Rahu olemus

St Germain

 Kui teie südamesooviks on rahu Maa peal, siis sündigu see.

Rahu on hetkes olemise seisund, viibimine harmoonias. See on täiuslik tasakaalusolek Kõiksusega. Rahu asub pimeduse ja valguse vahel. Rahu on tasakaalupunkt mis tahes polaarsuste vahel. Rahu on ka arusaamine polaarsuse eri avaldumisviisidest ning rahu ise ei vastandu millelegi. Rahu ei tunnegi vastandumist. Allikas ei tunne vastandumist. Allikas – Kõik, Mis Olemas On – ei vastandu mitte kunagi iseendale.

Omades vaba tahet, on inimesel valikuvabadus ennast vastandada ning see loob illusiooni eraldatusest. Hirm – järjekordne illusioon – loob samuti vastandumist. Vastandumine on alati põhjustatud hirmust. See on igavene spiraalne laskumine, mis kestab seni, kuni teil saab küllalt hirmust ja vastandumisest ning te lubate oma kõikvõimsal Mina Olen Kohalolekul see tasakaalu ja armastusega asendada. Kui te teete valiku vastandumisest loobuda, olete teinud otsuse alistuda oma jumalikule olemusele.

Kui olete sõbralik ja armastav, ent võitlete siiski selle vastandi, näiteks sõja ja vihkamise vastu, siis on see vastandumine. Ei ole tähtis, kas võitlete aktiivselt või kritiseerite ja halvustate neid nähtusi passiivselt. Teie mõtted loovad reaalsust nii või teisiti. Vastandudes millelegi, olete peagi nende samade vihaenergiate kütkes ning üksnes suurendate polaarsust enda ümber. Te võite küll öelda, et teie võitlus on suunatud sõja vastu ja rahu toetuseks, ent rahu ise ei tunne vastandumist ega võitlemist, isegi mitte sõja vastu, sest võitlemine üksnes suurendab segadust.

Rahu loob iseennast. Kui ütlete, et olete rahumeelsed, ent kui kritiseerite kedagi, kes tegi teie arvates midagi valesti, siis ei ela te rahus. Kui raiskate oma aega mingi süsteemi vastu võideldes või maailma ebaõigluse üle kurtes või teistega võisteldes, siis ei ela te rahus. Ka olukordade tembeldamine õigeks või valeks, heaks või halvaks, mustaks või valgeks, ei loo rahu. Seal, kus on vastandumine, rahu ei ole.

Te ütlete, et soovite rahu. Kuid selleks, et rahu luua, tuleb teil rahu kehastada. Ainus võimalus rahu luua on lubada teistel kogeda oma kogemusi, ükskõik kui tumedad need teile ka ei tunduks, sest kui viibite ise rahuseisundis, ei saa pimedus teid haavata. Te näete kõikjal rahu, valgust ja jumalikku armastust. Te näete inimeste tõelist olemust, vaatamata nende tegudele või sõnadele.

Kui te ei resoneeru mingi käitumise, hoiaku, tegevuse või teiste poolt antud hinnangutega, siis on väga tähtis seda endale tunnistada. Olge ärksad teadvustama oma rahulolematust, raevu, viha, hirmu ning soovi muuta olukordi ja inimesi, kellele te end vastandate. Ärkveloleku ja rahu seisundis ei saa teid mitte miski riivata. Raevukas ja paindumatu õiglusejanu ei ole veel tõelise rahu tööriistaks, vaid pelgalt millegi vastu tegutsemine. Üksnes rahu loob iseennast ega tunne vastandumist.

Te võite nüüd öelda, et niisama istumine ja mitte midagi tegemine ei aita ju probleeme lahendada. See võib olla tõsi, kuid vastandumine üksnes võimendab võitlust ja viha. Kehastage rahu ja rahu saabub. Elage rahus, olge rahu, hingake rahu, nähke rahu, kujutlege rahu.

Ärge mõistke kohut rahu nimel. Taevane rahu ei sisalda lahinguid ega kohtumõistmist. Selleks, et tuua taevast Maa peale, tuleb teil lihtsalt alistuda oma tõelisele olemusele. Mina Olen Kohalolek ei tunne vastandumist, ta tunneb üksnes rahu. Kui relvastute millegi vastu, siis lõikate end ära armastusest ja valgusest, oma tõelisest olemusest.

Inimese madalam loomus – tema ego – kasutab hirmu, et vastanduda valgusele, teie tõelisele olemusele. Vastandumine on inimlik looming. Unustage see. Keskenduge rahule enda sees ja see laieneb kõikjale. Keskendudes hirmule, te vaid suurendate selle hulka maailmas. Sest seda, millele te keskendute, te ka loote. Mõistke, et tervis, rõõm, õnn ja armastus on teie sisemise rahu viljad. Kritiseerimine, valu, raev, solvumine on aga vastandumise tagajärg.

Te võite öelda: „Ma olen rahuarmastav inimene ega vastandu millelegi.“ Kuid vaadake seejärel puhta südamega ja ausalt endasse. Vabastage end eraldatusest, mille olete ise loonud. Kritiseerides teiste vaateid ning rõhutades enese vaadete õigsust, te vaid suurendate polaarsust. Igale „heale“ asjale vastandub duaalses maailmas kindlasti vähemalt sama võimas ports „halba“. Rahu ei teki, kuna pendeldatakse lõputult hea ja halva vahel. Üksnes siis, kui pendel seisatab hea ja halva, õige ja vale, pimeduse ja valguse vahel, võib rahu saabuda. Rahu asub polaarsuste vahepeal, mitte ühel või teisel poolel. Senikaua, kui mõistate kohut hea ja halva üle, ei ole rahu võimalik. Vaid siis, kui lõpetate selle pideva vastandumise, vastumeelsuse valitsuse, poliitika, majanduse või inimeste suhtes, saab rahu siia ilma saabuda. Isegi siis, kui teie vastandumine teenib teie arvates rahu, ei ela te tegelikult rahus.

Kõik, mis paistab teile valesti või halvasti, on vastandumine. Te olete kõigega üks, osake Kõiksusest, seega ei ole mõtet anda hinnanguid. Ülima Tõe järgi ei ole head ega kurja, kõik lihtsalt ON. Kõik on teis endas ega ole loomult hea ega halb.

Kandke rahu endas. Avastage vaatlemise teel endas need valdkonnad, kus te veel vastandute oma tõelisele olemusele. Avastage oma vastandumise põhjus ning tehke sellega rahu.

Kui tunnete, et teile on tehtud ülekohut, siis tehke selle ülekohtuga rahu. Vaid nii loote te rahu, mitte võideldes selle vastu jõu või kritiseerimisega.

Te ei ela rahus, kuni te ei ole teinud rahu endaga.

Jah, ebaõiglus on olemas ja on olemas ka õige tegutsemine, kuid lahingud ja vastandumine ei toimi rahu loomisel. Üksnes rahu ise loob rahu.

Kui te suudate armastada – tõeliselt armastada – seda, millele te end vastandate, ning mitte enam hirmuga reageerida, siis muutub maailm ning naaseb puhtasse olekusse – rahu seisundisse.

Elage oma enda elu. Olge õiglased, mõistke oma tegude tagajärgi ja julgege nende eest vastutada. Kui on midagi, millele reageerite halvakspanu või hirmuga, siis ei ela te rahus. Sõnad rahust ei loo veel rahu. Rahu kajastub teie tegudes ja olemises. Te ei saa luua rahu, kuni see pole saanud teie olemuseks.

Rahu ei ole midagi abstraktset, fantastilist ega allegoorilist. See pole miski, mis langeb alla taevast ning peseb ära inimkonna hirmud, viha, sõjad. Elage lihtsalt ise rahus ja te viite seda kõikjale, kus te ka ei viibiks, isegi kõige pimedamatesse paikadesse. Kiirake rahu välja igal oma sammul, igal hingetõmbel. Tõeline rahu on võimas jõud ning lahustab kõik, mis selle vibratsiooniga ei resoneeru.

Kui teie südamesooviks on rahu maailmas, siis sündigu see. Austage Maad, austage üksteist. Lõpetage võitlemine. Lõpetage vastandumine. Lõpetage kohtumõistmine. Lõpetage vigade otsimine. Lõpetage kurtmine. Hakake armastama, hoolima kõigest, tegutsege  ärkveloleku seisundis, kaastundes ja mõistmises. Rääkige rahust, mõelge rahust, toimige rahus, tehke rahu kõigega.

Kujustage aega, kohta ja olemisviisi, kus valitseb koostöö, rahu, armastus, rõõm, harmoonia ja tasakaal. Unistades rahust, manifesteerite te seda siia maailma, sest see, millele te keskendute, manifesteerub.

Kui ihkate rahu, siis peate ise saama rahuks ja elama rahus. Pange tähele, kui end taas millelegi vastandate, ja küsige siis oma kõrgemalt minalt: „Millele ma vastandun? Kui kõik olemasolev on Jumal, siis miks ma pean iseenda vastu võitlema? Aita mul leida rahu ning muuta see vastuseis minus rahuks.“

Oma vaimse arengu teel tuleb teil saavutada sisemine rahu, mis asub vastandumise kohal, väljaspool valgust ja pimedust. Paljud teist arvavad, et rahu asub vaid kõige valgemas valguses. Ja tõesti on võimalik sealt rahu leida. Kuid kõige valgemat valgust ei saavutata seni, kuni ei ole mõistetud kõiki energiaid, kõiki polaarsusi ning nende üksolemist kõrgeimatel olemisetasanditel. Tõeline rahukogemus ületab polaarsuse ning asub polaarsustevahelises tasakaalus.

Te olete leidnud rahu, kui suudate olla inimeste seas, kes end teile vastandavad, ilma nende inimeste emotsioonide ja mõtetega kaasa minemata, vaid neisse mõistvuse, rahu, armastuse ja kaastundega suhtudes. Kui te keskendute armastusele ja rahule, siis universumi seaduste järgi suurendate te selle hulka. Keskendudes halvale, inimeste vigadele, suurendate vaid polaarsust. See millele te keskendute, seda te ka loote.

Kui olete loonud rahu iseendas, peegeldab seda ka maailm teie ümber. Märgates kusagil midagi ebameeldivat teiega „halvas“ mõttes resoneerivat, võite olla kindlad, et te ei ela veel rahus. Väline maailm on teie sisemaailma peegeldus. Kui olete rahus, märkate ka välises maailmas üksnes rahu.

Uskudes armastuse ja rahu jõusse, on kõik võimalik. Tõeline usk neisse väärtustesse suudaks peatada isegi kuule, dematerialiseerida relvi, äratada ka kõige julmema sõdalase südame. See on tõesti niivõrd lihtne. Armastus ja rahu loovad armastust ja rahu.

Tooge armastust ja rahu oma elu kõikidesse valdkondadesse ning maailm teie ümber muutub. Saage rahu kandjaks ja peagi märkate te rahu kõikjal enda ümber. Teist kiirguv rahu inspireerib ka teisi, kes teid järgivad, ning rahu maailmas saab tasapisi tõelisuseks. Armastage üksteist ja te kogete rahu. Heitke kõrvale oma vastandumised, võistlemised, sisemised võitlused. Enam ei ole vaja kannatada ega võidelda. Kui teis tärkab rahu, toote te rahu maailma. Olge armastus ja te loote armastust.
 

  Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt