Vannetest vabastamine

(Diana Cooperi raamatu “Ingli ilmutus”  põhjal)

 

Vannete andmine on sageli seotud rituaalidega või tseremooniatega ning enamasti on see toimunud tunnistajate juuresolekul. See on jõud, mis on paigutanud need vanded nii tugevalt teie teadvusesse ning kutsunud kohale ingleid, kes on aidanud teil hoida neid vandeid kasvõi läbi mitmete kehastuste. Teadke, et iga vannet, mida iganes olete andnud, valvab ingel.

Kui te olete ikka veel mõjutatud minevikus antud abielutõotustest, lepingutest, vannetest, needustest või mõnest siduvast lubadusest, on väga abiks nende tühistamine. Abielu sõlmimine on tseremoonia. Sageli ei vabasta lahutus iseenesest teid veel algse lepingu energiast.

Eelmistes eludes olete andnud vandeid, mis on ikka veel teie energiakehades ning mõjutavad teie elusid. Selles elus aga ei pruugi need vanded teid enam sugugi teenida, pigem võivad nad olla koormaks ning blokeerida teie teekonda. Te võite olla andnud vaesusevandeid, kuulekuse-, kasinuse- või karskusevandeid, vaikimisevandeid, maistest hüvedest loobumise vandeid, alistumise-, meeleparanduse- või patukahetsusevanded.

Samuti võite te olla kellegi poolt neetud või siis ise kedagi neednud. See kõik võib aga avaldada väga blokeerivad mõju teie energiakehadele ning pärssida teie edasiminekut vaimsel teel.

 

Inglid ja Ülestõusnud Meistrid on väga õnnelikud, kui saavad aidata teil tühistada ükskõik milliseid vandeid või tõotusi, lõpetada lepinguid ning purustada needusi, mis võivad paikneda teie energeetilistes süsteemides. Selleks otstarbeks võite te Jumala nimel appi kutsuda ka järgmisi võimsaid ning vägevaid olendeid:

 

KUMEKAT, Valguse Meistrit ning kaheksanda, puhastumise kiire, mis on värvuselt akvamariin, valitsejat;

VYWAMUST, kes on Sanat Kumara Kõrgemat Mina, Olendit, kes valvab teie ülestõusmiseprotsessi;

DJWHAL KUHLI, kes töötab koos Kuthumiga, teise kiire valitsejaga, ning on pühendunud kõikide abistamisele sellel planeedil;

PEAINGEL MIIKAELI ning tema inglite leegione, kellel on samuti vägi vabastada ning muundada mis tahes raskeid energiaid.

 

Üks viis teha seda, on anda välja nn. määrus või dekreet. Afirmatsiooni puhul avaldama me mõju oma alateadvusele, dekreet aga on märksa võimsam. See on käsklus Universumile ning seda antakse, lähtudes endast kui oma olemuse meistrist. See on nii võimas, et Universumi jõud lihtsalt peavad vastama.

Et anda välja dekreet, istuge või seiske, selg sirge, õlad taga ning pea püsti. Seda tuleb öelda välja autoriteetselt ja veendunult, selge ning kõlava häälega.

Järgnev andestamise väljendamine on väga suureks abiks, et puhastada energiaid enda ümber enne dekreedi väljakuulutamist.

 

 

ANDESTAMINE

Ma andestan kõikidele, kes on mind millal iganes haavanud, kahjustanud või neednud, teadku ma neid või mitte, nagu ma palun ka andestust kõigilt neilt, keda mina olen kunagi haavanud, kahjustanud või neednud, olgu nad mulle tuntud või tundmatud.

Ma kutsun Andestuse Seadust ning annan Looja Armu alla kõik situatsioonid, olukorrad ning sündmused oma elus ning kõikides möödunud eludes.

 

ABISTAVATE JÕUDUDE ÄRATAMINE

Ma kutsun nüüd Kumekat, kaheksanda kiire valitsejat, Vywamust, Djwhal Kuhli ning võimast peaingel Miikaeli, et vabastada aegunud vandeid.

 

DEKREET

Jumala ning kogu Valguse ja Armastuse nimel, teatan ma nüüd, et kõik vanded, needused, kokkulepped, tõotused ning siirded, mis on tehtud kas mulle või minu poolt kas selles elus või mõnes teises, kas selles universumis või mõnes paralleelses, olgu nad mõjutanud millist iganes minu kehadest, tühistatakse nüüd ja praegu ning muundatakse puhtaks energiaks. Ma käsin nüüd, et inglid, kes on valitsenud ja valvanud neid vandeid, oleksid nüüdsest vabastatud oma kohustustest. MA OLEN TÄIESTI VABA.

Korrake seda kolm korda.

Nüüd on see tehtud.

 

TEENISTUS

Koostage dekreete, et vabastada vandeid ja needusi, mis seovad perekondi, maid või inimkonda tervikuna.

Näiteks: Jumala ning kogu Valguse ja Armastuse nimel, kinnitan ma nüüd, et kõik vanded, needused, kokkulepped ning tõotused, mis blokeerivad (perekonna, linna või maa nimi) saaksid tühistatud. Ma käsin, et inglid, kes valitsevad neid vandeid, oleksid vabastatud oma kohustustest praegusest hetkest alates.

Korrake seda kolm korda.

Nüüd on see tehtud.

 

 

KUJUSTAMISHARJUTUS VANNETEST VABASTAMISEKS

Looge endale tingimused, kus teid ei segataks.

Kui võimalik tõstke sagedust lillede, küünalde või sobiva muusikaga; kui soovite, siis ka ilusate esemete või raamatutega.

Istuge või lamage, hoides selga sirgelt.

Maandage end, kujustades juuri, mis ulatuvad sügavale Maa sisse.

Lõdvestuge ning laske lahti väline maailm. Paluge oma kaitseinglil teid kaitsta.

Hingake välja kõik pinged oma kehast ning ümbritsege end roosa valgusega.

Kujustage või mõelge end kohta, kus olete andnud algse vande või tõotuse või viige end suurejoonelisse templisse. Vaadake ringi ning tunnetage selle koha energiat.

Olge teadlik kõigist neist, kes annavad teiega koos vannet ning isikust, kes juhatab tseremooniat.

Vaadake kogudust, vennaskonda või rahvahulka, kes toetavad teid vande andmisel. Kui teil on seljataga palju möödunud elusid, kus olete andnud kõikvõimalikke vandeid, võib olla sadu, isegi tuhandeid inimesi, kes ikka veel hoiavad oma energiaga ning eelmiste elude mõjul selles kohas kinni teie vannet. 

Ulatage mis iganes sõrmus või mõni muu sümbol, mis tähistab seda vannet (või vandeid), tagasi isikule, kes selle teile andis.

Kui teil on olnud voorusevöö või isegi mitmeid voorusevöid, mis on teie peale pandud, on need ikka veel aktiivsed eetertasandil, nagu ka ametirüüd, mundrid, peakatted, kerjakausid või mõned muud sümbolid, mida on teile nende vannete andmise puhul antud või teie peale pandud.

Selgelt ning sõbralikult teatage nüüd isikule, kes juhatas seda tseremooniat või tseremooniaid ning kõikidele neile, kellega olite seotud, samuti pealtvaatajatele, et te tühistate nüüd ja praegu kõik need vanded ja tõotused ning vabastate end kõikidest kokkulepetest. Lubage nüüd kohalolijatel plaksutada või aplodeerida teie otsuse peale.

Süüdake küünal kas oma kujutluses või reaalsuses, mis sümboliseeriks teie vabadust.

Tänage ingleid, kes on aidanud teil neid vandeid pidada ning vabastage nad.

Lahkuge sellest ruumist, kus olite. Minge välja päikese kätte. Tähistage oma uue, vaba elu algust peo või millegagi, mida tõeliselt naudite.

Avage oma silmad ning naeratage. Te olete vaba!