UNENÄOMANDALA LOOMINE JA JUHISED
TEADLIKUKS UNENÄGEMISEKS

Alateadvuse puhastamine teadliku unenägemise tehnikate ja unenäomandalate joonistamise abil
 

Riina Grethieli tervendav intensiivkursus

Intensiivkursus koosneb kahest seminarist, mis toimuvad kahel järjestikusel laupäeval, ja ka kuuest vahepealsest päevast, mil unenägudega töötamiseks on abiks kirjalikud materjalid ja juhitud meditatsioonid (mp3 failidel), samuti grupienergia.


Meie kaasaegses kultuuris peetakse tõelisteks kogemusteks ainult ärkveloleku sündmusi. Paljudes unenägemistraditsioonides seevastu usutakse, et unenäomaailm on „reaalne maailm“ ning et meie elu tähtsaimad sündmused võivad just unenägudes aset leida. Mitmed hõimurahvad peavad unenägudes toimunud sündmusi igapäevaelu kogemustest tähtsamateks, sest unenägudes saavutab inimene otsekontakti vaimse maailmaga ning avab end esivanemate sõnumitele ja juhatusele. Just unenägemise kaudu on paljude rahvaste lood, laulud ja rituaalid vaimuilmast surelike sfääri toodud. Unenäoaeg on loomise aeg, sest siis laskuvad esivanemad taevast, kerkivad merest või ilmuvad välja Maa sisemusest.

Tänapäeval peegeldavad paljud meie unenäod ennekõike planeedi olukorda, samuti mitmesuguseid takistusi, mis võivad kerkida esile meie teekonnal kõrgeima võimaliku tuleviku suunas. Kes on unenägusid uurinud, teab hästi, kui palju on kollektiivses alateadvuses veel puhastamata valdkondi. Samas on võimatu eitada, et just unenägemises peitub ka määratu potentsiaal – võimas vägi transformeerida ebakõlalist ja hirmudel põhinevat reaalsust ning luua see uueks. Just seepärast on unenägudega töötamine vaimse teekonna tähtis osa, mida ei tohi mitte mingil juhul alahinnata.

Unenägu: Maavärina peatamine

Viibin võõras linnas ja peatun hotellis, mis asub kõrghoones. Antakse maavärina hoiatus ning hotellituba hakkab kõikuma ja mööbel liikuma. Vaatan aknast välja ja näen, et allpool lainetab kogu maapind. Hirmu ma ei tunne, ent tahan siiski hotellist kiiresti välja pääseda. Otsin asjatult oma rahakotti, mis on kuhugi kadunud. Hakkab undama sireen, mis annab märku, et evakueerumisega läheb juba väga kiireks. Sahmin ringi, kuid korraga tabab mind unenäopimedus, mis väljendub selles, et ma ei suuda enam oma ümbrust korralikult näha, ehkki meeleheitlikult pingutan. Kuna olen seda varemgi unenägudes kogenud, saan korraga aru, et viibin unenäos. Proovin kõigepealt ärgata, aga see ei õnnestu. Siis otsustan unenägu muuta. Seisan keset tuba ja tõstan käed üles ning hakkan suure hooga valgust alla tooma. Seejärel hakkan laulma OM’i. Mu unenäohääl on algul kähe ja katkev, kuid siis ühinevad minuga kaunid hääled nähtamatust plaanist ning kogu unenäostseen mattub võimsasse valguse ja helide kaskaadi. Maavärin saab täielikult peatatud ning kõik muutub kiirgavaks ja säravaks.

Kui muudame midagi unenäos, siis muutub meie energia ning see mõjutab ka meie ärkveloleku elu. Seega, kui töötame järjepidevalt oma unenägudega, jätame neid meelde ja kirjutame üles, võime avastada, et meie elu muutub kardinaalselt. Unenägude allikas, mis on ühenduses universumi enese teadvusega, hakkab meiega üha aktiivsemalt suhtlema, pakkudes külluses pilte ja juhtnööre, et võiksime rikastada nii oma ärkveloleku elu kui uurida teisi dimensioone ja olemistasandeid ning avastada eneses peituvat potentsiaali.


Josephine Wall


Läbi aegade on inimesed hinnanud unenägusid ennekõike kahel põhjusel. Esiteks, unenäod võimaldavad näha tulevikku ja seda vajadusel muuta, ning teiseks, unenäod avavad meie ees ukse kõrgematesse maailmadesse ning on otseteeks Algallika juurde.

Unenägudele tähelepanu pöörates ning unenägudes oma tõelisest olemusest teadlikuks saades laiendame oma kogemuse reaalsusest multidimensiooniliseks. Sisemaastikel rännates võime näha palju huvitavat, seista silmitsi väljakutsetega, kogeda meeldivaid ja vahel ka ülendavaid tundeid. Unenäos võime ujuda läbi õhu ning lennata meresügavustes. Võite kohtuda oma kaksikleegiga ning saada isegi juhtnööre, kuidas leida teda ärkveloleku maailmas. Meile näidatakse, mis olukorras on meie kehad ning mida need vajavad, et saada või jääda terveks. Võime leida vastuseid seoses keeruliste suhetega või saada infot asjade kohta, mida välises maailmas on meie eest varjata püütud. Unenäod võivad ka paljastada, millised on meie enda või teiste inimeste peidetud motiivid, ning aidata meil mõista, mida meie hing tõeliselt vajab ja mida mitte. Lisaks sellele võime kogeda ka külluslikult loomingulist inspiratsiooni oma kõrgeima teega kooskõlas olevate ettevõtmiste elluviimiseks. Kui oleme julged, antakse meile võimalus heita pilk nn võlupeeglisse, mis näitab meile meie tõelist olemust. Võime saada infot oma eluülesande, aga ka oma varasemate ja isegi tulevaste kehastuste kohta, et mõista oma olemasolu sügavaimat tähendust.

Et unenäod meid toetama ja tervendama hakkaksid, on kõige esimene ja tähtsaim samm sisemine otsus saada teadlikuks unenägijaks, mis ei tähenda siiski, et peaksime ilmtingimata igal ööl sooritama täisteadvusel kehaväliseid rände või olema oma unedes pidevalt teadlik sellest, et näeme und. Siiski on oluline end nendele võimalustele avada.

Teiseks sammuks on austada unenägude allikat, oma alateadvust, mis on lahutamatult seotud kollektiivse alateadvuse ehk Suure Jumalanna endaga. Universum suhtleb meiega unenägude kaudu, sest meie alateadvuse ja kosmilise teadvuse vahel ei ole kindlaid piire ning kuigi unenägude kaudu antavad sõnumid on sageli kodeeritud, mütoloogilises keeles ja piltide abil edastatud informatsioon, on meie teadvuses jõude ja vägesid, mille abil on võimalik neid lahti mõtestada.

Paljudes iidsetes traditsioonides on austatud ka üht väga erilist vaimset olendit – Unenägude jumalannat, kes on ühelt poolt unenägude kuduja, ent teisalt alateadvuses peituvate aarete ja loomisvägede võimas kaitsja. Lääne esoteerilises traditsioonis tuntakse teda Suure Jumalanna tumeda aspektina, kes valvab sissepääsu alateadvusesse ehk „ilma võtmeta ust“. See tähendab, et uks unenägemises peituvate saladuste juurde avaneb seestpoolt ning sissepääsu taotledes tuleb meil oma unenägudele austust avaldada – neid meelde jätta ning nende tähenduse üle mõtiskleda. Seega tuleb meil olla valmis pühendama oma aega ja energiat unenägudega töötamisele, eelkõige just unenägusid üles kirjutades, aga ka oma unenägusid teistega jagades.

Esoteerilistes traditsioonides iseloomustavad Unenägude jumalannat sümboolsed atribuudid – rituaalnuga ja püha karikas –, mis väljendavad tema võimet läbi lõigata mis tahes takistusest ning ka tema tervendavat, uuendavat ja transformeerivat väge. Vaatamata välisele karmusele on Unenägude jumalanna kohalolek tegelikult erakordselt toetav, armastav ja emalik. Tema peamine eesmärk on meid äratada meie tõelisele olemusele, sest teadliku unenägemise tähtsaim ülesanne on vabastada meid kõikidest piirangutest ja takistustest, mis meid veel kinni hoiavad ega luba meie sees oleval loovusel ja armastuseväel vabalt maailmas väljenduda.

Unenäod talletuvad magamise ajal meie kehasse ning isegi kui me mitte midagi oma unenägudest ei mäleta, teab meie keha väga hästi, milline oli unenäokogemus. Tänu sellele on võimalik alateadvuses peituvat informatsiooni ikkagi esile tuua, talletada ja isegi lahti mõtestada – sellise võimsa ja tervendava praktika kaudu, nagu seda on unenäomandala joonistamine.


Sel kursusel õpite:
• kuidas oma unenägusid paremini meelde jätta;
• kuidas luua unenäomandalat;
• kuidas pidada unenäopäevikut;
• kuidas taassiseneda unenäkku, et oma unenägu transformeerida;
• kuidas märgata sünkroonsust unenägemise ja päevase reaalsuse vahel;
• kuidas ära tunda tähtsaid, tulevikku puudutavaid unenägusid;
• kuidas tegutseda, kui unenägu näib ette kuulutavat võimalikku tulevikusündmust siis,
a) kui soovite kindlasti unenäo täideminekut;
b) kui soovite selle täideminekut iga hinna eest vältida;
c) kui soovite võimalikku tulevikusündmust lähemalt uurida ja aidata kaasa sellele, et see leiaks aset parimal võimalikul viisil.

Lisaks õpite:
• kuidas unenägude põhjal oma tervislikku seisundit määrata;
• kuidas tervendada oma unenäomina, kes võib kanda endas piiravaid minevikumustreid;
• kuidas kasutada unenägusid oma suhete parandamiseks;
• kuidas saada kontakti unenägudes peituva loova jõuga ja avaneda jumalikule inspiratsioonile.

See intensiivkursus on 8-päevane ning koosneb kahest seminarist, mis toimuvad 27. mail ja 3. juunil Tallinnas. Seminaridel jagame nähtud unenägusid ja otsime neile seletusi, samuti teeme puhastavaid meditatsioone, joonistame unenäomandalaid ning harjutame unenäkku taassisenemist. Kahe seminari vahele jääval ajal on aga osalejatel võimalus grupienergia toetusel katsetada teadlikku unenägemist, samuti unenägudesse taassisenemist juhitud meditatsioonide abil ning joonistada soovi korral unenäomandalaid. Abiks on nii kirjalikud materjalid kui ka kaks juhitud meditatsiooni mp3 failidena.


Susan Schroder


OLETE OODATUD!

Unenäokursust viib läbi Riina Grethiel.

Osalemistasu kuni 211 eurot.

Lähem info ja registreerimine e-maili teel: riinagrethiel@valgusesaar.ee


TAGASI LOOMISEKOOLI LEHELE


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt