Mis on Reiki?

 

Sõna Reiki koosneb tegelikult kahest sõnast – rei ja ki ning pärineb jaapani keelest. Ki tähistab universaalset, kõikehõlmavat elujõudu. Hiina keeles tähistab sama mõistet sõna chi; Indias öeldakse selle kohta prana; eesti nõiatraditsioonis on selleks sõnaks vägi või mana; meil tänapäeval kasutatakse enamasti väljendit bioenergeetika. Sõna rei tähendusi on aga pea lõputult. See tähistab universaalset, transtsendentaalset vaimu, müstilist jõudu, meelt, hinge, vaimu, taevalikku püha tarkust ning armastust, tänulikkust ning palju muud. Kui need kaks sõna nüüd kokku liita -  võimendada universaalne elujõud ki mõistega rei - saame universaalse elujõu energia, jumaliku tingimusteta armastuse energia. Reiki on seega kõike läbiv ja siduv eluenergia.

Reiki on alati olnud. Nii Buddha, Jeesus kui ka teised valgustunud isikud ning pühakud kasutasid seda, mida me nüüd tunneme Reikina. Reiki lihtsalt taasavastati loodusravimeetodina Jaapanis dr. Mikao Usui poolt 19. sajandil.

Kõige populaaremalt on Reiki tuntud kui kätega tervendamise tehnika, looduslik ning vaimne ravimismeetod. Reiki on täiesti sõltumatu kõikidest religioonidest ning uskumustest, kuid samas on teda võimalik kaasata pea kõigisse eluprotsessidesse,  õpetustesse ning uskumustesse. Reikis ei ole midagi müstilist ja keerulist. Reiki on lihtsus ise. Reiki aluseid on võimalik õppida ühe nädalalõpuga ning häälestamise hetkest alates võib Reiki-vahendaja Reikit täiesti iseseisvalt enese-  ning teiste tervendamiseks kasutada.

Reiki on spetsiifiline energia, mis aitab meie tervendamissüsteemil täie võimsusega töötada. Reiki mitte ainult ei ravi haigusi, vaid laiendab ka meie sisemist suutlikust, tasakaalustab vaimu ning keha. Reiki kutsub esile iseenesliku tervenemise, täidab elujõuga keha ja hinge, taastab hingelise tasakaalu ning hea enesetunde. Reiki toimib kõikidel tasanditel – kehalisel, emotsionaalsel, hingelisel ning vaimsel tasandil. Reiki hoiab alal meie energeetilise tasakaalu, lahustab kehasisesed energiablokeeringud ning aitab kaasa täielikule lõdvestumisele ning pingetest vabanemisele, vabastab meid stressist. Reiki aitab ka vabaneda halbadest harjumustest nagu liigsöömine, suitsetamine, ületöötamine ning mis kõige tähtsam – Reiki kiirendab meie liikumist vaimsel arenguteel.

Sageli kasutatakse Reiki võimetega inimeste puhul sõna tervendaja, kuid selguse huvides oleks kasulikum kasutada sõna vahendaja. Reikit ei saa kellelegi anda. Reiki energiat tõmmatakse tervendatava poolt läbi Reiki-kanali. Vahendaja lihtsalt pääseb sellele energiale ligi ning patsient/tervendatav ammutab ise seda temale vajalikku energiat, seda energia voogu ebateadlikult kontrollides. Reiki-vahendaja on nagu “tühi toru”. Temast saab kanal, mille läbi voolab kõikne armastuseenergia, Reiki energia. Reiki vahendaja on täiesti passiivne (meditatiivses seisundis), ta ei kasuta  vähimalgi määral oma energiat ning oma tahet. Seepärast tervendab Reiki energia nii vahendajat kui ka tervendatavat.

Pärast vastava häälestuse/pühitsuse saamist võib Reiki energiat kasutada kes tahes, mingeid looduslikke eeldusi selleks vaja pole. Reiki pühitsus avab meile lihtsalt ühenduse elujõu ning armastuse ammendamatu  allikaga. Peale pühitsuse saamist pruugib vaid asetada käed enda või mõne teise inimese kehale ning tervistav energia hakkab koheselt läbi käte voogama. Seega võib igaüks saada enese ning teiste tervendajaks. Veelkord, Reiki ei ole ususüsteem ning seepärast ei ole ravitaval energia vastuvõtmiseks vaja mingeid vaimseid juhtnööre ega ettevalmistusi. Ta ei pea isegi mitte uskuma Reiki toimimisse. Piisab vaid soovist proovida.