt tervendatava vajadustele), kuid mis teeb reiki reikiks, on see, et antakse edasi energiat, mida parajasti vaja on, võttes seda vastu Loojalt eneselt ning jäädes ise vaid alandlikeks vahendajateks. Tähtis on olla sealjuures puhas, et see energia saaks teist läbi voolata moonutusteta ning tervendada inimesi või olukordi, seda planeeti just nii, nagu see Kõrgema Tahte järgi peaks toimuma.

Teha reikit - see on peaaegu alati parima võimaliku variandi valimine. Kuid mõnikord tuleb ka loobuda energia vahendamisest, kui olukorrad peavad veel küpsema ning kui on näha, et inimese hing vajab teatud kannatust, et jõuda ühele suuremale vastuvõtlikkuse tasandile, olemaks valmis astuma järgmist sammu oma teel. Reiki õpetab lahtilaskmist oma isiklikust tahtest, õpetab oma tahet mitte peale suruma.

Kui nüüd vaadelda, mis on Mer-Ka-Ba, siis me näeme, et Mer-Ka-Ba alus on täpselt seesama, mis on reiki alus – ühendus Loojaga, Kõrgema Tahte täitmine ning sealjuures armastus kõige elava vastu, valmisolek teenida, valmisolek tõsta oma teadvusetasandit selleks, et aidata kõiki teisi, et aidata kogu universumit. Teenida – see on alus, et Mer-Ka-Ba võiks käivituda. Puhas taotlus, puhas mõte, puhas tunne, puhtad teod ja muidugi puhtad sõnad – see ongi teenimine. Mida rohkem te suudate olla kanaliks jumalikule armastuse-energiale, seda paremini õnnestub teil oma valguskeha aktiveerida ja ta aktiveerubki ka iseenesest ilma selle tehnika kasutamiseta, lihtsalt puhtusest, lihtsalt mõttest, lihtsalt oma tähelepanu keskendamisest. Samas on see tehnika, mida on õpetanud inimkonnale Drunvalo Melchizedek, üks võimalikke abivahendeid rivistumiseks. Ka reiki puhul aitavad teil rivistuda kanaliks saamisele pühitsused, mida iseenesest vaja ei olegi. Kanaliks olemisele häälestada saab inimest ka lihtne palve, mille taga on südamest tulev taotlus.

Siiski aitab see konkreetne meditatsioonitehnika, mida nimetatakse Mer-Ka-Ba meditatsiooniks, keskenduda valguskehale ning seeläbi on võimalik siia dimensiooni tuua väga palju valgust ja armastust. See meditatsioon toimib samuti nagu palve, ainult selle vahega, et ka vasak ajupoolkera osaleb aktiivselt kogu protsessis. See meditatsioonitehnika aitab lepitada vasakut ja paremat ajupoolkera, mis on väga tähtis.

Te toote alla väga palju valgust ja armastust nii reikitades kui Mer-Ka-Ba’d käivitades. Mer-Ka-Ba käivitamine on rohkem planetaarne tervendamine, planeedi toetamine, aga ka selle tegevuse käigus toimub iseenda korrastamine, polaarsuste lepitamine, polaarsuste omavahelise koostoime mõistmine, arusaamine vastandite ühtsusest, mis omakorda viib teid lähemale ühtsusteadvusele, lähemale Loojale, ühele Allikale –  Kõigele, Mis Olemas On. Te ei pea pöörama tähelepanu kurjale, seda hinnates või hukka mõistes, seda kartes või selle toimemehhanisme lahates, vaid teil tuleks näha kurja kui headuse vastandit, kui headuse täiendpoolt, ilma milleta poleks headus nähtav, ilma milleta poleks Allika headus üldse selliselt kogetav – ning õnnistada seeläbi kurja, et ta on võtnud enda peale selle raske ülesande aidata heal nähtavaks saada. Ja kui te olete seda mõistnud, siis ei paista kuri enam kuri ning tal pole teie üle enam mingit võimu. Vastupidi, te suudate ta üle ujutada oma armastuse ning kaastundega, et kõik need olendid, kes on olnud hõivatud kurjuse esiletoomisega, saaksid tervendatud ja õnnistatud ning ka tänatud, sest tänu neile on saanud hea – Allika headus – nähtavaks; et tänu pimedusele on võimalik eristada valgust. Te mõistate ka, et kõik see on vaid üks Jumala mäng ning teie ise olete vaid osakesed Loojast, kes kogevad üht teatud lõiku hiilgavast Loomingust ning seda läbi tunnetades ja mõistes tõusevad kaasloojateks, kuna on rikastatud selle reaalsuse kogemusega. Nii on kõik see, mida Looja on teadnud ja teab aegade algusest peale, saanud kogemuseks ning kui see on lõpuni ära mõistetud, siis pole enam kannatust, vaid üksnes rõõm olemas olemisest. Ja te saate luua selle maailma uueks, te saate tuua paradiisi Maa peale, muuta selle reaalsuseks, maiseks kogemuseks, sest see väljendub teie teadvuseseisundis, mis on siis avardunud, mis on laienenud, mis on valmis vastu võtma universaalset tarkust, universaalseid teadmisi, mõistma neid keerukaid mängureegleid ja märgisüsteeme, püha geomeetriat ja valgusglüüfe, ning kasutama neid kui loomisprintsiipe, kui abivahendeid ja jõujooni selleks, et teostada Ülimat Mõtet, Ülimat Tunnet. See on Looja Tahe. Seepärast on ta teile andnud ka niipalju imelisi abivahendeid, mis aitavad kaasa selles teadvuse avardumise protsessis, ühtsusteadvusesse tõusmise protsessis.

Nii näiteks on teile antud kasutamiseks selline imeline abivahend nagu reiki, mille abil saate te muuta kogu oma olemise aluseid siin dimensioonis, kui olete pidevalt valguse ja armastuse kanalid, vahendades seda kõikjale enda ümber – pidevalt, pidevalt, pidevalt.

Mer-Ka-Ba puhul olete te samuti kanalid ning akumuleerite energiat selleks, et teie ümber tekiks energiaväli, mis siis võtab kuju vastavalt valguse geomeetriale. Teie ümber tekib püha ruum, mille sisse saate te luua uut maailma, lasta Loojal toimida läbi teie, luua teid uueks – igaüht teist eraldi ja kõiki koos –, nii et te võiksite teha Kristuse tegusid, valitseda mateeria üle ja seda kujundada, olles vaba egoistlikest taotlustest ja toimides kooskõlas Kõrgema Tahtega, seda mõistes ning läbi tunnetades, seda teades ja aluseks võttes.

Veel hetke olete kui lapsed, kes vajavad juhtimist, sest selle reaalsuse sees olles ei suuda te haarata kogu mustrit. Segadust tekitavad paradoksid, nagu näiteks see, et tõde võib osutuda ühteaegu iseenda vastandiks. Kuid kui lasete end Loojal juhtida, siis tunnete alati jumalikku kaitset enda ümber, mis ka ei juhtuks. Te tunnete kindlustunnet ja teate, et teid kantakse läbi. Kui lasete end juhtida, siis liigute edasi kõige lühemat võimalikku teed mööda, mis on ühtlasi ka kõige valutum tee, kõige ohutum tee. Kuid te peate seda alati (igas olukorras) ise taotlema. See peab olema teie vaba tahe – alistuda Kõrgemale Tahtele. Aga kui teete valiku, mis on suure tervikuga kooskõlas, kogete te alati vabaduse tunnet, sest Allikas on vabadus. On määratult suur vabadus kõrvaldada ego juhtimispuldist ning astuda järgmisele kogemuslikule tasandile, kus teie kõrgem mina on inkarneerunud sellesse kehasse ning teeb ego asemel valikuid. See on teie pärisosa, sest kõrgem mina – see oletegi teie ise. Ja Mer-Ka-Ba on imeline vahend meenutamaks, kes te olete, ning andmaks juhtimist üle jumalikule osale teis endas.

Kanaldas Riina Grethiel
2002/2003