Tarkade kivi

Serapis Bey

Katkend Eric Kleini raamatust "Püha teekond"
 

... Teie kehastumise peamiseks eesmärgiks on vaimne kasv ja teenistuse pakkumine maailmale. Üks osa sellest teenistusest on saada võimalikult puhtaks Tõe väljakiirgajaks, sest Tõde on väga võimas valgus, mis aktiveerib ning äratab magavas teadvuses mõistmise, et maisel eksistentsil on olemas ka kõrgem eesmärk. Tõe väljakiirgamine on ülioluline roll, sest ilma kõrgema eesmärgita käiksid kõik olendid ringiratast, elades sihitut ja mõttetut elu. Koos kõrgema eesmärgi hoomamisega saabub ka mõistmine, sellega kaasneb rahulduse ja eneseteostuse tunne ning võime ületada füüsilise eluga seotud igapäevased väljakutsed ja ebamugavused. Kui teate, et olete siin kõrgema eesmärgi täitmiseks, siis on teil palju lihtsam taluda ka maise kehastumisega kaasnevaid raskusi. Te mõistate, et kõik need kogemused on teie kasvuks üliolulised.

Nüüd aga lihtsalt lõdvestuge ning avage end minu tervendavatele energiatele.

Kasutades terminoloogiat, mis pärineb alkeemia vallast, võib Tõde võrrelda tarkade kiviga. Varasematel aegadel kaasnes teatud alkeemiliste praktikatega ka aine struktuuri muundumine. Üheks selliseks näiteks, mis asjasse pühendamatute arvates ongi alkeemikute peamine eesmärk, oli võime muuta tina kullaks. Liikusid kuulujutud, et eksisteerib müstiline tarkade kivi, millega tina hõõrudes või puudutades see kullaks muudeti. Tegelikkuses niisugust ainet loomulikult ei eksisteerinud. See oli väljamõeldis, mis varjas tõsiasja, et tõelised alkeemikud olid meistrid, kes suutsid muuta tina kullaks või milleks iganes, kuna olid õppinud vastavat teadvusetasandit enese sees täielikult valitsema. Neil aga, kes üritasid tõelisi meistreid üksnes väliselt jäljendada ning otsisid tina kullaks muutmisel tarkade kivi, õigeid manamis- või lausumissõnu või alkeemilist valemit, ei õnnestunud see kunagi.

Ka teie kogete alkeemilist reaktsiooni, mille käigus teie madalama mina tina oma jumalikust olemusest teadlikuks saamise protsessis Allika Mina kullaks muutub. Ja selles alkeemilises protsessis esindab Tõde – õigemini Tõe vibratsiooni – just tarkade kivi. Nimelt on Tõe vibratsiooniline sagedus see, mis teid sisemiselt puudutades selle muundumise käivitab. Seega põhjustab Tõe vibratsioon teie sees alkeemilise reaktsiooni, toetab seda ning aitab sel teostuda. Ja kuigi nimetatud reaktsiooni pole võimalik lõpule viia ilma jumaliku armastuseta, pole seda võimalik saavutada ka ilma Tõe vibratsiooni tundmata.

Kui ma räägin Tõest, siis ei pea ma silmas puht intellektuaalseid fakte. Tõde on sügav, algne ning muutumatu energia. Tõde on oma olemuselt seesama valgus või vibratsioon, mis iseloomustab teie Mina Olen Kohalolekut, Jumalat või vaimu. See on kogu loodu algolemus. Tõde ei saa sõnadesse panna, seda saab vaid kogeda, kui inimene järgib oma elus vaimseid seadusi. Teil tuleb Tõega tutvuda, sellega silmitsi seista ning sellele oma elu rajada. Teil tuleb luua Tõega lähedane suhe, mitte mingi flirtiv või ajutine suhe; teil tuleb olla Tõele tõeliselt pühendunud.

Sageli ütlevad inimesed, et see või teine idee tundub neile päris põnev. See tähendab seda, et nad vaid flirdivad nende ideedega. On küllalt palju olendeid, kelle hulka kuulub suurem osa selle planeedi elanikkonnast, kes üksnes nii toimivadki. Ning on palju vaimsele teele asunud inimesi, kes alustavad oma teekonda just vaimsete ideedega flirtimisest. Jah, algul võite te tõesti lihtsalt niisama Tõega flirtida – kuni see teid ära võrgutab ning täielikult endasse haarab! Kuid pärast seda muutub elamine avatuseseisundis teie jaoks ainuvõimalikuks olemisviisiks, kuna lakkamatult tahate te teada: „Mis on Tõde? Mis on kõrgeim tarkus? Kuidas ma suudan ära tunda Tõe, mis ületab pelgad ideed vaimsusest? Kuidas jõuda Tõe tunnetuseni, mis ületab kõik kontseptsioonid ning on puhas armastuse kogemus?“

Nagu te nüüdseks ilmselt aru olete saanud, on teie vaimse teekonna üheks osaks Tõe peeglisse vaatamine. Selles peeglis näete te iseennast. Te näete seda osa endast, mis on tõeline, ning ka seda, mis on illusoorne. Kui vaatate seda osa endast, mis pole tõeline, ehk oma ego, siis selleks läheb vaja julgust, eks ole? Sest Tõde vapustab teid. See äratab teid ning purustab kõik ahelad, mis on teid selle unenäoga sidunud. Sest unes viibimine ei rahulda teid enam. Aegamisi õpite te Tõe energiat, mis voolab teie südamesse otse Algallikast, armastama, austama ning sellele tuginema. Te õpite selle järele igatsema, sest te teate, et koos Tõega leiate ka üles armastuse, ning see on uks, mis viib teid koju. Selleks, et elada tõelist ja täisväärtuslikku elu, tuleb teil Tõele täielikult alistuda ning seda üle kõige austada. Ja kui te peate tegema valikuid, siis heidate te enne valiku tegemist alati pilgu ka Tõe peeglisse. Te julgete valida kõrgeima tee, vaatamata sellele, et see võib sageli palju raskem tunduda, sest te teate, et ükski teine tee ei vii teid koju teie tõelise olemuse juurde – mis on armastus, lõputu ja piiritu armastus, mida mitte keegi teilt kunagi ära võtta ei saa, sest te ise oletegi see Armastus.

Paljud meistrid vahendavad teile meie vestlusringide käigus oma erilisi ja imelisi energiaid. Igaüks meist on nagu tarkade kivi, sest puutudes kokku meie energiaväljaga, leiab teie sees aset transformatsioon, tervenemine ja avardumine. See transformatsioon toimub sõnade ja ideede maailmast kõrgemal tasandil. See leiab aset seepärast, et teie südametes peitub siiras austus ja soov õppida tundma Tõde ning ka seepärast, et Tõde ümbritseb ja täidab teid. Seega, mu kallid, lubage sel kõigel toimuda. Lihtsalt jälgige iseenda järk-järgulist avanemist. Ebaselguse ja ebakindluse hetkedel kutsuge mind või teisi meistreid. Kutsuge Tõe vibratsiooni. Sest Tõde pakub teile kogemusi, mille käigus saate õppida eristamist. Olles kord Tõe ära tundnud, kõrvutate alati kõiki oma kogemusi selle elamusega. Ja kui mõni kontseptsioon, mille Tõele vastavuses te selgusele jõuda püüate, ei resoneeru teie sisima Tõe vibratsiooniga, on seda palju lihtsam kõrvale heita. Kuni te aga pole veel jõudnud täieliku ja kõikehõlmava, ülima ja olemusliku Tõe kogemuseni, eksisteerib alati võimalus segaduseks ja raskusteks oma otsuste ja valikute tegemisel. Kuid kui teis juba võngub see sisemine Tõe vibratsioon, siis omate te tarkade kivi, tunnete ära Tõe kullaproovi ning oskate tina kullast eristada ...

 

Katkend pärineb Eric Kleini raamatust "Püha teekond"
 

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt