Maa ühisteadvusevälja transformeerimisest

 

 Katkendeid intervjuust dr Hageliniga

 Paula Peterson

 

John Hagelin, PhD, on maailmakuulus kvantfüüsik ning ekspert poliitika alal. Ta sai tuntuks Washingtoni ringkondades kui üks presidenti kandidaatidest 2000. a. valimistel. John Hagelin pakub süstemaatilist, arukat, efektiivset, äärmiselt veenvat, kuid samal ajal täiesti revolutsioonilist lähenemist kriitiliste probleemide lahendamiseks, mille ees maailm täna on. Dr. Hagelini lähenemine põhineb nii kaasaaegse füüsika avastustel kui praktilise uurimustöö ning vaatluste tulemusel, mis baseerub suurte gruppide loomisel teadlikest inimestest, kelle “põhitöö” elus ongi mediteerida ning palvetada kollektiivselt maailma rahu eest. Kuigi me võime arvata, et tegemist on parimal juhul sügavate probleemide kerge leevendamisega, on Dr. Hagelini käsutuses palju teaduslikult tõestatud fakte, mis kinnitavad vastuvaidlematult kollektiivse meditatsiooni efektiivsust muutmaks inimkonna ühisteadvusevälja - massiteadvust.

Teadlasena on dr. Hagelin suutnud veenda paljusid tähtsaid  isikuid isegi USA valitsuses, et selline lähenemine pakub võimalust lõpetada ükskord ometi lõplikult ühiskonnas valitsev kuritegevus, vägivald, terrorism ja kättemaks ning omab potentsiaali tuua kaasa tõeline globaalne muutus.

Peterson: Mis viis teid nende võimsate maailmamuutvate projektide alustamise juurde? Kuidas see kõik alguse sai?

Dr. Hagelin: See kõik sai alguse juhuse läbi. Ma olin noor ning õppisin ülikoolis füüsikat, kui sattusin mootorratta-avariisse ning sain tõsiseid vigastusi. Arst soovitas mul õppida transendentaalset meditatsiooni selleks, et vähendada oma valusid, võimaldada oma kehale sügavamat puhkust ning mobiliseerida keha enesetervenemise mehhanismi efektiivsemalt. Ma järgisin tema nõuannet ning sain tõepoolest väga kiiresti terveks. Ning sealt alates huvitas mind füüsika kõrval alati ka vaimne enesearendamine.

Minu kui noore füüsiku jaoks sai meditatsioon eriti tulutoovaks, sest füüsika võib osutuda äärmiselt tüütuks – abstraktseks, kuivaks ning ülimalt raskeks aineks, kui inimese meel on väsinud. Mediteerimine aga aitas mul hoida oma meelt erksana ning nii hakkas ka füüsika minu jaoks elama ning muutus nauditavaks.

Pärast seda, kui sain Harvardist doktorikraadi läksin ma Šveitsi ning hakkasin uurima Einsteini unistuse edasiarendust – ühendväljateooriat. Siin punktis tundsin, et minu füüsikaalased uurimused elu olemuslikku ühtsuse vallas ning minu isiklik vaimne areng ning kogemused, mida olin saanud meditatsiooni praktiseerides, ühtisid järsku.

Universum on kihiline ning koosneb väga erinevatest tasanditest, mis viivad pealispinnalt süvakihtidesse, makrokosmosest mikrokosmosesse, silmaga nähtavate vormide juurest imeväikeste osakesteni, millega tegeleb kvantmehhaanika. Ning mida sügavamale selles reaalsuse kihilises struktuuris suubuda – molekulide tasandilt aatomi ülesehituseni, sealt edasi aatomituuma juurde, ning seejärel läbi mitmete vahekihtide veelgi sügavamale, kuni jõuate viimaks ühendväljani - seda võimsamaks nende osakeste olemus muutub. See on ka põhjuseks mispärast aatomituum, mis on miljon korda väiksem ning miljon korda püsivam kui molekul, on ka miljon korda võimsam.

Inimene on universumi mõõdupuu ning inimteadvus on üles ehitatud sarnaselt universumile, ulatudes läbi pindmiste mõttekihtide, kus toimub pealiskaudne mentaalne tegevus, teadvuse süvakihtidesse. Ning sealt võib leida võimsaid mõtteimpulsse, mis võivad täielikult muuta kogu Olemise tasandit, võimaldades inimesel kogeda oma jumalikku olemust, Kõrgemat Mina, puhast vaimu enese sees. Sel samal põhjusel sõltub ka meie mõttejõud sellest, millist tasandit oma teadvusest me parajasti kasutame.

Ning samuti sõltub palve efektiivsus vägagi kardinaalselt sellest, kuidas palvetada. Kui te lihtsalt hüüate Jumala poole, kasutades oma teadvust lineaarsel viisil, siis võite parimal juhul kogeda vaid emotsionaalset meeleliigutust. Kui te aga lasete, oma teadvuse sügavamatesse kihtidesse süüvides, eneses avalduda Jumala kohalolekul ning tunnete, kuidas see kohalolek läbistab nii teie keha kui meelt, on see palju võimsam viis suhtlemiseks Jumalaga. Veelgi sügavamale süüvides, viite te suhtlemise Jumalaga juba Olemise tasandile ning kogete Üheks saamist jumaliku olemusega iseendas. Kui see ühendus on saanud täielikuks ning valitsevaks ka mõtlemisprotsesside kõige sügavamate kihtide üle, muutub palves esitatud mõttevorm erakordselt võimsaks ning asub muutma reaalsuse avaldumist teie ümber.

Kõik, mida me tegelikult vajame ühisteadvusevälja muutmiseks, on vaid mõned valgustunud inimesed kõikjal üle kogu maailma ning me näeksime varsti enda ümber teistsugust reaalsust. See on füüsikaliselt tõestatud fakt.

Peterson: Kuidas teie arvates oleks võimalik luua rahu maailmas?

Dr. Hagelin: Ma arvan, et kiireim viis saavutada rahu, on luua meditatsiooni gruppe üle kogu maailma ning teha võimalikult tihti ühismeditatsioone. Uurimused on näidanud, et grupimeditatsioonil on võimas ning otsene mõju ühiskonnale, mis suurendab ühtsust ja harmooniat ning vähendab sotsiaalset stressi. Ma olen just praegu keskendunud projektile, mille eesmärgiks on luua USA-s kaheksast tuhandest inimesest koosnev grupp, kes pidevalt rahu eest palvetab ning mediteerib. Indias on kavas mediteerima panna nelikümmend tuhat inimest.

Grupimeditatsioonid on võimsad just seepärast, et koos mediteerivate ning palvetavate inimeste mõttejõud kasvab geomeetrilises progressioonis, ning ka sellepärast, et tegemist on millegagi, mida me saame nüüd ja praegu teha. On oluline mõista, et igas inimeses on peidus tohutult võimas jumalik vägi ning et iga inimese panus võib osutuda ülimalt oluliseks. Tähtis on kasutada seda Jumala antud potentsiaali, mis teis kõigis on – armastuseväge, sest ainult seeläbi on võimalik luua paremat elu nii meie endi kui kogu maailma jaoks.