Uuemaid sõnumeid lugege ka Valgusesaare blogist!
 

 

Kõrgema Tahte kiired ja kosmilised kiired
- Riina Grethiel - 

Kõrgem Tahe ei ole tahe tavatähenduses, vaid on vaadeldav otse Algallikast pärineva kõrgsagedusliku valguse või jumalike omaduste voona. Kõrgema Tahte eesmärgiks on kõike elavat selle arenguteekonnal edasi juhtida – üha enam valguse ja armastuse, aga ka teiste jumalike väärtuste suunas. Visuaalselt on Kõrgem Tahe vaadeldav kui väga ere ja puhas valgus, mis jaguneb erinevateks kiireks. Kuid Kõrgem Tahe võib ilmuda ka pühas geomeetrias tuntud kujunditest ja seaduspäradest koosneva jumalike valgusmustritena. Kui häälestume Kõrgemale Tahtele, on meie mõtted, tunded, sõnad ja teod kooskõlas Suurema Tervikuga ning meie ees avaneb tee kõrgeima võimaliku tuleviku poole.


Valgusesaare sõnumid aastatel 2011-2015

 

Maikuu tervendav meditatsioon

- Riina Grethiel -

 

Meie kliimavöötmes on just maikuu looduse elluärkamise ja Jumalanna tagasipöördumise kuu. Kõik õitseb, lõhnab ja särab. Maikuus tähistame esmalt kevadpüha ja siis Wesakit ning mais on kõigele lisaks ka emadepäev. Seega on mai Suure Ema aeg, kes kannab endas uue alguse seemneid ning rahu, turvalisuse, külluse ja õnneliku elu loomise energiaid. Avagem end nüüd neile imelistele energiatele, mis kiirguvad Maast endast, samuti veekogudest, tärkavatest taimedest, lilledest ja säravrohelisse rüütatud puudest. Maikuus on isegi taevas eriline – otsekui puhtaks pestud ja särav. Käes on aeg häälestuda eelkõige rahule, sest sel viisil loome rahu ka välises maailmas ning meie ellu tekib turvaline ja kaitstud ruum õnne ja elusolekutunde kogemiseks. Et rahule häälestuda, on aga sageli vaja mõnd tõhusat abivahendit oma sageduse tõstmiseks. Järgnev meditatsioon aitab teil seda teha ...

 

Wesaki meditatsioonid enese ja Maa tervendamiseks

- Riina Grethiel -

Igal aastal on just mai täiskuuaeg (Wesak) aasta kõige võimsam aeg, mida  vaimses mõttes ka uue aasta alguseks  võib lugeda.  See on erakordselt soodne hetk, et panna paika uued sihid ning tõsta oma elu täiesti uuele ja avaramale tasandile. Budistlikes maades tähistatakse nüüd Buddha sünni- ehk valgustumispäeva ning tegemist on imelise ajaportaaliga, mil maailmadevahelised loorid taas erakordselt õhukeseks muutuvad. Kui keskendume tingimusteta armastusele, rahule ning vaimsele edasiminekule, avanevad väga erilised valguseväravad kõrgematesse dimensioonidesse ning meie ellu tulvab külluslikult kõige imepärasemaid puhastavaid, tervendavaid ja ülendavaid energiad. Järgnevad meditatsioonitekstid sisaldavad juhiseid ja valguskoode Wesaki energiatele häälestumiseks ning kõiki tasandeid hõlmava tervenduse vastuvõtmiseks ...

 

Tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega
Tervendav ja puhastav meditatsioon

- Riina Grethiel -Eestlaste rahvavaimu olemus ja iidne jumalusejooga
Seminari tutvustus

- Riina Grethiel -

Igal rahval oma olemasolu kõrgeimat ideed kandev rahvavaim – seda rahvast kaitsev ja edendav jumalik olend, keda ingelliku hierarhia kontekstis võiks lugeda inglivürstide ehk algjõudude hulka kuuluvaks. Nimelt on algjõud suured ja võimsad valgusolendid, kes hoiavad kõrgeimat pilti väga suurtest inimkooslustest. Eestlastel ja soomlastel, kes olid veel tuhatkond aastat tagasi üks rahvas, oli palju sajandeid ühine rahvavaim, keda tunti Uku (või Ukko) nime all. See võimas ingellik olend, keda on nii siin- kui sealpool Soome lahte ka jumalana austatud, on hoidnud alal algideed – kaitsta rahu ja ankurdada Taevas Maa peale ehk teiste sõnadega, elada rahus, vabaduses, külluses ja võrdsuses. See ingellik olend äratas kaitseeesmärkidel meie rahva väeka eneseteadvuse juba kaugetel jumalannakultuuri aegadel – tõenäoliselt siis, kui agressiivsemad naaberrahvad algideega seotud väärtusi ohustama hakkasid – ning mõjutas eriti tugevasti 19. sajandil aset leidnud rahvuslikku ärkamisaega.  Kuid oluline on aru saada, et kuna inglid on androgüünsed olevused, siis on ka meie rahvavaimul olemas nii mees- kui naisaspekt. Ja kui viimastel sajanditel on domineerinud pigem meesaspekt, siis varasematel aegadel olid eestlased (aestid) valdavalt jumalannarahvas. Meie rahvavaimu kaudu ilmutas ennast Suur Jumalanna ise – küllust, rahu ja õitsengut loova Kuldse Emandana, keda on ka Viru Akaks, Lindaks ja Kuldnaiseks nimetatud. Jäljed Temast on säilinud meie loomislaulus, kus Ta laskub alla kõiksuse kosmilistest avarustest Sinisirje linnuna ning loob Maa peale oma kuldse pesa – tasakaalustatud ning kosmilist korda peegeldava mandalaruumi ...  

 

 

Katkendeid Riina Grethieli raamatust "Kuldajastu loomine"

 

Kui me tõeliselt mõistame, et loome oma reaalsust ise, siis lahustub üks väga oluline tõke meie sünnipärase loomisvõime eest. Me taipame, et ei ole olemas paratamatuid olukordi, sest alati on võimalik muuta oma suhtumist ning igas situatsioonis on olemas tee, mis viib tupikust välja. Esimeseks sammuks on siin oma sageduse tõstmine, sest siis hakkame me nägema kõrgemaid võimalusi, mis madalamas sageduses toimides märkamatuks jäid. Kui me selle taipamiseni jõuame, siis on esimene tõke meie sisemise valguse ehk puhta teadvuse eest lahustunud ning seeselav Allikas hakkab meie tavateadvust tasapisi oma valgusega üle ujutama ...


 

Sise-Maa ja Lemuuria tervendus
Riina Grethiel

Kosmilise ajaarvestuse järgi on lõppenud vana maailmakord ning alanud uus ajastu. Ja ehkki väliselt ei ole maailm, milles elame, kuigi palju muutunud, on meie sisemuses aset leidnud oluline teadvusemuutus, mis aja jooksul ka välises maailmas laiemalt nähtavaks ja tuntavaks saab. Inimkond on liikumas täiesti uuele arusaamise tasandile ning eelkõige väljendub see tõelise üksolemise sügavamas mõistmises ning kosmilisele teadvusele ja tingimusteta armastusele avanemises. See võimaldab uutel teadmistel meie eksistentsi olemuse kohta inimkonna ühisteadvusvälja ankurduda ning tuua kaasa mõistmist, tervenemist ja meelerahu. Lisaks meenuvad meile ka ammuunustatud teadmised varasematest kuldajastutest ning taas hakatakse mõistma teed, kuidas luua uut, tõelisel vabadusel põhinevat kuldajastut, mille aluseks on tingimusteta armastus ja südames elamine. Üks kõige olulisemaid väliseid muutusi seisneb aga selles, et kõikjal kogu maailmas on avanenud või avanemas dimensioonidevahelised portaalid ehk Maa-Ema tšakrad, mille kaudu tulvab Maale väga suurtes kogustes kõrgsageduslikku valgust nii Sise-Maalt kui kosmilistelt tasanditelt, et toetada meie kõigi ärkamise ja valgustumise protsessi ...

***

 

Rahu sõnumid

 

Oma vaimse arengu teel tuleb meil saavutada sisemine rahu, mis asub vastandumise kohal, väljaspool valgust ja pimedust. Paljud teist arvavad, et rahu asub vaid kõige valgemas valguses. Ja tõesti on võimalik sealt rahu leida. Kuid kõige valgemat valgust ei saavutata seni, kuni ei ole mõistetud kõiki energiaid, kõiki polaarsusi ning nende üksolemist kõrgeimatel olemisetasanditel. Tõeline rahukogemus ületab polaarsuse ning asub polaarsustevahelises tasakaalus ... Kui usume armastuse ja rahu jõusse, on kõik võimalik. Tõeline usk neisse väärtustesse suudaks peatada isegi kuule, dematerialiseerida relvi, äratada ka kõige julmema sõdalase südame. Armastus ja rahu loovad armastust ja rahu ... Tooge armastust ja rahu oma elu kõikidesse valdkondadesse ning maailm teie ümber muutub. Saage rahu kandjaks ja peagi märkate te rahu kõikjal enda ümber. Teist kiirguv rahu inspireerib ka teisi, kes teid järgivad, ning rahu maailmas saab tasapisi tõelisuseks. Armastage üksteist ja te kogete rahu. Heitke kõrvale oma vastandumised, võistlemised, sisemised võitlused. Enam ei ole vaja kannatada ega võidelda. Kui teis tärkab rahu, toote te rahu maailma. Olge armastus ja te loote armastust.

***

Kristallide olemusest, ülesannetest ja puhastamisest
Riina Grethiel

Kristallid kuuluvad mineraalide kuningriiki. Nad on elusolendid, teadvusekandjad, kes esindavad eluvõnget esimeses dimensioonis. Seega on nende elu- ja kasvuprotsessid meiega võrreldes väga aeglased. Mis siis teeb tükikesest mateeriast elusolendi? See on vaimse energia ankurdumine ainesse, teatav hingelisus. Tegelikult on kogu looming elav. Nii nagu taimed ja loomad, on ka kõik kivid, muld, kogu mineraalide kuningriik elav. Aga nende kivide, mida nimetame kristallideks, poolvääriskivideks või vääriskivideks, eripära seisneb selles, et nad on meistrid kivimite hulgas. Nad on valgustunud teadvuse kandjad, oma vaimsele päritolule ärganud olevused ...

***

ÜLEMINEK KULDAJASTUSTUSSE

Uus katkend Diana Cooperi  raamatust
"Üleminek kuldajastusse aastaks 2032"

***

Uusaasta meditatsioon

***

Kirjastuse Valgusesaar UUS raamat!

Üleminek kuldajastusse aastaks 2032

 Ennustusi ja ettekuulutusi kogu maailma majandust, poliitikat, kliimat ning vaimset maastikku hõlmavate muutuste kohta

 Diana Cooper
 

Kokkuvõte Maa tulevikust ajavahemikus 2012 – 2032

Ennustus on vaid tõenäoline tulem, mis põhineb inimeste teadvuseseisundil ja suhtumistel ennustuse tegemise hetkel. Seega pole ennustus kivisse raiutud. Inimeste arusaamad ja teadvus muutuvad ja arenevad suure kiirusega ning see kõik mõjutab tegelikku tulemust. Valgustöölised on suunanud tervendust, valgust, armastust ja rõõmu paljudesse tumedatesse paikadesse ning seda tehes on nad lahustanud karmat ning transformeerinud suure hulga negatiivseid energiaid. See tähendab, et need paigad ei vaja enam puhastamist ning võimalikuks on saanud palju positiivsem tulevik ... Maailmas on palju mõjufaktoreid, millest me teadlikud pole. Miljonite inglite sissevoolul, paljude arenenud hingede taaskehastumisel ning iidsete portaalide ja tarkusega täidetud pühapaikade avanemisel on selle planeedile tohutult suur mõju. Lisaks sellele ankurdati iidsetel aegadel Maasse mitmeid võimsaid energiaid, mis nüüd nende suurte muutuste käigus ärkavad ning inimkonnal vajalikku teadvusenihet sooritada aitavad ...
 

Kuidas konstrueerida universumit
Harmooniat ja taevalikku korda ankurdava numbrilise kaanoni alused
ehk
TERVENDAMINE PÜHA GEOMEETRIA ABIL

Püha Geomeetria Loomise Koolis toimunud seminari tutvustus

 

Mis on ülestõusmine?
Valitud mõtteid Drunvalo Melchizedekilt, Joviel Straw'lt ja Diana Cooperilt

Mõiste "ülestõusmine" tähendab paljude jaoks lahkumist Maa pealt. On tõsi, et varem või hiljem lahkume me kõik sellelt planeedilt, et mitte kunagi enam naasta füüsilisse vormi, kuid ülestõusmine hõlmab palju enamat. Tegelikult lahkume me iga kord sellelt teadvusetasandilt, mis on iseloomulik eksistentsile füüsilises maailmas, kui lubame endale täielikku hetkes viibimist ning loobume kohtumõistmisest ja klammerdumisest.  Ülestõusmise puhul võime eristada kolme tasandit. Esimene neist hõlmab paljude elude jooksul kuhjunud valikute läbitöötamist ning puhastamist; teine väljendab  ülestõusmist kui igapäevast praktilist kogemust; ning kolmas tasand on see, mida ka enamik inimesi "ülestõusmise" all mõistab – nimelt meie lõplikku lahkumist Maa pealt reaalsuse kõrgematesse dimensioonidesse ... 
 

Katkendeid Diana Cooperi raamatust
"Ülestõusmise valguses"

Eristamine, Mahatma energia, kõrgemad tšakrad

Kõigil valgustöölistel ja eriti neil, kes soovivad järgida ülestõusmise rada, tuleb pidevalt kuulata ja järgida oma sisetunnet. Intuitsioon ei ilmuta end üksnes äkitselt ilmuvates taipamistes, vaid ka entusiasmi- ja elevusetundena ning sisemise äratundmisena, et see, mida te teete või teha kavatsete, on õige. Meistrid ei toetu kunagi väljastpoolt tulevatele nõuannetele, vaid ainuüksi omaenda sisetundele ...

 

Kõrgemasse sagedusse tõusmise toetuseks
Valitud sõnumeid Diana Cooperi „Ülestõusmisekaartidelt“

 

 

Hüperborealaste Ematempel
ja Päikesejumalanna pühitsus

Riina Grethiel


Praegusel ajal on Suure Jumalanna energiatele avanemine ja eelkõige Päikesejumalanna pühitsus üks kõige olulisemaid teelõike meie vaimse kasvu protsessis. Kui saame kontakti Suure Jumalanna päikeseaspektiga, siis avaneb meie teadvuses värav kuldajastusse ning meie käsutusse antakse vahendid, kuidas ankurdada Allika valgus siia reaalsusesse, praegusesse hetke, sellesse maailma – nii globaalsel, rahvuslikul kui ka igaühe individuaalse eluteekonna tasandil, nii et ka kõige pimedamad nurgad võiksid valgustuda ning kõik ebakõlalised energiad haihtuda ...

 

Valguseinglid kõnelevad
Valitud sõnumeid Diana Cooperi inglikaartidelt

 

"Universumi võtmed"

Diana Cooperi ja Kathy Crosswelli uue raamatu tutvustus


Atlantise kosmiline ajastu ja Lemuuria

Diana Cooper ja Kathy Crosswell

Iga kord on Jumala väljahingamise kestvuseks 26 000 aastat. Tegemist on faasiga loomingus, mil kõik areneb ja avardub. Kuid väljahingamise lõpuks tuleb kõik pooleliolevad tööd lõpetada, karma tasakaalu viia. See, mis on oma aja ära elanud, hakkab kokku varisema.  Seejärel algab sissehingamine ning meid kõiki kutsutakse tagasi Algallikasse. Sel perioodil leiab aset vana lõplik lahustamine või muundamine. Aasta 2012 lõpetas kümnest väljahingamisest koosneva tsükli. Seda perioodi nimetatakse kosmiliseks ajastuks, mille kestvus on 260 000 aastat. Selle planeedi viimane kuldajastu õitses Atlantises. Atlantise eksperimendiks eraldati terve kontinent ning see kestis ühtekokku 260 000 aastat: 10 000 aastat kulus eksperimendi käivitamiseks, 240 000 aastat selle käimas hoidmiseks ning veel 10 000 aastat kokkuvõtete tegemiseks ja õppetundide omandamiseks. Atlantise kosmiline ajastu lõppes aastal 2012 ...


2012. aasta fenomenist
Riina Grethiel

On lõppenud aasta 2012. Paljudel inimestel olid selle aastaga seoses suured ootused ja ka hirmud ning ikka ja jälle küsiti meilt, mis siis ikkagi toimub, mis on tulemas ja kuidas edasi liikuda. Eelkõige on tähtis teadvustada, et kuigi üleminek järgmisele teadvustasandile toimub plaanikohaselt, on seda protsessi vaimse maailma poolt (ja Armuseaduse abil) oluliselt mahedamaks ja leebemaks muudetud. Selle tulemusel on veel mõned aastad tagasi väga kiirelt toimunud edasiminek aeglustunud ning ehkki kogu planeet tervikuna liigub endiselt üha suurema valguse ja armastuse poole, ei ole inimkond kollektiivsel tasandil veel valgustumiseni jõudmas. Kuid vaatamata sellele, et enamik inimesi ei võngu veel kuldajastu sageduses, tähistas aasta 2012 meie teadvuses ikkagi teatud kriitilise piiri ületamist, mille tulemuseks on valgusejõudude osakaalu plahvatuslik suurenemine meie planeedil. Kuldajastu kuvandi ankurdumine sellesse reaalsusesse on aga aeganõudev protsess ning sõltub eelkõige inimeste valikutest ...


Puhastav meditatsioon Allika Minaga ühinemiseks

Riina Grethiel


Ülendav ja Maad tervendav meditatsioon
Uued universaalsed kiired, täitumine vaimu kuldse valgusega ja rännak Sise-Maale

 

Spiraalne tee
 
Katkend Eric Kleini raamatust
"Püha teekond"

 

Iga inimese südames elab üks kustumatu igatsus. See on igikestev soov pöörduda tagasi oma tõelisse koju, Jumala südamesse, Algallikasse. See hinge jaoks loomupärane igatsus on vägi, mis kannab meid läbi kõikide meie iniminkarnatsioonide – sedamööda, kuidas me aeglaselt, ent järjepidevalt evolutsiooniredelit mööda edasi ronime ning üha kõrgematele olemistasanditele tõuseme. Vana-India pühad tekstid viitavad sageli inimkehale kui loomingu kroonile, kuna see on ühtaegu nii surelik, füüsiline manifestatsioon kui ka müstiline läbipääs vaimse surematuse juurde. Upanišaadid väidavad, et inimese hing on „sild aja ja igaviku vahel“. Meie võimuses on see sild ületada, kui saame teadlikuks meis peituvast loomupärasest jumalikkusest ning tõuseme puht loomalikult olemistasandilt üliinimliku ühenduseni lõpmatu ja kõikjalviibiva Allikaga ...

 

Tarkade kivi
 

Katkend Eric Kleini raamatust
"Püha teekond"

 

Teie kehastumise peamiseks eesmärgiks on vaimne kasv ja teenistuse pakkumine maailmale. Üks osa sellest teenistusest on saada võimalikult puhtaks Tõe väljakiirgajaks, sest Tõde on väga võimas valgus, mis aktiveerib ning äratab magavas teadvuses mõistmise, et maisel eksistentsil on olemas ka kõrgem eesmärk. Tõe väljakiirgamine on ülioluline roll, sest ilma kõrgema eesmärgita käiksid kõik olendid ringiratast, elades sihitut ja mõttetut elu. Koos kõrgema eesmärgi hoomamisega saabub ka mõistmine, sellega kaasneb rahulduse ja eneseteostuse tunne ning võime ületada füüsilise eluga seotud igapäevased väljakutsed ja ebamugavused. Kui teate, et olete siin kõrgema eesmärgi täitmiseks, siis on teil palju lihtsam taluda ka maise kehastumisega kaasnevaid raskusi. Te mõistate, et kõik need kogemused on teie kasvuks üliolulised ...
 

 

Suure Jumalanna tervendus
 

Katkend Riina Grethieli raamatust
Suure Jumalanna müsteeriumid.
Pilguheit eestlaste minevikupärandisse esoteerilisest vaatenurgast
 

Ühenduse taastamine Suure Jumalanna erinevate aspektidega avab täiesti uued horisondid ning tõstab meid senisest võrratult avaramale mõistmistasandile, võimaldades selgemalt näha nii meie kaugeimat minevikku kui ka olevikku ja tulevikku. Tegemist on sisetasandi pühitsusega, mis teisendab senised arusaamad Jumalast/Jumalannast kõikehõlmavaks ja terviklikuks Kõiksusega üksolemise kogemuseks ...
 

 

Sissejuhatus Suure Jumalanna müsteeriumitesse

 

Katkend Riina Grethieli raamatust
Suure Jumalanna müsteeriumid.
Pilguheit eestlaste minevikupärandisse esoteerilisest vaatenurgast
 

Meie tõelist päritolu varjab unustusteloor. Et seda kergitada, tuleb meil luua ühendus Suure Jumalanna mõõtmatu ja kõikeõnnestava kohalolekuga. See on ka üks kõige tähtsamaid müsteeriumeid, mida meil uue maailmaajastu künnisel mõista tuleks. Käesolevas raamatus vaatlemegi Jumalannat Tema erinevatel kujudel ning avame end sellele vägevale tervendamis- ja loomisväele, mis Temast alguse saab. Kutsume Teda. Mäletame Teda. Ja siis saab nähtavaks miski, ilma milleta me edasi minna ei saa. See on Jumalanna üks tähtsamaid kingitusi – meie kosmilise mälu taastamine ning juurdepääsu avamine Akaši kroonikatele ...
 

 

Kes on Taara?


Katkend Riina Grethieli raamatust
Suure Jumalanna müsteeriumid.
Pilguheit eestlaste minevikupärandisse esoteerilisest vaatenurgast
 

Mulle on Taara olemuse tõlgendamise teema juba mõnda aega sügavat huvi pakkunud. Kuid kui mulle ühe kanalduse käigus konkreetselt öeldi, et eestlaste Taara (Tharapitha) on tegelikult Suur Jumalanna ise, nõudis see minult algul omajagu läbistamist – nii tugevalt on meie kollektiivsesse mõtteruumi kinnistunud idee, et tegemist on Taevase Isaga sarnaneva meesjumalusega (või parimal juhul sootu Jumal-Absoluudiga). Siis aga hakkasin sellele väitele, et Taara on Jumalanna, hulgaliselt kinnitusi leidma ...

 


Nägemus uuest maailmast
Marc Allen

 
Tehes seda, mida teha armastad, võid muuta mitte ainult oma elu, vaid ka kogu maailma! Mõista, mida sa teha armastad ... Tegelikult sa juba tead, mida sa tõeliselt teha armastad, ehkki sul tuleb võib-olla pisut endasse vaadata, et see sulle taas meelde tuleks. See on sinu südames, sinu hinges. See peitub sinu unistustes ja ettekujutustes. Mille tegemist sa vabal ajal tõeliselt naudid? Milline töö on sulle alati põnev tundunud? Mis sinus tõelist elevust tekitab? Kas on midagi, mis ajab sind nii elevile, nagu võib elevile minna väike laps või kutsikas? Kui sa võiksid teha ükskõik mida, siis mis see oleks? Kui sa isegi pärast neile küsimustele vastamist ei ole päris kindel, mis su kirg on, võid abi saada järgnevast lihtsast harjutusest ...
 

Telos ehk Uus-Lemuuria
Aurelia Louise Jones

 
M
aapinna elanikkonna hulgas on laialdaselt levinud uskumus, et Lemuuria hävis Vaikse ookeani lainetes  ja lakkas selle tulemusel eksisteerimast. Kolmanda dimensiooni vaatepunktist on see ka täiesti õige. Kataklüsm, mis hävitas suurema osa sellest mandrist koos peaaegu 300 miljoni elanikuga, laastas halastamatult nii planeedi füüsilist pinda kui ka selle asukaid. Samuti tekitas see kohutava vapustuse Maa-Emale. Lemuuria, mida on peetud selle planeedi tsivilisatsioonide hälliks, leidis oma lõpu peaaegu üleöö. Ülejäänud maailm oli täielikus šokis, leinates seda suurt kaotust. Emamaa kaotusvalu oli nõnda suur, et veel tänagi kannab enamik teist seda valu ja traumat sügaval oma rakumälus... Kuid Lemuuria eksisteerib seniajani viienda dimensiooni sagedusribas, mis jääb kolmanda dimensiooni nägemisele ja tajudele hetkel veel hoomamatuks ... Ent juba lähitulevikus – sedamööda, kuidas dimensioonidevaheline loor hõreneb – ilmutab armastatud Emamaa end oma uues hiilguses ja suurejoonelisuses ka täiesti füüsilisel ja käegakatsutaval kujul kõigile neile, kes on asunud ülestõusmise ehk teadvuse virgumise teele ...
 

 

Eluülesande avastamine ja vaimuühendus

Riina Grethiel

Kas teadsite, et eluülesande avastamine ja teostamine saavad võimalikuks siis, kui olete valmis ühendama oma elu maised ja vaimsed aspektid? Seitsmeastmelisel pühitsusteekonnal, mille käigus isiksus esmalt hinge ja seejärel vaimuga ühineb, jõuab teelolija oma tõelise eluülesande avastamiseni alles kuuenda pühitsuse käigus – ehk siis, kui ühendus vaimu ehk Mina Olen Kohalolekuga (Allika Minaga) juba loodud on... Meil kõigil on vaja avastada Suur Lugu iseenda kohta ehk teiste sõnadega – kaardistada oma individuaalse vaimu teekond läbi Reaalsuse erinevate tasandite. Suur Lugu ei põhine välistel, teie isiksusega seotud andmetel ja juhtumistel... Vaimu jaoks on need kõik vaid välised asjaolud ja peagi hajuv unenägu, mis teie tõelise olemuse kosmiliste mastaapidega võrreldes erilist tähtsust ei oma. See ei tähenda siiski seda, et teil ei tuleks väärtustada oma maiseid kogemusi. Teie elu on olnud sündmusteahel, mis on toonud teid siia – antud hetkesse, kus praegu asute. Kuid Suur Lugu on alati midagi enamat. Seda avastades meenutate te oma kosmilisi juuri, oma eelnevaid elusid, oma kõrgeimat olemust ja jumalikku päritolu ning ajapikku saab teile selgeks, et teie vaimu tõeline kodu asub väga kõrgel tasandil – Algallikas ehk Suurel Keskpäikesel. Kui hakkate end samastama oma vaimuga ning hoomama seda, kes te tõeliselt olete, siis tulvab teisse võrratult suurem vägi – teie vaimu vägi, mis annab teile jõudu nii oma maise elu elamiseks kui ka kehastumisel valitud eesmärkide teostamiseks.


Suure Jumalanna tagasitulek
Riina Grethiel

Jumalanna teema on praegusel ajal väga tähtis ja aktuaalne juba ainuüksi seepärast, et nihe järgmisele teadvusetasandile on võimalik siis ja ainult siis, kui taasavastame Kõiksuse naiseliku palge, väärtustame seda endas ja kõiges olemasolevas ning avame end Suure Jumalanna kohalolekule ja lõpututele õnnistustele. Ilma jumaliku naispoole integreerimiseta jääb ühendus oma jumaliku tervikolemusega poolikuks, olemata midagi muud kui üksnes meditatsioonis saavutatav valgusekogemus. Ilma Jumalanna abita pole meil tegelikult lootustki Allika Valgust oma elu igasse hetke ning igale tasandile integreerida ega taassiseneda kuldaega. Eelkõige on see aga sisemine protsess ...


Katkendeid Marc Alleni raamatust "Miljonärikursus: Nägemuslik teejuht unistuste elu loomiseks"

Võtmeid, mis juhatavad edu juurde, võib leida kõikjalt. Ka käesolev raamat on täidetud selliste võtmetega. Tegelikult on kogu elu (kui me seda kord märkama õpime) täis võtmeid. Kuhu me ka ei vaataks, neid leidub kõikjal. Läbi metsa voolav jõgi, nurruv kass, isegi taim aknalaual – nad kõik võivad õpetada, kuidas meil tuleks oma elu elada. Sõbra märkus, raadiost kuuldud sõnad, lõik mõnest raamatust või Internetist silmajäänud lause, isegi juhuslik reklaamikatke – kõik need võivad osutuda elumuutvateks võtmeteks ... Paljud neist võtmetest on lihtsad ja lähtuvad praktilisest mõistusest. Mitmed neist suudavad ümber programmeerida sinu teadvust, luues sinu ajju uusi sünapseid ning kustutades vanu programme, mis ei teeni enam sind ega ka kedagi teist sinu elus ... Paljud neist võtmetest pakuvad sulle vahendeid, mis aitavad toime tulla kahtluste ja hirmudega, mis paratamatult üles kerkivad, kui soovid muutuda ja kasvada, avarduda uutele rõõmu ja edu tasanditele ning elada elu, mida varem ainult fantaasiaks pidasid ...

 

Head uut aastat 2012!
 

Kanaldus: Selgitusi praeguste ja tulevaste aegade kohta
 

11:11:11

 


Varasemad sõnumid:
 
VALGUSESAARE ARHIIV

 


 

 
 

 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt