Täht-tetraeeder

(lühendatult Drunvalo Melchizedeki raamatust “Elulille iidne saladus”)


Täht-tetraeeder ehk ruumiline Taaveti täht on geomeetriline kujund, mis ümbritseb energiaväljana inimese keha.

Meie füüsilist keha läbib vertikaalselt praanakanal ning selle kaudu hingame sisse eluenergiat. Kanali mõlemad otsad, nii all kui ülal, ühendavad kolmandat dimensiooni neljandaga. Selle kanali kaudu võtame vastu energiat kõrgematest dimensioonidest. Me võime olla vaakumis, täielikult ilma õhuta, kuid ikkagi ellu jääda, kui õpime rakendama teadmisi, mis aktiveerivad meie valguskeha ning õpetavad vahetult vastu võtma praanat kõrgematest dimensioonidest.

See väli on nüüd tuttav ka teadlastele. Energiaväli, mis ümbritseb inimest, ümbritseb ka kõiki planeete, päikesi ja isegi galaktikaid. See seletab ka Päikesest kaugemale jäävate planeetide ellujäämise. Kuidas? Planeet kiirgab välja hoopis rohkem energiat, kui ta saab Päikeselt. Kust see siis tuleb?

Nimelt võtavad ka planeedid oma põhja- ja lõunapoolustega vastu tohutul hulgal energiat teistest dimensioonidest. Planeedid  (nagu inimesedki) eksisteerivad tegelikult rohkem kui ühes dimensioonis korraga ning kui te näeksite Maad oma tõelises hiilguses – kõiki neid välju ja energiaid planeeti ümbritsemas – siis oleksite hämmastunud. Emake Maa on palju keerukam ja komplitseeritum, kui me selles tiheduses tajuda suudame.

Selline energia kanaldamine toimub ka inimeste puhul. Ja dimensioon (või dimensioonid), kust energia meisse tuleb, sõltub väga palju sellest, kuidas me hingame.   

Täht-tetraeeder, mis siis ümbritseb inimese keha, koosneb kahest omavahel läbipõimunud tetraeedrist, millest ülemine on suunatud tipuga Päikese poole ning alumine Maa poole (kui inimene seisab püsti).

Päikese poole suunatud tetraeeder on meheliku energia kandja ning Maa poole suunatud tetraeeder naiseliku energia kandja. Me hakkame nimetama mehelikku Päikese-tetraeedriks ning naiselikku Maa-tetraeedriks. On ainult kaks võimalust, kuidas täht-tetraeeder saab püstiseisva inimese keha ümber sümmeetriliselt paikneda. Mehe jaoks, kes vaatab antud kujundi seest välja, on Päikese tetraeeder suunatud tipuga ettepoole ja selle tetraeedri lame külg jääb tahapoole, Maa tetraeeder aga on suunatud tipuga tahapoole ning lame külg jääb ettepoole. Naise jaoks, kes oma täht-tetraeedri seest välja vaatab, on Päikese tetraeedri lame külg suunatud ettepoole ning tipp tahapoole, tema Maa tetraeeder on aga suunatud tipuga ettepoole ja lame külg jääb tahapoole.  

Mer-Ka-Ba meditatsioon aktiveerib inimese valguskeha ning selle meditatsiooni äraõppimiseks on vaja mõista inimese keha ümber paikneva täht-tetraeedri asetust.