Uusaasta meditatsioon

Kõrgeima võimaliku tuleviku loomine eelolevaks aastaks

Riina Grethiel

Leidke endale mugav asend ning viige esmalt tähelepanu hingamisele, kujustades, et hingate sisse valgust, mis tulvab teisse kõrgematest dimensioonidest, teie olemuse kõrgematelt tasanditelt. Välja hingates laske lahti kõik segavad mõtted, mured, ootused, kahtlused ja eelarvamused – kõik selle, mis võib teid kuidagi takistada, vähendada või piirata.

Viige nüüd tähelepanu oma südamekeskusele ja avage oma süda. Siinkohal võite te kas näha või kujustada, nagu lükkaksite oma südame eest lahti suured kahepoolega uksed. Lükates lahti südameuksed, nähke oma südames imekaunist säravat valguseõit, mille kroonlehed nüüd üksteise järel lahti lähevad, tuues nähtavale teie südames oleva sisu – sädeleva, kiirgava valguskristalli, valgusallika või päikese, teie valgustunud südame, mille valgus levib kõikjale üle kogu teie keha ning ka kõikidesse teie peenkehadesse.

Pole tähtis kui kaugele te oma vaimsel teel jõudnud olete, just praegu võite te taotleda, et nähtavaks saaks veelgi sügavam kihistus teie sees ning et laskuda võiks teie olemuse veelgi kõrgem tasand kui see, mille kohalolekut seni kogenud olete. Taotlege, et see kõrgeimast kõrgeim olemus, teie enda sisim jumalikkus, võiks ankurduda nüüd ja praegu ning et selle mõju võiks saada nähtavaks ja tuntavaks teie elus.

Võite hetkeks peatuda, et mõelda, milline on uuel aastal teie kõrgeim eesmärk, mis on see, mida tahate luua ja saavutada. Võite panna oma mõtted ja soovid kirja, et need meelest ära ei läheks ... Ning selle meditatsiooniteksti lugemine loob just praegu teie ümber turvalise ruumi, kus saate rahulikult mõelda ja tunnetada, mis on teie jaoks õige. Te võite kogeda avarat vaimset ruumi, otsekui kiirgavat valgustemplit, mis aitab teil avada ühe salajase ukse enese sees, sügavdada oma ühendust Allikaga, iseenda kõrgeima olemusega, ja vaadata tulevikku, näha erinevaid teid ning ära tunda kõrgeim võimalik tee enese jaoks.

Te võite tunda Allika valgust säramas oma südames ning kogeda otse oma pea kohal Allikat/Jumalat ennast, sest ükskõik kui tugev teie ühendus Allikaga ka juba ei oleks, kui tugevalt te ka ei tunneks, et olles ühenduses iseenda võimsa Mina Olen Kohalolekuga (vaimuga), te juba kehastategi Tema valgust, siis nähke nüüd veelgi kõrgemat tasandit või järgmist astet enese pea kohal – sädeleva ja kiirgava valgusekera või päikesena, millest voolab teisse teie puhta ja kiirgava Allika-Mina, teie võimsa Mina Olen Kohaloleku ja Taevase hinge ühendatud valgusarmastus.

See sädelev vedel valgus, jumaliku valgusarmastuse nektar, voolab teist läbi, teid puhastades ja laadides, täites hiilgusega kõiki teie keha rakke, iga väiksematki osa teie kehas ja ka peenkehades. Teie süda lööb veelgi enam särama ja kiirgama. Võite tunda, kuidas teie süda on kõige säravam päike, mis saadab välja valgust, armastust, õnnistust kõikjale. Ning ka teie pea kohal sädelev päike või valgusallikas ning selles valguses väljenduv puhas vaim, teie Allika-Mina, teie jumaliku olemuse puhtaim ja sügavaim kvintessents, saab nüüd üha enam teisse laskuda ja teiega ühte sulada.

Ja ärge unustage ka Maa-Ema, kes on tugi teie füüsilisele kehale, sellele füüsilisele inkarnatsioonile, teie käesolevale elule planeedil Maa. Maa-Ema on Jumaliku Ema üks aspektidest, Kosmilise Ema enese kehastus, kes on meile väga-väga lähedal, kõikjal meie ümber. Meie kehad on valmistatud Maa-Ema enese rakkudest ja ka kõik see, mida me materiaalses maailmas omame, on pärit Maa-Emalt.

Kuid lisaks sellele, et Jumalik Ema väljendab end mateeria kaudu, on ta ka Suur Tühjus ise, sest kui vaadelda molekulidevahelist ruumi või aatomitevahelist ruumi või kasvõi aatomitesisest ruumi, siis tuleb tõdeda, et valdav osa mateeriast on isegi füüsika seisukohast tühjus. Seega on tahkete ja käegakatsutavate asjade olemasolu meie elus vaid näivus ja pettekujutelm, mida meie meeled loovad. Mateeria on ajutine ilming, mis tekib tühjusest ja kaob sinna. Kuid Suur Tühjus ehk Suur Jumalanna ei ole mitte tühiolek, vaid lõputu potentsiaal, mille abil saab luua kõike – mis tahes vorme –, ning kuna need vormid on püsitud, pidevas muutumises ja teisenemises, on võimalik neid kujundada ja luua oma reaalsust ise – oma taotluse ja mõtete abil ning kooskõlas Kõrgeima Jumaliku Tahtega. Sest just asjade olemuslik tühjus teeb loomise meie kõigi jaoks võimalikuks ... Ja kuigi asjad ning väline maailm ei saa kunagi teha meid tõeliselt õnnelikuks, teeb seda teadlik ja vastutustundlik osalemine loomisprotsessis ning omaenda jumalikkuse äratundmine ja selle jagamine, valguse ja armastuse väljakiirgamine ...

Taotlegem nüüd juhatust kõrgeima võimaliku tuleviku loomiseks ning Allika kõiketervendava ja kõikeülendava valguse saatmiseks järgmisesse aastasse.

Vaadake oma sisemise pilguga tulevikku ning nähke enda ees kõige säravamat valgusest teed, mis viib kõrgeimasse võimalikku tulevikku, tulevikus saabuvasse kuldaega. Teadke, et ükskõik kui kaua aega sinna jõudmiseks ka ei kuluks, uus kuldajastu saabub paratamatult kui inimkonna vaimse evolutsiooni vili, ning kuna aeg on illusioon, siis võime me juba praegu sellest tulevasest külluslikust hiilguseajast toetust, energiat, õpetust ja juhatust ammutada. Ja siinkohal võite paluda abi omaenda tuleviku minalt, oma ülestõusnud minalt, kes on juba täielikult valgustunud ning teab kõiki vastuseid.

Ning ta õpetab teile, kuidas tunda end vaimuna, enesest teadliku teadvusena, kes elab igavikus, selles tohutus valguses, valguse ja armastuse ookeanis, mis on lõputu ning selles mõttes tühjus, et ükski vorm siin ei ole püsiv, ent kes on ometi tulvil lõputut, piiritut potentsiaali luua, avarduda ja laieneda. See on ühendus ja üksolemine Allikaga, osasaamine Allika valgusest, milles lahustub meie ego, kuid mitte individuaalsus.

Ja jäädes ühendusse ja üksolemisse Allikaga, hakake nüüd saatma tulevikku, eelolevasse aastasse, oma südamest Kõrgema Tahte energiaid, neid Allikast pärineva valguse jumalikke väärtusi ja tervendavaid omadusi, millel on võime transformeerida mis tahes energiaid ning anda kõigele kõrgeim võimalik väljendus.

Esmalt saadame tulevikku Esimest kiirt, Kõrgema Tahte esimest aspekti ning see on Tahe, Mis Pühitseb. See kiir loob vaba ruumi kõrgematele energiatele ankurdumiseks, eemaldab kõik segajad, kahtlused, valed programmeeringud ning rajab valgusest silla kõrgeima võimaliku tulevikuni.

Seejärel saadame Teist kiirt, Kõrgema Tahte teist aspekti, milleks on Tahe, Mis Ühendab. Seda kiirt saates, võite te näha, et toetava ja tervendava ühenduse loomine Allikaga muutub kõikide nende jaoks, kes seda ühendust vajavad ja igatsevad, üha lihtsamaks ja kergemini saavutatavaks.

Ja edasi saadame Kõrgema Tahte kolmandat aspekti ja see on Tahe, Mis Avardab. Nüüd võite te näha, et valgusest tee kõrgeimasse võimalikku tulevikku muutub nüüd üha laiemaks, avaramaks, selgemaks ja tugevamaks.

Järgnevalt Tahe, Mis Harmoniseerib, mis tasakaalustab kõik võimalikud ebakõlad ja lahustab need.

Ja Tahe, Mis Valgustab. Te võite tõesti näha väga suurt ja säravat valgust tulevikku suundumas.

Edasi tuleb Tahe, Mis Põhjustab ning just see kiir võimaldab laskuda kuldsetel ja kristallilistel inspiratsiooniseemnetel, mis langevad nüüd kogu inimkonna kollektiivsesse teadvusesse ning ka teie enda mõtetesse, et võiksite võtta vastu üha paremaid ideid selle kohta, mida luua, kuidas elada oma elu, kuidas tuua oma ellu kuldajastu energiaid.

Ja nüüd saadame tulevikku Kõrgema Tahte seitsmendat aspekti, milleks on Tahe, Mis Väljendab. See on võimas kuld- ja hõbevioletne leek, mis transformeerib ja muudab kahjutuks kõikvõimalikud ebakõlalised energiad, negatiivsed programmeeringud ja pidurdavad mõttevormid, ning aitab manifesteerida ja teostada kõrgemaid jumalikke ideid.

Ja edasi Kaheksas kiir – Tahe, Mis Puhastab –, mis muudab puhastuse- ja transformatsiooniprotsessi veelgi sügavamaks, veelgi peenemaid tasandeid hõlmavaks.

Seejärel saadame Üheksandat kiirt, milleks on Tahe, Mis Õpetab. Laskuvad suured paketid otse jumalikust teadvusest pärineva informatsiooniga, õpetades inimkonnale, kuidas rajada paradiisi Maa peale ning selles elada.

Ja edasi kümnes Kõrgema Tahte aspekt ja see on Tahe, Mis Keskendab, mis aitab nii teil kui kõigil inimestel ankurdada iseenda võimas Mina Olen Kohalolek, oma Allika-Mina, kogeda valgustumist ja elu ülestõusnud meistrina Maa pealt lahkumata.

Edasi tuleb Kõrgema Tahte üheteistkümnes aspekt, milleks on Tahe, Mis Tervendab. Laske neil võimsatel tervendava energia lainetel suunduda tulevikku ja mahendada kõikide teekonda. Te võite näha, et see tervendav energia läheb laiali igale poole. See ei suundu ainult tulevikku, vaid ka olevikku ja minevikku, nii et olete otsekui mandala keskmes ning saadate võimsaid tervendavaid laineid kõikjale. Üheteistkümnes kiir toimib 360 kraadi ja läheb kõikidesse suundadesse, edastades tervendavat energiat otsekui kontsentriliste ringidena.

Ja kontsentriliste ringidena toimib Kaheteistkümnes kiir ehk siis Tahe, Mis Ülendab, puhas kristusteadvus, jumalik armastus, seeravite ehk jumaliku armastuse inglite energia. Saatke seda ülendavat energiat nii tulevikku, minevikku kui ka olevikku – kõikjale.

Ja lõpetuseks saadame ka Kolmeteistkümnendat kiirt ehk Tahet, Mis Äratab. Esmalt võite näha või tunda seda kiirt sädeleva valgusvoona, mille sees oleks otsekui tuhandeid tillukesi teemante – hästi kiirgavaid, sädelevaid. See on virgumiskiir, erakordselt võimas ja äratav energia, tõusva päikese valgus, mis aitab teil mõista iseenda multidimensioonilist olemust, virguda ning saada enesest teadlikuks kõikidel erinevatel teadvusetasanditel, erinevates reaalsustes. Kui seda kiirt Maasse ankurdada või tulevikku saata, siis on sellel tohutult võimas mõju. See kiir aitab teil mõista enese loomupärast jumalikkust ning äratada oma südamesse peidetud Algallikaga valgus. Selle kiirega töötades võite tunda, kuidas teie südames otsekui süttiks Suur Keskpäike ise ja lööks kõige eredamalt särama ja kiirgama, saates oma tervendavaid kiiri kõikjale ning aidates kõigel elaval ärgata. Saatke seda kiirt tulevikku ning te näete oma tulevikku valgustumas.

Ja nüüd võite te vaadata tulevikku ja heita pilk äsja alanud aastasse ning ka kõikidesse järgnevatesse aastatesse. Kas jääte rahule sellega, mida oma vaimusilmas näete? Kui tunnete, et on veel vaja midagi lisada, siis võite saata tulevikku ka puhast, lahjendamata Allika valgust, mis sisaldab kõiki kiiri ja kõrgemaid kosmilisi energiaid, ning millel on kõiketervendav, kõikeülendav ja kõikevõitev toime.

Ja mööda seda kiirgavast valgusest teed kõrgeimasse võimalikku tulevikku, mille olete oma taotluse ja Kõrgema Tahte kiirte abil loonud, suundub nüüd tulevikku ka üha enam ingleid, sest inglite jaoks ei kehti ajalisi piiranguid. Juba praegu võivad nad minna tulevikku ja aidata ette valmistada teie kõrgeimat teed – sellist, mis toob teile kõige enam õnne ja rõõmu ning rahulolu. Nii nüüd kui ka edaspidi.

 


Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt