Tervendamisest Teloses

Telose Suur Nefriittempel
ja Kuldroheline tervendusleek

Lühendatult Aurelia Louise Jonesi raamatust

TELOS. UUE LEMUURIA ILMUTUSED


Selles peatükis kõneleb Telose ülempreester Adama (Aurelia Louise Jonesi vahendusel) tervendamisest. Sügav meditatsioon viib teid Telose Suurde Nefriittemplisse, kus saate erakordselt tervendava ja värskendava kogemuse.
 

Tervist, mu sõbrad, siin Adama Telosest. Alati, kui meiega ühendust võetakse ning meid õpetusi jagama kutsutakse, tunneme suurt rõõmu, et saame teile oma abi pakkuda. Täna tahaksin käsitleda uut lähenemisviisi tervendamisele ning teavitada teid meie imelisest tervendustemplist Teloses – Suurest Nefriittemplist.

Lemuuria mandri hukkumisest alates on maapinna elanikele juurdepääs sellele templile suletud olnud. Hiljaaegu aga avati Suure Nefriittempli uksed taas kõigile neile, kes seda külastada soovivad. Olete kutsutud siia oma eeterkehades, et võiksite end taaslaadida, puhastada ning õppida tervendamist täiesti uuel teadvusetasandil.

Lemuuria-aegadel eksisteeris Suur Nefriittempel füüsilisel kujul ning selle templi peamine peaeesmärk on alati olnud tervendamine selle sõna kõige sügavamas tähenduses. Pühamu sisemuses on alati põlenud kustumatu ja igavene leek, mille eesmärgiks on tervendada kogu meie planeeti.

Kui saime teada, et Lemuuria manner on hävimisohus, siis taipasime, et ka see suur tempel võib lakata füüsilisel kujul eksisteerimast. Seepärast otsustasime rajada Telosesse selle koopia. Ehkki koopia on originaalist veidi väiksem, siirdati sinna kõik salvestised Igavese Tervendusleegi energiatest. See leek täiustub ja täiendab ennast veel praegugi ning tegemist on erakordselt tervendava energiaga.

Praegusel ajal vajate te kõik väga tervendamist  ning just seetõttu avasimegi inimkonna abistamiseks taas Suure Nefriittempli uksed.

Meil on suur rõõm kutsuda teid siia öösiti, uneajal, et võiksite oma eeterkehade vahendusel mõista senisest märksa sügavamalt tõelise tervendamise tähendust. Kui siia saabute, leiate te eest hulgaliselt meie inimesi, kes on alati nõus teid vaimselt juhendama ning aitama teil leevendada kurbust, tervendada teie mineviku ja oleviku sügavaid traumasid. Tervendades oma sisemist valu ja lahustades traumasid, tervendate te ühtlasi ka tänaseid keerukaid olukordi ja oma füüsilist keha.

Välised kannatused ja raskused on alati sisemiste valude ja hirmude peegeldused. Nad näitavad teile, mis vajab teie sees veel tervendamist ja transformeerimist. Me saame määrata igale saabujale kolm nõustajat, kes pakuvad teile just sellist abi, mida te kõige enam terviklikkusesse naasmiseks vajate. Üks nõustajatest keskendub koos teiega mentaalkeha tervendamisele, teine emotsionaalkehale ning kolmas teie füüsilisele kehale – kusjuures nad kõik toimivad täielikus harmoonias ja teevad omavahel koostööd. Sel viisil saate te igakülgset ja tasakaalustatud tervendust, mitte lihtsalt keskendumist ühele kindlale probleemile. Et mõista ja transformeerida kogu sisemist programmeeringut ning viia see uuele tasandile, on vaja teada, et kui vaid üks aspekt inimesest ei ole täiuslikult tasakaalustatud, siis mõjutab see kogu tema tervikolemust.

Küsimus: Kuidas eeterkehas Suurde Nefriittemplisse pääseda?

Taotluse abil, mu sõbrad! Sellesse templisse minekuks on teil vaja püstitada taotlus kas meditatsioonis või õhtul enne uinumist. Te võite näiteks teha järgmise palve, pöördudes oma võimsa Mina Olen Kohaloleku, oma teejuhtide ja meistrite poole: „Võimas Mina Olen Kohalolek, Looja minu sisemuses, ma palun Sul viia mind täna öösel Telose Suurde Nefriittemplisse. Kallid teejuhid, ülestõusnud meistrid ja inglid, ma palun teil kanda mind sellesse templisse sellal, kui mu keha päevaaskeldustest puhkab.“ Te võite selle palve ka ise sõnastada. Lihtsalt tehke taotlus, et tahate minna end laadima, puhastama ja tervendama, juhatust saama või lihtsalt tervendusleegi paistel meie seltsis viibima ja meiega suhtlema.

Niipea, kui te siia jõuate, oskame juba teie eest hoolt kanda. Oma kõrgemas hingekehas viibides teate te tegelikult ka ise, kuidas siia pääseda. Lihtsalt usaldage, et kõik toimib, isegi kui teil ei ole ärgates oma kogemusest vähimatki teadlikku mälestust. Teie eeterkeha on teie füüsilise kehaga peaaegu identne, üksnes täiuslikum. Kui viibite siin oma eeterkehas, tundub kogemus teile füüsilisena. Tulevikus tundub teie transformeerunud füüsiline keha teile samuti täiesti füüsilisena, kuigi selle tihedus väheneb suurel määral ning ka võnkesageduse tase saab olema tunduvalt kõrgem.

Teadvuse ja füüsilise keha transformatsiooniprotsessis ei lähe kaotsi mitte midagi. Te lihtsalt lõimite endasse kõrgemaid ja peenemaid vibratsioone ning üha suuremat valgust. See, millest te ilma jääte, on vaid suur hulk liigset tihedust. Teie keha muutub tunduvalt puhtamaks, palju kaunimaks, piirituks ja surematuks ning te kogete seda sama füüsilisena nagu praegugi. Te ei koge enam mitte mingeid piiranguid ja kõik loorid teie teadvuse eest saavad eemaldatud. Te hakkate reisima valgusekiirusel ning ma tõotan teile, et see saab olema väga lõbus!

Küsimus: Millised oleksid kõige sobivamad taotlused, millega võiks sellesse templisse tulla?

Enamikul selle planeedi pinnal elavatest inimestest esineb mitmesuguseid füüsilise keha probleeme ja ka hulgaliselt varjatud hirme, mis tõmbavad teie igapäevaellu palju väljakutseid. Samuti on teie alateadvusesse lõksu jäänud emotsioone, mis on vajutanud pitseri teie hinge paljude valusate ja sageli ka väga traumaatiliste minevikukogemuste tõttu. Need kogemused olid vajalikud õppetunnid teie arenguteel. Igaühel on tundekehasse kuhjunud emotsionaalseid traumasid mitmest tuhandest kehastusest. Nüüd on vaja teha kindel otsus end täielikult ära puhastada, terveneda ning lõimida endasse see kõrgem tarkus, mille omandamiseks te neid kogemusi tegelikult isegi vajasite. Iga kogemus, mis jäi antud elus tõeliselt lahti mõtestamata ja välja puhastamata, jätkab sama programmi kordamist ka kõikides järgnevates eludes, kuni hinge sügavuses leiab aset tõeline tervenemine, kogemuses peituva tarkuse omandamine ja selle sügavam mõistmine.

Kurbus, mure, lein – iga emotsionaalne trauma või tegelikult mis tahes kogemus, mis ei tekita meenutamisel puhast rõõmu-, õndsuse- või õnnetunnet –, viitab sellele, et midagi teie sisimas vajab veel tervendamist. Nii teadlikud kui alateadlikud hirmud hoiavad tagasi igaüht ning neist tuleb teil oma teadvus puhastada. Paljude elude jooksul omaksvõetud vildakatest uskumustest ja moonutatud tõekspidamistest tulenevad mõttemürgid hakkavad nüüd ühel või teisel viisil teile teatavaks saama ning vajavad puhastamist ja tervendamist. Järgige sisemist juhatust ning suundudes uneajal templisse, võtke endaga kaasa antud hetkel teie jaoks kõige olulisemad probleemid, et neile tervendust ja lahendust leida.

Juhendajad arutavad teiega läbi õppetunde ning neis peituvat tarkust, millest teil on vaja aru saada. Nad aitavad teil kavandada samme, mida teil tuleks astuda püsiva ja täieliku tervenemise saavutamiseks. Teie tervenemisprotsessi võib võrrelda suure, sadadest kihtidest koosneva sibula koorimisega. Te tervendate neid kihte üksteise järel kuni tuumani välja. Siis saab teist eneses peituva jumalikkuse puhas peegel ning teile avaneb reaalsus, mis ületab teie kõige pöörasemadki unistused.

Üsna palju sellest tööst, ehkki mitte kõike, saab ära teha öösel, kui teie keha magab, ning hiljem teie igapäevaellu integreerida. Teil ei ole vaja teada iga hirmu või minevikukogemusega seotud üksikasju. Teil tuleb vaid need energiad teadlikult vabaks lasta, kui nad teie teadvusesse kerkivad – sõltumata sellest, kuidas neid nimetatakse või milliseid tundeid nad tekitavad. See on töö, mida meie nõustajad saavad koos teiega ära teha, sest neil on juurdepääs teie andmetele Akašši kroonikates. Nad saavad aidata teil paljudest asjadest aru saada, mis omakorda soodustab teie tervenemist. Teie aga talletate need uued arusaamad oma alateadvusesse ja saate neid hiljem ka ärkvelolekus rakendama hakata. Mediteerimine iseenda jumalikule Mina Olen Kohalolekule aitab teil meenutada seda, kes te tõeliselt olete. Kui soovite lähemal ajal ülestõusmist ehk teadvuse virgumist kogeda, siis peab enese puhastamisest ja tervendamisest saama teie tähtsaim prioriteet.

Sisemine töö on praegusel ajal teie kõige olulisem ülesanne, kui soovite oma arengut kiirendada ja ülima eesmärgini jõuda.

Meie templinõustajad aitavad teil hingetasandil väga sügavalt hoomata, miks kogete oma elus terviseprobleeme. Nad aitavad teil mõista, miks teatud probleemid teie elus ei lahene ning mismoodi olete need loonud – olgu siis tegemist füüsiliste, mentaalsete või emotsionaalsete häiretega. Meie nõustajate abiga õpite ennast tervendama ja vabanete kõigist oma hinge vermunud valudest ja moonutustest. Enne aga, kui täielik füüsiline tervenemine aset saab leida, tuleb teil vabastada oma probleemide emotsionaalsed põhjused ning tervendada neid tekitavad moonutatud tõekspidamised. Siinkohal pean silmas püsiva mõjuga tervenemist, mitte esmaabilahendusi.

Teadvustage, et kõikide füüsiliste probleemide (isegi kui need näivad õnnetusjuhtumitena) juured asuvad emotsionaal- ja mentaalkehas. Ka stress ja tõsisemad vaimsed häired saavad alguse emotsioonidest. Emotsionaalkeha on kõige tähtsam valdkond, millest enese tervendamist alustada. Lemuuria ja Atlantise mandrite hävingu poolt põhjustatud traumad, kus meid üleöö armastatud ja lähedastest inimestest lahutati, on inimsoo hinges palju hirmu, kurbust, muret ja meeleheidet sünnitanud ning neid traumasid olete te endas kandnud paljude elude jooksul.

Käes on aeg minevik täielikult ära tervendada ning avaneda armastusele, enese väestamisele ja enneolematule armule, mis on nüüd kättesaadav nii teie kõigi kui ka kogu planeedi jaoks. Meie, teloslased, oleme teie õed ja vennad, lähedased sõbrad minevikust, kes teid kõiki väga armastavad. Meil on suur rõõm pakkuda teile nii palju abi, kui me seda praegusel ajal pakkuda tohime, et võiksite lõpule viia oma transformatsiooni, virguda ning ülenduda valguse ja armastuse maailmadesse. 

Me teame, et kannatused maapinnal on olnud sedavõrd suured, et enamik teist on sulgenud oma südamed, et kaitsta end valu eest, mida te enam kauem taluda ei suutnud. Rõõmus elamise asemel olete valinud toimimise ellujäämisrežiimil.

Küsimus: Kuna oleme lahutanud end paljudest iseenda imelistest aspektidest, et kolmandas dimensioonis, ellu jääda, kuidas saaksime selle trauma lühikese aja jooksul tervendada,  et olla valmis suureks planetaarseks nihkeks?

Te tulete sellega toime, kui alistute täielikult sellele sisemisele tervenemiseprotsessile, mis on juba käivitunud. Teie võimas Mina Olen Kohalolek teab täpselt, kuidas abistada teid selles kõikehõlmavas transformatsioonis ning kuidas teid kõige valutumalt ülima eesmärgini juhatada. Minevikuvalu tervendamine on järkjärguline protsess, kuid see on ka suurim seiklus, mida olete kõikide oma arvukate kehastuste jooksul kogenud. See avab teie hinges uksed vaimse vabaduse juurde ning viib teid sammhaaval üha teadlikuma ühinemiseni iseenda suurema olemuse kõikide imeliste aspektidega. Selle teekonna käigus avanevad teie südamed tuhat korda rohkem, kui nad praegu avatud on, ning te hakkate nägema kõiki oma kogemusi hingesilmadega.

Teadke, et teie süda väljendab hinge imelist tarkust ning on lahutamatu Allika südamest. Süda teab kõike, sest on aegade algusest alates talletanud teie kõikide elude mälestusi, seepärast ei vii süda teid iialgi eksiteele. Teie süda on osa teie olemusest, mida saate nüüd uuesti tundma ja usaldama õppida. Te olete oma südamed sulgenud, mu armsad, sest teie reaalsuse valud ja hirmud on olnud määratult suured. Ja südame sulgemine oli minevikus toimiv kaitse. See toetas teie arengut teatud erilisel viisil, mida te alles edaspidi sügavamalt mõistma hakkate, ent praegusel ajal see teid enam ei teeni. Nüüd on teil kõigil aeg pöörduda tagasi koju, omaenese jumaliku olemuse valgusesse ja armastusse.

Paljud teist klammerduvad oma mineviku kannatuste ja hirmude külge üksnes seetõttu, et te lihtsalt ei julge avada oma südant tingimusteta armastusele ega lasta vabaks vanu aegunud ja ekslikke tõekspidamisi. Teil on hirm, et kui avate oma südame elule tingimusi esitamata, siis tekitab see veel rohkem piina. Teie vanad hirmud ja kannatus on saanud teile sedavõrd omaseks, et see tuttav piinarikas olukord pakub teile omamoodi väärastunud turvatunnet ja isegi lohutust.

Küsimus: Kuidas siis avada oma südant ning lubada oma emotsionaalkehal tervenema hakata?

Ei ole olemas retsepti, mis toimiks kõikide jaoks. Iga inimene on ainulaadne ning igaühel teist on erinevad probleemid, mida tuleb tervendada. Igal inimesel on erinev emotsionaalne ülesehitus ning ka tervendusprotsessi kulg on igaühe jaoks individuaalne. Õigesse suunda pöördumine algab õigupoolest valiku tegemisest, kindla taotluse püstitamisest ning aktiivsest enese analüüsimisest. Ka igapäevane suhtlemine oma kõrgema minaga on ülimalt oluline. Taotlege, et see osa teist, mis ei ole kunagi eraldunud Allikast, ilmutaks teile, mis vajab praegusel hetkel kõige enam tervendamist, aidates teil oma vajakajäämisi näha ja teadvustada.

Hakake oma MINA OLEN Kohalolekule regulaarselt teada andma oma kindlast taotlusest oma kõrgeim olemus täielikult kehasse ankurdada ning oma soovist lõimida kõik iseenda osad ühtseks tervikuks. Armastuses ja usalduses alistuge tervenemisprotsessile ning teadke, et teie kõrgem mina ja kogu vaimne maailm toetavad teid täielikult. Nii hakkate tervenema igal tasandil.

Teie kõrgem mina on väga kaua oodanud teie tagasipöördumist jumaliku armu tasandile. Teadke, et ta toetab teid täielikult. Ärge mõistke kunagi kohut selle protsessi kulgemise üle – ja te leiate end peagi tunneli teises otsas, selles imelises maailmas, mille järele olete igatsenud ja millest nii kaua aega unistanud. Kõrgem mina suhtleb teiega teie tunnetamisvõime kaudu. See tähendab, et teil tuleb kogu aeg väga tähelepanelikult jälgida oma tundeid. Kui tunne ei ole meeldiv, siis laske see lihtsalt vabaks ning liikuge üha edasi, kuni olete täielikult tervenenud ja terviklikud.

Teie kõrgem mina tõmbab teie juurde õigeid raamatuid, mida lugeda; õigeid inimesi, kellega kohtuda; vajalike sündmusi ja võimalusi, mida kasutada. Kui avate oma mõistuse ja südame tervenemisele, jäädes pühendunuks ja enesele kindlaks, siis saab protsess kulgeda kergelt ja harmooniliselt.

Teie tervenemine edeneb kenasti, kui jääte keskendunuks oma taotlusele saada taas terviklikuks. Esialgu võib see näida suur töö – ja seda see kahtlemata ongi. Vaadelge toimuvat kui teekonda tagasi oma olemuse säravasse tuuma ning teadke, et see protsess toob igal sammul kaasa kingitusi. Kuid te ei ole sellel teekonnal üksi. Teid saadavad teie teejuhid – inglid ja meistrid ning ka meie Uuest Lemuuriast oleme teie kõrval. Kogu selle planeedi vaimne hierarhia, Maa-Ema ja vaimne maailm toetavad teie tervenemist.

Tervenemise edenedes taastub ka teie energia. Kui füüsiline keha vabastab mineviku valud ja kannatused, hakkate te noorenema. Te muutute elujõulisemaks ja erksamaks. Praegu kasutab inimkond umbes 5-10% oma jumaliku olemuse kogupotentsiaalist. Ülejäänud osa teie olemusest on viibinud aga uneseisundis. Ärgake ja tervendage end. Südameid avades ja oma valu vabaks lastes muutute te üha elujõulisemaks. Rõõm, mida tunnete, võimendub mitmekordseks. Ka teie vaimsed võimed avarduvad ning te võite avastada täiesti uutmoodi vabadusetunde. Avage end teadlikult jumalikule armule ning lubage oma kehal neid energiaid iga päev endasse ankurdada.

Küsimus: Kas me tõepoolest jõuame kunagi täieliku tervenemiseni?

Jah, mu sõber. Iga kord, kui sa oma probleeme sisimas läbi töötad, liigud sa üha sissepoole ja sissepoole. Sa koorid maha kihte, millistest mõned ulatuvad tõesti sügavale. Mõnikord arvad, et oled jõudnud juba viimse kihini – sa hakkad end paremini tundma ning usud, et oled lõpuks ometi sihile jõudnud, ent siis tuleb kogu su vaev jälle tagasi, kuna vajad tervendamist veelgi sügavamal tasandil. Siin peitubki põhjus, miks nüüd ja just nimelt selle, paljudele teist viimaseks jääva kehastuse ajal, näib tervenemine lõputum kui ei kunagi varem. Praeguses elus koondub kokku kõik – mitte ainult ühest, kahest või kuuest kehastusest, vaid kõikidest teie maistest kehastustest. See kõik manifesteerub nüüd teie elus, et saada tervendatud, iga väiksemgi asi. Olukord võib näida halvem kui kunagi varem, ent tegelikult pole asjalood üldse nii hullud. Ja teil on võimalik vaadelda seda protsessi täiesti teadlikult – nii nagu te pole kunagi varem teinud.

/.../ 

Teie Allika Mina lähtub loomise tasandilt. Teie tervendamisel teeb ta väga tihedat koostööd inglite, ülestõusnud meistrite ja ka meiega. Mitte kunagi ei ole meil  lubatud teid tervendada ilma teie Allika Mina loata. Kõikidesse oma püüdlustesse ja ka sammudesse iseenda tervendamisel peate te alati kaasama iseenda võimsa MINA OLEN Kohaloleku, Temaga ühenduse looma ning sõnastama konkreetse taotluse oma eesmärkide teostamiseks või enese tervendamiseks. Kui meie selle teie eest ära teeksime, kuidas te siis oma jumaliku olemuse väljendamise meistriks saaksite?

Mõnikord saavad inimesed ülestõusnud meistrite või inglite peale vihaseks, kuna nende palvetele ei ole vastatud nii, nagu need inimesed ootasid. Nad valivad kogu olemasolu jumaliku allika eitamise, sulgedes oma südamed edasisele abile.

Võib-olla palusite ülestõusnud meistrilt raha reisile minekuks, kuid see reis jäi teostumata. Või soovisite luua suhet teatud kindla inimesega, ent ka seda ei toimunud. Selle asemel, et anda see taotlus üles jumalikku armu ja suuremat tarkust väljendavale Mina Olen Kohalolekule (oma Allika Minale), kes teab, mis on teie jaoks parim just käesolevaks eluks valitud rajal, saate te Allika või mõne ülestõusnud meistri peale vihaseks. Te otsustate, et te ei taha enam selle meistri või mitte ühegi ülestõusnud meistriga tegemist teha ning sulgete abile ukse.

Mu armsad, sedalaadi suhtumine on inimeste seas laialt levinud. Niisugune suhtumine jätab aga paljud ilma abist, armust ja õnnistustest. Kas te ei taipa, et mitte ükski ülestõusnud meister ega ingel ei saa muuta teie hinge rada? Teie MINA OLEN Kohalolek teab täpselt, mida teil on tarvis õppida ja saavutada, et teostada käesolevaks eluks seatud eesmärke. Iga ingel ja ülestõusnud meister teeb alati teie Allika Minaga täiuslikku koostööd, et aidata teie kõrgeimal teel ja ülimal saatusel teostuda. Kolmandas dimensioonis viibides varjutavad loorid aga teie nägemisulatust ning te ise ei haara oma kehastuse koguperspektiivi.

MINA OLEN Kohalolek on teie kapten, samal ajal kui hing esindab kõikide teie kogemuste kogusummat. Ülestõusmine on protsess, mis ühendab selle kõik üksolemisse ning te saate taas täielikult terviklikuks. Teist saab teie Allika Mina kehastus, kes manifesteerib teie jumaliku olemuse kogu täiuse. Ülestõusmisprotsessi viimane vaatlus on aga kõige imelisem kogemus, mis kellelegi tema arenguteekonnal osaks võib saada. Te olete töötanud selle ainsa eesmärgi nimel niivõrd paljude kehastuste jooksul, kuid selles elus võite te antud eesmärgi viimaks ka saavutada. Teist võib saada see, kelleks olete alati soovinud saada, sest erinevalt viimaste aastamiljonite kogemusest on ülestõusmine nüüd kõigi jaoks saavutatav.

Kui otsustate seda erakordset võimalust kasutada, tagatakse teile ka kogu vajalik abi ja toetus. See uks ülestõusmise juurde ei jää alatiseks avatuks, vaid sulgub praeguse arenguetapi möödudes. Võib minna väga kaua aega, enne kui see jälle sel viisil avatakse. Seega, kui soovite veel selles elus saavutada vaimset vabadust, kogeda piiride lahustumist ning siseneda ülestõusmisprotsessi oma hinge ja Allika Mina alkeemilise abielu kaudu, siis ei ole selleks paremat aega kui praegu. Kuid teil tuleb see suund teadlikult valida, teil tuleb soovida ja taotleda seda rohkem kui midagi muud, sest teid ei hakata mitte millekski sundima.

Praegusel ajastul pakutakse teile kõigi aegade suurimat võimalust. Kas võtate vastu meie abi, et saaksime aidata teil koju jõuda? Meie oleme juba kodus. Kas soovite meiega ühineda?


Mina olen  Adama, Telose  ülempreester Uue Lemuurias.


Juhitud meditatsioon: Rännak Suurde Nefriittemplisse.
 

Lühendatult Aurelia Louise Jonesi raamatust
TELOS. UUE LEMUURIA ILMUTUSED


 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt