Südame püha ruum

Drunvalo Melchizedek

 

Üle kolmekümne aasta on inglid juhtinud mind ja avardanud mu teadmisi inimese valguskeha Mer-Ka-Ba kohta ning õpetanud selles elama. Kui kirjutasin oma esimesed kaks raamatut “Elulille iidne saladus” I ja II osa, oli mu arusaamine Mer-Ka-Ba’st veel inimmõistuse raamistikuga piiratud, nagu ma sellele nüüd tagantjärele vaatan. Mul polnud aimugi, et siin on peidus veel nii palju rohkemat. Mer-Ka-Ba aluseks olev püha geomeetria paistis nii lõpetatud ja nii täiuslik.

Kuid umbes kümne viimase aasta jooksul, juhituna samadest inglitest, on mulle antud kogemusi, mis on selgelt näidanud, et mu arusaamadel selles valdkonnas oli veel avardumisruumi.

Ühel päeval, mõned aastad tagasi, kui mediteerisin oma Mer-Ka-Ba sees, leidsin end korraga maailmast, mida ma ei mõistnud. Olin kaljukoopa sisemuses. See oli nii ehe kogemus, nii reaalne kui mis tahes paik, mida olen näinud siinses maailmas.

Kui ma oleksin sattunud sinna koopasse vaid korra või kui seda oleks juhtunud kasvõi ainult mõned korrad, oleksin tõenäoliselt jätnud antud kogemuse sinnapaika ning jätkanud oma meditatsioonidega suunas, mida sinnamaani Mer-Ka-Ba’d praktiseerides järginud olin.

Kuid juhtus nii, et sedamööda, kuidas sündmused edasi arenesid, hakkasin end varsti leidma sellest kaljukoopast kaks või kolm korda nädalas.

Aastaid ei olnud mul tegelikult aimugi, mida see tähendas või mis üldse toimub. Kuid aeglaselt, väga aeglaselt hakkas mulle koitma, kus ma olen. Olin oma enese südame sisemuses!

Seda koobast ei olnud valmistanud loodus. Oli selge, et selle oli loonud inimene – või vähemalt inimese teadvus. Koopa seintel võis näha inimeste kujutisi, seal olid ka astmed, mis viisid allapoole, teisele tasapinnale, kus tajusin olevat valgusevälju, mis takistasid mul allapoole minemast ning nägemast, mis seal on. Kuid kõige intrigeerivam minu jaoks oli väike valgest liivast ring, mis tundus olevat täiesti teistsugune mis tahes teine asi selles koopas.

Ühes oma südame valgustumise teekonna punktis paluti mul mitme sõltumatu allika poolt seda kogemust õpetama hakata. Ning kuna nüüdseks olen esitanud antud õpetust juba rohkem kui neljale tuhandele inimesele ning kuulnud enam kui kaht tuhandet kirjeldust teiste inimeste isiklike kogemuste kohta nende südameruumis, olen hakanud mõistma inimsüdame olemust. Nimelt hõlmab selle olemuse üks aspekt unenägemist ning kujundeid, teine aspekt aga – ning see on kõige olulisem – selle loomist, mis manifesteerub välises maailmas.

Juba iidsetes müstilistes koolides tunti meditatsiooni õppimise puhul nelja põhilist taset: 1) vibratsioonide tajumine (ka värvide nägemine); 2) spontaanselt tekkivate piltide ning kujundite vastuvõtmine ja tõlgendamine; 3) ümberpööramisekunst ehk energiate transformeerimine (näit. negatiivse muutmine positiivseks) minevikus, olevikus ja tulevikus; ning 4) teadlik unenägemine ehk reaalsuse loomine teatud kujundite ning mustrite ellukutsumise teel (siin kohal tuleb märkida, et vana aja inimeste seisukohast olid kõik kujundid – siinne reaalsus, kujutlused ning unenäod – olemuslikult võrdsed).

Hiljuti kogesin ma, kuidas südant ning mõistust, südame toroidseid välju ning Mer-Ka-Ba’d on võimalik ühitada sellisel viisil, et see suunab meie teadvuse keskme tagasi südamesse.

Nii kaua, kui mõistus ja ego valitsevad loomise üle, jätkuvad ka probleemid välises maailmas, sest ego mõtleb ainult iseenesest ning elab duaalsuses.

Kuid kui meid juhib süda, läheb kõik tagasi tasakaalu, sest süda tunneb ning teab üksnes Kõige Elava üks-olemist. Kuigi meie ego on olnud vajalik viimased 13000 aastat, on tal nüüd aeg taas kord tagasi astuda ning jääda lihtsalt potentsiaalis sisalduvaks osaks inimesest. Ego ei ole endisel kujul rohkem tarvis. Süda teab täpselt nii õiget ajastust kui ka teed, mida mööda minna.

Kui loete neid ridu siin ainult oma mõistusega, siis mis iganes järeldustele te ka ei jõuaks, pole see “tõde”. Südames elamise tähendus ei ole kättesaadav mõistust juhtivale loogikale. Kui aga suudate lugeda südamega, siis mõistate.

See aga on teie valik. Ning nii on see alati olnud.

 

Armastuses ja teenimises,

Drunvalo