ÜLEMINEK KULDAJASTUSTUSSE

Katkend Diana Cooperi  raamatust
"Üleminek kuldajastusse aastaks 2032"
 

Meie teejuhid ja inglid paluvad pidevalt, et rõõmustaksime selle üle, kui palju me siiamaani saavutanud oleme. Meie planeet ja suurem osa inimestest on liikunud kolmandast dimensioonist neljandasse ning paljud meist elavad juba viiendas dimensioonis! See on üsna märkimisväärne sooritada nii suur nihe sedavõrd lühikese aja jooksul. Vaimne maailm on väga rõõmus ning ergutab meid üha edasi liikuma.

Te olete kehastunud selleks, et kogeda unikaalset teekonda Maa peal. Seega olge rõõmsad selle üle, kui kaugele te juba jõudnud olete. Näiteks, kui näete numbreid 11.11, on see meeldetuletus, et olete astunud astme võrra kõrgemale.

Ülemineku ajal saame aeg-ajalt aimu hiilgavast tulevikust – ajastust, mil meie kõikide südamed on avatud, kui näeme teistes ainult parimat ning usaldame, et universum toetab meid.

Kuna uus rõhuasetus saab olema loovusel, jagamisel, hoolivusel ja koostööl kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks, tunneme end turvaliselt ning oma perekonna, sõprade ja ka naabrite poolt toetatuna.

Kosmiliste portaalide avanemise tulemusel võime kogeda tõelist perekondlikku harmooniat ja armastust, mis aga isikliku vabadusetunde alles jätab. Meil on võimalus jääda iseendaks ning teha seda, mis pakub hingele tõelist rahuldust. Esimest korda kuldajastu Atlantise aegadest alates on meil kõigil võimalus kogeda sügavat sisemist õnnetunnet ja rahuldust. Kui see on miski, mis on su elus juba teoks saanud, siis rõõmusta selle üle, et oled niivõrd kaugele jõudnud!

Te võtate enda kanda täisvastutuse kõige selle eest, mida olete siiamaani loonud, ning hakkate kasutama oma loomisvõimet, et manifesteerida enda jaoks külluslikku ja rõõmutoovat elu, mis pakub teile tõelist rahuldust, võimaldab teil arendada oma andeid ning elada harmoonias. Avatud südamega soovite aidata ka teistel oma peidetud andeid esile tuua.

Sedamööda, kuidas te üha rohkem loodusega kontakti saate, tunnetate tarkust ja armastust, mida kiirgavad teile puud ja lilled, eriti aga seda erakordset kosmilist energiat, mis täidab merd, järvi ja jõgesid. Looduses jalutades saate teadlikuks elementaalidest ning sellest, kuidas nad toetavad loodust, genereerivad elujõudu ning tagavad Maa heaolu. Te tunnetate neis olevat valgust ja armastust, mida nad nii teie kui ka kogu planeedi vastu tunnevad.

Üha rohkem võetakse kasutusele vaimseid tehnoloogiaid, mis avardavad meie kõigi teadvust ning muudavad meie elusid kergemaks. Üks näide on digitaalsed kaamerad, mille abiga on saanud võimalikuks jäädvustada ingliteilma valgust orbide näol. Sedamööda, kuidas valguse hulk planeedil suureneb, hakkavad täiesti uued vaimsed tehnoloogiad üha enam mõjutama reisimist, energia tootmist, kommunikatsioonivahendeid ning ka ilmastikku kontrollimist – viisidel, mis praegusel hetkel meil veel üle mõistuse käivad. Ka arvutid hakkavad kasutama kõrgemaid sagedusribasid ning kandma valgusinformatsiooni, võimaldades silmapilkset ülemaailmset kommunikatsiooni ja luues arusaamisesildu erinevate kultuuride ja maade vahel. Tehnoloogia mõju tasakaalustab aga üha süvenev kontakt loodusega.

Taaskord avastavad inimesed kristallides peituvad võimalused. Kui austame ja armastame kristalle kogu südamest, siis oleme suutelised vallandama neisse talletunud tarkust ja väge.
Orbid on aidanud üha rohkematel inimestel hakata uskuma inglitesse ja häälestuda ingellikele maailmadele. See arusaamistasand on hakanud kiiresti levima. Peagi suudab kogu maailm ingleid kutsuda ning saada abi nii inglitelt kui ükssarvedelt. See avardab meie võimalusi väga suurel määral. Kui imeline oleks selline maailm, kus kõik inimesed suhtleksid inglite ja meistritega ning võtaksid vastu nende abi ja juhatust! Kui see juhtub, siis saab veelgi rohkem inimesi ühendust meie seitsmendas dimensioonis vibreeriva keskmega, mida nimetakse Sise-Maaks, ja see kiirendab märkimisväärselt meie kõigi teekonda kõrgemate dimensioonide suunas.

Juba praegu näeme uute kõrgsageduslike äriettevõtete tekkimist ja arengut, mille edu põhineb motivatsioonil toimida kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks – aidata inimesi, loomi ja loodust. Selliste ettevõtete hulk suureneb üha ning nad pakuvad teenistust kõigile.

Ka kogu maailma naised on hakanud üha rohkem enese eest seisma. Nad tunnustavad omaenda valgust. Ka teatud religioonid on avanemas suuremale vaimsusele ning see pehmendab nende dogmaatilisust. Tulemuseks on kõikide kultuuride ja religioonide austamine ja tunnustamine.

Sedamööda, kuidas läänemaailma teadvustasand tõuseb, hakkab üha rohkem inimesi avanema kõrgematele tervendusmeetoditele. Tavameditsiini ravimeid kasutakse üha vähem ning need inimesed, kes on puhastanud ära suurema osa oma haiguse karmalisest taustast, hakkavad otsima looduslikumaid meetodeid enese tasakaalustamiseks. Järjest rohkem inimesi huvitub kristalliteraapiast, taimeravist, lille-essentsidest, reikist, heliteraapiast, kätega tervendamisest ja teistest alternatiivsetest meetoditest.

Hakatakse mõistma, et heli võimuses on taastada harmoonia ja rahu ning pakkuda sügavat tervendust. Heli ja püha geomeetria muutuvad üha enam levinud abivahenditeks viienda dimensiooni sageduse saavutamiseks ja säilitamiseks.

Sünnivad lapsed, kelle energia on erakordselt kõrgsageduslik. Nad saabuvad siia kõikidest universumitest ning neid on ettevalmistatud üleminekuaega kergendama ja hõlbustama. Nad kannavad endas väga erilist valgust, teadmisi, informatsiooni ja tarkust. Paljud neist toovad kaasa tähtsaid vaimseid tehnoloogiaid, et aidata meid kõiki uude kuldajastusse. Mida rohkem suudame tõsta oma sagedust viienda dimensiooni tasandile ja hoida seda seal, seda rohkem saab selliseid hingi laskuda ning enese sisse kodeeritud andeid tõeliselt väljendada. Teatud osa neist hingedest, kes kannavad endaga uut valguskuvandit nii inimeste kui kogu planeedi jaoks, on juba kohal. Kui uutel lastel on viienda dimensiooni vanemad, on nende võimalused piiramatud.

Iga päev kasvab nende inimeste hulk, kes suudavad tõusta viienda dimensiooni tasandile ja seal püsida. Kui piisav arv inimesi seda suudab, saabub Maa peale rahu ning inimesed hakkavad tegema omavahel koostööd. Me hakkame elama maailmas, kus puuduvad piirangud, ning meil pole puudust mitte millestki. Meie tulevik saab olema kuldne.

Sul palutakse endale meelde tuletada, millist suurepärast tööd oled siiamaani teinud, ning õnnitleda ennast, et oled muutustega nii hästi toime tulnud. Lõpetuseks edastavad inglid sõnumi: "Tunne enda pärast rõõmu ja tunnusta iseennast!". Rõõmusta selle üle, kes sa oled. Tunne rõõmu oma elust ja kehastumismissioonist. Sa oled siiamaani erakordselt hästi hakkama saanud ning inglid ja ükssarved laulavad ja aplodeerivad sulle eetertasanditel, et sind julgustada. Nad saadavad sulle oma sügavaimat tänu.


Harjutus: Planeedi tervendamine

1. Leia koht, kus saad olla vaikselt ja segamatult.

2. Võimalusel süüta küünal.

3. Sulge silmad ja lõdvestu mõneks hetkeks.

4. Palu, et peaingel Miikael ümbritseks sind oma kaitsva sinise mantliga.

5. Kutsu Kristuse valgust, armastust, tarkust ja kaitset ning taotle, et sind ümbritseks Kristuse energia.

6. Kutsu puhast valget ükssarve ja palu tal endale läheneda. Tunneta tema armastust ja imelist valgust. Luba tal suunata oma sarvest armastust ja valgustumise energiaid ning palu, et ta valaks sind nendega üle.

7. Istu talle selga ja tõuse planeedi kohale.

8. Saa teadlikuks imekaunitest eri värvitoonides inglitest, kes teid ümbritsevad.

9. Luba ükssarvel viia end paika, mis vajab rahu ja tervendust. Palu, et ta suunaks teie all asuvale maale säravpuhta valguse palle. Kujusta, et inimesed ja ka maa ise absorbeerivad selle valguse ning avanevad.

10. Palu inglitel laulda rahust ja harmooniast ning taotle, et õhuelementaalid selle võnke kõikjale üle kogu maailma kannaksid. Võta endale mõni hetk aega, et kuulata inglite laulu. Tea, et isegi kui need helid jäävad väljapoole sinu kuulmisulatust, kõlavad nad ikkagi kõikjal sinu ümber.

11. Palu nüüd võimsatel inglitel ühineda ning suunata planeedi jõujoontesse erinevate kiirte valgust. Vaata, kuidas kogu energiavõrgustik sellest kirkast valgusest särama lööb.

12. Näe nüüd planeeti kuldset valgust välja kiirgamas, mis aitab meil kõigil uude kuldajastusse siseneda.

13. Lõdvestu ja luba ükssarvel end tagasi tuua.

14. Täna teda ja ingleid.

15. Ava oma silmad ja võta vastu tänu vaimselt maailmalt.

***

Katkend pärineb Diana Cooperi raamatust
"Üleminek kuldajastusse aastaks 2032"


 

Avaleht  Uus!  E-pood  Tänu  Kontakt