Vaimsete seaduste valguses

Juhiseid kogemaks elu kõrgemas sageduses

 

Diana Cooperi “Vaimsete seaduste valguses” on lihtne teejuht, mis aitab meil mõista universumis toimivaid reegleid. Vaimseid seadusi järgides on meil kõigil võimalik hakata oma reaalsust teadlikult kujundama ning kogeda rohkem harmooniat, rahu, armastust, küllust ja vabadust. Nii toimides lisame oma elu igasse valdkonda järjest enam valgust, muutes oma isikliku kogemuse reaalsusest helgemaks ja rõõmuküllasemaks.

Lisaks aitab see raamat, mis sisaldab 36 vaimset seadust, mõista, kuidas oleme loonud just sellise reaalsuse, nagu parajasti kogeme, ning näitab meile teed, kuidas võime oma suhtumisi ja käitumismustreid muutes elu siin Maa peal uueks luua.

Siin ja praegu võid sa kogeda kõrgemaid ja puhtamaid vibratsioone, kui valid selle, et hakkad toimima kooskõlas kõiki eluhoovusi harmoniseeriva Suure Tervikuga...

 

 

Vaimsed seadused

 I Elu baasseadused

1. Ülemise ja alumise seadus 

Nii nagu ülal, nõnda on ka all. Mikrokosmos sisaldab makrokosmost ja vastupidi. Mees- ja naisprintsiibi ühinemisest saab alguse elu. Jumalik laps sünnib Jumaliku Ema ning Jumaliku Isa ühinemisest. See, mis liigutab inimese südant, liigutab ka Jumala südant. Tänulikkus on kõige otsem tee Allikani.

2. Sisemise ja välimise seadus 

Nii nagu sees, nõnda on ka väljas. Välismaailm on sisemaailma peegeldus. 

3. Küsimiseseadus 

Kes küsib, sellele antakse. Kes koputab, sellele avatakse. Et soovitut saada, tuleb seda paluda. 

4. Külgetõmbeseadus 

Sarnane tõmbab sarnast. Meie kogemuse määrab vibratsioon, milles võngume. 

5. Allasurumiseseadus

See, mida me alla surume, kasvab meie sees ning imeb meid energiast tühjaks. See, mida eemale lükkame, saab jõudu juurde. Et millestki vabaneda, on vaja probleemiga silmitsi seista ning see transformeerida. Vahel on vaja ka lihtsalt kogemusest läbi minna. 

6. Projektsiooniseadus 

Me peegeldame oma sisereaalsust väljapoole ning kohtame välismaailmas enese loodud projektsioone. Muutes oma uskumuste mustreid, muutuvad ka meie poolt välismaailma saadetavad projektsioonid, mis omakorda muudavad meie kogemust reaalsusest. 

7. Peegelduseseadus 

Me ei saa kunagi muuta kedagi enesest väljaspool, vaid üksnes iseennast. Muutes iseennast, muutuvad ka peegeldused, mida välismaailmas kohtame. 

8. Klammerdumiseseadus 

Kui soovid olla vaba, vabane klammerdumisest ükskõik kelle või mille külge. See on ainus tõeliselt toimiv tee valgustumise juurde. 
 

II Loomiseseadused

1. Tähelepanuseadus: 

See, millele me keskendume, seda me ka loome.

2. Vooluseadus 

Andmine ja saamine peavad olema tasakaalus. Loodus ei salli tühja kohta. Suhetes peab toimuma kommunikatsioon. Armastus peab voolama. Samuti raha. Tuleb lasta energial voolata ning liikuda edasi pärivoolu. See toob kaasa külluse. 

3. Külluseseadus 

Tõeline küllus on rahuldus sellest, mis sul on. Küllus hõlmab armastust, rõõmu, õnne, jõukust, õitsengut, edu, elujõudu, naeru. Küllus väljendab energia voolamist meie elus. Küllus on meie sünniõigus. Tuleb end sellele avada ning see vastu võtta. 

4. Selguseseadus 

Selgusele jõudmine oma soovides on esimene samm vabaduse ning südameigatsuste täitumise suunas. 

5. Taotluseseadus 

Kui selgus on saavutatud, tuleb sõnastada taotlus. Taotlus on nagu lendulastud nool. Miski ei suuda seda peatada. Seepärast ongi oluline olla väga hoolikas oma sihtmärgi määratlemisel. 

6. Rikkuseseadus 

Varandust tuleb kasutada käsikäes tarkusega – kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Tõeline rikkus saabub siis, kui võtame vastu meile sünniõigusega kuuluvad hüved ja ka vastutuse ning väe, mis sellega kaasnevad. Tuleb mõelda, rääkida ja tegutseda nii, nagu oleksime me juba rikkad. Nii avaldame muljet universumile ning vallandame küllusevoo, mis siit peale lakkamatult meie suunas voolab. 

7. Manifestatsiooniseadus 

Võtmeteks on selgus oma soovides ja nende täitumisega kaasnev kõrgeim hüvang. Tuleb visata õng taevasesse ookeani ning kohandada oma vibratsioon soovituga, siis manifesteerub see meie reaalsuses. Tuleb olla valmis vastu võtma küsitust midagi veelgi paremat. 

8. Eduseadus 

Edu saabub siis, kui me usume iseendasse. Edu saabub siis, kui meie isiklik või kollektiivne vibratsioon resoneerub sellega, mida oleme soovinud. Parema ja vasaku ajupoolkera pildid peavad olema omavahel tasakaalus. Edu saadab meid, kui järgime vooluseadust. Et edu saaks tulla, tuleb end puhastada füüsiliselt, mentaalselt ning emotsionaalselt. Tõeliselt edukad oleme siis, kui saavutame oma eesmärgi läbi koostöö ning teiste väestamise!
 

III Kõrgema teadvusetasandi seadused

1. Tasakaalu- ja polaarsuseseadus 

Meie eesmärk on tundma õppida mõlemat äärmust, selleks et jõuda tasakaalu ning integreerida polaarsused. Kui oleme olnud ühes äärmuses, peame tundma õppima ka teist, et leida tasakaal. Meesenergia on tegutsev, mõtlev, loogiline, agressiivne; naisenergia on olev, loov, intuitiivne, passiivne. Meie eesmärk on need polaarsused tasakaalustada, et võiksime kuulata oma intuitsiooni ning tegutseda sellele vastavalt. Meil võivad olla loovad ideed, kuid et nad võiksid hakata vilja kandma, tuleb nad läbi mõelda ja ellu rakendada. Kui midagi meis on tasakaalust väljas, peame otsima üles oma keskme ning hakkama tegema uusi valikuid.

2. Karmaseadus 

Mida külvad, seda lõikad. Armastades ja väestades teisi, saame me tervendada oma karmasuhteid. Kui meil on kellegagi probleeme, tuleb alustada sellest, et hakkame soovima sellele inimesele head. Sellest saab alguse karma tervendamine. Me kanname oma karmat üksnes senikaua, kuni oleme antud õppetunni ära õppinud. Rumalus hoiab meid ikkes. Vabastada saab end läbi teadvustamise ning armastuse jagamise. Kui meie uskumused elu kohta ei tee meid õnnelikuks, muutkem neid NÜÜD. Mida kõrgem on meie vibratsioon, seda kiiremini tegude viljad ilmnevad. Kui  meie eludes toimib juba silmapilkne karma, siis ei luba hing endale enam võlgade kuhjumist. Praegu on karma lõpetamise aeg. Meil on juurdepääs oma eluderaamatule Akašši kroonikates ning me saame tasakaalustada oma võlgu meditatsioonis. Kui oleme teinud kõikvõimaliku, et tervendada situatsiooni või suhet, aga tulemust ei ole, võime paluda meditatsioonis Karma Valitsejate sekkumist ning taotleda vabanemist karmakoormast, kui see on kooskõlas kõrgema plaaniga. Kui soovime nautida helget tulevikku, tuleb maksta ära oma vaimsed võlad ning luua endale headest tegudest, sõnadest ja mõtetest krediit universumi pangas.

3. Reinkarnatsiooniseadus 

Põhjusi inkarneerumiseks võib olla mitmeid: 1) et teha heaks mineviku vead ja maksta ära oma karmavõlad; 2) et omandada kogemusi ja saada targemaks; 3) et õppida rohkem emotsioonide, seksuaalsuse ja teiste maiste õppetundide kohta; 4) et aidata või õpetada, olla valguse väljakiirgajaks või pakkuda mingil muul viisil maailmale teenistust. Te olete pöördunud tagasi Maa peale ikka ja jälle, et saavutada meisterlikkust vaimsete seaduste tundmises ja nende ellu rakendamises. Ülestõusmine tähendab oma vaimse vibratsiooni tõstmist tasemeni, mil teil pole enam tarvis reinkarneeruda. Selleks tuleb aga tasuda karmavõlad, õppida ära elu õppetunnid Maa peal ning avada oma süda ja meel täielikult.

4. Vastutuse seadus

Vastutus on võime olukordadele adekvaatselt reageerida. Vastutus on see, kui me väestame teisi ning julgustame neid ise vastutust kandma. Kui midagi ootamatut juhtub, küsib meister enda käest: "Kuidas ma selle lõin? Milliseid mõtteid või tundeid ma välja saatsin? Kuidas saan ma seda muuta?" Kui võtame vastutuse oma elu eest enda kätte, saavad meist meistrid. Tuleb vastutada enda ja oma teekonna eest ning lubada teistel ise oma elude eest vastutada.

5. Vahettegemise seadus 

Meil on täielik õigus otsustada, keda või mida oma ellu lubada. Meil tuleks aktsepteerida ainult seda, mis meiega resoneerub ning mis täidab meid rahu ja rõõmuga. Siiski ei maksaks ka last pesuveega välja visata. Kuulakem oma intuitsiooni ja usaldagem seda. Laskem intuitsioonil ennast juhtida.

6. Afirmatsiooniseadus

Afirmatsioonid aitavad meil ümber programmeerida oma alateadvust. Meil tuleb luua positiivseid afirmatsioone, mis aitaksid kaasa soovitud muutuste loomisele. Kui afirmeerite midagi, tehke seda kõva häälega, hääldades sõnu välja selgelt. Suunake energia ja taotlus sõnadesse. Afirmeerida tuleb olevikus ning kõige efektiivsemad afirmatsioonid on alati lihtsad: "Mina olen terve ja õnnelik", "Mina olen täiuslikult kaitstud", "Ma armastan end alati", "Mu elu on täis küllust ja rõõmu", "Ma kiirgan välja valgust ja armastust", "Mina olen ülestõusnud meister", "Koostöös inglitega loon ma kõigile küllust" või "Mina olen Jumalaga üks". Afirmatsioone tuleb pidevalt korrata. Neid tuleb öelda nii, nagu oleks see, mida me oma ellu soovime, meil juba saavutatud. Afirmeerimine muudab meie vibratsiooni külgetõmbavaks olukordadele ja seisunditele, mille saavutamist taotleme. See on kiireim tee sinna, kuhu soovime välja jõuda. Pärast afirmeerimist tuleb meil tegutseda nii, nagu oleks soovitust juba saanud meie reaalsus. 

7. Palveseadus 

Palve on suhtlemise Allikaga, kes kuuleb meid kogu aeg. Iga meie mõte ja sõna on tegelikult palve. Seepärast pidage meeles, et muretsemine on negatiivne palve! Kuid milleks muretseda, kui meil on võimalik palvetada? Palve tähendab positiivselt fokuseeritud mõtte suunamist Kõige Elava Allikale. Küsi, uskudes, et sulle antakse, ning et su palvele vastatakse. Kuid vastuse palvele määrab meie vibratsioon. Seepärast võidakse vastata palvele eitavalt järgnevatel juhtudel: 1) kui palve esitaja on "kerjus" – inimene, kes ennast tarbetult vähendab ning ohvrirolli paneb; 2) kui palve esitaja on "kaupmees" – inimene, kes tahab Jumalalt midagi välja kaubelda: "Sina mulle, mina sulle …"; 3) kui palve esitaja on "manipulaator", kes ähvardab: "Kui sa seda ei tee, siis …";  4) kui palve esitaja on "pettur", kes palub muutust, kuid ei ole tegelikult veel valmis ennast muutma; 5) kui palve esitaja ei väärtusta iseennast; 6) kui palve esitajat motiveerib ahnus. Palvele aga vastatakse jaatavalt, kui: 1) palve esitaja teab, mida ta saavutada tahab ning ta on juba alustanud tööga; 2) kui ta palub kogu südamest, tuues kuuldavale oma hinge karje (selline palve jõuab Allika südameni ja puudutab seda); 3) kui palve esitaja taotlused on puhtad. Niipea, kui oleme oma palve esitanud, tuleb meil hakata tänama selle eest, mida soovisime. Tänage Jumalat ning olge valmis vastu võtma seda, mida palusite. Seejärel tuleb alustada tööd ning hakata tegutsema nii, nagu oleksime selle, mida palusime, juba saanud. Usk tõmbab ligi vastuse. Eriti suur jõud on grupipalvetel. Allikas armastab meid kõiki. Kui meie palvetele ei vastata, on blokeering alati meiepoolses otsas. Tuleb see kõrvaldada ning võtta vastu Kõiksuse armastus. Kui me midagi palume, olgem valmis lahti laskma tulemust ning viisi, kuidas meie palvele vastatakse. Tuleb usaldada kõik Jumala kätte. Kui teeme palve, hoidkem selle täitumisest visiooni. Kui palume rahu eest, kujustagem ja tundkem rahu saabumas. Kui palume tervendust kellelegi, nähkem teist inimest terve ja tugevana. Kuid alati tuleb meeles pidada, et ka surm võib olla tervenemine. Paluge üksnes kõrgeimat hüvangut. Palve peab olema lihtne, siiras, autentne ja tulema südamest. Palvetada tuleb rahulikus, keskendunud olekus. Lõdvestuge ja muutke oma aura kuldseks. Esitage vaikselt oma palve ning sündima hakkavad imed. Palveseadust aktiveerides toimige järgmiselt: 1) kõigepealt küsige; 2) siis laske tulemus lahti; 3) tänage Allikat vastuse eest; 4) püsige usus; 5) olge valmis õnnistust vastu võtma. Kui palvetame, et liikuda Allika suunas, liigub Allikas kahekordse kiirusega meie suunas. Tuleb küsida, uskudes, et soovitu on meile juba antud. 

8. Meditatsiooniseadus 

Meditatsioon on Jumalale enese sees ruumi tegemine, et Ta saaks meile vastata. Vaata enda sisse ning Taevane kuningriik (ehk Puhas Maa) on sinu päralt. Meditatsioon on uks kõrgemate teadvusetasandite ning sellega kaasneva armastuse, tarkuse ja õnnistuste juurde. Vaigista oma meel ning kuula. Vaid vaikuses ilmutuvad jumaliku tarkuse pärlid.

9. Väljakutseseadus 

Vaimse väljakutseseaduse järgi näitab kehastumata olend oma tõelist olemust või kaob, kui esitate talle kolm korda Jumala nimel väljakutse. Sinu ülesanne on vahet teha heal ja halval ning esitada väljakutse, kui sul on kahtlusi, ning muuta siis oma valgus sedavõrd eredaks, et pimedus ei saaks sind mõjutada. Väljakutset võib esitada järgmiselt: "Jumala ja kogu valguse nimel, kes sa oled ning mis eesmärgiga sa mulle lähened?" Neid sõnu tuleb korrata kolm korda ja vastus tuleb, tõenäoliselt tugeva mõtteimpulsi kujul, mis siseneb otse su teadvusesse mulje või aistinguna. Kui olend on öelnud oma nime, siis võid küsida edasi: "Kristuse nimel, ütle mulle, kas sa tuled kõige kõrgemast ja puhtamast valgusest?" Jumala või Kristuse nimel ei ole kellelgi julgust valetada. Kuid valgusel on väga palju tasandeid ning kehatud olendid, kes teiega kontakti võtta püüavad, võivad olla nii petturid kui imelised meistrid ja õpetajad. Teie ülesanne on neil vahet teha ning vaimne väljakutseseadus võimaldab teil vahettegemist õppida. See seadus on selleks, et teid kaitsta. Kui kahtled, kellega on tegu, katsu alati järele neid, kes püüavad siseneda sinu ruumi. On ka palju selliseid kehatuid olendeid, kes lihtsalt otsivad abi. Seepärast võite alati paluda ingleid, et nad võtaksid hoole alla olendi, kes teie ruumi siseneda püüab.
 

IV Kõrgema sageduse seadused

1. Sageduse- ehk vibratsiooniseadus 

Kõrgemad vibratsioonid lahustavad ja muundavad madalamaid. Naer ja huumor aitavad sagedust tõsta. Mida rohkem teeme ainult neid asju, mis meile tõeliselt rõõmu pakuvad, seda kiiremini tõstame nii enda kui meid ümbritsevate inimeste vibratsiooni. Eneseusaldus ja eneseväärtustamine kiirgavad välja kõrgsageduslikku valgust. Andestus, kaastunne ja rõõm transformeerivad negatiivse energia. OM'i toonimine, nagu ka teiste pühade mantrate või ivasilpide laulmine, tõstab vibratsiooni. Samuti tõstab sagedust Jumala, peainglite ja meistrite nimede lausumine. Vaimsed raamatud, kristallid, ilus muusika, kaunid maalid, lõhnarohtude (viiruki, sandli jms) põletamine tõstavad ruumi vibratsiooni. Kui piisav hulk inimesi keskendub valguse allatoomisele mingis linnas, kus on võidutsenud pimedus ja vägivald, võtavad headus ja rahu võimu taas enda kätte. Selleks, et tuua armastust ja valgust sellele planeedile, kutsuge valge valguse sambaid ning paluge inglitel ja kõrgematel valgusolenditel nende kaudu siseneda. Oma mõtetega looge valgusest sildu inimeste ja kohtadeni, nii et abi ja tervendus võiksid jõuda kiiresti abivajajateni. Kiirake välja puhast energiat ja transformeerige ka nende inimeste hädasid, kes on teie ümber.

2. Imedeseadus 

Tõeline andestus ja tingimusteta armastus on jumalikud energiad, mis lubavad sündida imedel. Ka inglite kutsumine võimaldab imedel teie ellu tulvata. Kokkusattumused on Allika poolt juhitud ning teie inglite ja teejuhtide poolt korraldatud sündmused, mis aitavad teil teostada oma eluülesannet ning toimida hingeplaani kohaselt. Kui teie vibratsioon tõuseb, tõmbate ligi rohkem vaimset abi, nii on imed ja kokkusattumused teile märgiks, et olete õigel teel.

3. Tervendamiseseadus 

Tervendamine leiab aset siis, kui kõrgsageduslik energia voolab läbi keha, muundades seiskunud energia, mis põhjustas haigustumise. Tervendada ei tohi ilma loata. Ei ole sinu asi otsustada, mis on teise inimese kõrgeim hüvang (kuigi alati võib tervendada oma muretsemist, muutes selle toetuseks). Kui pole võimalik küsida luba inimeselt, kas ta tervendust soovib, küsige luba tema kõrgema mina käest. Siiski võib alati saata valgust ja/või armastust, samuti paluda inglitel kedagi toetada. Tervendamine leiab aset siis, kui inimene on kanaliks kõrgsageduslikule energiale, mis voolab tema kaudu patsienti, või siis, kui tervendaja stimuleerib patsiendi enesetervendavaid mehhanisme. Kuna kõrgem vibratsioon muundab madalama vibratsiooni, võib tervendus aset leida ka lihtsalt kellegi kõrgsageduslikult vibreeriva inimese juuresolekul. On erinevaid tervendamise viise: 1) vaimne tervendamine – olles kanaliks jumalikule energiale; 2) usutervendus – tervendaja aktiveerib tervendava jumaliku energia palve ja usu jõul; 3) tervendus leiab aset läbi suhtumiste muutumise – näiteks endale ja teistele andestamine paneb valguse ja armastuse jälle voolama; 3) kaugtervendus – valguse ja armastuse saatmine; 4) magnetiline tervendus – oma isikliku energiaga (selle mõju ei pruugi kesta kaua, kui see just patsiendi enesetervendavat mehhanismi ei käivita); 5) reiki tervendus – tervendamine kõrgsageduslike universaalsete sümbolite kasutamise abil (see on nagu telekanali häälestamine – kui oled häälestunud, tood kohale reiki energia, et tervendada ennast ja teisi); 6) inglitega tervendamine – usalda kõik inglite hooleks; 7) loodusravi – akupunktuur, homöopaatia, helitervendus, kristallidega tervendamine, ravimtaimed, tervislik toitumine – kõik see aitab haige inimese energiasüsteemil taasrivistuda oma puhta algmustriga, blokeeringutest puhastuda ning inimese enda enesetervenduslikke võimeid stimuleerida. Sammud tervendamisel: 1) Maa ühenduse loomine ja kanali avamine tervendavale energiale; 2) südame avamine, kõrgema jumaliku juhtimise palumine ja häälestumine patsiendi energiale; 3) tervenduseks loa palumine patsiendi kõrgemalt minalt; 4) taotluse hoidmine, et oled puhas selge kanal tervendavale jumalikule energiale, mis voolab läbi sinu patsienti (kujusta sealjuures patsiendi jumalikku mina, kes on täiuslik); 5) oluline on tulemus lahti lasta, sest kui püüad kontrollida tulemust, blokeerid tervenduse loomulikku kulgu; 6) kui oled lõpetanud, lõika side tervendatavaga mentaalselt läbi. Tervenemine leiab aset siis, kui valgus muundab haiguse vibratsiooni puhtaks energiaks.

4. Puhastumiseseadus 

Puhas aura pakub täielikku kaitset ja tõmbab ingleid sinu poole. Tuli, vesi, maa, õhk – kõik elemendid on suurepärased puhastajad. Et puhastuda, jälgi oma mõtteid ja sõnu; tegutse väärikalt; suhtle puhaste inimestega; kirjuta üles ning põleta oma süütunded, häbi, solvumine ja viha; andesta endale ja teistele; harja sõrmedega oma aurat; tee regulaarselt füüsilisi harjutusi (soovitatavalt roheluses või mere ääres); palu inglitel ning ülestõusnud meistritel end puhastada;  kujusta violetset leeki enda ümber ning palu oma kõrgemal minal puhastada eesseisvat päeva, saates violetset leeki tulevikku. Enne magama jäämist palu näiteks peaingel Gabrielil end vastu võtta Shasta mäel asuvas puhastumise kambris. Madala vibratsiooniga inimeste seas tõmba oma aura koomale ning taotle läbipaistvaks või nähtamatuks muutumist. Kui oled andumas mingile liialdusele, peatu ja küsi eneselt, mida sa maha surud. Taotle, et sulle näidataks seda mahasurutud emotsiooni. Palu abi, et võiksid selle emotsiooni transformeerida ja vabastada. Et puhastada oma kodu, korista ära oma isiklik ruum; ava aknad, et värske õhk võiks sisse tulla; vaata vähem televiisorit ja tõmba seinast välja elektriseadmed, kui sa neid ei kasuta. Ka taimed muundavad rasket energiat, eriti ronitaimed. Täida oma kodu vaimsete raamatute, piltide, kristallide ja puhaste värvidega; laula või lase mängida pühal muusikal; puhasta iga ruumi lõhnaküünaldega; mediteeri ning kutsu ingleid ja kõrgemaid olendeid oma koju, siis kiirgab sinu kodu kuldset valgust ning sellest saab armastusesadam. Et puhastada planeeti, visualiseeri valgust ja armastust voolamas piki võrgustikku, mis jääb maapinnast allapoole; visualiseeri kõrgsageduslikku valgust ja armastust voolamas mööda võrgustikku maapinna kohal; sulge silmad ja palu valge valguse sambal laskuda alla otse Allikast. Näe seda sammast läbistamas universumit ning sind ja liikumas edasi Maa keskmesse. Kujusta sammast laienemas ja palu, et kõik, mida see puudutab, saaks täidetud ja kaitstud Allika valguse poolt; tee seda, pidades meeles, et nii täidad kogu maailma Kristuse valgusega ning valmistad meie planeeti ette kristusteadvuse ankurdumiseks.

5. Perspektiiviseadus 

Kõik on täiuslik Jumala seisukohast. Ainult meie enda vaatenurk võib seda moonutada. Maad tuntakse illusiooniplaanina, sest mitte miski ei ole tegelikult selline, nagu ta siin meile paistab. Seepärast vaatle kõike armastuse perspektiivist ning sa liigud mööda ülestõusmiserada.

6. Tänulikkuseseadus 

Südamest tulev tänu on võti külluse juurde. See avab universumi lõpmatud varud. Tänu ja tunnustus ehk inimeste headele omadustele keskendumine parandab suhteid! Kui tahad, et su elu oleks õnnelikum, hakka pidama tänulikkuse päevikut. Iga päev kirjuta üles mõned asjad, mille eest saad tänulik olla. Nii õpid märkama head ning seda jäädvustama. Suhtumised, mis aktiveerivad tänulikkuseseaduse, on järgmised: 1) ole positiivselt meelestatud ja tunnustav; 2) loe üles õnnistused, mis sulle osaks on langenud, ning vaata, kuidas need seepeale paljunema hakkavad; 3) ole rõõmus, sest kui sa särad õnnest, tunnustad sa seda, mis sul on; 4) meenuta igaühe häid omadusi, keskendudes heale igas situatsioonis ja igas inimeses; 5) kiida heldelt; 6) kasuta sõnu "ma tänan" siiralt; 7) ole armastav, hoolitsev ja lahke; 8) märka iseenda suurust; 9) pea elu pidupäevaks; 10) püsi õnneseisundis. Tänulikkus toob sinuni äraarvamatud õnnistused.

7. Õnnistuseseadus 

Õnnista inimesi ning nad on õnnelikud ja rahul. Õnnista oma tööd ning see toob sulle rõõmu ja rahuldust. Õnnista oma toitu ning see täitub valgusega. Õnnista taimi ja nad kasvavad külluslikult. Õnnista oma kodu ja sellest saab rahupaik. Õnnista oma keha ning sellest saab imeilus tempel sinu vaimule. Järgnevad afirmatsioonid aktiveerivad õnnistuseseaduse: "Ma olen õnnistatud elama ilusas kehas"; "Mind on õnnistatud inimestega minu ümber, kes mind armastavad"; "Ma olen õnnistatud, kuna mul on rahulik ja turvaline kodu". Toiduõnnistuse õnnistuseks võid taotleda: "Kristuse nimel, olgu see toit õnnistatud, nii et need Maa annid toidaksid mu füüsilist keha ning need õnnistused minu vaimukeha". Sa võid Allikalt paluda ka järgmisi õnnistusi: "Õnnista mu käsi, et nad võiksid sind teenida"; "Õnnista mu tööd, et see võiks tuua kõikidele kõige kõrgemat hüvangut"; "Õnnista mu suhteid, et need võiksid olla täidetud armastusest"; "Õnnista mu partnerit, et me võiksime teineteist armastada ja toetada"; "Õnnista mu lapsi ning kaitse ja juhi neid"; "Õnnista meie kodu, et see oleks alati täidetud rahu ja armastusega". Ühenduse loomiseks teise inimese kõrgema olemusega, võid aga taotleda: "Õnnistagu Jumal minu sees sind ja saagu ma õnnistatud sinu sees elava Jumala poolt". Õnnista igaüht ning täida kõik inimesed ja olendid enda ümber jumaliku energiaga ning sa oled avanud end universumi lõputule õnnistustevoole.

8. Dekreediseadus

Meistriks saamine tähendab universumis olevate jõudude valitsemist ning suunamist: "Jumala nimel ja kooskõlas armuseadusega, ma taotlen, et … (oma taotlust tuleb 3 korda korrata). Olgu nii ja nii see on (ka kinnitust tuleb 3 korda korrata)". Dekreet on ühekordne. Kui oled jõudnud eneses selgusele ning teed dekreedi, siis joonduvad sellega universumijõud, juhul kui su taotluse teostumine on kooskõlas kõrgema jumaliku plaaniga.

9. Ususeadus 

Usk lubab imedel sündida. Usk võtab ära hirmu. Kui sul on täielik usk, et juhtub kõrgeim hüvang, siis nii ka läheb. Usk tähendab pidevat sisemise juhtimise ja intuitsiooni kuulamist. Usk endasse paneb ka teised sind usaldama. Usk on baasiks edule, manifesteerimisele, palvetele ja dekreetidele. Usk liigutab mägesid. See on suurim jõud, mis üldse olemas on. Kui su intuitsioon ütleb, et miski on õige, ning sa usud oma visiooni, siis saadab sind edu. Jumal usub sinusse.

10. Armuseadus 

Arm on jumalik väljund halastusele. See lahustab karma ja kutsub ellu imesid. Arm võib muuta mateeriat. Kuni tänase päevani oleme Maa peal elades valinud looma vihkamist, haigust ja sõda. Me võime seda aga muuta, võttes vastu ja andes armu. Avataarad tervendavad armu abil, kuid tervendust ei saa pakkuda enne, kui õppetund on õpitud. Armu võib jagada kaastunde, halastuse, empaatia, andestuse ning tingimusteta armastuse kaudu. Arm tervendab, sest armastuse kõrgsageduslikud vibratsioonid muundavad hirmu ja valu madalamaid vibratsioone. Tervendajad on kanaliks kõrgsageduslikule energiale, seega on nad armu instrumendid. Mida rohkem avad oma südame ning lased lahti oma viha või hoolitsed abivajajate eest, seda rohkem õnnistust voolab sellele planeedile. Iga kord, kui palvetad kellegi eest või aitad kedagi armastusest, tõuseb meie planeedi sagedus ning suureneb meie käsutuses oleva valguse hulk. Jaga armu ja võta seda vastu. Arm on jumalik halastusevägi, mis vabastab inimesed kannatusest.

11. Üheseadus 

Viiendas dimensioonis on ainult üks vaimne seadus: me kõik oleme Üks. Me kõik oleme osad Allikast. Seda, mida teed teistele, teed sa tegelikult iseendale. Näe kõiges Jumalat. Ära mõista kohut, kaasaarvatud iseenda üle. Võta maha oma kaitsed, sest mida rohkem end teistest eraldad, seda suletum oled Jumalale. Dogmad loovad seinu ning jäiku konstruktsioone. Dogmade aeg on läbi. Kuna me kõik oleme üks, ei ole meie vahele seinu vaja. Üheseadus loob sillad meie kõrgemate olemuste vahele. Kui mõistad üheseadust, mõistad ka iseenda jumalikkust. Sinust saab kaaslooja. Üksolemine on nii iseenda kui teistes oleva jumalikkuse aktsepteerimine. Ka pimedus on lõppkokkuvõttes vaid valguse teener ja sinu õpetaja. Kui seda mõistad, ületad duaalsuse ning jõuad üksolemisse. On ainult Üks. See on Jumal ehk Kõige Elava Allikas. See oled ka sina.

Kokkuvõtlikult Diana Cooperi raamatust
"Vaimsete seaduste valguses"

 Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt