Isiksuse ettevalmistamine hingega ühinemiseks

  

Ühinemine hingega avardab teie teadvust ning muudab teie mõtlemist, teie tundeid, eluviisi ning suhteid. Seepärast on tähtis enne ühinemist hingega võtta endale aega ning vaadata üle kõik hirmud, kahtlused ning muretsemine, mis võivad sellega seoses esile kerkida.

Et hajutada kahtlusi ning lakata muretsemast, võite te kohtuda ning töötada oma isiksuse eri aspektidega. Teie isik koosneb paljudest fragmentidest, mida võib nimetada subpersonaalsusteks. Need kujunesid välja teie varasemas eas erinevatel eluetappidel (mõned isegi eelmistes eludes) ning nad kannavad teist pilti, mis võib olla juba ammu aegunud. Nad töötavad sageli mõne varasemas eluetapis aktuaalse eesmärgi heaks, mis aga enam üldse teie eesmärk olla ei pruugi. 

Seega tuleb teil oma isiksuse osadega ühendust võtta ning viia nad kurssi oma praeguse hetke eesmärkidega, et nad võiksid hakata teiega koostööd tegema. Tegelikult tuleks seda kooskõlastamist teha iga kord, kui midagi teie plaanides või eesmärkides muutub. 

Iga kord, kui tunnete vastuseisu hingega ühinemise suhtes, võtke endale aega, et minna meditatsiooni ning otsida üles subpersonaalsused, kelle hirmud, kahtlused ning mured tuleb ära kuulata ning transformeerida. Sel viisil võidate te nende toetuse ning nad hakkavad teiega koostööd tegema. Nad võivad muuta oma saboteeriva vastutöö toetuseks ja abiks. Sel viisil saab teist integreerunud isiksus, kes on ühendanud oma erinevad aspektid ühiste sihtide nimel ning te hakkate toimima kui iseenda kõrgem mina, kes on teadlik oma hinge ning vaimu eesmärkidest ning on valinud nende teostamise siin elus.

 

Meditatsioon

Et luua ühendust oma isiksuse osadega, lõdvestage kõigepealt oma keha. Hingake sügavalt sisse. Rahustage oma emotsioonid ning vaigistage meeled. Kujutlege, et olete imeilusal aasal.

Te olete iseenda kõrgem mina – tark, kõiketeadev, kaastundlik, rahulik ning tasakaalukas. See on see osa teist, kes teeb koostööd hingega ning vahendab hingetarkust teie isiksuse kõikide osadeni. Te kasutate praegu oma kujustamisejõudu, selleks et olla oma kõrgem mina, seega pole midagi katki, kui teil on tunne, nagu te ainult teeskleksite kõrgemaks minaks olemist. Niisiis kujutlege, et mõtlete, tunnete ning tegutsete, nagu oleksite te iseenda kõrgem mina.

Laske aasa rahul ning harmoonial tungida teie olemusse. Nuusutage lillede lõhna. Tundke oma näol õrna tuulepuhangut. Kui olete valmis, kutsuge aasale see osa teie isiksusest, kes vajab tähelepanu ja ärakuulamist, selleks et võiksite kohtuda oma hingega. See subpersonaalsus võib hingeühendusele vastu töötada sellepärast, et on hõivatud teiste eesmärkide kasuks töötamisega. Mõelge selle subpersonaalsuse peale ning kutsuge ükskõik millist subpersonaalsust, kes soovib, et teda ära kuulataks just praegu. Nüüd te näete, kuidas üks olend ilmub kaugemal nähtavale ning tuleb järjest lähemale. Pöörake tähelepanu sellele, milline ta välja näeb. On ta mees või naine? Kui vana ta on? Mis tal seljas on? Kuidas ta liigub? Pange tähele kõiki üksikasju.

Laske tal tulla endale nii lähedale, et saate alustada vestlust. Ta on tahtnud teiega rääkida ning on nüüd õnnelik, et olete valmis teda ära kuulama. Võtke endale aega, et see subpersonaalsus ära kuulata… Õppige teda tundma ning mõistke, millised on tema eesmärgid. Tundke tingimusteta armastust, nagu teil kõrgema minana tema vastu on. Kallistage seda subpersonaalsust, teda kogu südamest omaks võttes.

Öelge talle nüüd, et viite ta mäe otsa, kus näitate talle oma elu avardunud vaadet. Võtke tal käest kinni ning rännake koos mäetippu. Te võite jalutada, tantsida või isegi lennata sinna. Päike paistab teie mõlema peale. Valgus avaldab mõju teie subpersonaalsusele ning ta hakkab muutuma. Te märkate, kui ilusaks ta muutub, mida kõrgemale te jõuate.

Kui olete kohal, näidake talle avardunud vaadet oma elust – avarat orgu allpool. Laske tal näha, kui palju rohkem on teie elus kui see, millest ta siiani teadlik oli.

Olles oma kõrgem mina pöörduge nüüd selle subpersonaalsuse poole ning küsige tema käest, kuidas on ta proovinud teid siiamaani toetada. Kõik teie subpersonaalsused proovivad teid aidata, isegi kui näib, et nad töötavad teie vastu. Nad võivad üritada teha head vastavalt vanadele mustritele, mis baseeruvad vanadel eesmärkidel ning piltidel teist, kes te olite minevikus. Tänage seda subpersonaalsust kõige selle eest, mida ta on proovinud teie heaks teha. Ta tahab, et teda ära kuulataks ning hinnataks. Vaadake, kuidas ta muutub tunnustuse mõjul ilusamaks.

Näidake talle oma uusi plaane ning eesmärke, nagu näiteks hingega ühinemine, südamekeskuste äratamine ning oma armastusevõime suurendamine. Küsige oma subpersonaalsuse käest, kas tal on selles osas hirme. Rääkige temaga, veenge teda. Öelge, et tal on ikka veel tähtis osa teie elus ning paluge tal aidata end oma uute plaanide ning unistuste elluviimisel. 

Pange tähele, kuidas see osa teie isiksusest pehmeneb, kasvab ning muutub sedamööda, kuidas temani jõuab arusaamine sellest, kes te olla tahate.  

Öelge oma subpersonaalsusele nüüd, et kui ta tahab, kutsute te mõne ingli või ülestõusnud meistri, kes aitaks tal muutuda iseenda kõrgemaks väljenduseks. Kui teie subpersonaalsus on nõus, siis see valgusolend, keda kutsute, ühineb teiega ning viib subpersonaalsuse kõrvale, et vahendada talle tervendavat ning transformeerivat energiat. Võtke selle jaoks nii palju aega, kui vaja on. Lõpuks toob valgusolend selle subpersonaalsuse teie juurde tagasi. Tänage seda imelist olendit (inglit, meistrit või juhendajat) osutatud abi eest. Olend lahkub. 

Vaadelge nüüd oma muutunud subpersonaalsust. Millises vanuses ta nüüd on? Kuidas on ta muutunud? Rääkige mõttes temaga. Küsige, kas ta nüüd teeb teiega koostööd, toetades teie eesmärke, visioone ning unistusi. See on tähtis samm. Jätkake suhtlemist selle subpersonaalsusega, kuni ta on nõus koostööd tegema. Paluge tal olla loov ning pakkuda välja kolm viisi, kuidas ta teid teie eesmärkide saavutamisel toetada saaks. 

Tänage oma subpersonaalsust selle koostöö eest. Te mõlemad töötate nüüd koos selleks, et luua teie uut elu. 

Kujutlege, et see subpersonaalsus seisab oma kõrgeimas olemisevormis teie ees. Vaadake, kuidas ta muutub nüüd valgusesümboliks. Võtke see sümbol oma südamesse ning sulage sellega ühte. Te olete saanud üheks selle osaga iseendast, kes varem teie vastu töötas. Tunnetage uut valgust enese sees, mis tuleneb sellest, et teie ja teie subpersonaalsus on ühinenud, et luua kontakti hingega ning äratada teie südamekeskused ning muuta teie visioonid, lootused ning unistused reaalsuseks.

 

Valmistage oma isiksus hingega püsivas ühenduses olemiseks ette, kohtudes iga subpersonaalsusega, kes võib seda takistada. Iga kord, kui tunnete vastupanu hingeühenduse loomise suhtes või kui teete midagi, mille puhul teate, et see pole teie jaoks hea, määratlege see subpersonaalsus, kes on sellesse segatud ning transformeerige ta eelpool äratoodud meditatsioonis läbitud astmeid kasutades oma kõrgeimaks olemisevormiks.

 

Kõige levinumad uskumused või tunded, mis iseloomustavad hingega ühinemist takistavaid subpersonaalsusi:

Kardab kaotada võimu ja kontrolli olukorra üle; hirm, et teda enam ei vajata.

Kardab, et teie elu muutub – mis sest, et paremaks.

Kardab, et hingega ühinemine teeb teid liiga vägevaks ning tal on hirm olla vägev.

Oletab, et elada ühenduses hingega on pingutav ning et see ei pruugi õnnestuda.

Muretseb, et inimesed ei armasta teid enam, kui muutute ning kasvate; kardab, et teid jäetakse maha, kui olete erinev.

 Ei ole kindel, et ühinemine hingega oleks kõrgeim eesmärk; ootab midagi veel paremat.

Muretseb, et kaotate reaalsustaju ning ei saa praktiliste asjadega enam hakkama.

Tunneb, et ei vääri seda armastust, mis teie ellu hingega ühinedes tuleb; ei oska armastust vastu võtta.

On veendunud, et te saate isegi hakkama ning ei vaja hinge.

 

Orin

 

Kokkuvõtlikult Sanaya Romani raamatust "Hingearmastus" (Soul Love)

 

Hingega ühinemine

Kõrgem mina ja hing - on nad erinevad?