Tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega

- Riina Grethiel -

 
Leia endale mugav asend. Vii tähelepanu hingamisele. Hinga sügavalt, endale sobivas rütmis. Lase lahti kõik segavad mõtted, kogu väline maailm.  

Suuna nüüd tähelepanu järjest rohkem oma sisereaalsusele. Suundu teadlikult sissepoole, läbistades kõiki neid maske ja katteid, mida tavareaalsuses kannad, sisenedes hästi puhtasse, kirkasse ja säravasse valgusesse oma südames, kus asub sinu tõeline jumalik olemus. 

Meenuta oma ühendust Maaga, selle planeediga, Suure Jumalanna kehastunud väljendusega, kujustades kuldseid juuri, mis väljuvad su jalataldadest ning ühendavad sind Maa-Ema armastava südamega.  

Meenuta ka oma ühendust Algallika ja Loojaga, kujustades Teda särava ja hiilgava valgusallikana oma pea kohal. Tunne Allika valgust ka enese sees, oma südames ja kõikjal enese ümber, ent su pea kohal hiilgab see eriti kirkalt ja säravalt, tähistades järgmist valgustasandit, kuhu kasvamas ja avardumas oled.  

See imeline, säravpuhas Allika valgus voolab nüüd sinusse, muutes ka su südamevalguse veelgi kiirgavamaks ja selgemaks. Ja sa võid näha, et see valgus voolab sinust läbi, Maasse, puhastades ja õnnistades seda planeeti ning aidates ka planeedi enda sisemisel valgusel veelgi nähtavamaks ja tuntavamaks muutuda. Kogu taaka olematusesse lahustades või säravaks ja kirkaks valguseks muutes avanevad Maa-Ema tšakrad ehk imelised valgusväravad kõrgemate dimensioonide maailmadesse, kust tulvav valgus rikastab, tervendab ja ülendab seda sagedusriba siin, kolmanda dimensiooni maailma, kus aastatuhandeid on elu võitlusena kogetud.  

Ja Allikas suunab nüüd sinusse ka oma erilisi jumalikke omadusi või valgusmustreid, mida võib nimetada Kõrgema Tahte kiirteks. Need aitavad sul järk-järgult, otsekui treppi mööda tõustes üha kõrgemasse sagedusse ülenduda ja saada üha enam selleks, kes sa tõeliselt oled. Iga aste selles protsessis on oluline ja vajalik ning kokku moodustavad järgnevad 22 Kõrgema Tahte kiirt tervikliku teekonna valgusesse, kuldajastu sagedusse, mida on võimalik  kogeda siin ja praegu, selles maailmas, kui heidad eneselt kõik tõkked ja piirangud ning saad selleks, kes sa tõeliselt oled – iseenda Allika Minaks

Esimene Kõrgema Tahte kiir on Tahe, Mis Pühitseb, mis loob su ümber vaba, puhta ja avara vaimse ruumi, nii et vaimne valgus võiks sinu reaalusesse veelgi tugevamalt laskuda ja ankurduda. 

Ja Teine kiir – Tahe, Mis Ühendab – tugevdab su ühendust nii oma sisemise jumalikkuse kui ka Algallika ja Loojaga, samuti sinu tulevikuminaga, kes on hiilgav valgusolend, valgustunud meister. Sa võid näha, et see kiirgab juba siin, olevikus. Ta on täiesti olemas ja kohal. 

Ja Tahe, Mis Avardab, Kolmas kiir, avab su südant ja mõistust veelgi enam, nii et üha enam valgust võiks laskuda ning rikastada, tervendada, puhastada ja ergastada sind. 

Järgnevalt Tahe, Mis Harmoniseerib; see kiir tasakaalustab sinu sisemised polaarsused. See puhastav, tervendav ja harmoniseeriv kiir lihvib maha kõikvõimalikud teravad nurgad. 

Ja Tahe, Mis Valgustab, suurendab plahvatuslikult sinu teadvuses olevat valgust. Sa sulad ühte oma taevase hingega ehk iseenda ingelliku olemusega, koged valgustunud teadvust ning avardumist ajas ja ruumis – igasse suunda. 

Ja Tahe, Mis Põhjustab – Kuues kiir – vallandab inspiratsiooniseemnete tulva, mis tulvab sinusse otse Allika teadvusest. Sa võid näha seda kuldsete orbide või valguseseemnete langemisena oma teadvusruumi. Võta need seemned vastu, isegi kui sa ei tea, mida nad endas konkreetselt sisaldavad. Tegemist on kõrgemate jumalike mõtete ja ideedega, uue loomingu algidudega, mis avanevad edaspidi, aidates sul luua just oma unistuste elu ning kogeda seda, mida oled alati soovinud kogeda.

Ja Tahe, Mis Väljendub, Seitsmes kiir, sisaldab endas valguspotentsiaali, mis aitab neil kõrgematel ideedel manifesteeruda ka välises reaalsuses. Selles kiires peitub ka kuld- ja hõbevioletse leegi puhastav vägi, mis aitab eemaldada teadvuses olevad takistused. 

Ja seejärel Kaheksas kiir, mille võnge on juba oktaavi võrra kõrgem. See on Tahe, Mis Puhastab. See kiir puhastab sinu energiavälja väga põhjalikult, otsekui pestes selle seestpoolt läbi, muutes selle selgeks ja säravaks, nii et saaksid sinna ankurdada üha enam ja enam valgust. 

Üheksas kiir on Tahe, Mis Õpetab, ning nüüd saab võimalikuks taotleda kõrgemate teadmiste ja arusaamade ankurdamist iseendasse. Sa võid paluda, et sinusse ankurdataks just need teadmised ja taipamised, mida sa praegu oma ellu vajad. Võid küsida ka midagi konkreetset, taotledes, et vastus sellele küsimusele või teadmine, kuidas midagi teha või mingit probleemi lahendada, antakse sulle eriliste, universumi kõrgemat tarkust sisaldavate valguspakettide kujul, mis näevad vahel välja nagu valgusemandalad, vahel nagu kosmilised koodid, valemid või geomeetrilised sümbolid. Võid paluda ka, et sinusse ankurdataks teadmine, kuidas siin ja praegu, just selles kehastuses valgustuda; kuidas mõista ja integreerida oma ellu Suurt Jumalannat ning kuidas elada oma elu nii, et looksid oma reaalsust kõrgeimal võimalikul moel – kooskõlas jumaliku plaani ja suurema tervikuga, nii et reaalsusekangas, mida oma mõtete, tunnete, sõnade, tegude ja valikutega kood, võiks tuua rahu ja õnnistust kõigele elavale kõikjal. 

Edasi tuleb Kümnes kiir ja selleks on Tahe, Mis Keskendab. Ja see kiir aitab sul luua üha tugevamat ühendust oma võimsa Mina Olen Kohalolekuga, oma Allika Minaga. Sa võid kogeda, kuidas sinusse laskub sädelev valgus, sinu vaim, mis täidab oma kohalolekuga sinu füüsilise keha ja kõik energiaväljad, aktiveerides ka sinu valguskeha ehk Mer-ka-Ba sõiduki. Sa võid näha enda ümber suuri valgusevälju pöörlemas – nii kiiresti, et sa liikumist ei tajugi. Sa koged üksnes suurt valgust. Sa oled nüüd iseenda võimas Mina Olen Kohalolek ning selle valgusevälja sees täiuslikult kaitstud. Ja ka ruumi, kus parajasti viibid, on ankurdunud hiilgav teemantkiirest valgusetempel, mis kaitseb sind kõikide väliste mõjude eest, nii et sul on täiesti turvaline oma sagedust veelgi enam tõsta. Ja sa võid näha, et su ümber on ka palju kauneid valgusolendeid – säravaid ingleid ja ülestõusnud meistreid. 

Ja Tahe, Mis Tervendab, ehk Üheteistkümnes kiir. Sa koged laskumas väga võimsaid tervendava valguse laineid, mis sisaldavad erilisi, kõiki ebakõlasid valgusesse lahustavaid valgusmustreid. Suuna need oma kehasse ja energiaväljadesse, samuti oma minevikku, olevikku ja tulevikku. Otsekui kontsentriliste ringidena suunduvad need lained nüüd ka sinust väljapoole, maailma – nii tervendava energia kui ka valgusmustritena. 

Ja Tahe, Mis Ülendab – Kaheteistkümnes kiir – ankurdab su väljadesse jumaliku armastuse. See on säravkuldne valgus, kristusteadvuse kõikeülendav kuldne leek. Sa võid näha seda valgust laskumas ka jumaliku armastuse inglitena, keda nimetatakse seeraviteks. Sa tunned, kuidas need inglid kõik su ümber kuldseks ja säravaks muudavad. Sa võid lasta neil ka oma südant tervendada, sulatada selle eest kõikvõimalikke kaitserajatisi. Sa tunned, et su süda avaneb veelgi enam – otsekui õis valguse käes. 

Ja nüüd tulevad Suure Jumalanna kiired.  

Ja Tahe, Mis Äratab, Kolmeteistkümnes kiir, puudutab su südame sees olevat varjatud kristalli, peidetud kristallkapslit, mille sisemuses asub sinu valgustunud olemus, sinu puhas olemus, mis on vaba kõikidest illusioonidest ja moonutustest. See on sinu meistriolemus – see osa sinust, mis on juba valgustunud ja lahutamatu Allika teadvusest. Ja kui Tahe, Mis Äratab, seda peidetud punkti sinu sees puudutab, avaneb sisemine puhtus ja täidab su üleni. 

Järgmine, Neljateistkümnes kiir on Tahe, Mis Täiustab. Vikerkaarevärvilise valgusevoona lahustab see illusiooni sinu egost. Sa võid näha oma piiratud isiksust ja ka kõiki muid piiranguid, mida oma elus koged, vikerkaarde või virmalistemängu lahustumas. Võid näha sellesse valgusesse lahustumas ka kõiki oma probleeme või haigusi, mis iganes sind vaevata võivad, kuni saad täiesti puhtaks valguseks, üheks särava ja puhta algolekuga, valguse- ja rahuookeaniga, lõputu jumaliku tegelikkusega, mis kõikide maskide ja kõikide näivuste all alati olemas on ja kuhu võid alati suunduda, et ennast laadida ning uut jõudu ammutada. 

Ja Tahe, Mis Ilmutab, Viieteistkümnes kiir, toob su taas üksolemisest olemisse, isikulisse reaalsusesse, ning sa otsekui ilmud sellest valgusest puhta, särava, kirka, täiesti plekitu, algoleku puhtust väljakiirgava valgusolendina. Sa oled nagu särav päike selges, pilvitus taevas ning saades järjest rohkem iseendast teadlikuks, võid näha, et olles päike, oled sa ka maa, sest pole ühte ilma teiseta. Ja maa, mida enda all näed, on kirgas, puhas, särav, loomisevärskusest kiirgav ja helendav, täielikult puhas. Sa võid näha seal mägesid ja orge, merd, jõgesid ja järvi. Sa võid näha lõputuid lillevälju, uhkeid puid, kõige imelisemaid kive ja kristalle. See maa on otsekui kunstniku käega vormitud ning seda oled ka sina – oma puhtas olemises. Ja ka su kõrgem olemus, sinu valgus laskub sellele maale, saab sellega üheks, muutes selle maailma veelgi säravamaks. Sa võid näha ennast otsekui keset lillede merd, kaunis paigas, olles ühtlasi see paik ja olles ühtlasi vaim, kes selle kohal hõljub ning sinna on ankurdunud. 

Ja järgmine, Kuueteistkümnes kiir on Tahe, Mis Ankurdab, ning see kiir ankurdab selle puhta üksolemise kogemuse vaimu ja tema keskkonna vahel nüüd ja praegu sellesse reaalsusesse. Sa võid tunda või näha, kuidas see puhas ja särav valgusolend, kes sa oled, ning see imeline ja kaunis puhas maa sinu ümber, ankurduvad nüüd ja praegu sellesse maailma siin ja sinu ellu. Ja kui sa seda ei näe ega tunne, võid lihtsalt taotleda, et see toimuks, ning sinu taotlus määrab su kogemuse reaalsusest. Usalda oma taotluse jõudu.  

Järgmine, seitsmeteistkümnes Kõrgema Tahte kiir on Tahe, Mis Kaitseb. Viibides puhtal maal ja puhtas olekus, vajad sa ka kaitset, et selles olekus püsida. Kaitse, mis nüüd aktiveerub, on välgutaoline, otsekui moodustuks su ümber teemantvälgust ring ning kaitseks seda puhast maad, mille oled ankurdanud. See kaitsev ring võib olla ka sinu Mer-Ka-Ba väli, mis põhineb samuti välguenergial ning mõjub nagu tuhandekordne peegel kõigile neile, kes üritavad sind sellest puhtast olekust vägivaldselt välja kiskuda. Tunneta nüüd kaitsvat välja enda ümber ja lõdvestu sellesse puhtasse olekusse. Sind ümbritseb puhas maa, täiuslikult puhas keskkond.  

Ja nüüd oled sa valmis kohtuma ka Suure Jumalannaga. Järgmine, kaheksateistkümnes kiir on Tahe, Mis Annetab, ning Suur Jumalanna ilmub sulle särava tähena. See on taevajumalanna, Suure Jumalanna neitsilik aspekt – hästi puhas, kirgas ja särav.  

Sa võid Teda näha tekkimas otsekui keset kosmilist ruumi või tõusmas tähena ääretust tumedast ürgmerest. See särav täht, mis merest tõustes üha enam hiilgama lööb, muutub nüüd kiirgavaks laubakaunistuseks imekaunile looritatud naisele, kes on riietatud säravvalgesse. See on neitsilik jumalanna, kellele kuufaasidest vastab noorkuu.  

Sa võid paluda Tema õnnistust. Neitsilik jumalanna aitab äratada sinus peituvat uuenemise jõudu, mis on omane Suurele Jumalannale, kes on alati noor ja samas igivana ja ka parimas õitsengueas. Ta on kõike seda ühekorraga.  

Neitsilik jumalanna aitab pärast karmi talve loodusel üles ärgata, pannes kõik taimed ja ka inimeste hinged taas puhtas kevadvärskuses õitsema. Ja kuna Tema ilmumine kaasneb ka Kõrgema Tahte kiirega, milleks on Tahe, Mis Annetab, siis toob Ta kaasa rikkalikult kingitusi, kõrgemaid energiaid, mida võid näha tähtede või orbide sajuna, mis langeb nüüd sinu ellu. Nende kõrgemate valgusmustrite allalaadimine võib kangastuda ka erivärviliste ja kiirgavate õite sajuna, kusjuures iga valguseõis sisaldab mõnd erilist kingitust, infopaketti, salateadmist või senivarjatud arusaama, ent võib edastada ka mõnd füüsilises maailmas vajaminevat kingitust.  

Sa näed, kui külluslikult jagab see imeline jumalanna oma ande. Kuid on need alles õied, aga mitte veel viljad, neis on taevalikku ilu, ent mitte veel viljade küpsust.  

Sa võid koos Temaga hõljuda ürgmere kohal. Kuna neitsilikku jumalannat iseloomustab ka õhuke noorkuusirp, siis Ta otsekui lõikab universumi lõpututest varudest kõiki neid imelisi täheande ja taevaseid kingitusi. Ava oma pihud ja sa näed, kuidas sinna tähesadu langeb. Sa saad osa värskusest ja uuenemisest, terviklikkusest ja puhtusest. Neitsiliku jumalanna kingituste hulka kuulub ka igavene ja ajatu noorus, mida võid Tema abiga endas mis tahes hetkel äratada, sõltumata oma füüsilise keha vanusest, sest neitsilik jumalanna on ja jääb teatud mõttes osaks meist kõigist. See on uuendav, uusi algusi käivitab vägi. 

Järgmine, üheksateistkümnes Kõrgema Tahte kiir on Tahe, Mis Naaseb. Valgetesse looridesse mähitud ja tähtedega kaunistatud neitsilik jumalanna jääb sinu lähedusse, ent nüüd ilmub ka tume jumalanna, Tume Emand, kes on samuti mähitud tumedatesse hõbetikandiga kaunistatud looridesse. Ta otsekui moodustub siinsamas, sinu ees.  

See Emand on Kuu, alateadvuse valitsejanna ja unenägude kuduja. Ja sa võid näha, kuidas sellest ühest kujust saab korraga kolm – Kolmekordne Jumalanna, kelle kolm aspekti väljendavad Kuu kolme faasi. Esimene neist, üleni valgesse riietatud neiu sulab ühte Tähega, sest nemad on üks- ja seesama särav neitsilik jumalanna, kelle kingitustest sa juba osa said. 

Teine aspekt on aga helekuldne nagu suvepäev või särav ja hiilgav täiskuu. See on Suur Jumalanna oma kõige külluslikumas õitsengus – Ta on Ema ja Armastaja/Armastatu jagamas oma ande. Ta on just see ema, keda oled alati endale soovinud, kuid samas oled sa ka Temaga üks, sest nii nagu Temagi oskad sa luua ja anda ning ka vastu võtta. Sa tunned Kosmilise Ema ääretut armastust, kaastunnet ja toetust. Näe, kuidas Temast voogab külluslikult kõikvõimalikke kingitusi ja ande, kuid need on juba maitsvad ja mahlased viljad ning mitte enam õied. Tema on see, kes aitab sul luua oma reaalsust ja võib olla lõpult toetav, andev, armastav ja jagav, kui see on sinu jaoks õige ja vajalik. Sa mõistad, et kõike seda, mida sa iganes lood või kunagi loonud oled, said sa teha üksnes läbi Tema, sest Tema kaudu voolab lõputust manifesteerimata potentsiaalist välja kogu olemasolu. Tema on kogu maailma sünnitaja.  

Ja nüüd astub esile Suure Jumalanna kolmas aspekt ning see on tumedatesse looridesse mähitud naine. Tumeda Emanda vanus on määramatu. Ta mõjub ürgselt, ehkki on kaunis oma ajatuses. Temast kiirgub lõputut tarkust ja teadmisi ning Ta õpetab loobumist. Ta õpetab, et millegi uue loomisel on vaja loobuda vanast ning et tavaliselt on see inimese ego, millest tal loobuda tuleb. Kuid ego surm ei ole tegelikult surm, vaid hoopis sündimine valgusesse. Ja praegusel ajal seisneb Tumeda Emanda kõige tähtsam sõnum selles, et valgusesse sündimine ei pea toimuma läbi surma ega selle planeedi hävingu, vaid valgustumise kaudu – kui me vabatahtlikult laseme minna oma egol.

See ei pea toimuma üleöö. Sa võid võtta selleks pühitsuseks aega, et otsekui kiht-kihi haaval eemaldada kõik need takistavad koored ja kaitsemüürid oma kõrgeima olemuse särava valguse eest.

Kui õpid usaldama Suure Jumalanna tumedat aspekti, teadmanaist, siis valmistatakse sind ette vaimseks uuestisünniks siin ja praegu, füüsilises kehas, nii et see võiks olla sinu jaoks täiesti reaalne kogemus. Tea, et halastamatu on see jumalanna-aspekt ainult sinu ego vastu, sinu kõrgema olemuse suhtes on Ta alati ääretult toetav ja armastav.  

Võta nüüd vastu Suure Jumalanna kolme aspekti õnnistused ja kingitused – ning need on uuenemine, loomisvõime ja loobumine oma egost

Järgmine, kahekümnes Kõrgema Tahte kiir on samuti väga eriline. See on Tahe, Mis Avab, ning nüüd ilmutab Suur Jumalanna end särava päikesena ning avab siin ja praegu otse sinu ees kuldse ukse kõrgemasse dimensiooni, mis asub siinsamas Maa peal. See on Suure Jumalanna vald, Tema kuningriik, kus valitseb alati kuldne päev, mida täidab alati valgus, õitseng ja viljakus. See on Puhas Maa, mis on vaba surmast ning kuhu jõutakse pärast seda, kui surma enam ei kardeta. See valgusevärav on nüüd sinu ees valla. Särav kuldne valgus, kuldse päeva valgus, voogab üle sinu ja kiirgub kõikjale, aktiveerides väravaid, mis sinu füüsilises ümbruses asuvad, nii et kõrgemate dimensioonide valgus võiks voolata ka siia maailma ning seda puhastada ja rikastada, aidates kõikidel oma tõelisele jumalikule olemusele häälestuda. See on Päikesejumalanna, Kuldse Emanda ehk kuldajastu reaalsuse kuduja kingitus.  

Ta on ühteaegu nii Ema, Neitsi kui ka Teadmanaine – Ta on Suur Jumalanna oma kõige säravamas külluslikumas väljenduses. Kuldses Emandas ei ole enam midagi kauget ega ähvardavat. Ta on heitnud eneselt loorid ning on see, kes Ta tõeliselt on. Ta on ka armastus ning täiusliku tasakaalu looja kogu Loomingu mees- ja naisaspekti vahel. Ta armastab kõiki oma lapsi võrdselt ning õpetab ka viise, kuidas mees- ja naisenergiaid kombineerides suurendada valgust ja küllust ning muuta see Looming siin veelgi erilisemaks ja imelisemaks.  

Päikesejumalanna on rahuajastu jumalanna ning see jumalanna väestab meesaspekti mitte võitlejaks, sõdalaseks ega kangelaseks, vaid pigem preesterkuningaks, maavalitsejaks, nii nagu seda oli rahujumal Osiris; samuti Kristus ehk Yeshua, Maa peale kehastunud Rahujumal; ja ka Buddha.  

Ja järgmine, kahekümne esimene Kõrgema Tahte kiir on Tahe, Mis Kinnitab, ning see kiir aitab kuldse päeva energial, Päikesejumalanna võnkel, kinnituda siia maailma ning toetada ülestõusmisprotsessi, mis on nüüd ja praegu kõigile jõukohane. See tähendab seda, et antud kehastuses on kõigil võimalik heita eneselt tõkked ja takistused ning olla need, kes nad tõeliselt on – jumalikud olendid, jumalad ja jumalannad. 

Viimane, kahekümne teine Kõrgema Tahte kiir on Tahe, Mis Pitseerib, ning see kiir aitab sulgeda kõik need energiad, mis ei ole veel valmis sageduses tõusma, karantiini, jättes need sinu energiaruumist väljapoole. Sa võid neid küll näha, ent nad ei mõjuta sind enam, sest oled ümbritsetud teemanttugeva kaitseväljaga. Kõrgem sagedus saab valdavaks siin ja praegu, selles maailmas – kõikide jaoks, kes selle valivad.  

Tunneta olemist selles kuldses energias, milles viibides kiirgad välja rahu, valgust ja armastust ning oled samal ajal tulvil inspiratsioonist ja loovusest. Maa-Ema toetab sind igati ning toetus saabub ka kõige kõrgematelt dimensioonilistelt tasandilt – Galaktilisest Keskpäikesest, Universumi Keskpäikesest, Multiuniversumi Keskpäikesest, Kõiksuse Hinge tasandilt.

Ja nüüd oled sa otseühenduses ka Algallika kõige puhtama ja kirkama, kõikevõitva, kõiketervendava, kõikeülendava, lahjendamata valgusega, mida voogab sinusse ja sellesse maailma üha enam ja enam.  

Võta endale nüüd lihtsalt aega, et püsida selles ühenduses, et olla see valgus ja kiirata seda välja. Kui soovid, võid saata tervendust endale, teistele ja kogu planeedile ...

Suure Jumalanna kohta vt ka: 

SUURE  JUMALANNA MÜSTEERIUMID
Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast
 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt