Ühenduse loomine Kõrgema Tahtega

Katkend Sanaya Romani raamatust "Vaimne kasv. Elu Kõrgema Minana"
 

Orin:

Kõrgem Tahe on Jumala/Kõige Mis Olemas On üks aspekte. See on energiahoovus, mis kannab kõike kõrgeima arengu suunas. See on pehme armastuse ja vaimsete energiate voog, mis juhib kõiki kuningriike (mineraale, taimi, loomi ja inimesi) kasvamise, elusolekutunde ja olemise kõrgemate tasandite suunas.

On olemas jumalik plaan kogu Universumi jaoks. See plaan ei avaldu kindlate tegevusjuhiste või skeemidena, vaid eksisteerib vaimse energia kujul. Kooskõla Kõrgema Tahtega tõstab kõige elava võnkesagedust ning suunab kogu füüsilist maailma ja sinna laskunud teadvust kõrgeima võimaliku tuleviku suunas. Teil on vabadus reageerida Kõrgema Tahte energiatele just nii nagu soovite. Kui aga tahate neid kasutada oma vaimse kasvu edendamiseks, saate palju abi.

Kui soovid ühendust selle arenguhoovusega, ole lihtsalt valmis tõusma kõrgemale tasandile. Luba hüved oma ellu ja võta nad vastu. Usu, et väärid parimat võimalikku elu. Kui häälestud Kõrgemale Tahtele, muutub su elu harmoonilisemaks ja rahuldustpakkuvamaks.

Kõrgem Tahe on tahe teha head, teenida ja abistada teisi. Võid selleks, et Kõrgema Tahtega paremini kooskõlastuda, endalt küsida: „Kuidas selle või teise loomine teenib minu ja teiste kõrgeimat hüvangut?” Mida enam keskendud teiste teenimisele, seda enam oled Kõrgema Tahtega kooskõlas. Teisi teenides saad tasuks selliseid vaimseid rikkusi, mis ületavad su kõige julgemadki ettekujutused. Kõrgema Tahte olemus seisnebki ülima hüve loomises igaühe, sealhulgas ka iseenda jaoks.

 

Su elul on kõrgem eesmärk – eriline panus,

mida oled andma tulnud.

 

Üheks põhjuseks, miks sa Maa peale tulid, oli soov ennast arendada, aga ka ühel või teisel viisil inimkonnale teenistust pakkuda. Me nimetame enesearendamist sinu „elueesmärgiks” ning tegevust või panust, mille kaudu sa inimkonda teenid, sinu „eluülesandeks”. Need mõisted on kokku põimunud, sest teisi teenides arendad sa tegelikult ka iseennast. Arenedes ja üha enam valgust välja kiirates teenid samal ajal ka teisi. See, mida teed enese arendamiseks ja oma eluülesande täitmiseks, väljendabki sinu kooskõlastumist Kõrgema Tahte ja oma Kõrgema Minaga.

Sul on Maa peal täita kindel roll – see on miski, mis ainult sulle sobib. Eri aegadel võib su eluülesanne avalduda erinevates vormides. Selle vorm võib kuust-kuusse ja aastast-aastasse muutuda, seetõttu hoia ühendust oma eesmärgi ja visiooniga, sest see avardub ja areneb edasi. Võid avastada oma eluülesande, mõeldes oskustele, mida rõõmuga kasutad, ning keskendudes asjadele, mida teha armastad, samuti elualadele, mille poole sind tõeliselt tõmbab. See, mida sulle teha meeldib, teenib mingil viisil ka teisi, sest niisugune on universumi loomus: kui rakendad oma kõrgemaid oskusi, toob see kasu kõikidele.

Sinu unistused ideaalsest elust väljendavad sinu potentsiaali ja kõrgemat teed. Ära loobu oma unistustest, pidades neid vaid soovunelmateks. Austa unistusi kui oma olemuse sügavatest kihtidest pärit sõnumeid sinu eluülesande kohta – märke sellest, mida oled siia maailma tegema tulnud.

Te teadsite ette, et teie eluajal hakkavad maist tasandit mõjutama uued võnkesagedused ning energiad, mis kannavad endas rohkem armastust, harmooniat ja kooskõla kui minevikus. Te teadsite, et uus valguse ja energia laine jõuab kohale just praegu. Te tulite appi, et tuua neid uusi võnkeid igasse elu valdkonda ning seetõttu köidabki teid just üks või teine tegevusala, mis võimaldab neid kõrgemaid energiaid teie jaoks parimal viisil siia maailma ankurdada.  

 

Et teada saada, mis on Kõrgem Tahe,

tuleb kuulata oma sisehäält.

 

Kooskõla Kõrgema Tahtega võib juhtida sind tegutsema viisidel, mis viivad soovitud tulemusteni. Pärast seda, kui oled teinud energiatööd, peatu hetkeks ja kujutle end loomas ühendust Kõrgema Tahtega. Võid kujustada sind eesmärgini kandvat kõrgemat energiavoogu ning näha end sellega ühinemas. Kujutle, et oled ühenduses Kõrgema Tahtega ning see aitab sul luua kõrgeimat hüvangut parimal ja kiireimal viisil.

Sinu Kõrgem Mina on ühenduses Kõrgema Tahtega ning saadab sulle alati juhiseid, et juhatada sind suuremasse kooskõlla universumi ja kõrgemate energiasagedustega. Kui võtad aega sissepoole pöördumiseks, oled enam avatud juhatusele, mida su Kõrgem Mina sulle mõtete ja tunnete kujul saadab. Sisemist juhtimist järgides saad muuta oma elu paremaks.

Asu tegutsema alles siis, kui sul on kavatsetava suhtes positiivne ja tegutsema kutsuv tunne. Siis on su tegevus kooskõlas Kõrgema Tahtega ning sa saavutad soodsa tulemuse vähema pingutusega. Näiteks võid pärast energiatöö tegemist tunda vajadust kellelegi helistada. Enne, kui helistad, peatu hetkeks, süüvi endasse ning kujutle end helistamas. Kui tunne, mis tekib, on soe ja kutsuv, siis helista. Kui aga tunned vastuseisu, energia langust või midagi muud negatiivset, siis oota.

Üks naine, kes tegi müügitööd, hakkas helistama inimestele alles pärast seda, kui oli vaikuses mõtisklenud ja tunnetanud, et nüüd on sobiv aeg. Katse ja eksituse meetodil õppis ta selgelt eristama tunnet, mis viitas õigele ajastusele, tundest, mis ütles, et helistada ei tasu. Kui kõneks oli soodne aeg, tundis ta end inimese peale mõeldes tavaliselt teretulnuna. Kui tal sellist tunnet ei tekkinud ning ta ikkagi helistas, olid võimalikud kliendid hõivatud, pahas tujus või ei tundnud tema poolt pakutu vastu vähimatki huvi. Kui ta aga ootas ära, kuni energia sobivamaks muutus, olid vestlused klientidega enamasti tulemusrikkad.

Et häälestuda Kõrgemale Tahtele, saa rohkem teadlikuks enda ja end ümbritsevate inimeste energiast ning sellest, kuidas sa end igal hetkel tunned. Tegutse ainult siis, kui sul on hea ja kindel tunne. Su enesetunne annab märku, kui oled kõrgemas energiavoos. Kui tajud energia vähenemist või tunned end halvasti, oled kaotanud kontakti kõrgema vooga. Kui oled ergas ja pulbitsed energiast, siis järgid Kõrgemat Tahet.

Võid häälestuda Kõrgemale Tahtele, kuulates sisemisi sõnumeid. Su Kõrgem Mina juhib sind alati Kõrgema Tahtega kooskõlla. Kui õpid vahet tegema Kõrgema Mina juhatuse ja mõistuse sõnumite vahel, tood soovitu oma ellu kiiremini ning selle saavutamine on rõõmus protsess.

 

Sinu Kõrgema Mina sõnumid on hellad ja armastavad.

 

Üks võimalus Kõrgema Mina ja mõistuse sõnumite vahel vahet teha, on ära tunda võimalikke hirmumõtteid, mis sõnumite taga peituda võivad. Sinu intellekti soovitused põhinevad tihti usul puudusesse ja süütundel või vajadusel kaitsta sind mingi kujuteldava ohu eest. Kui küsid juhatust ja ootad vastuseid, jäta hirmule rajatud teated tähelepanuta, sest need ei pärine su Kõrgemalt Minalt. Kõrgema Mina soovitused aitavad sul end alati rahuliku ja tasakaalukana tunda.

Kõrgema Mina juhtnöörid on tihti õrnad ja vaiksed ning järgnevad kõige esimesele sõnumile, mida kuuled. Kui mõtiskled selle üle, millist tegevust valida, võib su mõistus kohe appi tõtata, seega ei pruugi esimene ja kõige valjemini kõlav vastus tulla sinu Kõrgemalt Minalt. Et saada juhatust oma Kõrgemalt Minalt, püsi vaikuses ja oota, kuni tunned, et saadud vastus on rahustav ja armastav.

Näiteks võid pärast energiatööd endalt küsida, kas on midagi praktilist, mida võiksid soovitu saamiseks ette võtta. Sinu intellekt võib sulle kohe teada anda, kuidas end kaitsma peaksid või kinnitada, et tolle asja saavutamine pole võimalik. Teades, et igasugune hirmul põhinev sõnum pole Kõrgemalt Minalt, jää kuulatama. Kui ootad, võid kinni püüda oma Kõrgema Mina sõnumi, mis kinnitab, et kõik on hästi ning sul ei tarvitsegi midagi otsekohe ette võtta. Sinu Kõrgema Mina vaikne hääl on alati julgustav ja positiivne.

Su Kõrgem Mina juhib sind kõrgemasse energiavoogu, toimimisse läbi südame. Valiku ees seistes otsusta selle kasuks, mille poole sind tõmbab ja mida sulle meeldiks teha. Vali tegevus, mille juurde su süda sind juhib. Ära sunni end millekski. Kui tabad end ütlemas: „Ma peaksin või ma pean seda tegema,” siis tolle asja tegemine pole tõenäoliselt su kõrgem hüve ega kooskõlas Kõrgema Tahtega.

Su Kõrgem Mina saadab sulle alati soovitusi ja ideid, et aidata sul püsida kõrgemas voos ja olla ühenduses Kõrgema Tahtega. Need soovitused on väga pehmed ja lihtsad. Harva palutakse sul teha radikaalseid ümberkorraldusi, ilma et saaksid eelnevalt rohkesti juhiseid väikeste muudatuste läbiviimiseks. Mõnikord on ideevälgatused vajalike muutuste kohta päris üllatavad. Igal juhul näitab su Kõrgem Mina sulle, kuidas saaksid neid muutusi oma praegusi oskusi, vahendeid ja võimeid kasutades ellu viia.

Võta aega lõõgastumiseks ja pane tähele oma sisemisi sõnumeid. Kas su elus on vaikusele ja mõtisklusele pühendatud aeg tasakaalus hõivatuse ja aktiivse tegutsemisega? Kui oled päev otsa ringi rassinud ja energiat välja andnud, kas lubad endale seejärel „hingamisaega”? Kui need kaks poolt pole su elus tasakaalus, mis on see, mida võiksid homme oma päevakava tasakaalustamiseks ette võtta? Aeg vaikuseks ning oma mõtete ja tunnete kuulamiseks on niisama tähtis kui kõik muud tähtsad tegemised.

Sa võid oma elu palju lihtsamaks ja rõõmsamaks muuta, kui õpid enne tegutsema asumist kavatsetavat rahuseisundis järele kaaluma. Mõnikord võib üksainus lihtne ideevälgatus säästa sind kuudepikkusest raskest tööst või hoida ära suure möödalaskmise. Ära tunne end iialgi süüdi, kui pühendad aega mõtisklusele. Kui sul on aega asjad läbi mõelda, muutub ka su elu palju rahulikumaks ja paremini toimivaks.

 

Loo koostöös Kõrgema Tahtega.

 

Oled siin selleks, et teha Kõrgema Tahtega koostööd. Sa oled üks neist, kes teostab oma eluülesannet, muutes seeläbi maailma. Kooskõlastumine Kõrgema Tahtega ei tähenda isikupära vähenemist. Sinu omapära, tugevus, arusaamad ja erakordsus on sulle nii Kõrgema Tahte kui oma elueesmärgi teostamisel oluliseks abiks.

Ära jää ootama, et näha, mida saatus sulle toob. Häälestumine Kõrgemale Tahtele lubab sul seada omi sihte, valida soovitud tulemused ja asuda tegutsema. Kõrgelt arenenud tahe on sul kindlal põhjusel. Mida enam oskad oma tahet targalt kasutada, seda paremini lood oma kõrgeimat teed ja seda mõjusamad on teod, mida oled otsustanud teha.

Kuidas saad teada, kas rakendad liiga palju või liiga vähe jõudu? Kuidas saad kindlaks teha, et ei rakenda oma isiklikku tahet Kõrgema Tahte vastu? Kui püüad midagi saavutada ja sul tuleb selleks võidelda, ponnistada ja kõvasti vaeva näha, kuid ometi on tulemus tagasihoidlik, siis ei järgi sa Kõrgemat Tahet.

Üksikud takistused võivad siiski ette tulla, need muudavad sind tugevamaks ja eesmärgikindlamaks. Kui aga kohtad jätkuvalt aina „suletud uksi”, tunned, et jõupingutused sind ära kurnavad ja tühjaks tõmbavad, või kui teed midagi ainult tundest, et sul pole muud valikut, siis PEATU. Hakka tegema midagi sellist, mida sa teha tahad. Kui end voolul kandalaskmise tunne on tasakaalus tundega, et kasutad soovitud tulemuste loomisel oma tahet, siis kulged kooskõlas Kõrgema Tahtega.

Millal lasta lahti, alistuda ja lubada asjadel juhtuda ning millal kasutada oma tahet ja olla ise liikumapanevaks jõuks? Alati tuleb kasuks, kui teha kõigepealt energiatööd ning alles seejärel astuda samme, mis õiged tunduvad. Kui soovid saavutada mõnd kindlat tulemust, järgi oma sisemisi sõnumeid ja tegutse neile vastavalt. Seejärel anna olukord vabaks ja luba juhtuda parimal.

Kui sulle ei kangastu pärast energiatööd kindel tegevuskava või pole sul tugevat tunnet, et peaksid midagi ette võtma, siis on tavaliselt parem oodata. Lase tulemus vabaks ja usu, et see, mis juhtub – isegi, kui see ei vasta su ootustele – on mingil viisil sinu ja su arengu jaoks täiuslik.

Kui oled ühenduses Kõrgema Tahtega ja viibid kõrgemas energiavoos, tunned end ka füüsiliselt hästi. Su keha on pingevaba ning sul on külluses energiat. Kui sa end hästi ei tunne, peatu hetkeks, hinga sügavalt ja palu juhatust, et end paremini kõrgemale energiavoole häälestada. Kuula oma Kõrgema Mina vaikseid sõnumeid, sest see on tavaliselt kõige lihtsam viis olukorda lahendada.

 

Asjad sünnivad kergelt,

 kui kulged kooskõlas Kõrgema Tahtega.

 

Oled loodud rõõmuküllaseks eluks. Oled siin selleks, et oma unistused teoks teha. Sa suudad luua oma elust maapealse paradiisi. Sa väärid seda täiuslikku elu, mida endale ette kujutad. Tee, mida sulle teha meeldib, ja kuula oma südant igas eluvaldkonnas – nii toimides elad kooskõlas Kõrgema Tahtega.

 

Katkend Sanaya Romani raamatust "Vaimne Kasv. Elu Kõrgema Minana"