Sise-Maa ja Lemuuria tervendus

Riina Grethiel

Kosmilise ajaarvestuse järgi on lõppenud vana maailmakord ning alanud uus ajastu. Ja ehkki väliselt ei ole maailm, milles elame, kuigi palju muutunud, on meie sisemuses aset leidnud oluline teadvusemuutus, mis aja jooksul ka välises maailmas laiemalt nähtavaks ja tuntavaks saab. Inimkond on liikumas täiesti uuele arusaamise tasandile ning eelkõige väljendub see tõelise üksolemise sügavamas mõistmises ning kosmilisele teadvusele ja tingimusteta armastusele avanemises. See võimaldab uutel teadmistel meie eksistentsi olemuse kohta inimkonna ühisteadvusvälja ankurduda ning tuua kaasa mõistmist, tervenemist ja meelerahu. Lisaks meenuvad meile ka ammuunustatud teadmised varasematest kuldajastutest ning taas hakatakse mõistma teed, kuidas luua uut, tõelisel vabadusel põhinevat kuldajastut, mille aluseks on tingimusteta armastus ja südames elamine.

Üks kõige olulisemaid väliseid muutusi seisneb aga selles, et kõikjal kogu maailmas on avanenud või avanemas dimensioonidevahelised portaalid ehk Maa-Ema tšakrad, mille kaudu tulvab Maale väga suurtes kogustes kõrgsageduslikku valgust nii Sise-Maalt kui kosmilistelt tasanditelt, et toetada meie kõigi ärkamise ja valgustumise protsessi. Ja nii tõuseb kõikidele takistustele vaatamata inimkonna sagedus iga päevaga ning üha enam suudame püsida kõrgemas vibratsioonis ka kõige tavalisemaid igapäevaseid toimetusi tehes. Kõrgsageduslikud teadvuseseisundid, mis olid varem kättesaadavad üksnes sügavas meditatsioonis, on nüüd muutumas järjest lihtsamalt saavutatavaks. Loomulikult esineb ka tagasilööke, mida põhjustavad nii rahutused välises maailmas kui ka meie enda teadvuses pesitsevad vanad mustrid, mis genereerivad hirmu, sihikaotust, võistlemist ja vastandumist. Kuid just seepärast ongi niivõrd oluline olla teadlik oma pidevalt muutuvatest teadvuseseisunditest ning kui märkame sageduse langemist või negatiivsuse esilekerkimist, tuleb meil kas tugeva taotluse või mõne toimiva abivahendi toel oma tähelepanu kiiresti nihutada, südamesse naasta ning rahuseisund taastada.

Erakordselt tõhus abivahend nii kõrgemasse teadvuseseisundisse naasmiseks kui ka enesetervendamiseks on häälestumine Sise-Maa energiatele. Sise-Maa on ühteaegu Maa-Ema valgustunud süda kui ka väga eriline valgusmaailm Maa sisemuses, mis võngub seitsmenda dimensiooni sagedusribas ning kus on säilitatud ja alal hoitud kogu Maa puhast algmustrit. Tegemist on energeetilise ruumi ehk kosmilise tšakraga, mille kese asub täpselt meie planeedi keskpunktis ning talletab seal Algallika ja Suure Keskpäikese energiat. Samas on Sise-Maa ka omaette kõrgsageduslik reaalsus, kus elavad mitmed valgustunud rahvad, nende seas lemuurlased ja hüperborealased (ehk haldjad ja müütiline Kungla rahvas), kes toimivad täiuslikus kooskõlas ja harmoonias kogu kõiksusega. Elava mälestusena on nad säilitanud muistsete valgustunud kõrgkultuuride valgustumisele viivat tarkust ja sügavaid tervendamisalaseid teadmisi. Nüüd on nad valmis oma teadmisi meiega jagama, ehkki ainult juhul, kui meie sisemiseks taotluseks on kõige elava aitamine.

Lisaks lemuurlastele ja hüperborealastele kohtame Sise-Maal ka valgustunud lohesid – iidseid ja tarku olendeid, kes kannavad endas väga puhast jumalannaenergiat ning valvavad sissepääsu Sise-Maa valguseparadiisi. Et ennast lohedele avada, tuleb meil täielikult kõrvale panna negatiivne info, mida oleme varem nende kohta kuulnud või lugenud, sest kõik need lohed, keda kohtame oma Sise-Maa rännakutel, on väga iidsesse rassi kuuluvad valgustunud meistrid. Lohed on ääretult vanad ning on Maaga seotud juba peaaegu Maa loomise aegadest alates – seega 4,5 miljardit aastat. Nad on erakordselt võimsad kosmilised olendid ning praegu on nad meiega seetõttu, et aidata meil ületada see lävi, mis eraldab meie maailma kõrgsageduslikust Sise-Maast. Lohede energia on sarnane Tumeda Jumalanna energiale, mis saab väga hästi hakkama kõikvõimalike negatiivsete võngetega, mida me tavamaailmas toimides kergesti endasse võtame ning mis siis meie nägemust ja tajusid varjutama hakkavad. Valgustunud lohesid ei mõjuta sellised energiad vähimalgi määral ning nad suudavad need väga kergesti oma hingusega ära transformeerida.

Sise-Maa tervenduse põhimõtted

1. Kõige olulisem on avada oma süda – vaatamata kõikidele tagasilöökidele. Südame avatuse aluseks on aga võime andestada nii endale kui teistele ning aktsepteerida kõiki inimesi ja nende valikuid tingimusteta. See ei tähenda siiski, et peaksime alati kõigiga või kõigega nõustuma või end destruktiivsetele energiatele valimatult avama. Sellegipoolest tuleks loobuda kohtumõistmisest ja hinnangute andmisest – nii palju kui see tavatasandil toimides võimalik on – ning samuti ka liiga kõrgetest ootustest kellegi või millegi suhtes. Nii vabaneme kolmanda dimensiooni maailma võltsidest toimimismustritest ning suudame valida armastuse ja kaastunde igal hetkel. Tulemuseks on tõeline avatus ja mõistmine, et inimmõistus ei suuda nagunii kõike täielikult ja ammendavalt ära seletada. Arusaamine tuleb – aga alles siis, kui oma sagedust tõstame ning vaatenurka muudame.

2. Et mõista Sise-Maa ja Lemuuria tervenduse sügavaimat olemust, tuleks meil viibida võimalikult palju looduses ning häälestuda looduse tervendavatele võngetele. Kuna kõikjal üle kogu planeedi on avanenud dimensioonidevahelised portaalid ehk Maa-Ema suuremad ja väiksemad tšakrad, siis leidub Maa peal hulgaliselt väestavaid paiku, kus kogeme Sise-Maalt tulvavat tervendust ning saame oma energiataset märgatavalt tõsta.

3. Sise-Maa kõige tähtsam sõnum seisneb aga selles, et meil tuleb otsustada olla õnnelik ja valida oma elukogemuste väärtustamine igal hetkel. Tõeline õnn sünnib siis, kui meenutame nii enese kui teiste sisemist jumalikkust. Õnne valimine ei tähenda siiski negatiivsete emotsioonide allasurumist või kannatuse eitamist, vaid pigem kõikide oma puudujääkide ausat enesele tunnistamist ning mis tahes negatiivsuse transformeerimise ja tervendamise valimist igal hetkel. Selleks aga tuleb õppida toimima kooskõlas omaenda kõrgeima olemusega.

4. Sise-Maa ja Lemuuria tervenduse toel saab transformeerida ka negatiivseid emotsioone: viha – kõikemõistvaks kaastundeks, rahuks ja selguseks; iha – kannatlikkuseks ning mis tahes maagiliste manipulatsioonide läbinägemiseks, samuti tingimusteta armastuseks ja kõige elava suuremeelseks õnnistamiseks; kadedust – imetluseks ning teistes oleva jumalikkuse nägemiseks, samuti omaenda eesmärkidele ja elutööle keskendumise väeks; apaatiat ja depressiooni – esmalt rahuks, harmooniaks ja selguseks, seejärel aga rõõmuks ja energiliseks kõike elavat väärtustavaks tegutsemiseks; uhkust ja ülbust – hingepuhtuseks, meelerahuks ja väärikuseks, samuti eneses ja teistes oleva jumalikkuse tunnustamiseks; hirmu – universumi usaldamiseks ja sisemise juhtimise lakkamatuks kuulamiseks ja järgimiseks.

5. Kui avaneme Sise-Maa ja Lemuuria imelisele tervendusele, siis saame kontakti oma südames elava Allikaga ning meie südamekristallist tulvab välja väga võimas valge või kristallselge valguse voog, mille võimuses on ülendada ja tervendada nii meid ennast kui ka meid ümbritsevat maailma – kõike seda, mida me lakkamatult enesest väljapoole projitseerime ...

Järgnev meditatsioonikatkend pärineb audiokursusest "Sise-Maa ja Lemuuria tervendus".

***

Vii esmalt tähelepanu hingamisele. Hinga sisse valgust ja välja hingates lase lahti kõik segavad mõtted, kõik ootused, eelarvamused, kahtlused ja hirmud – samuti kõik ennast vähendavad mõtted. Luba neil hajuda olematusesse – säravasse valgusesse sinu ümber.

Sisse hingates kujusta, et sinusse voolab puhas tervendav energia kõrgematest dimensioonidest, kõrgematelt valgusetasanditelt. Seejärel loo otseühendus Allika endaga, tehes seda lihtsalt taotluse abil. Siruta oma teadvusekiir üles, otsekui suunaksid oma pealaelt valgusenoole ülespoole ja looksid oma mõtte- ja südamejõul valgusesilla, mis ulatub läbi kõikide vaimse hierarhiatasandite otse Algallikani välja.

Tunneta seda ühendust, kui puudutad oma tähelepanukiirega Algallikat ning koged, kuidas valgusevool, mis tulvab ülalt alla võimsa valgusekosena, seepeale veelgi säravamaks, kirkamaks ja tajutavamaks muutub. Sinusse laskub puhas lahjendamata Allika energia, mis avab kõik sinu tšakrad, peseb need läbi ning äratab sinus peituva kõrgeima potentsiaali. See valgus puhastab ka sinu energiakehad ja kõik sinu rakud, uuendades, noorendades ja tervendades neid, andes neile tagasi nende algse sära, kirkuse ja puhtuse ning pestes välja ka kõik madalamate dimensioonide maailmale omased kulumised. Nii taastab Allika valgus puhta algmustri igas sinu rakus.

See valgus voolab nüüd sinust läbi otse Maasse, ehitades valgusesilda ka Algallika enda ja Maa südame vahele.

Saa teadlikumaks Maa südamest ning näe seda Suure Keskpäikese peegeldusena – kirka päikese või kristalli kujul, mis Maa keskmes hiilgab ja särab. See on Maa enda ülestõusnud loomus, Maa jumalik kohalolek, Maa-Ema Allika Mina, Suure Keskpäikese väljendus, mis on Sise-Maal kõigile nähtav ja tänu millele Sise-Maa niivõrd kõrges sageduses võngubki, sest Suure Keskpäikse, Algallika enda peegeldus või õigemini hologrammiline kohalolek asub Maa südames.

Tunneta, kuidas keskpäikesed ülal ja all üheks võimsaks valgusesillaks ühinevad, mille tulemusel tulvab Algallika valgus sinusse nii ülalt kui alt, nii Maa südamest kui ka su pea kohal asuvast Päikesest.

Seejärel vii tähelepanu oma südamele ning ava oma süda täielikult, sest südame avamine on eelseisvas tervendusprotsessis äärmiselt oluline, kuna just nimelt südame avatus, südamega mõtlemine, südames elamine, südametarkus ja südamevalgus, lõputu kaastunne ning tingimusteta armastus kõige elava vastu kõikjal, on see energiamuster, mis tegelikult avab meie ees Sise-Maa avarused ja kõik need imelisemad paigad, kus valitseb alati paradiislik rahu ja harmoonia.

Taotle nüüd, et su süda oleks täielikult avanenud ja õitsele puhkenud. Kui tunned, et vajad selles osas veel abi, siis võid kutsuda ka oma kaitseinglit, kelle võimuses on hästi leebelt su südame ees olevad takistused kõrvaldada. Kaitseingli õrn puudutus on peaaegu märkamatu, ent juba kogedki sa avardumist. Tea, et oled täiuslikult kaitstud, sest sind ümbritseb eriline kõrgsageduslik eetertempel, mis on täidetud Algallika puhta ja selge valgusega, samuti sinu inglite ja teejuhtide, ülestõusnud meistrite kohalolekuga.

Kohal on ka saadikud Sise-Maalt – lemuurlased ja hüperborealased – valgustunud meistrid, kes on meie planeedil juba väga kaua aega elanud ja toiminud. Nemad on selle planeedi hoidjad ja kaitsjad, kelle jaoks inimesed on nagu väikesed lapsed, kes alles teevad oma esimesi samme kosmilise teadvuse suunas – suurema mõistmise ja arusaamise suunas. Me alles astume välja sellest kitsast kastist, oma väiksuse mudelist, mille oleme siin maailmas toimides omaks võtnud. Siiski tasapisi meile juba meenub meie tõeline olemus ning me saame üha enam teadlikuks oma tõelisest valgusest, oma algsest jumalikust olemusest, oma jumalasarnasusest.

Sa võid tunda nüüd, kuidas sa just praegu otsekui kookonist vabaned ning korraga saab nähtavaks kõige säravam valgus, mis tulvab välja sinu enda seest – see on ajatu ja igavikuline vaim, sinu tõeline olemus, kes kogeb oma kogemusi selles unenäos, meie ühises jagatud reaalsuses, kuid kes on oma olemuselt puhas valgus, lõputu kohalolek, piiritu kosmiline tarkus, kõige mõistmine ja kõigega üksolemine läbi südame.

Tunne nüüd, kuidas sinu särava olemuse sees avaneb just südametasandil üks peidetud aare – eriline valgusekristall või valgusekapsel, Suure Keskpäikese enese kohalolek sinu südames. Palu, et kõik tõkked ja takistused, mis võivad selle kristalli avanemist veel mingil viisil segada või selle tajumist ähmastada, hästi leebelt, pehmelt ja sujuvalt eemaldataks.

Kutsu appi ka ükssarvi, neid imelisi, seitsmenda dimensiooni olendeid, kes võivad suunata oma sarvest valgusekiire sinu südame suunas ja sulatada ära kõik takistused, mida oled aegade jooksul ja paljude elude vältel oma südame ette kuhjanud. Meenuta, et oled täiuslikult kaitstud ning et su südame sisemisest kristallist – kui see avaneb – tulvav valgus on teemanttugev ning ümbritseb sind ennast ja ka sinu südant läbitungimatu kaitsega, nii et sinust võiks suunduda väljapoole üksnes puhas tingimusteta armastus ja omaksvõtmine, ent samal ajal ei pääseks väljastpoolt sinu energiavälja mitte ükski madalam energia.

Tea, et neis kaitsetes ja tõketes, mida oled tavatasandil toimides oma südame ette ehitanud ning mille arhitektiks on sinu ego, võib leiduda pragusid ja mõrasid ning nende kaudu saavad sinu südameenergiat röövida tahtvad jõud varem või hiljem sisse pugeda. Seega ei ole ego tõkked ja kaitsed kunagi piisavalt tugevad, et sind kaitsta. Sinu ego on vaid illusioon ning ainult su sisemine olemus, mida iseloomustab jumalik valgus, puhas rahu, keskmesolek, harmoonia ning arusaamine tõest, suudab sind kaitsta. Kui teed nüüd ja praegu otsuse loobuda oma ego tõketest, siis see, mis tuleb asemele, on palju tugevam ja võimsam ning ühtlasi ka kõiki sind ümbritsevaid energiaid transformeeriv ja tervendav kaitse.

Taju nüüd, kuidas su süda üha rohkem särama lööb, otsekui oleks seal süttinud kõige säravam allikas, Algallika enda miniaruurne väljendus, mis on olemas nii Maa südames kui ka sinu pea kohal, Taevases Allikas. Tunne, et kui saad ühenduse südames elava allikaga, siis tajud valgust korraga ka kõikjal enda ümber – kõiges olemasolevas, kogu kosmoses. Ja kõik see, mis ei ole puhas Allika valgus, lihtsalt lahustub vaimu kõikevõitvas kohalolekus.

Sa tunned, kuidas kogu su keha täitub nüüd südame tervendavast valgusest, mis on eriline, kristalliline ja sädelev. See on selge valgus, mis võib paista ka valgena, kuid mis sisaldab kõiki olemasolevaid värvitoone, sealhulgas ka kuldseid ja hõbedasi toone. Siiski ei ole need värvid alati sisemise silmaga nähtavad, sest vibreerivad ülikõrges sageduses.

Lisaks sisaldab sinu südamevalgus ka geomeetrilisi mustreid, valgusglüüfe või -ruune, mis väljendavad teatud imelisi energiamustreid, millest Allika valgus koosneb. Kõik need mustrid ja värvid tulvavad nüüd välja sinu südamest ning sinu võimuses on saata neid ka oma kehasse ja ruumi enda ümber, oma energiaväljadesse, oma valguskehasse. Tunne, kuidas su keha üha enam valgusega täitub, kuidas kõik su rakud, veri, organid, luud ja lihased säravaks ja hiilgavaks valguseks muutuvad.

Ka kõik energiaväljad füüsilise keha ümber saavad nüüd täiesti puhtaks su südamest tulvava kauni kristallilise valguse mõjul, mis pärineb sinu sisemisest südamest – puhtast Algallika kohalolekust, mis sulatab ja lahustab su ego, meenutades talle, et ego on vaid teener, kes aitab küll selles maailmas teatud asju korda saata, kuid kellel ei ole mitte mingit pistmist sinu tõelise olemusega, sinus elava ajatu ja mõõtmatu jumalikkusega.

Tunne ka, kuidas ruum sinu ümber üha enam su südamevalgusest täitub, muutudes väga valgeks ja säravaks. Tunneta kõiki neid valgustunud olendeid, kes sind toetavad ja ümbritsevad, sinu vaimseid juhendajaid, õpetajaid, ingleid ja ükssarvi.

Sinu sagedus on tõusnud nüüd piisavalt kõrgele, et võid taotleda juurdepääsu Sise-Maale ...

***

 Ole see, kes sa tõeliselt oled. Just sellest on maailmale kõige enam abi ja toetust, sest siis lähtuvad sinust ulatuslikud mõjuringid, mis aitavad ka kõikidel teistel inimestel, kellega kokku puutud, oma tõelist olemust avastada, oma hingeteed leida ja lihtsalt õnnelik olla. Saada oma valgust kogu maailmale, kõikidele elavatele olenditele siin planeedil ja näe, kuidas kogu Maa, kogu planeet on mähitud säravasse õnnevaipa ...

 

SISE-MAA JA LEMUURIA TERVENDUS

 

Audiokursus "Sise-Maa ja Lemuuria tervendus" on abivahend kõrgema ja puhtama teadvuseseisundi taastamiseks Sise-Maa erakordselt tervendavate ja kõrgsageduslike võngete abil ning on loodud selleks, et pakkuda teile tõhusat abi, toetust, kaitset ja tervendust neil energeetilises mõttes väga keerulistel ja heitlikel üleminekuaegadel.

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt